Loading...

Aki számvitelt tanul, ne kímélje magát!

Karamboloztunk egyik személygépkocsinkkal:
 

A bruttó érték 7 000 000 Ft, leírási kulcs 15%/év. 3 éve és 8 hónapja helyeztük üzembe. A baleset következtében az autó értéke a nettó érték 30%-ára esett. A biztosító a keletkezett kár 70%-át megtérítette

Feladat: könyveljük le!

Megoldás:

Kezdjük az értékcsökkenéssel:
7 000 000×0,15=1 050 000/év
3 év, 8 hónap=44 hónap
1 050 000/12×44=3 850 000

a) Terven felüli értékcsökkenés
Ennek az eszköznek a megsemmisülés előtti könyv szerinti értéke 7 000 000-3 850 000=3 150 000Ft volt.
A baleset következtében az autó értéke a nettó érték 30%-ára esett. Vagyis a 3 150 000 Ft 30%-ára. Így ennek 70%-a a kár, amit terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolnunk (3 150 000×0,7=2 205 000).
T86 Egyéb ráfordítások         K138 Műszaki ber. tf écs-je        2 205 000

b) Kapott kártérítés:
Bank nő (E+=T), bevétel nő (B+=K)
T384 Bank        K96 Egyéb bevételek            1 543 500
2 205 000×0,7= 1 543 500

Természetesen itt is megnézhetjük az eredményhatást a szokásos módon:
+9. Bevételek:    1 543 500
-8. Ráfordítások: 2 205 000
-5. Költségek:                 0
Eredmény:        –   661 500
Érintett eredménykategória: „A” Üzemi