Loading...
Egyszerűnek tartják, de sokszor nem is olyan egyszerű a második leggyakoribb számviteli bizonylat, az Egyszerűsített számla. Nagyanyáink csak Készpénzfizetési számlaként ismerik. Az ilyen típusú számlákon, a programozó kreativitásától függően 3 féle megnevezés kombinációval találkozhatsz. Ezek a következők:
-Egyszerűsített számla
-Készpénzfizetési számla
-Egyszerűsített készpénzfizetési számla
Az eltérő számlamegnevezés miatt sokan 3 különböző számlatípusnak vélik ezeket a számlákat, pedig valójában mindegyik ugyanaz.
Most nézzük meg, mit mond az ÁFA törvényünk, és annak is a 176. §-a az egyszerűsített számláról, azaz mitől egyszerű az egyszerűsített számla.

Számla adattartalmára vonatkozó egyszerűsítés

176. § (1) A 169. §-tól eltérően a számla egyszerűsített adattartalommal is kibocsátható, ha:
Egyszerűsített számla
Egyszerűsített számla
a) a számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügylet a 159. § (2) bekezdésének a) pontja alá tartozik, feltéve, hogy a számlán szereplő adatok egyébként forintban kifejezettek;
b) a 159. § (2) bekezdésének b) pontjában és a 165. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben az ott említett személy, szervezet az adóalanytól számla kibocsátását kéri, feltéve, hogy a számlán szereplő adatok egyébként forintban kifejezettek;
c) a számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügylet a 159. § (2) bekezdésének c) vagy d) pontjai alá tartozik;
d) a számla adóval növelt végösszege nem haladja meg a 100 eurónak megfelelő pénzösszeget, feltéve, hogy a számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügylet a 29. § vagy a 89. § szerinti termékértékesítéstől eltérő ügylet, továbbá a számlakibocsátásra a 159. § (2) bekezdés c) és d) pontjában említett esetektől eltérő esetben kerül sor.
(2) A számla egyszerűsített adattartalma azt jelenti, hogy
a) az (1) bekezdés a), b) és d) pontjában említett esetben a 169. §-ban felsorolt adatok közül az i) pontban megjelölt helyett az ellenérték adót is tartalmazó összege, valamint a j) pontban megjelölt helyett az alkalmazott adómértéknek megfelelő, a 83. § szerint meghatározott százalékérték feltüntetése kötelező azzal, hogy egyúttal a k) pontban megjelölt adat nem tüntethető fel;
b) az (1) bekezdés c) pontjában említett esetben a 169. §-ban felsorolt adatok közül csak az a)–f) pontban megjelöltek kitöltése, továbbá az i) pontban megjelölt helyett az ellenérték pénzben kifejezett összegének feltüntetése kötelező.
(3) Az egyszerűsített adattartalmú számlára a számla adattartalmára vonatkozó egyéb rendelkezéseket e §-sal összhangban kell alkalmazni.
Ha ennek a törvényi résznek az olvasása után azt mondod, hogy „nekem ez kínai”, megértelek. Sokszor én is úgy érzem, hogy a törvények robotoknak és nem embereknek íródnak. Pedig a valóság ennél sokkal egyszerűbb, de mi emberek valami miatt mindig túlbonyolítjuk. Ezért a Könyvelő Fenegyerek képzéseken mindig célirányosan, lényegre törően, és gyakorlatorientáltan mutatom be neked a könyvelő szakma fortélyait.
Írásaimmal szeretném elősegíteni szakmai fejlődésed, ezért következzen az Egyszerűsített (készpénzfizetési) számlák sajátossága röviden, KFK stílusban.
A klasszikus számla alap adattartalmán túl (eladó és vevő neve, számlaszám, termék és/vagy szolgáltatás megnevezés) az egyszerűsített számlán csak egy dátum szerepel. Ez azt jelenti, hogy a számla kiállításának napján:
-az árut eladták, szolgáltatást teljesítették,
-a számla ellenértékét készpénzben vagy „más” módon kiegyenlítették.
Azaz a klasszikus számlától eltérően, az egyszerűsített számlánál a „teljesítés időpontja” = „számla kelte” = „fizetési határidő” összefüggés mindig teljesül. A gondolatmenetet tovább folytatva, az ilyen számláknál a „számviteli törvény szerinti teljesítés időpontja” azonos az „ÁFA törvény szerinti teljesítési időponttal” (ÁFA témakör). Iratrendezéskor és gépi könyveléskor ennek ismerete nagyon fontos.
Ha megfigyelted, a harmadik bejegyzésemnél tartok és még mindig a számlákról írok. Nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy ameddig nem ismered a számlák lelki világát, neki se állj gépi könyvelést tanulni.
Folytathatnám az egyszerűsített számlák sajátosságainak a bemutatását, de ennél sokkal érdekesebbet találtam ki. Szakmai fejlődésed érdekében, szeretnélek meghívni egy játékra.
A képen látható Egyszerűsített számlának van egy sajátossága. Ha kezdő könyvelő vagy és az előbb leírtak alapján elsőként kitalálod és a lentebb található bejegyzések között megírod, hogy mire gondoltam, akkor ajándékba futárral elküldöm neked kedvenc csokidat. Egy kérésem lenne, az átvételről készíts egy fotót, (biztos akarok lenni benne, hogy nem a futár falja fel a neked szánt édességet:)

Talán ezt a kézzel kitöltött egyszerűsített számlát többen ismeritek: 

Egyszerűsített készpénzfizetési számla
Egyszerűsített készpénzfizetési számla

Készpénzfizetési számla
Készpénzfizetési számla
(Balog Attila írása)
Ha kezdő könyvelő vagy, javaslom, hogy előbb számlaképekkel ismerkedj. A Könyvelő Fenegyerek Képzőn erre a témakörre nagy hangsúlyt fektetek.
Ha tetszik a bejegyzés nyomd meg a TETSZIK (magyarul: lájk) gombot!