Loading...

Az ÁFA levonása

Levonható az előzetesen felszámított ÁFA (120§)

 • elévülési időn belül (5év)
  • a másik adóalany által áthárított ÁFA összeg
  • termékbeszerzéshez, szolgáltatás igénybevételhez kapcsolódóan (megállapított), megfizetett ÁFA összeg
  • adóelőleg részeként fizetett összeg
  • saját vállalkozásban megvalósult beruházás után fizetett összeg

Nem vonható le az előzetesen felszámított ÁFA: (120§, 124§)

 • ha nem (csak) adóköteles tevékenységhez kapcsolódik
 • ellenérték nélküli átadás
 • tárgyi menteshez használja
 • benzin (kivétel: továbbértékesítési cél)
 • személygépkocsiban üzemanyagként használja fel
 • személygépkocsi üzemeltetéséhez kapcsolódó termékek (szolgáltatásnál 50%)
 • személygépkocsi, motor, jacht, egyéb viziközlekedési eszköz beszerzése
 • lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások
 • parkolás, úthasználati díj (kivétel: 3,5 tonna feletti jármű)
 • vendéglátóipari szolgáltatás igénybevétele
 • lakóingatlant terhelő előzetesen felszámított áfa
 • teljesen adóalanyiságon kívüli tevékenységhez használja fel
 • élelmiszer, ital beszrzés
 • személy taxi igénybevétele
 • szórakozási szolgáltatás
 • telefon, mobiltelefon, internet protokoll előzetesen felszámított adó 30%-a 

Az előzetesen felszámított ÁFA visszaigénylésének feltétele: az előzetesen felszámított ÁFÁ-t hitelesen igazoló dokumentum (pl.: számla, vámhatározat, szabadforgalomba bocsátás határozata…) (127§)

2007 évi CXXVII. Törvény az Általános Forgalmi Adóról (ÁFA)

szerző: farkas krisztina