Loading...

Használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok: viszonteladó (213§-227§)

Viszonteladó: 

 • minden olyan adóalany, aki ilyen minőségében továbbértékesítési céllal használt ingóságot, műalkotást, gyűjteménydarabot vagy régiséget szerez be, importál, vagy egyébként tart tulajdonában, illetőleg e körben – megbízás alapján – bizományosként jár el    

Viszonteladóra vonatkozó különös szabályok: (213§-227§)

 • új közlekedési eszköz  értékesítés esetén nem alkalmazható
 • adóalap = viszonteladó árrése csökkentve az árrésre jutó adó összegével
  • árrés = értékesítési ár csökkentve a beszerzési árral
  • ha a különbözet nem pozitív előjelű, árrésként nulla érték veendő figyelembe
  • értékesítési ár = az ellenérték egésze, amely a viszonteladó termékértékesítése adóalapjául szolgálna
  • beszerzési ár = azaz ellenérték, amelyet a viszonteladó a részére értékesítőnek megtérít vagy megtéríteni köteles 

Nyilvántartás lehet:

 • egyedi
 • globális (adó időszakonként, adókulcsonként, együttes árrés)
 • bejelentés alapján 50eFt/db-ig

Mennyiségi nyilvántartás:

 • az egyedi, illetőleg globális nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazó viszonteladó köteles a termékekről folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezetni, a mennyiségi nyilvántartásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
  •   nyitókészleten levő termékek mennyisége (nyitó)
  •  beszerzett (importált) termékek mennyisége adómegállapítási időszakonként (növekedés)
  •  értékesített termékek mennyisége adómegállapítási időszakonként (csökkenés)
  • zárókészleten levő termékek mennyisége (záró)

Számlán áthárított adó nem szerepelhet

Adólevonás: az előzetesen felszámított áfa nem vonható le

Adókulcs: 21,26%, 4,76%

2007 évi CXXVII. Törvény az Általános Forgalmi Adóról (ÁFA)