Loading...

Általános jellemzői:

 • személyi jellegű
 • általános
 • lineáris
 • több csatornán kedvezményez
  • nem bevétel
  • adómentes
  • bevétel-, jövedelem-, adóalap- és adócsökkentő kedvezmények

Főbb elve:

 • összes jövedelem után
 • jövedelemmel arányos teherviselés
 • méltányosság
 • ne legyen teljesítmény-visszatartó
 • az adókedvezmények tükrözik a céljukat
 • az alapelveket az adózásban közvetetten résztvevőkre is értelmezi
 • naptári év = adóév

Alapelvek:

 • magánszemélyek jövedelmének adókötelezettségeit elsősorban az SZJA törvény szabályozza
 • méltányosság arányosság
 • a magánszemély minden jövedelme adóköteles, ettől eltérő szabályt csak törvény állapíthat meg
 • adócsökkentést eredményező eltérő szabály, kedvezmény annyiban alkalmazható, amennyiben az alapját szolgáló jogügylet, szerződés megvalósítja az eltérő szabály célját
 • az érvénytelen szerződés alapján, vagy egyébként jogalap nélkül megszerzett bevétel után megfizetett adó az eredeti állapot helyreállítását követően, az önellenőrzés szabályai szerint visszaigényelhető
 • érvénytelen szerződés alapján, vagy egyébként jogalap nélkül teljesített kiadás révén elszámolt költséget az eredeti állapot helyreállítását követő 15 napon belül kell helyesbíteni, valamit a jövedelmet és az adót az alacsonyabb költség alapján meghatározni

1995.évi CXVII törvény