Loading...

Válasszuk ki az értékhelyesbítésre vonatkozó helyes állítást/állításokat! 

a. Az értékhelyesbítés elszámolása növeli a saját tőkét, ezért meghatározott eszközök esetében kötelező az értékhelyesbítés.
b. Az értékhelyesbítés visszavezetése csökkenti a saját tőkét.
c. Kis értékű befektetett eszközök esetében az értékhelyesbítés alapjául szolgáló piaci értéket a vállalkozás ügyvezetője is meghatározhatja.
d. Ha az értékesített tárgyi eszközhöz értékhelyesbítés kapcsolódik, akkor az értékhelyesbítést teljes összegében vissza kell vezetni.

Megoldás: 

Értékhelyesbítést akkor mutatható ki, ha az eszköz piaci értéke tartósan és jelentősen meghaladja a könyv szerinti értéket. Kimutatása nem kötelező, a vállalkozás döntésén múlik. Az értékhelyesítést minden esetben könyvvizsgálónak kell hitelesítenie.

Könyvelése:

Képzése:
T1x7 Eszköz értékhelyesbítése  K417 Értékelési tartalék

Feloldása (ha a piaci érték csökken, illetve, ha az eszköz amihez kapcsolódik, kivezetésre kerül):
T417 Értékelési tartalék  K1x7 Eszköz értékhelyesbítése

Vagyis:
a) Hamis, mert első része ugyan igaz, a második része viszont nem
b) Igaz (Értékelési tartalék a Saját tőke része
c) Hamis
d) Igaz