Loading...

A „BB” Zrt. tárgyév július 1-jén 20 000 EFt kölcsönt nyújt „AA” Kft.-nek. 

A kölcsönszerződésből a következő kiemelt információkat ismerjük: futamidő 4 év, törlesztés a futamidő végén egy összegben, kamat 6 % évente, kamatfizetés évente. Az alábbi állítások közül válasszuk ki a helyes állítást/állításokat!

a. „AA” Kft. üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye a kölcsönnel kapcsolatos gazdasági események hatására változik.
b. „AA” Kft.-nek 600 EFt-ot kell kimutatni a bevételek aktív időbeli elhatárolásai között.
c. „AA” Kft.-nek 600 EFt-ot kell elszámolnia a pénzügyi műveletek ráfordításai között.
d. „AA” Kft.-nek 600 EFt-ot kell kimutatni a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai között.

Megoldás:

Könyveljük le „AA” Kft-nél a kölcsönnel kapcsolatos gazdasági eseményeket!

1. július 1. Befolyt kölcsön

T384 Elszámolási betét K441. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 20 000

2. December 31. Tárgyévre fizetendő kamat elhatárolása

T873. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások  K 482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  600

(20 000 x 0,06 / 12 x 6)

Vagyis 

a) hamis, mert a pénzügyi műveletek ráfordításai az üzemi (üzleti) tevékenységének eredményén kívül található

b) Hamis, hiszen a Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolására kell könyvelnünk

c) Igaz, lásd 2. könyvelési tétel

d) Igaz, lásd 2. könyvelési tétel