Loading...

Valutapénztár és devizabetét számla egymás közötti mozgásainak könyvelése

(Ügyintéző képzés tananyagának nem része a külföldi pénzértékre szóló eszközöz és források értékelése, viszont a mérlegképes képzésnek igen)

Kétféle mozgást kell megnéznünk:
1. Valuta felvétel devizabetét számláról
2. Valuta befizetés devizabetét számlára

Mindkét gazdasági esemény könyvelésénél két árfolyamot kell alkalmaznunk.

Nézzük, mit ír a számviteli törvény!

A gazdasági események könyvviteli elszámolásánál a Számviteli törvény 60. § (1) bekezdése az irányadó: „A valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzértékre szóló követelést (tehát az munkavállalóval szembeni egyéb követelést is), befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés napjára (valutapénztárnál), illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó (munkavállalóval szembeni egyéb követelésnél, szállítói tartozásnál) – a (4)-(6) bekezdés szerinti (azaz választott árfolyamon, ami „alapesetben” lehet az MNB, átlag, EKB) – devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni.”

1. Valuta felvétel devizabetét számláról

Mielőtt nekiállnánk a kontírozásnak, nézzük, milyen árfolyamokat kell használnunk!

A fenti törvényi előírásnak megfelelően a valutapénztárunkat a felvétel napján aktuális választott árfolyamon kell növelnünk.
A devizabetét számlánk viszont könyv szerinti árfolyamon fog csökkenni. Miért? Mert a devizabetét számláról csak akkor tudok felvenni valutát, ha azon van deviza. Ha viszont van rajta deviza, akkor az valamikor oda is kerül. Ha odakerült, akkor valamilyen árfolyam át is váltottuk Ft-ra a könyvelésünkben. És nekünk ezen az árfolyamon kell kivezetnünk.
Hogy még bonyolultabb legyen: ha több alkalommal érkezett deviza a számlámkra (több árfolyamon), akkor vagy FIFO módszerrel, vagy átlagárral kell kivezetnünk
A két árfolyam el fog térni, így árfolyamkülönbözet keletkezik.

A könyvelés:

a) valuta készpénz felvétele

T382 Valutapénztár K389 Átvezetési számla (napi választott árfolyamon)

b) devizabetét számla csökkenése

T389 Átvezetési számla K386 Devizabetét számla (könyv szerinti árfolyamon)

c) különbözet

-nyereség esetén:
T389 Átvezetési számla K976. Külföldi pénzértékre szóló vagyonelemek árfolyamnyeresége

-veszteség esetén:
T876. Külföldi pénzértékre szóló vagyonelemek árfolyamvesztesége K389 Átvezetési számla

Számokkal:

1 000 EUR felvétele devizaszámláról. A felvétel pillanatában a devizaszámlán 1 500 EUR volt, melyből 800 EUR 310 Ft/EUR, 700 EUR 320 Ft/EUR árfolyamon került be.
A valuta felvételekor a választott árfolyam 330 Ft/EUR.

Kontírozás:

a) valuta készpénz felvétele

T382 Valutapénztár K389 Átvezetési számla 330 000
1 000 x 330

b) devizabetét számla csökkenése

T389 Átvezetési számla K386 Devizabetét számla 312 000
(800 x 310) + (200 x 320)

c) nyereség
T389 Átvezetési számla K976. Külföldi pénzértékre szóló vagyonelemek árfolyamnyeresége 18 000

2. Valuta befizetése devizabetét számlára

Az előző fordítottja, de azért leírom még egyszer.

A fenti törvényi előírásnak megfelelően a devizabetét számlánkat a felvétel napján aktuális választott árfolyamon kell növelnünk.
A valutapénztárunk viszont könyv szerinti árfolyamon fog csökkenni. Miért? Mert a valutapénztárból csak akkor tudok befizetni valutát, ha azon van valuta. Ha viszont van rajta valuta, akkor az valamikor oda is kerül. Ha odakerült, akkor valamilyen árfolyam át is váltottuk Ft-ra a könyvelésünkben. És nekünk ezen az árfolyamon kell kivezetnünk.
Hogy még bonyolultabb legyen: ha több alkalommal érkezett valuta a pénztárunkba (több árfolyamon), akkor vagy FIFO módszerrel, vagy átlagárral kell kivezetnünk
A két árfolyam el fog térni, így árfolyamkülönbözet keletkezik.

A könyvelés:

a) valuta készpénz befizetése

T389 Átvezetési számla K382 Valutapénztár (könyv szerinti árfolyamon)

b) jóváírás a devizabetét számlán

T386 Devizabetét számla K389 Átvezetési számla (napi választott árfolyamon)

c) különbözet

-nyereség esetén:
T389 Átvezetési számla K976. Külföldi pénzértékre szóló vagyonelemek árfolyamnyeresége

-veszteség esetén:
T876. Külföldi pénzértékre szóló vagyonelemek árfolyamvesztesége K389 Átvezetési számla

Számokkal:

1 000 EUR valuta befizetése devizaszámlára. A befizetés pillanatában a valutapénztárban 1 500 EUR volt, melyből 800 EUR 310 Ft/EUR, 700 EUR 320 Ft/EUR árfolyamon került be.
A devizaszámlán történő jóváírás választott árfolyama 330 Ft/EUR.

a) valuta készpénz befizetése

T389 Átvezetési számla K382 Valutapénztár 312 000
(800 x 310) + (200 x 320)

b) jóváírás a devizabetét számlán

T386 Devizabetét számla K389 Átvezetési számla 330 000
1 000 x 330

c) nyereség
T389 Átvezetési számla K976. Külföldi pénzértékre szóló vagyonelemek árfolyamnyeresége 18 000

Mérlegképes könyvelőknek szóló vizsgafelkészítőinken természetesen a visszavásárolt saját részvényekkel is foglalkozunk.

Ha hasznos, nyomd meg a tetszik gombot! ?