Loading...

Értékcsökkenés a két törvény szerint

A számviteli törvény előírása az értékcsökkenési leírással kapcsolatban (ebbe a szürke szövegbe elég ha csak beleolvasol, a lényeg utána jön feketével):

52. § (1) Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják

(2) …egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni…
 

A társasági adó törvény előírása az értékcsökkenési leírással kapcsolatban

2. melléklet
 
(Hosszú és unalmas lista következik. Kérlek legalább most az egyszer ne ugord át. Szánj rá két percet, hogy legalább egyszer az életben lásd, hogy miről beszélt az adózás tanár az órán)
 
Leírási kulcsok jegyzéke:

 

I. ÉPÜLETEK
 
Az épület jellege               Leírási kulcs %
1. Hosszú élettartamú szerkezetből 2,0
2. Közepes élettartamú szerkezetből 3,0
3. Rövid élettartamú szerkezetből 6,0
 
II. ÉPÍTMÉNYEK
 
Az építmény jellege Leírási kulcs %
Ipari építmény                  2,0
Mezőgazdasági építmény 3,0
ebből: önálló támrendszer 15,0
Melioráció 10,0
Mezőgazdasági tevékenységet végző adózónál a bekötő- és üzemi út 5,0
Közforgalmi vasút és kiegészítő építményei, ideértve az iparvágányokat is 4,0
Egyéb vasúti építmény (elővárosi vasút, közúti villamosvasút, metróvasúti pálya stb.) 7,0
Vízi építmény 2,0
Híd 4,0
Elektromos vezeték, ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is 8,0
Kőolaj- és földgázvezeték, gázvezeték 6,0
Gőz-, forróvíz- és termálvízvezeték, földgáz távvezeték, termálkút 10,0
Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezeték 25,0
Egyéb, minden más vezeték 3,0
Alagút és földalatti építmény (a bányászati építmény kivételével) 1,0
Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6,0
Hulladéktároló 20,0
Kizárólag film- és videogyártást szolgáló építmény 15,0
Minden egyéb építmény 2,0
ebből: a hulladékhasznosító létesítmény 15,0
Hulladéktároló: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő tárolásra, ártalmatlanításra szolgáló épület, építmény; a hulladéktároló létesítése miatt igénybe vett földterületre értékcsökkenési leírást a hulladéktárolóval azonos leírási kulccsal kell számolni.
Hulladékhasznosító létesítmény: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő hasznosítás céljára szolgáló épület, építmény, ide nem értve a földterületet.
Melioráció: szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyep és erdőművelési ágú, nem belterületen végrehajtott, a termőföld mezőgazdasági célú hasznosítását szolgáló, vízháztartás-szabályozó építmény; talajjavítás legalább 6 éves tartamhatással, valamint a területrendezés építménye.
 
III. ÜLTETVÉNY
 
Ültetvénycsoportok Leírási kulcs %
1. csoport: alma, körte, birs, naspolya, cseresznye, meggy, szilva, szőlő, szőlőanyatelep, mandula, mogyoró 6,0
2. csoport: őszibarack, kajszi, köszméte, ribiszke, komló, gyümölcsanyatelep, fűztelep 10,0
3. csoport: spárga, málna, szeder, torma 15,0
4. csoport: dió, gesztenye 4,0
5. csoport: egyéb ültetvény 5,0
Az ültetvények támrendszere nem önálló tárgyi eszköz, hanem tartozék, s ezért az ültetvénnyel azonos leírási kulccsal kell elszámolni, a földterület és a kerítés viszont önálló tárgyi eszköznek minősül.
 
IV. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK, TENYÉSZÁLLATOK
 
a) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök
1. A HR 8456-8465, 8479 vtsz.-okból a programvezérlésű, számvezérlésű gépek, berendezések.
2. A HR 8471, 8530, 8537 vtsz.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések.
3. A HR 84. és 85. Árucsoportból az ipari robotok.
4. A HR 9012, 9014-9017, 9024-9032 vtsz.-okból az átviteltechnikai, az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő- és vizsgáló berendezések.
5. A HR 8469, 8470, 8472, 9009 vtsz.-ok, valamint a HR 8443 5100 00 vtsz.-alszám.
6.573 A HR 8419 11 00 00, 8541 40 90 00 vtsz.-alszámok.
7. A HR 8402, 8403, 8416, 8417 vtsz.-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések, valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések.
8. A HR 8417 80 10 00 vtsz.-alszám, valamint a HR 8514 vtsz.-ból a hulladékmegsemmisítő, -feldolgozó, -hatástalanító és -hasznosító berendezések.
9. A HR 8421 21 vtsz.-alszámok.
10. A HR 8419, 8421 vtsz.-okból a szennyezőanyag leválasztását, szűrését szolgáló berendezések.
11. A HR 8421 31, 8421 39 vtsz.-alszámok.
12. A HR 8419 20 00 00 vtsz.-alszám, továbbá a HR 9018-9022 vtsz.-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök.
 
b) 20 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök
A HR 8701 vtsz.-ból a járművek, valamint a HR 8702-8705, 8710, 8711 vtsz.-ok.
 
c) 14,5 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök
Minden egyéb – az a)-b) pontban fel nem sorolt – tárgyi eszköz.
 
Az adóalap megállapításakor csökkentő jogcímek
7. § (1) Az adózás előtti eredményt csökkenti:
d) értékcsökkenési leírásként az (adótörvény) 1. és 2. számú mellékletben foglalt előírások szerint az adóévre megállapított összeg, …
 
Az adóalap megállapításakor növelő jogcímek
8. § (1) Az adózás előtti eredményt növeli:
b)az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként …elszámolt (számvitelben lekönyvelt) összeg,… 
No, átrágtuk magunkat a törvényi előírásokon!
 

Akkor én ezt most elmondom röviden és érthetően:

1. Számviteli tv. szerint én határozhatom meg, hogy mennyi idő alatt, milyen módszerrel számolom el az értékcsökkenést (ez jogos, hiszen a számvitelben a vállalkozás valós vagyoni helyzetét akarjuk kimutatni. Ha 2 év alatt használunk el egy gépet, akkor ne akarja az adótörvény 20%-kal 5 év alatt leíratni, mert ennek így köze nincs a valósághoz)
2. Ugyanakkor az állam azt szeretné, ha úgy ugrálnánk adó szempontból, ahogy ő akarja.
3. Ezt az ellentmondást oldja fel úgy, hogy
a) Hagyja, hogy a számvitelben az én akaratom érvényesüljön, de az én akaratom szerint elszámolt, az adózás előtti eredményemet csökkentő értékcsökkenést semlegesíti azzal, hogy adóalap növelő tételként „visszakorrigáltatja”, -így az eredményhatása nulla lesz.
b) Majd adóalap csökkentő tételként az adótörvény szerint meghatározott kulccsal számított értékcsökkenést engedi csak levonni.
Nézzük meg egy példán keresztül:
Van egy járművünk, aminek a bekerülési értéke 10 000 000 Ft
3 évig tervezzük használni, lineáris leírást alkalmazunk.
Maradványértéke 1 000 000 Ft
Az adótörvény szerinti leírás 20%

A vállalkozás árbevétele: 9 000 000 Ft
A társasági adó legyen 10%

 

Értékcsökkenés, mint adóalap korrekció
Értékcsökkenés, mint adóalap korrekció

 

Ugyanez kicsit másképpen, hátha így könnyebben átlátod:

Értékcsökkenés, mint adóalap korrekció
Értékcsökkenés, mint adóalap korrekció

 

Ha először jársz itt, engedd meg, hogy segítsek a tanulásban.
A honlap az alapoktól indulva tematikusan tartalmazza a tananyag jelentős részét.
Ha pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésre jársz, akkor ide kattints, ha pedig mérlegképes könyvelő képzésen veszel részt, akkor ide, a tartalomjegyzék eléréséhez. Miután kattintottál, a megnyíló oldalon haladj sorban fentről lefelé.

Ha hasznosnak tartod, nyomd meg a tetszik gombot!