Loading...

Kinek kell?
Mérlegképes könyvelő tanoncok
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Főiskola: pénzügyi számvitel

Mind a négyet ugyanúgy könyveljük.
Feladat:
Térítés nélkül átveszünk egy tárgyi eszközt. Piaci értéke 1 000 000 Ft, az átadónál kimutatott könyv szerinti értéke pedig 1 200 000 Ft.
Üzembe helyezzük.
Év végén 100 000 Ft értékcsökkenést számolunk el.
Könyveljük le!

Térítés nélküli átvétel könyvelése
Térítés nélküli átvétel könyvelése

1a) átvétel
Kapunk egy tárgyi eszközt, ez szokás szerint a beruházásain növekedését jelent az aktiválásig. (E+=T). Ingyen kaptuk az eszközt! Ez nekünk nagyon jó! Örülünk neki! Vajon hova kell egy ingyen kapott eszközt még lekönyvelni? Hová könyvelnéd?
Megfejtés: bevétel (nyereség). De vajon milyen bevétel? Egyéb bevétel. (B+=K)
T161 Beruházások        K96 Egyéb bevételek            1 000 000

Összeg: a piaci érték. (Régebben az átadónál kimutatott könyv szerinti érték is szóba jöhetett, ezért még sokszor megadják. Hányjál rá fittyet, nem kell!)
1b) Elhatárolás
Kegyes a magyar állam! Nem szeretné, hogy belerokkanj az ingyen kapott eszköz miatt keletkezett bevétel adóvonzatába.
Ez azt jelenti, hogy az előbb lekönyvelt egyéb bevételt le kell nulláznunk, vagyis a bevételt le kell csökkentenünk (B-=T).
El kell határolni. Az időbeli elhatárolásokról még nem írtam, egyelőre hidd el nekem, hogy egy passzív időbeli elhatárolást kell használnunk. Növelnünk kell. (F+=K)
T96 Egyéb bevételek        K483 Halasztott bevételek PIE

1c) Áfa
Emlékszel? Az átvételnél megnéztük az áfát. Két változat volt: áthárította az átadó, vagy nem? Ha ott lehetett választani, akkor itt is kétféleképpen lehet lekönyvelni.
Mi vagyunk az átvevők. Áfa szempontjából tehát vevőként viselkedünk. Vagyis szokás szerint T466.
Ki a másik érintett:
a) ha az átadó áthárítja az áfát (nekünk tehát majd meg kell fizetnünk, akkor kötelezettségünk keletkezik (F+=K)

T466 Előzetes áfa        K479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek       270 000
b) ha az átadó nem hárítja át az áfát (elengedi az áfát), akkor nyereségünk keletkezik, mely bevétel elnövekedést jelent (B+=K)
T466 Előzetes áfa        K96 Egyéb bevételek        270 000
2.Aktiválás
Gép nő (E+=T), beruházás csökken (E-=K)
T1x1 Tárgyi eszközök        K161 Beruházások        1 000 000

3. Értékcsökkenés
Gép értéke csökken (E-=K), de az 1×9 tsz. écs számlán keresztül, értékcsökkenési költség nő (K+=T)
T 57 Értékcsökkenési leírás        K1x9 Tárgyi eszköz tsz. écs.        100 000

4. A baj (visszacsöpögtetés)
Ha ilyen feladat van a vizsgán, azért adják, hogy kiderüljön, hogy a következőt nem felejted-e el.
Szóval. Ez az 1c) pontban történt elhatárolás folyománya. Ott azt mondtam, hogy kegyes az állam, nem adóztatja meg az ingyen kapott eszköz miatt keletkezett bevétel. Ez így is van, de féligazság. Azért annyira nem kegyes, hogy végérvényesen elengedje az adót. Annyit enged, hogy a tárgyi eszköz élettartama alatt részletekben fizessük meg. Vagyis, ahogy szépen, lassan elhasználjuk az eszközt és leírjuk értékcsökkenésként, ezzel egyezően vissza kell csöpögtetnünk az egyéb bevételt (évek alatt).
Vagyis a bevételünk nő (B+=K) és a passzív időbeli elhatárolásból tesszük vissza, vagyis az csökken (F-=T)
T483 Halasztott bevételek PIE        K96 Egyéb bevételek      100 000

Összeg: Ha nem volt üzembehelyezésig felmerülő egyéb költség (mint itt), akkor a visszacsöpögtetendő összeg megegyezik az écs. összegével.
Ha vannak a bekerülési értéket növelő egyéb költségek, akkor ezzel a képlettel tudod kiszámolni az összeget: elhatárolt összeg/bekerülési érték x értékcsökkenés
Ezt a lépést minden évben -egészen az élettartam végéig- meg kell tenni!