Loading...

391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása

Az olyan tárgyévre járó bevételek tartoznak ide, melyek csak a következő év(ekben) kerülnek kiszámlázásra (folynak be).

Példák (ne a konkrét példákat akard bemagolni, hanem a lényeget értsd meg!):

Tárgyévre járó egyéb bevételek:

Egyik partnerünk késedelmesen teljesített decemberben. A késedelmi kamatot (vagy kötbért) a következő év január 15-én számláztuk ki. összeg: 500 000 Ft


Fordulónap:
tudjuk, hogy erre az évre nekünk még jár 500 000 Ft bevétel (B+=K). Ugyanakkor bizonylat idén nincs róla, így követelésként nem tudjuk lekönyvelni. De valami kell a T oldalra is! Itt jön az elhatárolás. Milyen elhatárolás? Két oldalról is megközelítheted.

1. Ezzel most a tárgyévi eredményt növeljük, mert plusz bevételt keletkeztetünk. Volt már szó arról, hogy az aktív időbeli növeli a tárgyévi eredményt

2. Primitíven: T oldalra mindig aktív időbeli (de ezt nem tőlem hallottad)!

T391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása  K96 Egyéb bevételek    500 000
…………………………………………………..
Következő év január 1. feloldás

Automatikusan, minden ilyen jellegű elhatárolást feloldunk a következő év január 1-jén!

T96 Egyéb bevételek    K391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása  500 000

Január 15. Kiszámlázás:

T368 Egyéb követelések      K 96 Egyéb bevételek     500 000

Akkor most gondoljuk végig:
Az első évre 500 000 késedelmi kamat járt. Meg is jelent a 96-on, így be tudtuk állítani az eredménykimutatásba. OK!

A második évre már nem jár semennyi bevétel. Nézzük meg a 96-os 2. évi egyenlegét:
 -500+500=0. Vagyis az aktív időbeli elhatárolás segítségével rendbe tettük!

Tárgyévre járó kamatok

 

Október 1-jén 12 hónapos futamidőre lekötünk 1 000 000 Ft-ot. Kamatláb 12%, kamatfizetés minden év október 1.

Lekötés:

T19 Hosszú lejáratú bankbetétek     K384 Bank    1 000 000

Valójában 2 lépés a 389 átvezetési számlával!

Kamatelhatárolás fordulónapon:

Erre az évre jár nekünk 3 havi kamatbevétel (B+=K). A T oldalra nem tehetjük a bankot, pénztárt, valamilyen követelést, mert nem folyt be és ki sem számláztuk. De valami kell oda! Itt jön az elhatárolás.
Milyen elhatárolás?

1. Ezzel most a tárgyévi eredményt növeljük, mert plusz bevételt keletkeztetünk. Volt már szó arról, hogy az aktív időbeli elhatárolás növeli a tárgyévi eredményt

2. Primitíven: T oldalra mindig aktív időbeli elhatárolás (de ezt nem tőlem hallottad)!

T391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása  K97 Pénzügyi bevételek    30 000

1 000 000 x 0,12 / 12 x 3= 30 000
…………………………………………………..
Következő év január 1. feloldás

Automatikusan, minden ilyen jellegű elhatárolást feloldunk a következő év január 1-jén!

T97 Pénzügyi bevételek    K391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása  30 000

Október 1. Befolyik az éves kamat:

T384 Bank      K 97 Pénzügyi bevételek     120 000

Az egész éves befolyt! 1 000 000 x 0.12 = 120 000

Akkor most gondoljuk végig:

Az első évre 3 havi = 30 000 kamat járt. Meg is jelent a 97-en, így be tudtuk állítani az eredménykimutatásba. OK!
A második évre október 1-ig 9 havi = 90 000 kamat járt. Pont ennyi jelent meg a 97-en (-30+120). Ha nem oldottuk volna fel január 1-jén a 30 000 kamatot, akkor pont ennyivel több, vagyis 120 000 lenne a 97-en.
Természetesen folytathatnánk tovább is a példát azzal, hogy december 31-én ismét elhatárolnánk az október 1 óta időarányos (30 000 Ft) kamatot. Ebben az esetben már 120 000 lenne a 97-en, ami teljesen jó, hiszen a teljes évre ennyi jár.

Ide tartozik a váltókövetelés kamata is, amit már néztünk, a tárgyévre járó osztalék is, valamint a befektetési céllal vásárolt kötvény vásárlásakor elszámolt bekerülési érték és névérték arányos különbözete is.

Árbevétel:

 

Tárgyévre járó bevétel, melyről a számlát a következő évben állítjuk ki.

Pl.:
Október 1-től bérbe adunk egy ingatlant. A bérleti díj 100 000 Ft+áfa /hó. Az első féléves  számlát a következő év január 15-én állítjuk ki. 5 nappal később befolyt.

December 31:

Tudjuk, hogy ere az évre 3 havi bérleti díj jár nekünk. Ezt még az idei eredmény javára el kell számolnunk értékesítés nettó árbevételeként (B+=K). Nem történt még meg a kiszámlázás, ezért a 311 Vevőre nem könyvelhetjük. Ezért el kell határolnunk. Milyen elhatárolás kell? T oldalra mindig aktív időbeli elhatárolás, ráadásul javítjuk az idei eredményünket, úgyhogy biztosan aktív.

T391 Bevételek AIE  K91-92 Értékesítés nettó árbevétele    300 000 (3 hó)
…………………………………………………..
Következő év január 1. feloldás

Automatikusan, minden ilyen jellegű elhatárolást feloldunk a következő év január 1-jén!

T91-92 Értékesítés nettó árbevétele    K391 Bevételek AIE  300 000

Január 15., Számlázás

T311 Vevők        K91-92 Értékesítés nettó árbevétele    600 000 (6 hó)

T311 Vevők        K467 Fizetendő áfa                162 000

Január 20., befolyt

T384 Bank        K311 Vevők                    762 000