Loading...

482 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

A tárgyévet terhelő olyan költségek, ráfordítások, melyek csak a következő év(ek)ben kerül kiszámlázásra, kifizetésre.

Fajtái:

-1) A mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között ismertté vált, előző üzleti évhez kapcsolódó kártérítési igény, késedelmi kamat, kártérítés, bírósági költség.

December havi késedelmes teljesítésünk miatt egyik üzleti partnerünk a következő év februárjában 100 000 Ft késedelmi kamatot számláz ki.

December 31., elhatárolás

Ha a késedelmi kamat kiszabása előtt már összeállítottuk a tárgyévi beszámolót, akkor nem tehetünk semmit.
Ha az előző évi beszámoló még nem készült el, akkor december 31-i dátummal lekönyveljük a ráfordításaink közé (R+=T). Kifizetés, bizonylat a tárgyévben nincs, ezért el kell határolnunk. Milyen elhatárolás? K oldalra, ráadásul úgy, hogy a tárgyévi eredményünket csökkentjük, passzív időbeli elhatárolás kell.

T86 Egyéb ráfordítások        K482 Költségek, ráfordítások PIE        100 000
……………………………………………..
Január 1., elhatárolás feloldása

T482 Költségek, ráfordítások PIE        K86 Egyéb ráfordítások        100 000

Február., késedelmi kamat kivetése

T86 Egyéb ráfordítások            K479 Egyéb röv. lej. köt.        100 000

Átutalása

T479 Egyéb röv. lej. köt.            K384 Bank        100 000

Ellenőrzés:
A tárgyévre vonatkozik a késedelmi kamat, meg is jelent a 86-on. A következő évben rótták ki, de nem arra az évre vonatkozott. Ha megnézed a második év 86-os egyenlege nulla is lett.

-2) Fizetendő kamatok

Október 1-jén 1 000 000 Ft rövid lejáratú hitelt veszünk fel 12%-os kamatozással. Kamatfizetés minden év október 1.

Október 1., Hitelfelvétel

Bank nő (E+=T), és hitel nő (F+=K)

T384 Bank                K452 Rövid lejáratú hitelek        1 000 000

December 31., elhatárolás

Tudjuk, hogy erre az évre el kell számolnunk 3 havi fizetendő kamatráfordítást (R+=T). Ugyanakkor a kifizetés csak a következő év október 1-jén lesz, vagyis a pénzeszközeink csökkenését idén nem tudjuk lekönyvelni. Ezért kell az elhatárolás. K oldalra kell úgy, hogy az idei eredményünket csökkentjük. Ez a passzív időbeli elhatárolás.

T87 Pénzügyi ráfordítások        K482 Költségek, ráfordítások PIE    30 000

Összeg: 1 000 000x 0,12/12×3=30 000
………………………….
Következő év január 1., elhatárolás feloldása

T482 Költségek, ráfordítások PIE        K87 Pénzügyi ráfordítások     30 000

Október 1., éves kamatfizetés

T87 Pénzügyi ráfordítások            K384 Bank        120 000  1 000 000×0,12

Tanulság: az első évben a 87-en megjelent 3 havi kamat, ami azt az évet terhelte. A második évben 90 000 kamat maradt a 87-en, ami szintén jogos, hiszen október 1-ig 9 havi kamat terhelte az évet. Ha nem fizettük vissza a hitelt, akkor persze a második évre további 3 havi fizetendő kamatunk keletkezik, amit az első év mintájára december 31-én el kell határolnunk. Ha ezt megtesszük, akkor már 120 000 (12 havi) kamat lesz a 87-en, ami szintén helyénvaló.

-3) Tipikusan ide tartoznak a december havi közüzemi díjak, amelyekről a számlát csak a következő év januárjában kapjuk.

Példa:

A december havi villanyszámla, a következő év január 6-án érkezett meg. Összege 80 000 Ft+áfa

December 31., elhatárolás

A költség a tárgyévi eredményünket terheli (K+=T). Bizonylat azonban a tárgyévben nincs, ezért el kell határolnunk. Milyen elhatárolás? K oldalra, ráadásul úgy, hogy a tárgyévi eredményünket csökkentjük, passzív időbeli elhatárolás kell.

T51 Anyagköltség        K482 Költségek, ráfordítások PIE        80 000
……………………………………………..
Január 1., elhatárolás feloldása

T482 Költségek, ráfordítások PIE        K51 Anyagköltség        80 000

Január 6., számla érkezik

T51 Anyagköltség            K454 Szállítók        80 000
T466 Eláfa                K454 Szállítók        21 600

Átutalása

T454 Szállítók            K384 Bank            101 600

Ellenőrzés:
A tárgyévre vonatkozik a költség, meg is jelent az 51-en. A következő évben számlázták ki, de nem arra az évre vonatkozott. Ha megnézed a második évben az 51-es egyenlege nulla is lett.

-4) A mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, még nem számfejtett prémiumok, jutalmak, azok járulékát.

Példa

A tárgyévi jó teljesítésért dolgozóinknak jutalmat ígértünk. A tárgyévi teljesítmény mérése és a jutalom megállapítása a következő év márciusában, a beszámoló összeállításakor történik. A jóváhagyott jutalom 2 000 000 Ft.

December 31., elhatárolás.

Miután márciusban megállapítottuk, hogy kifizethető az előző évi jutalom, december 31-i dátummal le kell könyvelnünk, hiszen az előző év eredményét kell terhelnünk vele.

Prémium, jutalom:

T54 Bérköltség        K482 Költségek, ráfordítások PIE    2 000 000

Járulékai:

T56 Bérjárulékok        K482 Költségek, ráfordítások PIE    540 000 (legyen 27%)
…………………………………………..
Következő év

Január 1., feloldás

T482 Költségek, ráfordítások PIE    K54 Bérköltség     2 000 000
T482 Költségek, ráfordítások PIE    K56 Bérjárulék    540 000

Március végén a bérek számfejtésekor:

Prémium, jutalom:

T54 Bérköltség        K471 Jövedelem elszámolási számla    2 000 000

Járulékai:

T56 Bérjárulékok        K463 Költségvetési befizetési kötelezettség    540 000

Ide tartozik még:

-5) Befektetési céllal vásárolt kötvény bekerülési értékének és névértékének veszteség jellegű különbözete.