Loading...

493 Adózott eredmény elszámolási számla, az Adózott eredmény levezetése, és az eredménykimutatás összeállítása

Hogy zárjuk év végén az eszközöket és a forrásokat?

Korábban tanultuk, hogy a 492 Zárómérleg számlával szemben.

Egy vállalkozásnak azonban vannak költségei, ráfordításai és bevételei is. Ezeket is le kell zárnunk valahogy az év végén. A Zárómérlegszámlával szemben nem tehetjük, hiszen mint ahogy a neve is mutatja, az csak a mérlegszámlák zárására szolgál.

Az eredményszámlák (5. költségek, 8. ráfordítások és 9. bevételek) év végi zárása a 493 Adózott eredmény elszámolási számlával szemben történik.

A 493 Adózott eredmény elszámolási számla technikai számla, de felfoghatjuk forrásként is (sőt így még egyszerűbb is az értelmezése). Ha forrásként értelmezzük, akkor a K oldalon nő, vagyis minden bevétel (hozam) jellegű tétel ide fog kerülni, ezzel növelve a vállalkozás eredményét. A költségek, ráfordítások pedig a T= – oldalra kerülnek, ezzel csökkentve az eredményt.


Nézzük sorjában a lezárandó eredményszámlákat

493 Adózott eredmény elszámolási számla, és az Adózott eredmény levezetése
493 Adózott eredmény elszámolási számla, és az Adózott eredmény levezetése

 

 

Eredménykimutatás
Eredménykimutatás

 

 

1) 9. Bevételek

Milyen egyenlegük van év végén?

K       (pl.:T311  K91-92…)

Úgy tudjuk lezárni (lenullázni), hogy a T oldalára könyvelünk. A 493 Adózott eredmény elszámolási számlát ugyanakkor növelnünk kell a bevételekkel (F+=K).

T9 Bevételek  K493 Adózott eredmény elszámolási számla

2) 8. Ráfordítások

A ráfordításoknak T egyenlege van (pl.: T86  K138…)

Ezért ezeket úgy tudjuk lezárni (nullázni), hogy a K oldalukra könyvelünk. A 493 Adózott eredmény elszámolási számlát pedig csökkentenünk kell a ráfordítások összegével (F-=T).

T493 Adózott eredmény elszámolási számla   K8 Ráfordítások

3) 51-57 Költségnemek

A költségnemeknek szintén T egyenlege van (T51  K211…)

Ezért ezeket szintén úgy tudjuk lezárni (nullázni), hogy a K oldalukra könyvelünk. Itt azonban van egy kis bibi, mert a Sztv nem engedi meg, hogy közvetlenül lezárjuk a 493-al szemben, hanem előbb át kell vezetnünk őket a 8. ráfordítások közé.

T811-831 Költségnemek a ráfordítások között  K51-57 Költségnemek

Miután átvezettük a ráfordításokra, csak ezután zárhatjuk őket a 493-al szemben.

T493 Adózott eredmény elszámolási számla   K8 Ráfordítások

Miért kell átvezetni a költségnemeket a ráfordítások közé? E mögött az az ideológia húzódik, hogy a ráfordítás tágabb kategória mint a költség, és minden költség egyben ennek a tágabb ráfordítás kategóriának is része. Ezért legalább év végén jelenjen meg ráfordításként. Ez van, régebben nem kellett.

Részletesen:

a) költségnemek átvezetése

Anyagköltség: T811 Anyagköltség   K51 Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatások: T812 Igénybevett szolgáltatások K52 Igénybevett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások: T813 Egyéb szolgáltatások  K53 Egyéb szolgáltatások

Itt ugrunk egyet, mert a 814 foglalt az Elábénak.

Bérköltség: T821 Bérköltség  K54 Bérköltség
Szem. jell. egyéb kifiz: T822 Szem. jell. egyéb kifiz  K55 Szem. jell. egyéb kifiz
Bérjárulékok: T823 Bérjárulékok  K56 Bérjárulékok

Itt megint ugrunk egyet.

Értékcsökkenés: T831 Értékcsökkenés  K57 Értékcsökkenés

b) költségnemek zárása

Miután minden költségnemet átvezettünk az azonos elnevezésű ráfordításra, tovább kell
onnan vezetnünk (zárnunk) a 493-ra.

T493 Adózott eredmény elszámolási számla   K8 Ráfordítások

Az ábrán látsz egy 59-es számlát és zárójeleket. Ez azért van, mert sok tankönyvben találkozhatsz egy még bonyolultabb változattal is. Vannak akik még egy számlát közbeiktatnak, így 3 lépés lesz a költségnemek zárása. Én nem fogom használni.

4) 582 SEEAÉ

A SEEAÉ egyenlege mindig K!!! Ezt mindenképpen jegyezd meg, de, ha elég izmos lábakon állsz számvitelből, akkor itt még meg is értheted.

Vagyis hozamként (mintha bevétel lenne)! viselkedik.

Ezért a zárása (kinullázása) a T oldalon történik, a 493 Adózott eredmény elszámolási számlának pedig a K oldalára kerül, ezzel növelve a tárgyévi eredményt (hozam!).

T582 SEEAÉ  K493 Adózott eredmény elszámolási számla  

5) STK ÁV

Az STK ÁV egyenlege lehet T, vagy K. Ez az egyetlen eredményszámla amelynek kétféle egyenlege lehet. Vagyis viselkedhet ráfordításként (T egyenleg esetén) és hozamként is (K egyenleg esetén)

Ennek megfelelően a zárása is kétféle lehet:

T egyenlegnél: 493 Adózott eredmény elszámolási számla    K581  STK ÁV
K egyenlegnél: T581 STK ÁV  K493 Adózott eredmény elszámolási számla

A zárás könyvelésével párhuzamosan az eredménykimutatásba is beírogatjuk az összegeket.

Melyik eredménykategóriát kapjuk, ha valamennyi bevételt, költséget, ráfordítást lezártunk és beírtunk az eredménykimutatásba?

Üzemi! – szokták rávágni az órán.
Nem!
Nem! Mondom, hogy minden bevételt, költséget, ráfordítást lezártunk!
Ja, akkor az Adózás előtti eredmény.
Úgy van! Okos!

Megjegyzem: nem csak az eredménykimutatásban kapjuk meg az adózás előtti eredményt, hanem a 493 egyenlege is ezt mutatja. Ott van a K=+ oldalon minden bevétel, hozam, a T=- oldalon pedig minden ráfordítás. Bevétel-ráfordítás egyenlege= adózás előtti eredmény

Az adózás előtti eredményből társasági adót kell fizetnünk.

Először kiszámoljuk:
Adózás előtti eredmény
+adóalap növelő tételek
-adóalap csökkentő tételek
=adóalap x társasági adó kulcs (legyen 18%)
=FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ

Beírjuk az eredménykimutatás Fizetendő társasági adó sorába, majd lekönyveljük.

a) Társasági adó előírása

Az adók a vállalkozások legnagyobb ráfordításai közé tartoznak (R+=T). E pillanatban még nem fizettük be, ezért társasági adó tartozásként is ki kell mutatnunk (F+=K)

T891 Társasági adó ráfordítás  K461 Társasági adó kötelezettség

b) Zárása

Korábban már minden 8-ast lezártunk, most keletkezett egy. Ez sem maradhat ki, le kell
zárnunk a ráfordítások mintájára

T493 Adózott eredmény elszámolási számla   K891 Társasági adó ráfordítás 

Ezután az eredménykimutatás és a 493 egyenlege is az Adózott eredményt mutatja.

A 493gyenlege lehet K, ha a bevétel több volt, mint a költség és ráfordítás. Ekkor nyereséges évet zártunk.
Egyenlege lehet T, ha a bevétel kevesebb volt, mint a költség és ráfordítás. Ekkor veszteséges évet zártunk
A 493-as számla technikai számla (vagyis le kell nulláznunk), ezért utolsó lépésben az adózott eredményt mutató egyenleget átvezetjük a 419 Adózott eredmény számlára.

Nyereség esetén (K egyenleg):
T493 Adózott eredmény elszámolási számla   K419 Adózott eredmény

Veszteség esetén (T egyenleg):
T419 Adózott eredmény  K493 Adózott eredmény elszámolási számla 

Ezzel az idei könyvelésnek vége, a 493-as egyenlege nulla.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A következő év elején (január 1.) az Adózott eredményt át kell vezetni az Eredménytartalékba.

Kétféle képen  történhet (attól függően, hogy az előző nap az Adózott eredmény melyik oldalára –nyereség, veszteség- vezettük át.

Nyereségnél:
T419 Adózott eredmény    K413 Eredménytartalék

Veszteségnél:
T413 Eredménytartalék  K419 Adózott eredmény