Loading...
121 egyenlege: 50 000 000               
129 egyenlege: 12 000 000               
               
Piaci érték mérlegkészítéskor (tartós és jelentős)               
a) 60 000 000               
b) 30 000 000               
Mit kell ilyenkor tenni?

a) értékhelyesbítés elszámolása

Könyv szerinti érték: 50 000 000-12 000 000= 38 000 000
Piaci érték: 60 000 000
A piaci érték 22 000 000 Ft-tal magasabb, ezért értékhelyesbítést számolunk el
T127 Ingatlanok értékhelyesbítése    K417 Értékelési tartalék   22 000 000

b) terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Könyv szerinti érték: 50 000 000-12 000 000= 38 000 000
Piaci érték: 30 000 000
A piaci érték 8 000 000 Ft-tal  alacsonyabb mint a könyv szerinti érték, ezért terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni
T86 Egyéb ráfordítások   K128 Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése  8 000 000