Loading...

Az Adózott eredmény levezetése és az eredménykimutatás összeállítása

Az alábbi adatok alapján állítsd össze az összköltség eljárású eredménykimutatást és vezesd végig az eredményszámlák zárását az Adózott eredmény elszámolási számlán!

1.)    SEEAÉ. 430.000 Ft
2.)    Értékesített műszaki berendezés
a.)    nyilvántartás szerinti értéke 2.020.000 Ft
b.)    eladási ára 1.880.000 Ft
3.)    Termelésnél felhasznált anyagok értéke  29.000.000 Ft
4.)    Biztosítási díj 500.000 Ft
5.)    Eladott áruk beszerzési értéke 4.600.000 Ft
6.)    Részvény értékesítés nyeresége 900. 000 Ft
7.)    Kapott kártérítés 100.000 Ft
8.)    Belföldi ékesítés számla szerinti nettó értéke 46.000.000 Ft
9.)    Megsemmisült tárgyi eszköz könyv szerinti értéke 4.270.000 Ft
10.)  Bérköltség 5.600.000 Ft
11.)  Vállalkozót terhelő bérjárulékok 1.800.000 Ft
12.)  Valutakészletek átértékelésekor nem realizált árfolyamveszteség 400.000 Ft
13.)  Fizetett késedelmi kamat 220.000 Ft
14.)  Kapott osztalék 1.700.000 Ft
15.)  Tárgyi eszközök és immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése 1.400.000 Ft
16.)  Késztermékek
  a.)    nyitó állománya 2.000.000 Ft
  b.)    záró állománya 2.900.000 Ft
17.)  Fizetett osztalék 1. 000.000 Ft

Az adófizetési kötelezettség 10%. Az adóalap-módosító tételek összevont egyenlege -1 500 000 Ft

Megoldás
Eredménykimutatás összeállítása
Eredménykimutatás összeállítása


Könyveljük is le az eredményszámlák zárását!

Adózott eredmény könyvelése
Adózott eredmény könyvelése