Loading...

Mit jelent a visszavásárolt saját részvény, üzletrész?

Amikor egy cég a saját részvényeit, üzletrészeit vásárolja meg. Pl. az OTP a tőzsdén OTP részvényeket vásárol.

Pénzügyi-számviteli ügyintézők tananyagának nem része, viszont mérlegképes könyvelőknek tudni kell.

Nézzük a lépéseket!

1. Saját részvény visszavásárlás

1a) A saját magunkban való részesedésünk nő (E+=T), és a bankszámlán lévő pénzünk csökken (E-=K)

T374. Saját részvények, saját üzletrészek     K384 Elszámolási betét

1b) A számviteli törvény azonban a visszavásárlás pillanatában lekötött tartalék képzési lehetőséget ír elő (F+=K), az eredménytartalékkal szemben (F-=T)

T413. Eredménytartalék K414. Lekötött tartalék

2. Saját részvény értékesítés

Miután különböző árfolyamokat kell könyvelnünk, ezért az elszámoláshoz egy technikai számlát használunk, mely a számlatükör szerint a 376. Értékpapír elszámolási számla.
Technikai számla, vagyis a növekedés-csökkenés nem értelmezhető rajta, az értékesítés végén az egyenlege nulla lesz, vagyis a mérlegben nem kerül bele.

2a) Üzletrész értékesítés eszköz kivezetése

A saját részvények, saját üzletrészek csökkennek (E-=K), és az értékpapír elszámolási számlára vezetjük ki (T).

T376. Értékpapír elszámolási számla K374. Saját részvények, saját üzletrészek

2b) Üzletrész értékesítés ellenértéke

Bankunkban nő a pénzállomány (E+=T), és az értékpapír elszámolási számlával szemben könyveljük (K)

T384. Elszámolási betétszámla K376. Értékpapír elszámolási számla

Amennyiben az eladási ár nem folyik be azonnal, akkor a 384. helyett a 366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések számlát használjuk.

2c) Üzletrész értékesítés eredménye

Veszteség esetén a technikai számláról (K) a pénzügyi műveletek ráfordításai közé vezetjük (R+=T)

T 875. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
K376. Értékpapír elszámolási számla

Nyereség esetén a pénzügyi műveletek bevételeit növeljük (B+=K)

T376. Értékpapír elszámolási számla
K 975. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

2d) Lekötött tartalék feloldás

Ahogy fogy az visszavásárolt saját részvényünk, úgy kell az 1b) pontban képzett lekötött tartalékot feloldanunk.
Lekötött tartalék csökken (F-=T), és az eredménytartalékba vezetjük vissza (F+=K)

T414. Lekötött tartalék K413. Eredménytartalék

3. Saját részvény, üzletrész bevonás

Ezt írja a számviteli törvény:

“A visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész, a visszaváltható részvény bevonása esetén, azok névértékének megfelelő összeggel a jegyzett tőkét kell csökkenteni. A névérték és a visszavásárlási (nyilvántartás szerinti) érték közötti különbözettel – előjelének megfelelően – az eredménytartalékot kell módosítani a jegyzett tőke módosításának a cégjegyzékbe történt bejegyzése időpontjával.”

Hogyan kell elszámolni a visszavásárolt saját részvények bevonását?

Itt is használni fogjuk a T376. Értékpapír elszámolási számlát.

3a) Visszavásárolt üzletrész bevonása könyv szerinti értéken

A visszavásárolt saját részvény csökken (E-=K), és a technikai számlára vezetjük ki (T)

T376. Értékpapír elszámolási számla K374. Saját részvények, saját üzletrészek

Összege: a visszavásárolt saját részvény, üzletrész könyv szerinti értéke

3b) Bevonás névértéken

Jegyzett tőke csökken (F-=T). és a technikai számlával szemben számoljuk el (K)

T411. Jegyzett tőke K376. Értékpapír elszámolási számla

Összeg: a visszavásárolt saját részvény, üzletrész névértéke

3c) Üzletrész értékesítés különbözete

„Veszteség” esetén a technikai számláról (K) az eredménytartalékba vezetjük (F-=T)

T 413. Eredménytartalék
K376. Értékpapír elszámolási számla

„Nyereség” esetén a technikai számláról (T) szintén az eredménytartalékba vezetjük (F+=K)

T376. Értékpapír elszámolási számla
K413. Eredménytartalék

3d) Lekötött tartalék feloldás
Ahogy fogy az visszavásárolt saját részvényünk, úgy kell az 1b) pontban képzett lekötött tartalékot feloldanunk.
Lekötött tartalék csökken (F-=T), és az eredménytartalékba vezetjük vissza (F+=K)

T414. Lekötött tartalék K413. Eredménytartalék

És meg is volnánk!

De rögtön nézzünk egy feladatot!

Egy vállalkozás értékpapír-forgalmával kapcsolatos adatok:

1. A vállalkozás visszavásárolja üzletrészeinek 10%-át 600 000 Ft-ért, az ellenérték átutalása megtörtént. A jegyzett tőke 5 000 000 Ft.
2. A visszavásárolt üzletrészek felét továbbértékesíti 130%-os árfolyamon, az ellenérték jóváírásáról a bankértesítés megérkezett.
3. A visszavásárolt üzletrészek felét bevonja a vállalkozás, a jegyzett tőke csökkentéséről a cégbírósági értesítés megérkezett.

Feladat: Könyveljük a megadott gazdasági eseményeket!

Megoldás:

1/a Üzletrész visszavásárlás:
T374. Saját részvények, saját üzletrészek K384. Elszámolási betétszámla 600 000

1/b Lekötött tartalék képzés:
T413. Eredménytartalék K414. Lekötött tartalék 600 000

2/a Üzletrész értékesítés eszköz kivezetése:
T376. Értékpapír elszámolási számla K374. Saját részvények, saját üzletrészek   300 000

2/b Üzletrész értékesítés ellenértéke:
T384. Elszámolási betétszámla K376. Értékpapír elszámolási számla   325 000

2/c Üzletrész értékesítés eredménye
T376. Értékpapír elszámolási számla K975. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei   25 000

2/d Lekötött tartalék feloldás:
T414. Lekötött tartalék 413. Eredménytartalék   300 000

3/a Visszavásárolt üzletrész bevonása könyv szerinti értéken:
T376. Értékpapír elszámolási számla K374. Saját részvények, saját üzletrészek   300 000

3/b Visszavásárolt üzletrész bevonása névértéken:
T411. Jegyzett tőke K376. Értékpapír elszámolási számla   250 000

3/c Különbözet
T413. Eredménytartalék K376. Értékpapír elszámolási számla   50 000

3/c Lekötött tartalék feloldás:
T414. Lekötött tartalék K413. Eredménytartalék   300 000

Mérlegképes könyvelőknek szóló vizsgafelkészítőinken természetesen a visszavásárolt saját részvényekkel is foglalkozunk.

Ha hasznos, nyomd meg a tetszik gombot! :)