!!!

!!!

2012. szeptember 5., szerda

Számlakeret, számlatükör, számlarend, számlaosztály

Számlaosztályok, számlatükör

A könyvelés során az egyes mérleg- és eredménykimutatás sorokat számlaszámokkal jelöljük.

Pl.:
381 Pénztár
454 Szállítók
471 Jövedelemelszámolási számla

Ezek a számlaszámok tetszőlegesen alakíthatók és tetszőleges számú karakterből állhatnak.

Minél kevesebb karakterből áll, annál általánosabb. Minél több karakterből áll, annál pontosabb:

1 (számlaosztály): Befektetett eszköz
12 (számlacsoport): Ingatlan
123 (számla): Építmény
1234 (alszámla): Raktárépület
12345 (részletező számla): Gyáli úti késztermékraktár


Egyetlen kötelező előírás van. Ez az első karakter (számjegy), melynek használatát a számviteli törvény kötelezően előírja. Az első számjegy neve: számlaosztály. A második karaktertől hátrafelé szabad a gazda!

Miért van az, hogy a szabadság ellenére a vállalkozások szinte mindegyikénél az első 3 számjegyig megegyeznek a számlaszámok?
Ennek az az oka, hogy a Pénzügyminisztérium (most éppen nem így hívják) tett egy ajánlást. Készített egy ajánlott számlatükröt, amelyben megtaláljuk a legfontosabb számlaszámokat 3-4 karakter mélységig.
Mi is ezt a számlatükröt használjuk az oktatásban. De, azért kezeld fenntartásokkal. Írtam egy bejegyzést is arról, hogy miért ne tekints Szentírásként a számlatükörre.

Nézzük a számlaosztályokat, vagyis a számlaszámok számviteli törvény által kötelezően előírt első karaktrét:

1. számlaosztály: Befektetett eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök)
2. számlaosztály: Készletek
3. számlaosztály: Többi eszköz (követelések, értékpapírok, pénzeszközök, aktív időbeli elhatárolások)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-3. számlaosztály: eszközök a mérlegben
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. számlaosztály: Források
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-4. számlaosztály: mérlegszámlák
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. számlaosztály: Költségnemek és aktivált saját teljesítmények
8. számlaosztály: Ráfordítások
9. számlaosztály: Bevételek
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5-9 számlaosztály: eredményszámlák

számvitel alapjai
Számlaosztályok

Az alapismereteknél nem fogjuk használni, de létezésükről tudni kell:
6. számlaosztály: Költséghelyek, általános költségek
7. számlaosztály: Költségviselők
0. számlaosztály: Nyilvántartási számlák


A mérlegszámlák eléggé egyértelműek, nem szorulnak magyarázatra.
Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó számlaosztályok egy leheletnyivel  bonyolultabbak:

9. Bevétel: egyértelmű, nem magyarázom
8. Ráfordítás szintén.

5. Költségnemek + Aktivált saját teljesítmények:

Ez két külön dolog:

-a költségnem = költség, csak ilyen idióta neve van hivatalosan. 7 költségnem van, ezeket jelöltem 5-össel:

-anyagköltség
-igénybevett szolgáltatások
-egyéb szolgáltatások
-bér
-személyi jellegű egyéb
-bérjárulék
-értékcsökkenés

-aktivált saját teljesítmények:

-Saját előállítású eszközök aktivált értéke (SEEAÉ)
-Saját termelésű készletek állomány változása (STKÁV)

A költség és ráfordítás közötti különbségtételbe most nem megyek bele. Nekünk egyenlőre a lényeg: Mindkettő a vállalkozás eredményét csökkenti, és a könyvelés szabály (T-K) is ugyanaz.

Számlatükör


1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

11. IMMATERIÁLIS JAVAK
111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
113. Vagyoni értékű jogok
114. Szellemi termékek
115. Üzleti vagy cégérték
117. Immateriális javak értékhelyesbítése
118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése

12-16. TÁRGYI ESZKÖZÖK
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

121. Földterület
122. Telek, telkesítés
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
124. Egyéb építmények
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
127. Ingatlanok értékhelyesbítése
128. Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése

13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek
137. Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése
138. Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések
142. Egyéb járművek
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek
145. Jóléti berendezések, felszerelési tárgyak és képzőművészeti alkotások
147. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése
148. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése

15. TENYÉSZÁLLATOK

151. Tenyészállatok
152. Igásállatok
153. Egyéb állatok
157. Tenyészállatok értékhelyesbítése
158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
159. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése

16. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

161. Befejezetlen beruházások
162. Felújítások
168. Beruházások terven felüli értékcsökkenése

17-19. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

17. TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK (RÉSZESEDÉSEK)

171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
172. Egyéb tartós részesedés
177. Részesedések értékhelyesbítése
179. Részesedések értékvesztése és annak visszaírása

18. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK

181. Államkötvények
182. Kapcsolt vállalkozások értékpapírjai
183. Egyéb vállalkozások értékpapírjai
184. Tartós diszkont értékpapírok
189. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása

19. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK

191. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban
192. Tartósan adott kölcsönök, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
193. Egyéb tartósan adott kölcsönök
194. Tartós bankbetétek kapcsolt vállalkozásban
195. Tartós bankbetétek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
196. Egyéb tartós bankbetétek
197. Pénzügyi lízing miatti tartós követelés
199. Tartósan adott kölcsönök (és bankbetétek) értékvesztése és annak visszaírása

2. SZÁMLAOSZTÁLY KÉSZLETEK

21-22. ANYAGOK

211 - 219. Nyers- és alapanyagok
221. Segédanyagok
222. Üzem- és fűtőanyagok
223. Fenntartási anyagok
224. Építési anyagok
225. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök
226. Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok
227. Egyéb anyagok
228. Anyagok árkülönbözete
229. Anyagok értékvesztése és annak visszaírása

23. BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK

231 - 234. Befejezetlen termelés
235 - 237. Félkész termékek
238. Félkész termékek készletérték-különbözete
239. Befejezetlen termelés és félkész termékek értékvesztése és annak visszaírása

24. NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK

241. Növendékállatok
242. Hízóállatok
243. Egyéb állatok
246. Bérbevett állatok
248. Állatok készletérték-különbözete
249. Állatok értékvesztése és annak visszaírása

25. KÉSZTERMÉKEK

251-257. Késztermékek
258. Késztermékek készletérték-különbözete
259. Késztermékek értékvesztése és annak visszaírása

26-28. ÁRUK

26. KERESKEDELMI ÁRUK

261. Áruk beszerzési áron
262. Áruk elszámoló áron
263. Áruk árkülönbözete
264. Áruk eladási áron
265. Áruk árrése
266. Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk
267. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk
268. Belső (egységek, tevékenységek közötti) átadás-átvétel ütközőszámla
269. Kereskedelmi áruk értékvesztése és annak visszaírása

27. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

271. Közvetített szolgáltatások
279. Közvetített szolgáltatások értékvesztése és annak visszaírása

28. BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK

281-287. Betétdíjas göngyölegek
288. Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete
289. Betétdíjas göngyölegek értékvesztése és annak visszaírása

3. SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

31. KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)

311. Belföldi követelések (forintban)
312. Belföldi követelések (devizában)
315. Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása
316. Külföldi követelések (forintban)
317. Külföldi követelések (devizában)
319. Külföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása

32. KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN

321. Követelések az anyavállalattal szemben
322. Követelések a leányvállalattal szemben
323. Követelések a közös vezetésű vállalkozással szemben
324. Követelések a társult vállalkozással szemben
325. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól
326. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól
327. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól
328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól
329. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása

33. KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN

331. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
339. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírás

34. VÁLTÓKÖVETELÉSEK

341. Belföldi váltókövetelések
345. Belföldi váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása
346. Külföldi váltókövetelések
349. Külföldi váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása

35. ADOTT ELŐLEGEK

351. Immateriális javakra adott előlegek
352. Beruházásokra adott előlegek
353. Készletekre adott előlegek
358. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban nem lévő vállalkozástól
359. Adott előlegek értékvesztése és visszaírása

36. EGYÉB KÖVETELÉSEK

361. Munkavállalókkal szembeni követelések

3611. Munkavállalóknak folyósított előlegek
3612. Előírt tartozások
3613. Egyéb elszámolások a munkavállalókkal

362. Költségvetési kiutalási igények

362-1. Fogyasztói árkiegészítés
362-2. Termelési árkiegészítés
362-3. Importtámogatás
362-4. Exporttámogatás
362-5. Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás
362-6. Dotáció
362-7. Reorganizációs támogatás
362-8. Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházási támogatás
362-9. Egyéb támogatás

363. Költségvetési kiutalási igények teljesítése

363-1. Fogyasztói árkiegészítés teljesítése
363-2. Termelési árkiegészítés teljesítése
363-3. Importtámogatás teljesítése
363-4. Exporttámogatás teljesítése
363-5. Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás teljesítése
363-6. Dotáció teljesítése
363-7. Reorganizációs támogatás teljesítése
363-8. Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházási támogatás teljesítése
363-9. Egyéb támogatás teljesítése

364. Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök
365. Vásárolt és kapott követelések
366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
367. Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos követelések

368. Különféle egyéb követelések

3681. Bizományosi ügylettel kapcsolatos elszámolások
3682. Értékpapír-elszámolási számla
3683. Import beszerzések áfája
3684. Adósok
3685. Biztosítóintézettel szembeni követelések
3686. Barter ügylet elszámolási számla
3687. Árfolyamkülönbözetek elszámolási számla
3688. Ki nem emelt egyéb követelések

369. Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása

37. ÉRTÉKPAPÍROK

371. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
372. Egyéb részesedés
373. Saját részvények, saját üzletrészek
374. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
378. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
379. Értékpapír elszámolási számla

38. PÉNZESZKÖZÖK

381. Pénztár
382. Valutapénztár
383. Csekkek
384. Elszámolási betétszámla
385. Elkülönített betétszámlák
386. Devizabetét-számla
389. Átvezetési számla

39. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
393. Halasztott ráfordítások

4. SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK

41. SAJÁT TŐKE

411. Jegyzettőke
412. Tőketartalék
413. Eredménytartalék
414. Lekötött tartalék
417. Értékelési tartalék
418. Előző évek helyesbítéséből származó mérleg szerinti eredmény
419. Mérleg szerinti eredmény

42. CÉLTARTALÉKOK

421. Céltartalék a várható kötelezettségekre
422. Céltartalék a jövőbeni költségekre
424. Árfolyamveszteség időbeli elhatárolása alapján képzett céltartalék
429. Egyéb céltartalék

43-47. KÖTELEZETTSÉGEK

43. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

431. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
432. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
433. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

44. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

441. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
442. Átváltoztatható kötvények
443. Tartozások kötvénykibocsátásból
444. Beruházási és fejlesztési hitelek
445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
446. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
447. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
448. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek
449. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek


45-47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

451. Rövid lejáratú kölcsönök
452. Rövid lejáratú hitelek
453. Vevőktől kapott előlegek
454. Szállítók

4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
4542. Külföldi anyag- és áruszállítók

455. Beruházási szállítók
456. Faktoring tartozások
457. Váltótartozások
458. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
459. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

461-479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
461. Társasági adó elszámolása
462. Személyi jövedelemadó elszámolása
463. Költségvetési befizetési kötelezettségek

463-1. Külkereskedelmi áruforgalommal és különleges természeti tényezőkkel kapcsolatos árkülönbözet
463-2. Különleges helyzetből, természeti, termelési, kereskedelmi körülményekből származó jövedelem utáni befizetési kötelezettség
463-3. Sertésállomány mentesítési hozzájárulás
463-4. Egészségügyi hozzájárulás
463-5. Nemzeti kulturális járulék
463-6. Turisztikai hozzájárulás
463-7. Fogyasztási adó
463-8. Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás
463-9. Szakképzési hozzájárulás
463-10. Jövedéki adó
463-11. Játékadó
463-12. Munkaadói járulék
463-13. Munkavállalói járulék
463-14. Nyugdíjbiztosítási járulék
463-15. Egészségbiztosítási járulék
463-16. Önellenőrzési pótlék
463-17. Mulasztási bírság, adóbírság
463-18. Késedelmi pótlék
463-19. Egyéb költségvetési befizetési kötelezettségek

464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése

464-1. Külkereskedelmi áruforgalommal és különleges természeti tényezőkkel kapcsolatos árkülönbözet teljesítése
464-2. Különleges helyzetből, természeti, termelési, kereskedelmi körülményekből származó jövedelem utáni befizetési kötelezettség teljesítése
464-3. Sertésállomány mentesítési hozzájárulás teljesítése
464-4. Egészségügyi hozzájárulás teljesítése
464-5. Nemzeti kulturális járulék teljesítése
464-6. Turisztikai hozzájárulás teljesítése
464-7. Fogyasztási adó teljesítése
464-8. Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás teljésítése
464-9. Szakképzési hozzájárulás teljesítése
464-10. Jövedéki adó teljesítése
464-11. Játékadó teljesítése
464-12. Munkaadói járulék teljesítése
464-13. Munkavállalói járulék teljesítése
464-14. Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése
464-15. Egészségbiztosítási járulék teljesítése
464-16. Önellenőrzési pótlék teljesítése
464-17. Mulasztási bírság, adóbírság teljesítése
464-18. Késedelmi pótlék teljesítése
464-11. Egyéb költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése

465. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla
466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
467. Fizetendő általános forgalmi adó
468. Általános forgalmi adó elszámolási számla
469. Helyi adók elszámolási számla

4691. Építményadó elszámolási számla
4692. Telekadó elszámolási számla
4693. Kommunális adó elszámolási számla
4694. Idegenforgalmi adó elszámolási számla
4695. Helyi iparűzési adó elszámolási számla
4696. Gépjárműadó elszámolási számla
4697. Külföldi gépjárműadó elszámolási számla
4699. Egyéb helyi adó elszámolási számla

471. Jövedelemelszámolási számla
472. Fel nem vett járandóságok
473. Társadalombiztosítási kötelezettség
474. Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek
475. Vagyonkezelő szervezetekkel szembeni kötelezettségek
476. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben
477. Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségek
478. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek
479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek

4791. Biztosító intézetekkel szembeni kötelezettségek
4792. Hitelezők
4793. Átvállalt kötelezettségek
4794. Beszerzési árba beletartozó előírt egyéb kötelezettségek
4795. Egyéb rövid lejáratú előírt kötelezettségek

48. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
483. Halasztott bevételek

49. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK

491. Nyitómérleg számla
492. Zárómérleg számla
493. Tárgyévi eredmény elszámolása
494. Adózott eredmény elszámolása

5. SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK

51 - 53 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

51. ANYAGKÖLTSÉG

511. Vásárolt anyagok költségei

5111. Alapanyag költségek
5112. Segédanyag költségek
5113. Üzemanyag költségek
5114. Egy éven belül elhasználódó gyártóeszközök, berendezések, felszerelések és egyéb eszközök költségei
5115. Egy éven belül elhasználódó munkaruha, védőruha felhasználás költségei
5116. Nyomtatványok, irodaszerek költségei
5117. Fűtőanyag költségek
5118. Villamosenergia felhasználás és vízfelhasználás költségei
5119. Egyéb anyagfelhasználás költségei

512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei

5121. Vásárolt növendékállatok költségei
5122. Vásárolt hízóállatok költségei
5123. Vásárolt egyéb állatok költségei

513. Egyéb anyagköltség
519. Anyagköltség megtérülés

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

521. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)
522. Bérleti díjak
523. Fuvarozási, szállítási, rakodási és raktározási költségek
524. Javítás, karbantartás költsége
525. Elektronikus adathordozón (CD, mágnesszalag, stb.) megjelent kiadványok költségei
526. Újságok, könyvek, CD-k költségei
527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek
528. Mosoda, vegytisztítás, takarítás költségei
529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei

5291. Fénymásolás, sokszorosítás költségei
5292. Távfűtés költségei
5293. Más vállalkozással végeztetett garanciális javítások költsége
5294. Kiállítások, bemutatók, vásárok rendezési díja
5295. Hirdetés, reklám, propaganda költségek
5296. Oktatás és továbbképzés költségei
5297. Vagyonvédelemmel, őrző-védő szolgálattal kapcsolatos költségek
5298. Tagsági díjak
5299. Ki nem emelt egyéb igénybevett szolgáltatások költségei

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
533. Biztosítási díj
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj
539. Különféle egyéb költségek

54 – 56. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

54. BÉRKÖLTSÉG

541. Bérköltség
542. Tulajdonos személyes közreműködésének ellenértéke
543. Szövetkezeti tagok munkadíja

55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések

5511. Betegszabadság díja, munkáltatót terhelő táppénz, táppénz kiegészítés
5512. Végkielégítés
5513. Munkábajárással kapcsolatos egyéb költségek térítése
5514. Kiküldetés napidíja
5515. Megváltozott munkaképességű munkavállalók keresetkiegészítése, fizetett segélyek
5516. Üdülési hozzájárulás
5517. Lakásépítésre nyújtott támogatás, albérleti hozzájárulás
5518. Jubileumi jutalom, tárgyjutalom
5519. Sorkatonai vagy polgári szolgálat teljesítését követően fizetett személyi alapbér

552. Jóléti és kulturális költségek
559. Egyéb személyi jellegű kifizetések

5591. Munkáltató által fizetett baleset-, élet- és nyugdíjbiztosítás díja
5592. Munkáltató által önkéntes pénztárba befizetett munkáltatói tagdíj hozzájárulás
5593. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
5594. Munkáltatói hozzájárulás a korengedményes nyugdíj igénybevételéhez
5595. Találmányi díj, szabadalom vételára és hasznosítási díja, az újítási díj és ezekkel kapcsolatos közreműködési díjak
5596. Fizetett szerzői, írói és más jogvédelmet élvező munkák díjai és ezekkel kapcsolatos közreműködői díjak
5597. Fizetett ösztöndíjak
5598. Reprezentációs költségek, étkezési hozzájárulás
5599. Munkáltató által fizetett magánnyugdíj-pénztári tagdíj kiegészítés, munkavállalókkal kapcsolatos biztosítási díjak

56. BÉRJÁRULÉKOK

561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék
562. Egészségügyi hozzájárulás
563. Munkaadói járulék
564. Szakképzési hozzájárulás
565. Egyéb hozzájárulás

57. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás

5711. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
5712. Kiemelt, kisértékű (50 eFt egyedi beszerzési érték alatti) eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása

57121. Kisértékű (50 eFt egyedi beszerzési érték alatti) vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenési leírása
57122. Kisértékű (50 eFt egyedi beszerzési érték alatti) szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenési leírása
57123. Kisértékű (50 eFt egyedi beszerzési érték alatti) tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása

58. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE

581. Saját termelésű készletek állományváltozása
582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA

(elsődleges költségnem-elszámolás esetén, kizárólag összköltség eljárással)

59/51. Anyagköltség átvezetési számla
59/52. Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési számla
59/53. Egyéb szolgáltatások költségei átvezetési számla
59/54. Bérköltség átvezetési számla
59/55. Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési számla
59/56. Bérjárulékok átvezetési számla
59/57. Értékcsökkenési leírás átvezetési számla

59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA

(kizárólag költségnem-elszámolás és forgalmi költség eljárással)

591/581. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számla
591/582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke átvezetési számla
591/81-84. Értékesítés közvetlen költségei átvezetési számla
591/85. Értékesítés közvetett költségei átvezetési számla

59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA

(elsődleges költségnem-elszámolás esetén)

591. Költségnem átvezetési számla
592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számla
593. Saját előállítású eszközök aktivált értéke átvezetési számla

59. KÖLTSÉGNEM ELLENSZÁMLA

(elsődleges költséghely-költségviselő elszámolós esetén)

596. Költségnem ellenszámla
597. Saját termelésű készletek állományváltozása ellenszámla
598. Saját előállítású eszközök aktíváit értéke ellenszámla

6. SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
61. JAVÍTÓ-KARBANTARTÓ ÜZEMEK KÖLTSÉGEI
62. SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ ÜZEMEK (EGYSÉGEK) KÖLTSÉGEI
63. GÉPKÖLTSÉG
64-65. ÜZEMI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI
66. KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÁLTLÁNOS KÖLTSÉGEI
67. ÉRTÉKESÍTÉSI, FORGALMAZÁSI KÖLTSÉGEK

68. ELKÜLÖNÍTETT EGYÉB ÁLTLÁNOS KÖLTSÉGEK
681. Alapítás-átszervezés költségei
682. Alap- és alkalmazott kutatás saját költségei
683. Vállalkozásban adott alap- és alkalmazott kutatás költségei
684. Kísérleti fejlesztés saját költségei
685. Vállalkozásba adott kísérleti fejlesztés költségei
686. Kutatás-kísérleti fejlesztés általános és közvetett költségei
687. Kutatás-kísérleti fejlesztés elszámolt értékcsökkenése
688. Garanciális javítás költségei
689. Egyéb elkülönített költségek

69. KÖLTSÉGHELYEK KÖLTSÉGNEMEK ÁTVEZETÉSE
691. Költséghelyek költségeinek átvezetése

7. SZÁMLAOSZTÁLY TEVÉKENYSÉGEKKÖLTSÉGEI
71-75. TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI
71-74. TERMELÉS KÖLTSÉGEI
75. SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI
76. KÖLTSÉGHELYEK TERMELÉSI KÖLTSÉGEI
77-78. FORGALOMBAHOZATAL KÖLTSÉGEI

79. TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEINEK ÁTVEZETÉSE
(elsődlegesen költségnem-elszámolás esetén)

791. Saját termelésű készletek elszámolása
792. Saját előállítású eszközök elszámolása
793. Értékesített saját termelésű készletek elszámolása
794. Saját termelésű készletek felhasználásának elszámolása
795. Közvetlenül értékesítésként elszámolt tevékenységek közvetlen költségeinek elszámolása

79. TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEINEK ÁTVEZETÉSE
(elsődlegesen költséghely-költségviselő könyvelés esetén)

791. Saját termelésű készletek átvezetése
792. Saját előállítású eszközök átvezetése
793. Értékesített saját termelésű készletek átvezetése
794. Saját termelésű készletek felhasználásának átvezetése
795. Közvetlenül értékesítésként elszámolt tevékenységek közvetlen költségeinek átvezetése

8. SZÁMLAOSZTÁLY ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK

81-83. SZÁMLACSOPORTOK

(az összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatáshoz)

81. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

811. Anyagköltség
812. Igénybe vett szolgáltatások értéke
813. Egyéb szolgáltatások értéke
814. Eladott áruk beszerzési értéke
815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

82. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

821. Bérköltség
822. Személyi jellegű egyéb kifizetések
823. Bérjárulékok

83. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

81-85. SZÁMLACSOPORTOK

(a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatáshoz)

81-82. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI

811. Belföldi értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
812. Belföldi értékesítés eladott áruk beszerzési értéke
813. Belföldi értékesítés eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

83-84. EXPORTÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI

831. Exportértékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
832. Exportértékesítés eladott áruk beszerzési értéke
833. Exportértékesítés eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

85. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI

851. Értékesítési, forgalmazási költségek
852. Igazgatási költségek
853. Egyéb általános költségek

86. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
862. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke
863. Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai

8631. Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek
8632. Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
8633. Külföldön, külföldi telephelyen fizetett, fizetendő nyereségadó
8634. Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás
8635. Termékpálya-szabályozáshoz kapcsolódó fizetések

864. Utólag adott - közvetve kapcsolódó - pénzügyileg rendezett engedmény
865. Céltartalék képzése

8651. Céltartalék-képzés a várható kötelezettségekre
8652. Céltartalék-képzés a jövőbeni költségekre
8653. Céltartalék-képzés egyéb címen

866. Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés

8661. Készletek elszámolt értékvesztése
8662. Követelések elszámolt értékvesztése
8663. Immateriális javak elszámolt terven felüli értékcsökkenése
8664. Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése

867. Adók, illetékek, hozzájárulások

8671. Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8672. Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8673. Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8674. Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó, jövedéki adó

869. Különféle egyéb ráfordítások

8691. Behajthatatlan követelés leírt összege
8692. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
8694. Kereskedelmi áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete

87. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

8711. Kapcsolt vállalkozásnak eladott (beváltott) értékpapírok árfolyamvesztesége
8712. Egyéb eladott (beváltott) értékpapírok árfolyamvesztesége
8713. Kapcsolt vállalkozásnak értékesített részesedés árfolyamvesztesége
8714. Egyéb értékesített részesedés árfolyamvesztesége

872-873. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

8721. Kölcsönök, hitelek kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamata
8722. Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata
8723. Értékpapírok után kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamat
8724. Értékpapírok után egyéb fizetendő kamat
8725. Hátrasorolt kötelezettségek után kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamat
8726. Hátrasorolt kötelezettségek után egyéb fizetendő kamat
8727. Befektetési jegyek eladásakor, beváltásakor realizált veszteség
8731. Kapcsolt vállalkozásnál valódi penziós ügyletek kamatráfordítása
8732. Egyéb valódi penziós ügyletek kamatráfordítása
8733. Kapcsolt vállalkozásnál kamatfedezeti ügyletek vesztesége
8734. Egyéb kamatfedezeti ügyletek vesztesége

874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

8741. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése
8742. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése
8743. Tartós bankbetétek értékvesztése
8746. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések visszaírt értékvesztése
8747. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok visszaírt értékvesztése
8748. Tartós bankbetétek visszaírt értékvesztése

875-879. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

875. Forgóeszközök között kimutatott befektetés, értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamvesztesége

8751. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésének árfolyamvesztesége
8752. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamvesztesége
8753. Diszkont értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamvesztesége
8754. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír törlesztésekor realizált árfolyamveszteség

876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség

8761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyam-vesztesége
8762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége
8763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamvesztesége

877. Egyéb árfolyamveszteségek, opciós díjak

8771. Névérték felett vásárolt értékpapír bekerülési értéke és névértéke közötti különbözetből az elhatárolt veszteség
8772. Nem fedezeti célú elszámolási ügyletek elszámolt vesztesége
8773. Nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletek elszámolt vesztesége
8774. Vásárolt eladási opcióért fizetett opciós díj
8775. Le nem hívott vételi opcióért fizetett opciós díj
8776. Bekerülési értékben figyelembe nem vett, lehívott vételi opció díja

878. Vásárolt követelésekkel kapcsolatos ráfordítások

8781. Behajthatatlan vásárolt követelés leírt összege
8782. Vásárolt követelés be nem folyt összege
8783. Vásárolt követelés értékesítésének vesztesége

879. Egyéb pénzügyi ráfordítások

8791. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó adott árengedmény
8792. Közös üzemeltetés megtérítendő közös költsége
8793. Közös üzemeltetés átadott nyeresége
8794. Egyesülés működési költségeinek megtérített összege

88. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK

881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
882. Jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
883. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszköz értéke kevesebb
884. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke
885. Átalakuláskor az átalakult társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
886. Beolvadáskor a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
887. Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a nyilvántartás szerinti érték
888. Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege
889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások

8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8892. Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke
8893. Elengedett követelés könyv szerinti értéke
8894. Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás
8895. Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök

89. NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK

891. Társasági adó

9. SZÁMLAOSZTÁLY ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

91-92. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

93-94. EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

96. EGYÉB BEVÉTELEK

961. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
962. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke
963. A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek

9631. Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek
9632. Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
9633. Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek
9634. Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás
9635. Termékpálya-szabályozáshoz kapcsolódóan kapott összegek

964. Utólag kapott - közvetve kapcsolódó - pénzügyileg rendezett engedmény
965. Céltartalék felhasználása (csökkenése, megszűnése)

9651. Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása
9652. Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása
9653. Egyéb címen képzett céltartalék felhasználása

966. Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés

9661. Készletek visszaírt értékvesztése
9662. Követelések visszaírt értékvesztése
9663. Immateriális javak visszaírt terven felüli értékcsökkenése
9664. Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése

967. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás

9671. Költségvetésből kapott támogatás, juttatás
9672. Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás
9673. Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás

968. Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege
969. Különféle egyéb bevételek

9694. Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete
9695. Negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeg

97. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

971. Kapott (járó) osztalék és részesedés

9711. Kapcsolt vállalkozástól kapott (járó) osztalék és részesedés
9712. Egyéb kapott (járó) osztalék és részesedés

972. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

9721. Kapcsolt vállalkozásnak értékesített részesedés árfolyamnyeresége
9722. Egyéb értékesített részesedés árfolyamnyeresége

973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

9731. Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata
9732. Kamatozó értékpapír kapott (járó) kamata
9733. Kamatozó értékpapír értékesítésekor az eladási árban lévő kamat
9734. Kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (csökkentő tétel)
9735. Befektetési jegyek kapott hozama, azok eladásakor, beváltásakor realizált nyeresége
9736. Lízingdíjban lévő kapott (járó) kamat
9737. Diszkont értékpapírnál időarányosan elszámolt összeg
9738. Eladott (beváltott) értékpapír árfolyamnyeresége

(A 9731-9738. számlákra könyvelt tételeknél el kell különíteni a kapcsolt vállalkozástói kapott tételeket az egyéb vállalkozásoktól, természetes személytől kapott tételektől)

974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

9741. Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott (járó) kamat
9742. Forgóeszköz között kimutatott kamatozó értékpapírok után kapott (járó) kamat
9743. Kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat [csökkentő tétel)
9744. Forgóeszközök között kimutatott diszkont értékpapírnál időarányosan elszámolt összeg
9745. Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékesítésekor az eladási árban lévő kamat
9746. Valódi penziós ügyletek kamatbevétele
9747. Kamatfedezeti ügyletek nyeresége

975-979. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

975. Forgóeszközök között kimutatott befektetés, értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamnyeresége

9751. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésének árfolyamnyeresége
9752. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamnyeresége
9753. Diszkont értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamnyeresége
9754. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír törlesztésekor realizált árfolyamnyereség

976. Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség

9761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége
9762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége
9763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamnyeresége

977. Egyéb árfolyamnyereségek, opciós díjbevételek

9771. Névérték alatt vásárolt értékpapír bekerülési értéke és névértéke közötti különbözetből az elhatárolt nyereség
9772. Nem fedezeti célú elszámolási ügyletek elszámolt nyeresége
9773. Nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletek elszámolt nyeresége
9774. Kürt opcióért kapott opciós díj

978. Vásárolt követelésekkel kapcsolatos bevételek

9781. Könyv szerinti értéket meghaladó összegben befolyt bevétel
9782. Vásárolt követelés értékesítésének nyeresége

979. Egyéb pénzügyi bevételek

9791. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó kapott árengedmény
9792. Közös üzemeltetés költségeinek átterhelt összege
9793. Közös üzemeltetés átvett nyeresége
9794. Egyesülés működési költségeinek átterhelt összege

98. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke
983. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke a több
984. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke
985. Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó - végleges vagyonmérleg szerinti - saját tőke összege
986. Beolvadáskor a megszűnt részesedésre jutó - végleges vagyonmérleg szerinti - saját tőke összege
987. Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a névérték
988. Tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség összege
989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek

9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
9892. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke
9893. Hitelező által elengedett kötelezettség értéke
9894. Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás
9895. Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök
9896. Elévült kötelezettség összege

0. SZÁMLAOSZTÁLY NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK

  

5 megjegyzés:

Névtelen írta...

Kedves Norbert!

Belebotlottam valamibe, és nem hagy nyugodni a kérdés:
A számlatükörben:
54. Bérköltség
821. Bérköltség

A 81-83-nál olvasom a megjegyzést: "(az összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatáshoz)", de a kontírozásnál mi alapján lesz 54 a bérköltség, és miért nem 821?

Nagyon szépen köszönöm!
Üdvözlettel: Imola.

Mérlegképes Tanárok írta...

Kedves Imola!

Olvasd el ezt a bejegyzést: http://merlegkepes-tanoncok.blogspot.hu/2013/02/493-adozott-eredmeny-elszamolasi-szamla.html

Így is megtalálod: tanulási útmutató:

Eredményszámlák zárása:

Adózott eredmény elszámolási számla és eredménykimutatás

Ha ezután sem világos, kérdezz!

Névtelen írta...

Kedves Norbert!

Köszönöm szépen, később visszatérek rá, mert ez a zárójeles rész még nagyon bonyolult a kezdő szintemhez, addig inkább elfogadom tényként.

Üdvözlettel: Imola.

Névtelen írta...

Kedves Norbert!
Elolvastam a linket, amelyet Imolának ajánlott. Az ott leírtakat értem.
Az én kérdésem az, hogy év közben kihagyható-e a költségszámlák használata? Könyvelhetem-e a bejövő, kimenő számlákat közvetlenül a 8-as, illetve 9-es osztályok megfelelő soraiba, elkerülve ezzel az év végi átvezetéseket.
Köszönettel
N.M.

Számvitel Navigátor írta...

A kérdés teljesen logikus, de nem. Kötelező használni az 5-ös számlaosztályt, benne van a törvényben.

Online videós vizsgafelkészítés (kattints a képre)

HOGYAN TEGYÉL SIKERES SZÁMVITEL VIZSGÁT?

-Nehezen megy a számvitel?
-Nem érted, hogy a tanár miről beszél az órán?
-Csak ülsz a tankönyv felett és nem tudod megfejteni a megoldást?
-Közeledik a vizsga és úgy érzed, hogy nem fog menni? Vagy mér túl is vagy néhány sikertelen vizsgán?

Mennyivel jobb lenne, ha már túl lennél rajta:

-Végre felszabadulna rengeteg, eddig tanulásra fordított időd
-Sikerülne megfelelő állást találnod
-Feljebb léphetnél a vállalati ranglétrán
-Több fizetést kaphatnál


IRATKOZZ FEL MOST, ÉS BEBIZONYÍTOM NEKED: A SZÁMVITEL EGYÁLTALÁN NEM NEHÉZ!


CSAK FELIRATKOZOTT OLVASÓKNAK: 

-8 tanács a sikeres számvitel vizsgához

-20 kidolgozott feladat 78 nap alatt!

+Bónusz: készletek puska
 
++Meglepetés azonnal a regisztráció után 


AZ OLDAL HASZNÁLATA INGYENES, A REGISZTRÁCIÓVAL SEM KELETKEZIK SEMMIFÉLE FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGED! ÉN KÖSZÖNÖM, HOGY MEGTISZTELTÉL A FIGYELMEDDEL!

Nézzük, milyen anyagokat kapsz tőlem, ha feliratkozol:

8 tanács a sikeres számvitel vizsgához: 

1. Hogy kezdj neki a számvitel tanulásnak? Ha ezt nem tartod szem előtt, akkor soha sem fogod megtanulni a számvitelt

2. Milyen sorrendben haladj? Alapoktól a mérlegképes szintig.

3. Hogyan tanulj hatékonyan?

4. Mennyi időt szánj a tanulásra (naponta és összesen)?

5. Miből tanulj? Elmondom, hogy szerintem melyik tankönyvet érdemes megvenni.

6. Hogyan lehet felgyorsítani a számvitel tanulást?

7. A számviteloktatás rákfenéje. Miért ilyen nagy a bukási arány? Csak a diák a hibás?

8. Érdemes magántanárhoz járni? Ha igen, hogyan válassz?

20 kidolgozott feladat a következő témakörökből:

-számvitel alapjai:
könyvelési tétel szerkesztése a T-K rendszerben, vállalkozás könyvelése nyitástól zárásig, áfa elszámolása, átvezetési számla

-pénzügyi számvitel:
tárgyi eszközök, vásárolt készletek, értékpapírok

+ Bónusz: részletes puska vásárolt készletekből

++Meglepetés azonnal a regisztráció után

Miért éppen a számvitel navigátor? 

Mert a többi hasonló oldaltól eltérően itt valós oktatási tapasztalaton nyugvó segítséget kapsz: 

-több mint 30 000 kontakt órát tartottam alapoktól a legmagasabb szintig

-több ezer hallgatóm tett sikeres záróvizsgát

-vizsgabizottságokban több ezer vizsgázó írásbeli dolgozatát javítottam, illetve szóbelizettem

-diákjaim országos számvitelversenyeken sorozatosan a legjobb eredményeket érték el

-az ország legnívósabb oktatási intézményeiben oktattam

-több iskolában is megkaptam a megtisztelő „év legjobb oktatója” címet

Ne habozz, kérd most az ingyenes e-mail tanfolyamot itt:
 
Név:*
E-mail:*
Hol tanulsz számvitelt? Mérlegképes könyvelő tanfolyam
Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam
Főiskola: számvitel alapjai
Főiskola: pénzügyi számvitel
Főiskola: vezetői számvitel
Egyéb
Melyik iskolában tanulod?
Melyik városban?
Hogyan találtál ide? Véletlenül
Ajánlotta valaki
Egyéb

Miért érdemes feliratkoznod?

"Immár nyugdíjas tanárként, vizsgaelnökként, könyvvizsgálóként nagyra értékelem Havass Norbert kolléga blogját. A facebookon botladozó vándorként kerültem erre az oldalra, de azóta folyamatosan figyelemmel kísérem az itt megjelenő anyagokat.
Örömmel tölt el, hogy szakmai hozzáértése, a tantárgy tanításának szeretete hatja át a számvitellel birkózó hallgatóknak készített segédanyagait. Valóban segítséget jelentenek a tanulásban. Mindez ingyenesen elérhető, ami már önmagában is erény!

Az eredményes tanuláshoz úgy tekinthető a blog, mintha tanfolyamra járnánk. Én személy szerint várom, hogy nyomtatott formában is kezembe vehessem ezt a szakmai gyöngyszemet!"

Kutasiné Fekete Ágnes
számvitel tanár, vizsgaelnök, könyvvizsgáló
http://www.facebook.com/agnes.kutasinefekete


Az egész képzés alapját a Számvitel tantárgy adja. Számomra azért esett a arra az iskolára a választás ahol végeztem, mert előképzésben egy két éves felsőfokú szakképzésen (Számviteli Főiskola) volt részem megismerni Havass Norbert Tanár Urat és az ő tanítási módszereit. A felsőfokú képzést, ahol számvitel alapjait, pénzügyi és vezetői számvitelt tanított nekünk, csont nélkül sikerült teljesíteni.

És hogy miért?

Az anyagokat tematikusan a mérleg és eredménykimutatás elemei alapján építette föl. Minden egyes technikai lépést táblán szemléltetett, és olyan forrásanyagot biztosított számunkra, amiből tökéletesen fel tudtunk készülni. Alapkövetelmény volt az, hogy az általa feladott házi feladatot el kellett készíteni, mert ezek szorosan kapcsolódtak az órán leadott anyagokhoz és lépcsőfok volt a következő óra anyagához. Aki ezeket elkészítette és betartotta, komoly szintű fejlődést tudott elérni, és nem okoztak számára problémát a zárthelyik és a vizsgák sem.

Nekem ez a jól felépített rendszer és a sikeres vizsgaeredmények adták meg azt az elhatározást, hogy ott folytassam a mérlegképes képzéssel a tanulmányaimat, ahol a számvitel tanár szerepében szintén Havass Tanár Urat láthatom. Így sikeresen, a meghatározott keretidőn belül tudtam teljesíteni a képzést, így bővítve végzettségeimet a Mérlegképes Könyvelő képesítéssel"

Üdvözlettel:
Bábel István
http://www.facebook.com/istvan.babel


"A BGF-PSZFK Felsőfokú szakképzésén ismerkedtem meg a számvitellel először, ahol első neki futásra megbuktam, majd Havas Tanár Úrhoz kerülve sikerült megtanulnom/megértenem a számvitelt. A Tanár Úr érthető magyarázatainak köszönhetően olyannyira sikerült elsajátítanom a számvitelt, hogy elindultam egy országos számvitelversenyen, ahol legjobb eredménnyel jutottam el a szóbeli döntőig (végül sajnos 5. lettem, mert a szóbelin kicsit elcsúsztam). Mindenkinek ajánlom a blogot, főleg azoknak, akiknek elsőre nem sikerült elsajátítani a számvitelt. Az én példám is mutatja, hogy nem lehetetlen megtanulni. Főleg ha az egyik legjobb számvitel tanár blogját használod. "


Tisztelettel:
Hideg László
http://www.facebook.com/laszlo.hideg.520


Több hónapja olvasom Havas Norbert számviteli blogját. Nagyon tetszik a tanítási stílusa. Remélem, hogy készíteni fog példatárat, amit meg lehet vásárolni.
Stílusa könnyen érthető. Jómagam pénzüggyel, statisztikával, adózással foglalkozom, diákok vizsga felkészítésével.
Sokan profitáltam oktatásából.
Ajánlom a diákoknak a vizsga könnyebb megértéséhez a blogban szereplő tananyagokat.

Üdvözlettel dr. Kocsisné Gyomai Mária közgazdász tanár kolléga
http://www.facebook.com/maria.kocsisnegyomai


"
Az itteni tanárunk is nagyon képzett, de néha úgy éreztem, hogy valamilyen logikai lánc még hiányzik a dolgok megértéséhez. Ilyenkor léptem fel a világhálóra és keresgettem a kérdéseimre a válaszokat. Ekkor találtam rá a "Mérlegképes tanoncok" oldalára és megtaláltam a helyes válaszokat tisztán, világosan, érthetően leírva. A dolog szépsége, hogy másnap az egyik osztálytársam is ugyanezt a honlapot ajánlotta.

Kell ennél több?"

Kordásné Petrács Ágnes
http://www.facebook.com/kordasnepetracs.agnes


"Mindenkinek merem ajánlani a blogodat, mert a tökéletességre törekszel, és mindezt úgy teszed, hogy az nem lesz unalmas, száraz, emészthetetlen, hanem humorral, megjegyezhető ábrákkal szemlélteted a bonyolult könyvelési lépéseket, tételeket."

Hortobágyiné Kogler Hajnalka
http://www.facebook.com/hajnalka.hortobagyinekogler


"Nagyon jó az oldal, érthetően van felvezetve az alapoktól kezdve az egész számvitel. Nagyon sokat segít az érthető magyarázat és az ehhez tartozó példák.
Köszönöm!"

Korotkiné Kulcsár Linda
http://www.facebook.com/korotkine.linda


"A főiskolai "számviteli alapok" vizsgám előtt találtam a blogra. Kétségbeesetten kerestem vmi kapaszkodót. A vizsgám 5-ös lett! :) Nagyon köszönöm a segítséget Norbert!
Most a pénzügyi számvitel vizsgámra készülve újra hasznos segítséget jelent a Számvitel Navigátor."

Köszönöm: Bögös Katalin
http://www.facebook.com/bogoskata


"Mindenkinek csak ajánlani tudom az oldalt. Pénzügy-számvitel szakon tanulok. A félévi számvitel vizsgám előtt nagyon kétségbe voltam esve, mert nem igazán voltam képben a tárgyal, aztán rátaláltam erre a blogra és két hét alatt!!! sikerült segítségével úgy felkészülnöm, hogy ötösre vizsgáztam. Azt hiszem ez mindent elmond arról, hogy mekkora segítség volt. Több hasonló oldalt is megnéztem, de ez volt az amiben legáttekinthetőbben és tanulóbarát módon jelenik meg az elméleti rész, valamint a feladatok is világosak, érthetőek, megoldhatóak:D

UI.: Azóta is szinte napi rendszerességgel használom, további sok sikert és minél több látogatót kívánok."

Üdv. Lévai Tamás
http://www.facebook.com/tamas.levai.16


"Én is találkoztam már pár oldallal, ami ezt a témát dolgozza fel, magyarázza, de ez volt az egyetlen, ahol első olvasásra (max. másodikra) megértettem a logikáját az adott résznek. És azonnal magyarázza is egyszerű példákkal. Örülök, hogy rátaláltam!!"

Bui Tamás
http://www.facebook.com/tamas.bui


"Nagyon sokat segített az oldal a tanulmányaim során! Köszönet érte!:)"

Tóth Tamás
http://www.facebook.com/rejkjawik


"Kezdeti nehézségeim eltűntek, miután rátaláltam az oldaladra, tökéletes alapot adott, most már sokkal könnyebben megy minden! Ezer köszönet!!!!"

Gulyás Ildikó
http://www.facebook.com/ildiko.gulyas.94


Ezt az oldalt MINDENKINEK csak AJÁNLANI tudom, aki igazán szeretné tudni a számvitelt , annak a logikai rendszerét, illetve a saját energiáját hozzá adva biztosan le szeretne vizsgázni. Nekem van szerencsém a Tanár Urat személyesen ismerni, engem tanított. A módszer, ahogy tanított, illetve EZ az OLDAL...... egyszerűen fantasztikus. Ahogy fel van építve témáról témára, az alapoktól egészen a bonyolultig. Érdemes a tanulási útmutatót betartva haladni, majd a végére érve össze állhat a kép. Nagyon sok szorgalom is kell hozzá, de a segítség itt van, adott.... és higgyétek el, nagy segítség..... Csak gratulálni tudok. Szívvel, lélekkel és nagy szakértelemmel csinálja azt, amit csinál.... NAGYON SOKAT KÖSZÖNHETEK NEKI!!!!

Tóth Mónika
http://www.facebook.com/monika.toth.5209


"Volt szerencsém Havass Tanár Úrral személyesen is megtapasztalni a számvitel oktatás szépségeit (BGF PSZF).

A blogot is csak ajánlani tudom mindenkinek, aki vizsgára készül, vagy akár "csak" frissen szeretné tartani a számviteli tudását.

Egyszerűen érthetően, mégis érdekesen magyarázza el a példákat (ami szerintem számvitel oktatása esetén ritkaság és elég nagy erény) emellet nálam emberileg is 10-es osztályzatot kapott.

Azt még hozzá tenném, hogy a Mérlegképes Könyvelő tanfolyamot gyakorlatilag miatta kezdtem el és hát elég jó döntésnek bizonyult."

Benedek Zsombor
http://www.facebook.com/Zsombii


„Ha már levizsgáztál, de bizonytalan a tudásod, mert az évek során vannak olyan dolgok, amiket nem használsz és feledésbe merül, akkor itt biztosan megtalálod a választ.
Ha még tanulsz, akkor ez az oldal egy kincs. Jobb, mint bármelyik tankönyv. Nekem még nem volt ilyen segítségem a vizsgákra való felkészüléskor. Hidd el, ez tényleg JÓ.
Felmerül benned a kérdés, hogy mi a titok? Nos, nagyon egyszerű, szívvel-lélekkel készül minden bejegyzés és óriási tudás van a szerzőben, amit Neked akar átadni.”
UI: Nagyon várom a könyved megjelenését. ;-)

Perák Mónika
http://www.facebook.com/monika.perak.

Itt olvashatsz további véleményeket

Címkék

Mérlegképes könyvelő tanfolyam anyagai (195) Mérlegképes tanoncok (171) Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam anyagai (149) Pénzügyi számvitel (109) Feladatok (88) Számvitel alapjai (56) Tárgyi eszközök (46) Vásárolt készletek (36) Adózás (30) Áfa (28) ÁFA feladat (20) Általános Forgalmi adó (18) Nyilvántartási ár (16) ÁFA különös rendelkezések (13) Eredménykimutatás (12) KFK (11) Kontírozás (11) Gépi könyvelés (10) Gyakorlati könyvelés (9) Időbeli elhatárolások (9) Áfa elmélet (9) Devizák (8) Értékcsökkenés (8) Elszámoló ár (7) FIFO módszer (7) Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (7) Vezetői számvitel (7) Átlagár (7) Értékpapírok (7) Passzív időbeli elhatárolás (6) Saját termelésű készletek (6) Aktív időbeli elhatárolás (5) Számvitel oktatás (5) Számvitel-elemzés vizsga (5) Számviteli bizonylatok (5) Váltó (5) Fogyasztói ár (4) Mérleg (4) Mérlegképes könyvelő szakmai- és vizsgakövetelmények (4) Nem számvitel (4) Számlatükör (4) Számvitel röpdoga (4) személyi jövedelemadó (4) 6/7-es számlaosztály (3) Betétdíjas ár (3) Göngyöleg (3) Használt ingóságokra (3) Nincs évközi nyilvántartás (3) STKÁV (3) Számlaosztályok (3) Vizsgasorok (3) gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (3) mezőgazdasági tevékenység (3) műalkotásokra (3) 2014-es adótörvény változások (2) 2015 (2) Immateriális javak (2) Jövedelemelszámolás (2) Munkabérek (2) Részesedések (2) Számviteli ügyintéző tanfolyam (2) látvány-csapatsport támogatás (2) társasági adó (2) társasági adókedvezmény (2) utazásszervezési szolgáltatás (2) ART (1) Egyszerűsített vállalkozási adó. EVA (1) Főkönyvi kivonat (1) Helyi adó (1) Illeték (1) Reklámadó (1) Személyi jövedelem adó (1) Számviteli törvény változásai (1) Teszt (1) Társadalombizotsítás (1) adómentes bevétel (1) adómentesség (1) adózás rendjéről szóló törvény (1) alanyi adómentes (1) alapelvek (1) arányosítás (1) befektetési célú arany (1) belföldről származó jövedelem (1) bevallása (1) egyéb jövedelem (1) egészségügyi hozzájárulás (1) feladat (1) felvásárlási okirat (1) főbb elve (1) jövedelem (1) jövedéki adó (1) kompenzációs felár (1) környezetvédelmi termékdíj (1) külföldről származó jövedelem (1) külön adózó jövedelem (1) levonási hányados (1) megosztás (1) nem önálló jövedelem (1) nyilvános árverező (1) népegészségügyi termékadó (1) portfolioblogger (1) pénzforgalmi elszámolás (1) személyi jövedelemadó megállapításának módja (1) szociális hozzájárulás (1) társasági adó változás 2015 (1) viszonteladó (1) ÁFA elszámolása (1) ÁFA levonása (1) ÁFA pénzforgalmi elszámolás (1) Általáns Forgalmi Adó (1) Átvezetési számla (1) áfamentesség (1) általános jellemzők (1) árrés (1) élelmiszer felügyeleti díj (1) önálló jövedelem (1) összevonandó jövedelem (1)