2014. október 31., péntek

Adóments bevétel

Adómentes bevétel (1.számú melléklet) *
 • szociális és más juttatások, pl.:
  • árvaellátás
  • házastársi pótklj
  • szociális támogatás
  • lakbér-hozzájárulás
  • megváltozott képességű támogatása
  • nevelési díj
  • özvegyi nyugdíj
  • GYES
  • anyasági támogatás
  • ápolási díj
  • temetési segély
  • stb...
 • lakással kapcsolatos juttatások, pl.:
  • lakáscélú támogatás
  • lakásépítési támogatás
  • munkáltató által adott támogatás (max. az építési költség 30%-a, max 5MFt/év)
  • lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint nyújtott állami támogatás, fizetett kamat
  • közműfejlesztési támogatás
  • stb...
 • közcélú juttatások körében adómentes, pl.:
  • olimpiai járulék
  • olimpia, világbajnokság érmesei
  • oktatási intézményben folytatott tanulmányra, kutatásra, külföldi tanulmányútra ösztöndíj címén kapott összeg
  • amit a (volt) köztársasági elnök, az országgyűlés elnöke adományoz
  • stb...
 • egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes, pl.:
  • diplomáciai kiváltságokat és mentességeket élvező nemzetközi szervezetek által fizetett napidíj
  • külföldről kapott ösztöndíj
  • vendégtanár jövedelme
  • külföldi oktatási intézmény nem magyar állampolgár hallgatójának belföldi szakmai gyakorlatból származó jövedelme
  • Magyar Corvin-lánc ösztöndíj
  • tudományos kutatás, fejlesztés, utánpótlás-nevelés területén magánalapítványból kapott összeg
  • Nobel díj
  • Európai Unió Descartes-díj
  • Kossuth díj, Széchenyi díj
  • Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, Magyar Köztársasági Érdemrend, Érdemkereszt,
  • Kiváló Művész, Magyar Köztársaság Érdemes Művésze
  • katonai hallgatói illetmény
  • ösztöndíj a minimálbérig
  • mentori ösztöndíj
  • felszolgálási díj, borravaró
  • stb...
 • károk megtérülése, a kockázatok viselése körében, pl.:
  • elemi kár, katasztrófa esetén a károsultaknak jogszabály alapján
  • tartásdíj 
  • kártalanítás
  • haláleseti, baleseti, betegségbiztosítási szolgáltatás
  • teljes életre szóló életbiztosítás rendszeres díja
  • önkéntes kölcsönös biztosító pénztár célzott szolgáltatásra
  • kockázati biztosítás minimálbér 30%-ig
  • biztosító szolgáltatása
  • stb...
 • egyéb indokkal adómentes, pl.:
  • örökség,
  • hagyomány vagy meghagyás címén megszerzett vagyoni érték
  • magánszemély részére más magánszemély által ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott vagyoni érték
  • nem üzletszerű pénzváltás
  • donordíj juttatása
  • donorétkeztetés
  • házasság felbontásakor a megváltásért kapott összeg
  • magánszemélytől átvállalt elengedett kötelezettség
  • hallgatói hitelhez kötött kamattámogatás
  • munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép használat
  • közüzemi szolgáltató által elengedett követelés
  • végtörlesztés miatt megszűnő kötelezettség
  • munkába járással összefüggő lakhatási támogatás 
  • stb...
 • adómentes a nem pénzben kapott juttatások közül, pl.:
  • oktatási, egészségügyi, szociális ellátás
  • gyógyüdülés (orvosi beutalással)
  • hajléktalan, szociálisan rászoruló által kapott juttatás
  • védőeszköz
  • országgyűlési képviselő természetbeni juttatása
  • munkáltató által végzett csoportos személyszállítás
  • közlekedési, postai kedvezmény
  • börtönből szabaduló ruhája
  • gyeremekvédelmi támogatás
  • kifizető által biztosított védőoltás
  • közfoglalkoztatottak természetbeni ellátása
  • digitális médiaszolgáltatások állami támogatása 
  • stb...
* a felsorolás nem teljes, hisz akkor  a törvényt is átmásolhattam volna... (mindenképp javasolt elolvasni az 1.számú mellékletet)

1995.évi CXVII törvény a Személyi jövedelemadóról

szerző: farkas krisztina

2014. október 29., szerda

SZJA megállapításának módja, belföldről,külfödről származó jövedelem

Személyi jövedelemadó megállapításának módja
 • önadózás:(11§) a magánszemély
  • a jövedelmet és adót megállapítja
  • az adót bevallja
  • az adót befizet
  • nyilvántartásokat vezet és megőrzi
 • adóbevallás: (12§)
  • önadózás:
   •  a bevallás adóhatósági közreműködés nélkül történik
   • egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel
   • adónyilatkozat
  • munkáltatói adómegállapítás
  • adónyilatkozat
 • adónyilatkozat: (11/A§) az adóalany (05.20-ig) bevallásnak minősülő adónyilatkozatot tehet, ha kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatója, kifizetője volt és az előleg különbözet kisebb, mint 1.000Ft
 • egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel: (12§) a magánszemély (02.25-ig) nyilatkozik, ha
  • jövedelmeiből a kifizető az adót, illetve adóelőleget levonta és / vagy
  • ingó, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származott a jövedelme
 • bevallás adóhatósági közreműködés nélkül: (13§) a magánszemély az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallást nyújt be, ha:
  • egyéni vállalkozó
  • mezőgazdasági őstermelő
  • fizető vendéglátásban tételes átalányadót választotta
  • kifizetőtől a kifizetőnek tett költségnyilatkozatában költséglevonást kért
  • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből, csereügyletből jövedelme származott
  • adóelőleg különbözet alapján különbözeti bírság fizetésére kötelezett
  • jövedelem utáni adó vagy adóelőleg megállapítására maga kötelezett
  • a kifizető által megállapított adó módosítására bevallásban jogosult
  • külföldről származó, külföldön (is) adóztatható jövedelme volt
  • nem belföldi illetőségű
  • osztalékadóval szemben előző évben felvett osztalékelőleg utáni adót számolt el
  • EHO, illetve EHO előleg fizetési kötelezettség keletkezett
  • munkáltatói elszámolást, egyszerűsített bevallást nem választja 
  • EKHO tv. szerinti különadót kell fizetnie
 • munkáltatói adómegállapítás: (14§) a munkáltató a magánszemély kérésére (nyilatkozat alapján) vállalhatja az adó megállapítását.
 • nemleges bevallási nyilatkozat: (78§) mezőgazdasági kistermelő adhatja, ha a kistermelésből származó bevétele / jövedelme 
  • 600eFt-t meghaladja, de a 4.000eFt-nál nem több
  • legalább a bevétel 20%-át kitevő összegben rendelkezik költségelszámolással 
Belföldről származó jövedelem (2§)
 • belföldi munkáltatótól, megbízótól
 • belföldön végzett tevékenységre arányosan
 • belföldi vagyonból
 • nemzetközi járműforgalomban:
  • nemzetközi szerződés alapján
  • viszonosság alapján
  • illetőség alapján

Külföldről származó jövedelem (2§)
 • külföldi illetőségű munkáltatótól, megbízótól a külföldön végzett tevékenységért
 • külföldi vagyonból


 1995.évi CXVII törvény a Személyi jövedelemadóról

szerző: farkas krisztina

2014. október 20., hétfő

Személyi jövedelemadó (általános jellemzői, főbb elve, alapelvek)


Általános jellemzői:
 • személyi jellegű
 • általános
 • lineáris
 • több csatornán kedvezményez
  • nem bevétel
  • adómentes
  • bevétel-, jövedelem-, adóalap- és adócsökkentő kedvezmények
Főbb elve:
 • összes jövedelem után
 • jövedelemmel arányos teherviselés
 • méltányosság
 • ne legyen teljesítmény-visszatartó
 • az adókedvezmények tükrözik a céljukat
 • az alapelveket az adózásban közvetetten résztvevőkre is értelmezi
 • naptári év = adóév
Alapelvek:
 • magánszemélyek jövedelmének adókötelezettségeit elsősorban az SZJA törvény szabályozza
 • méltányosság arányosság
 • a magánszemély minden jövedelme adóköteles, ettől eltérő szabályt csak törvény állapíthat meg
 • adócsökkentést eredményező eltérő szabály, kedvezmény annyiban alkalmazható, amennyiben az alapját szolgáló jogügylet, szerződés megvalósítja az eltérő szabály célját
 • az érvénytelen szerződés alapján, vagy egyébként jogalap nélkül megszerzett bevétel után megfizetett adó az eredeti állapot helyreállítását követően, az önellenőrzés szabályai szerint visszaigényelhető
 • érvénytelen szerződés alapján, vagy egyébként jogalap nélkül teljesített kiadás révén elszámolt költséget az eredeti állapot helyreállítását követő 15 napon belül kell helyesbíteni, valamit a jövedelmet és az adót az alacsonyabb költség alapján meghatározni

1995.évi CXVII törvény

HOGYAN TEGYÉL SIKERES SZÁMVITEL VIZSGÁT?

-Nehezen megy a számvitel?
-Nem érted, hogy a tanár miről beszél az órán?
-Csak ülsz a tankönyv felett és nem tudod megfejteni a megoldást?
-Közeledik a vizsga és úgy érzed, hogy nem fog menni? Vagy mér túl is vagy néhány sikertelen vizsgán?

Mennyivel jobb lenne, ha már túl lennél rajta:

-Végre felszabadulna rengeteg, eddig tanulásra fordított időd
-Sikerülne megfelelő állást találnod
-Feljebb léphetnél a vállalati ranglétrán
-Több fizetést kaphatnál


IRATKOZZ FEL MOST, ÉS BEBIZONYÍTOM NEKED: A SZÁMVITEL EGYÁLTALÁN NEM NEHÉZ!


CSAK FELIRATKOZOTT OLVASÓKNAK: 

-8 tanács a sikeres számvitel vizsgához

-20 kidolgozott feladat 78 nap alatt!

+Bónusz: készletek puska
 
++Meglepetés azonnal a regisztráció után 


AZ OLDAL HASZNÁLATA INGYENES, A REGISZTRÁCIÓVAL SEM KELETKEZIK SEMMIFÉLE FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGED! ÉN KÖSZÖNÖM, HOGY MEGTISZTELTÉL A FIGYELMEDDEL!

Nézzük, milyen anyagokat kapsz tőlem, ha feliratkozol:

8 tanács a sikeres számvitel vizsgához: 

1. Hogy kezdj neki a számvitel tanulásnak? Ha ezt nem tartod szem előtt, akkor soha sem fogod megtanulni a számvitelt

2. Milyen sorrendben haladj? Alapoktól a mérlegképes szintig.

3. Hogyan tanulj hatékonyan?

4. Mennyi időt szánj a tanulásra (naponta és összesen)?

5. Miből tanulj? Elmondom, hogy szerintem melyik tankönyvet érdemes megvenni.

6. Hogyan lehet felgyorsítani a számvitel tanulást?

7. A számviteloktatás rákfenéje. Miért ilyen nagy a bukási arány? Csak a diák a hibás?

8. Érdemes magántanárhoz járni? Ha igen, hogyan válassz?

20 kidolgozott feladat a következő témakörökből:

-számvitel alapjai:
könyvelési tétel szerkesztése a T-K rendszerben, vállalkozás könyvelése nyitástól zárásig, áfa elszámolása, átvezetési számla

-pénzügyi számvitel:
tárgyi eszközök, vásárolt készletek, értékpapírok

+ Bónusz: részletes puska vásárolt készletekből

++Meglepetés azonnal a regisztráció után

Miért éppen a számvitel navigátor? 

Mert a többi hasonló oldaltól eltérően itt valós oktatási tapasztalaton nyugvó segítséget kapsz: 

-több mint 30 000 kontakt órát tartottam alapoktól a legmagasabb szintig

-több ezer hallgatóm tett sikeres záróvizsgát

-vizsgabizottságokban több ezer vizsgázó írásbeli dolgozatát javítottam, illetve szóbelizettem

-diákjaim országos számvitelversenyeken sorozatosan a legjobb eredményeket érték el

-az ország legnívósabb oktatási intézményeiben oktattam

-több iskolában is megkaptam a megtisztelő „év legjobb oktatója” címet

Ne habozz, kérd most az ingyenes e-mail tanfolyamot itt:
 
Név:*
E-mail:*
Hol tanulsz számvitelt?:* Mérlegképes könyvelő tanfolyam
Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam
Főiskola: számvitel alapjai
Főiskola: pénzügyi számvitel
Főiskola: vezetői számvitel
Egyéb
Melyik iskolában tanulod?:
Melyik városban?:
Hogyan találtál ide?: Véletlenül Ajánlotta valaki Egyéb

Miért érdemes feliratkoznod?

"Immár nyugdíjas tanárként, vizsgaelnökként, könyvvizsgálóként nagyra értékelem Havass Norbert kolléga blogját. A facebookon botladozó vándorként kerültem erre az oldalra, de azóta folyamatosan figyelemmel kísérem az itt megjelenő anyagokat.
Örömmel tölt el, hogy szakmai hozzáértése, a tantárgy tanításának szeretete hatja át a számvitellel birkózó hallgatóknak készített segédanyagait. Valóban segítséget jelentenek a tanulásban. Mindez ingyenesen elérhető, ami már önmagában is erény!

Az eredményes tanuláshoz úgy tekinthető a blog, mintha tanfolyamra járnánk. Én személy szerint várom, hogy nyomtatott formában is kezembe vehessem ezt a szakmai gyöngyszemet!"

Kutasiné Fekete Ágnes
számvitel tanár, vizsgaelnök, könyvvizsgáló
http://www.facebook.com/agnes.kutasinefekete


Az egész képzés alapját a Számvitel tantárgy adja. Számomra azért esett a arra az iskolára a választás ahol végeztem, mert előképzésben egy két éves felsőfokú szakképzésen (Számviteli Főiskola) volt részem megismerni Havass Norbert Tanár Urat és az ő tanítási módszereit. A felsőfokú képzést, ahol számvitel alapjait, pénzügyi és vezetői számvitelt tanított nekünk, csont nélkül sikerült teljesíteni.

És hogy miért?

Az anyagokat tematikusan a mérleg és eredménykimutatás elemei alapján építette föl. Minden egyes technikai lépést táblán szemléltetett, és olyan forrásanyagot biztosított számunkra, amiből tökéletesen fel tudtunk készülni. Alapkövetelmény volt az, hogy az általa feladott házi feladatot el kellett készíteni, mert ezek szorosan kapcsolódtak az órán leadott anyagokhoz és lépcsőfok volt a következő óra anyagához. Aki ezeket elkészítette és betartotta, komoly szintű fejlődést tudott elérni, és nem okoztak számára problémát a zárthelyik és a vizsgák sem.

Nekem ez a jól felépített rendszer és a sikeres vizsgaeredmények adták meg azt az elhatározást, hogy ott folytassam a mérlegképes képzéssel a tanulmányaimat, ahol a számvitel tanár szerepében szintén Havass Tanár Urat láthatom. Így sikeresen, a meghatározott keretidőn belül tudtam teljesíteni a képzést, így bővítve végzettségeimet a Mérlegképes Könyvelő képesítéssel"

Üdvözlettel:
Bábel István
http://www.facebook.com/istvan.babel


"A BGF-PSZFK Felsőfokú szakképzésén ismerkedtem meg a számvitellel először, ahol első neki futásra megbuktam, majd Havas Tanár Úrhoz kerülve sikerült megtanulnom/megértenem a számvitelt. A Tanár Úr érthető magyarázatainak köszönhetően olyannyira sikerült elsajátítanom a számvitelt, hogy elindultam egy országos számvitelversenyen, ahol legjobb eredménnyel jutottam el a szóbeli döntőig (végül sajnos 5. lettem, mert a szóbelin kicsit elcsúsztam). Mindenkinek ajánlom a blogot, főleg azoknak, akiknek elsőre nem sikerült elsajátítani a számvitelt. Az én példám is mutatja, hogy nem lehetetlen megtanulni. Főleg ha az egyik legjobb számvitel tanár blogját használod. "


Tisztelettel:
Hideg László
http://www.facebook.com/laszlo.hideg.520


Több hónapja olvasom Havas Norbert számviteli blogját. Nagyon tetszik a tanítási stílusa. Remélem, hogy készíteni fog példatárat, amit meg lehet vásárolni.
Stílusa könnyen érthető. Jómagam pénzüggyel, statisztikával, adózással foglalkozom, diákok vizsga felkészítésével.
Sokan profitáltam oktatásából.
Ajánlom a diákoknak a vizsga könnyebb megértéséhez a blogban szereplő tananyagokat.

Üdvözlettel dr. Kocsisné Gyomai Mária közgazdász tanár kolléga
http://www.facebook.com/maria.kocsisnegyomai


"
Az itteni tanárunk is nagyon képzett, de néha úgy éreztem, hogy valamilyen logikai lánc még hiányzik a dolgok megértéséhez. Ilyenkor léptem fel a világhálóra és keresgettem a kérdéseimre a válaszokat. Ekkor találtam rá a "Mérlegképes tanoncok" oldalára és megtaláltam a helyes válaszokat tisztán, világosan, érthetően leírva. A dolog szépsége, hogy másnap az egyik osztálytársam is ugyanezt a honlapot ajánlotta.

Kell ennél több?"

Kordásné Petrács Ágnes
http://www.facebook.com/kordasnepetracs.agnes


"Mindenkinek merem ajánlani a blogodat, mert a tökéletességre törekszel, és mindezt úgy teszed, hogy az nem lesz unalmas, száraz, emészthetetlen, hanem humorral, megjegyezhető ábrákkal szemlélteted a bonyolult könyvelési lépéseket, tételeket."

Hortobágyiné Kogler Hajnalka
http://www.facebook.com/hajnalka.hortobagyinekogler


"Nagyon jó az oldal, érthetően van felvezetve az alapoktól kezdve az egész számvitel. Nagyon sokat segít az érthető magyarázat és az ehhez tartozó példák.
Köszönöm!"

Korotkiné Kulcsár Linda
http://www.facebook.com/korotkine.linda


"A főiskolai "számviteli alapok" vizsgám előtt találtam a blogra. Kétségbeesetten kerestem vmi kapaszkodót. A vizsgám 5-ös lett! :) Nagyon köszönöm a segítséget Norbert!
Most a pénzügyi számvitel vizsgámra készülve újra hasznos segítséget jelent a Számvitel Navigátor."

Köszönöm: Bögös Katalin
http://www.facebook.com/bogoskata


"Mindenkinek csak ajánlani tudom az oldalt. Pénzügy-számvitel szakon tanulok. A félévi számvitel vizsgám előtt nagyon kétségbe voltam esve, mert nem igazán voltam képben a tárgyal, aztán rátaláltam erre a blogra és két hét alatt!!! sikerült segítségével úgy felkészülnöm, hogy ötösre vizsgáztam. Azt hiszem ez mindent elmond arról, hogy mekkora segítség volt. Több hasonló oldalt is megnéztem, de ez volt az amiben legáttekinthetőbben és tanulóbarát módon jelenik meg az elméleti rész, valamint a feladatok is világosak, érthetőek, megoldhatóak:D

UI.: Azóta is szinte napi rendszerességgel használom, további sok sikert és minél több látogatót kívánok."

Üdv. Lévai Tamás
http://www.facebook.com/tamas.levai.16


"Én is találkoztam már pár oldallal, ami ezt a témát dolgozza fel, magyarázza, de ez volt az egyetlen, ahol első olvasásra (max. másodikra) megértettem a logikáját az adott résznek. És azonnal magyarázza is egyszerű példákkal. Örülök, hogy rátaláltam!!"

Bui Tamás
http://www.facebook.com/tamas.bui


"Nagyon sokat segített az oldal a tanulmányaim során! Köszönet érte!:)"

Tóth Tamás
http://www.facebook.com/rejkjawik


"Kezdeti nehézségeim eltűntek, miután rátaláltam az oldaladra, tökéletes alapot adott, most már sokkal könnyebben megy minden! Ezer köszönet!!!!"

Gulyás Ildikó
http://www.facebook.com/ildiko.gulyas.94


Ezt az oldalt MINDENKINEK csak AJÁNLANI tudom, aki igazán szeretné tudni a számvitelt , annak a logikai rendszerét, illetve a saját energiáját hozzá adva biztosan le szeretne vizsgázni. Nekem van szerencsém a Tanár Urat személyesen ismerni, engem tanított. A módszer, ahogy tanított, illetve EZ az OLDAL...... egyszerűen fantasztikus. Ahogy fel van építve témáról témára, az alapoktól egészen a bonyolultig. Érdemes a tanulási útmutatót betartva haladni, majd a végére érve össze állhat a kép. Nagyon sok szorgalom is kell hozzá, de a segítség itt van, adott.... és higgyétek el, nagy segítség..... Csak gratulálni tudok. Szívvel, lélekkel és nagy szakértelemmel csinálja azt, amit csinál.... NAGYON SOKAT KÖSZÖNHETEK NEKI!!!!

Tóth Mónika
http://www.facebook.com/monika.toth.5209


"Volt szerencsém Havass Tanár Úrral személyesen is megtapasztalni a számvitel oktatás szépségeit (BGF PSZF).

A blogot is csak ajánlani tudom mindenkinek, aki vizsgára készül, vagy akár "csak" frissen szeretné tartani a számviteli tudását.

Egyszerűen érthetően, mégis érdekesen magyarázza el a példákat (ami szerintem számvitel oktatása esetén ritkaság és elég nagy erény) emellet nálam emberileg is 10-es osztályzatot kapott.

Azt még hozzá tenném, hogy a Mérlegképes Könyvelő tanfolyamot gyakorlatilag miatta kezdtem el és hát elég jó döntésnek bizonyult."

Benedek Zsombor
http://www.facebook.com/Zsombii


„Ha már levizsgáztál, de bizonytalan a tudásod, mert az évek során vannak olyan dolgok, amiket nem használsz és feledésbe merül, akkor itt biztosan megtalálod a választ.
Ha még tanulsz, akkor ez az oldal egy kincs. Jobb, mint bármelyik tankönyv. Nekem még nem volt ilyen segítségem a vizsgákra való felkészüléskor. Hidd el, ez tényleg JÓ.
Felmerül benned a kérdés, hogy mi a titok? Nos, nagyon egyszerű, szívvel-lélekkel készül minden bejegyzés és óriási tudás van a szerzőben, amit Neked akar átadni.”
UI: Nagyon várom a könyved megjelenését. ;-)

Perák Mónika
http://www.facebook.com/monika.perak.

Itt olvashatsz további véleményeket

Címkék

2014-es adótörvény változások (2) 6/7-es számlaosztály (3) adómentes bevétel (1) adómentesség (1) Adózás (30) Aktív időbeli elhatárolás (5) alanyi adómentes (1) alapelvek (1) arányosítás (1) befektetési célú arany (1) belföldről származó jövedelem (1) Betétdíjas ár (3) bevallása (1) Devizák (8) Elszámoló ár (7) Eredménykimutatás (12) feladat (1) Feladatok (88) felvásárlási okirat (1) FIFO módszer (7) Fogyasztói ár (4) főbb elve (1) Főkönyvi kivonat (1) Gyakorlati könyvelés (9) gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (3) Gépi könyvelés (10) Göngyöleg (3) Használt ingóságokra (3) Időbeli elhatárolások (9) Immateriális javak (2) Jövedelemelszámolás (2) KFK (11) kompenzációs felár (1) Kontírozás (11) külföldről származó jövedelem (1) levonási hányados (1) látvány-csapatsport támogatás (2) megosztás (1) mezőgazdasági tevékenység (3) Munkabérek (2) Mérleg (4) Mérlegképes könyvelő szakmai- és vizsgakövetelmények (4) Mérlegképes könyvelő tanfolyam anyagai (195) Mérlegképes tanoncok (171) műalkotásokra (3) Nem számvitel (4) Nincs évközi nyilvántartás (3) nyilvános árverező (1) Nyilvántartási ár (16) Passzív időbeli elhatárolás (6) portfolioblogger (1) pénzforgalmi elszámolás (1) Pénzügyi számvitel (109) Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (7) Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam anyagai (149) Részesedések (2) Saját termelésű készletek (6) STKÁV (3) személyi jövedelemadó (3) személyi jövedelemadó megállapításának módja (1) Számlaosztályok (3) Számlatükör (4) Számvitel alapjai (56) Számvitel oktatás (5) Számvitel röpdoga (4) Számvitel-elemzés vizsga (5) Számviteli bizonylatok (5) Számviteli ügyintéző tanfolyam (2) Teszt (1) Tárgyi eszközök (46) társasági adó (2) társasági adókedvezmény (2) utazásszervezési szolgáltatás (2) Vezetői számvitel (7) viszonteladó (1) Vizsgasorok (3) Váltó (5) Vásárolt készletek (36) Áfa (28) Áfa elmélet (9) ÁFA elszámolása (1) ÁFA feladat (20) ÁFA különös rendelkezések (13) ÁFA levonása (1) ÁFA pénzforgalmi elszámolás (1) áfamentesség (1) Általános Forgalmi adó (17) általános jellemzők (1) Általáns Forgalmi Adó (1) árrés (1) Átlagár (7) Átvezetési számla (1) Értékcsökkenés (8) Értékpapírok (7)