2014. július 24., csütörtök

ÁFA adómentesség

ÁFA adómentesség


1. valódi mentesség (levonási joggal)

   a) közösségen (Európai Unión) belüli értékesítés (89§)

   b) közösségen (Európai Unión) belüli beszerzés (fizetendő és előzetesen felszámított ÁFA „egyszerre”)

   c) termékexport (ha a közösség területét 90 napon belül elhagyja) (98§)

   d) termékexporttal egy tekintet alá eső termékértékesítés (például: mentes az adó alól a termék   
értékesítése, szolgáltatás nyújtása abban az esetben, ha az hivatalos célra a diplomáciai és a hivatásos konzuli képviselet, személyes célra pedig a diplomáciai és a hivatásos konzuli képviselet tagja részére történik, feltéve, hogy viszonosság áll fenn) (107§)

   e) termékimport (93§)

   f) nemzetközi közlekedéshez, forgalomhoz közvetlenül kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás (103§)

   g) közvetítői tevékenység (110§)

   h) termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó tevékenység (pl.:raktározás, feldolgozás) (111§)

2) nem valódi mentesség (levonási jog nélkül)

a) alanyi mentes: az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: (187§)
 • székhely, telephely, lakóhely, szokásos tartózkodási hely Magyarország
 • előző évi tény és tárgyévi várható bevétel nem haladja meg a 6 millió Ft-ot
 • választható (nyilatkozat NAV-nak)
 • előzetes áfa nem levonható
 • számlán adót nem lehet feltüntetni
b)    tárgyi mentes
 • tevékenység közérdekű jellegére tekintettel mentes az adó alól (85§) 
  • postai szolgáltatás
  • humán egészségügyi ellátás (csak közszolgálató végezheti)
  • szövet, vér, anyatej, emberi szerv alkotóelemei
  • fogorvos, fogtechnikus
  • szociális ellátás (csak közszolgálató végezheti)
  • gyermek és ifjúságvédelem (csak közszolgálató végezheti)
  • bölcsődei ellátás (csak közszolgálató végezheti)
  • diákotthon, kollégium (csak közszolgálató végezheti)
  • oktatás (magánóra), óvodai, tanári, oktatói, egyéb
  • lelki segély, gondozás
  • nonprofit szervezet tagjai
  • sportolás, testedzés (csak közszolgálató végezheti)
  • közszolgálati rádió és televízió műsorszórás
  • együttműködő közösség tagjai (kizárólag közös cél elérésére nyújtott szolgáltatás)
 • tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel mentes az adó alól (86§) 
  • biztosítási, viszontbiztosítási, alkusz
  • hitelezés, biztosíték adása
  • pénzügyi szolgáltatások
  • pénzváltás
  • vagyoni értékű jog átengedése, közvetítés
  • befektetési alap kezelése
  • bélyegek
  • szerencsejáték szoláltatás
  • beépített ingatlan értékesítés
  • ingatlan bérbeadása, haszonbérbeadása
 • egyes eszközk értéesítése adómentes pl. személygépkocsi, (86§)
  • ha ÁFA nélkül vette
  • ha nem adóalany értékesíti
  • ha nem vonhatta le az előzetes ÁFÁ-t

(2007. évi CXXVII Törvény az Általános Forgalmi Adóról (ÁFA))

szerző: farkas krisztina


Az ÁFA mértékeAz ÁFA mértéke (82§-84§)


1) 27% (felülről számított ÁFA kulcs: 21,26%)
   a) általában

2) 18% (felülről számított ÁFA kulcs: 15,25%) (3/A.sz. melléklet)
   a) termék:
 • tej, tejtermékek (kivétel anyatej)
 • kenyér, pékáru
 • cukrászsütemény
   b) szolgáltatás:
 • kereskedelmi szálláshely szolgáltatás
 • szabadtéri rendezvények belépője

3) 5% (felülről számított ÁFA kulcs: 4,76%) (3sz. melléklet)
   a) termék:
 • humán gyógyszerek
 • hagyományos gyógynövénydrogok
 • orvosi radioaktiv izotópok
 • speciális gyógyászati célra tápszerek
 • egészségügyi oxigén
 • egyes vakokat segítő eszközök
 • könyv, hangoskönyv
 • napilap, egyéb újság, folyóirat
 • kotta
   b) szolgáltatás:
 • távhőszolgáltatás
 • egyes élőzene szolgáltatás, előadóművész személyes közreműködésével:
  • vendéglátás keretében, üzletben,
  • nem nyilvánosan meghirdetett családi esemény, baráti rendezvény keretében, zárt körben, vagy
  • belépődíj nélkül tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó, közösségi rendezvényeken nyújtott hangszeres élőzenei szolgáltatás.
   c) élő és félsertés:
 •  fajtiszta tenyészsertés
 • háziasított sertés (50kg-nál kisebb súlyú)
 • élő háziasított koca (legalább egyszer ellett, legalább 160 kg súlyú)
 • élő, háziasított sertés (legalább 50 kg súlyú)
 • házi sertés egészben vagy félben (frissen vagy hűtve)
 • házi sertés egészben vagy félben, fagyasztva

ÁFA (kulcs) – Nettó - Bruttó összefüggések:

4) adómentes
   a) valódi mentesség (levonási joggal, azaz az értékesítés után nem kell az adót befizetni, de beszerzéshez kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonható)
   b) nem valódi mentesség (levonási jog nélkül, azaz az értékesítés után nem kötelező az adót befizetni és bevallani, de nem is jogosult a beszerzéshez kapcsolódó (az általa már kifizetett forgalmi) adó levonására)
 • alanyi mentes: feltételekhez kötött: (187§)
 • tárgyi mentes
  • tevékenység közérdekű jellegére tekintettel (85§)
  • tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel (86§)
  • egyes eszközök értékesítése adómentes pl. személygépkocsi (86§) 

(2007. évi CXXVII. Törvény az Általános Forgalmi Adóról (ÁFA))

szerző: farkas krisztina

2014. július 23., szerda

Az ÁFA alapja

Az ÁFA adóalapja (65§-81§)

1. termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál: a teljesítés pénzben kifejezett ellenértéke (fő szabály) 

2. bizományosi értékesítés esetén
a) eladási megbízásnál: nem része a bizományi díj
b) vételi megbízásnál: része a bizományi díj
c) ha a szolgáltatásnyújtás saját nevében, de más javára történik: a közreműködési díj

3. ha az ellenérték nem pénzben kifejezett (pl.csere): az ellenértékül szolgáló termék vagy szolgáltatás nettó forgalmi értéke (szokásos piaci áron)

4. szokásos piaci ár
a) a gazdaságilag nem független felek részére teljesített értékesítéseknél, ha az a forgalmi értékhez képest aránytalanul magas/alacsony és az értékesítőt/beszerzőt adólevonási jog nem egészében illeti meg,
b) ingyenes termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén.

5. termékimport esetén: vámérték (kivetett vámok, adók, illetékek és más kötelező jellegű befizetések)

6. speciális termékértékesítés esetén: teljesítéskor megállapított beszerzési ár, vagy előállítási költség, felmerült kiadás.

Az adóalap része (70§)

1) az ÁFA adóalapja (lásd előző 6 pont)
2) adók, egyéb kötelezettsége, árkiegészítések, árat befolyásoló támogatások
3) járulékos költségek
4) mellékszolgáltatás
5) árengedmény fejében nyújtott termék, szolgáltatás

Nem része az adóalapnak (70§)

1) árengedmény, árvisszatartás címén elengedett összeg (olyan ár- és díjengedmény, ár- és díjvisszatérítés, amely az eredeti esedékességhez képest az ellenérték előrehozott megtérítésére tekintettel a teljesítésig adnak)
2) mennyiségi árengedmény, (a korábban beszerzett termék, igénybevett szolgáltatás mennyiségére a teljesítésig adott árengedmény)
3) üzletpolitikai (más számára elérhető) engedmény
4) más nevében és javára beszedett pénzösszeg, melyet nyilvántartásban elszámolási kötelezettségként kezelnek
5) kártérítés
6) kötbér, késedelmi kamat (feltétel: dokumentálás)

Az adóalapot csökkenti (70§)

1) árcsökkentés, engedmény címén visszatérített összeg
2) visszavett göngyöleg betétdíja
3) visszatérített összeg
4) kapcsolódó térítésmentes termék átadás, szolgáltatás

Szerző: farkas krisztina

Ha hasznosnak tartod, nyomd meg a tetszik (magyarul: lájk) gombot!

HOGYAN TEGYÉL SIKERES SZÁMVITEL VIZSGÁT?

-Nehezen megy a számvitel?
-Nem érted, hogy a tanár miről beszél az órán?
-Csak ülsz a tankönyv felett és nem tudod megfejteni a megoldást?
-Közeledik a vizsga és úgy érzed, hogy nem fog menni? Vagy mér túl is vagy néhány sikertelen vizsgán?

Mennyivel jobb lenne, ha már túl lennél rajta:

-Végre felszabadulna rengeteg, eddig tanulásra fordított időd
-Sikerülne megfelelő állást találnod
-Feljebb léphetnél a vállalati ranglétrán
-Több fizetést kaphatnál


IRATKOZZ FEL MOST, ÉS BEBIZONYÍTOM NEKED: A SZÁMVITEL EGYÁLTALÁN NEM NEHÉZ!


CSAK FELIRATKOZOTT OLVASÓKNAK: 

-8 tanács a sikeres számvitel vizsgához

-20 kidolgozott feladat 78 nap alatt!

+Bónusz: készletek puska
 
++Meglepetés azonnal a regisztráció után 


AZ OLDAL HASZNÁLATA INGYENES, A REGISZTRÁCIÓVAL SEM KELETKEZIK SEMMIFÉLE FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGED! ÉN KÖSZÖNÖM, HOGY MEGTISZTELTÉL A FIGYELMEDDEL!

Nézzük, milyen anyagokat kapsz tőlem, ha feliratkozol:

8 tanács a sikeres számvitel vizsgához: 

1. Hogy kezdj neki a számvitel tanulásnak? Ha ezt nem tartod szem előtt, akkor soha sem fogod megtanulni a számvitelt

2. Milyen sorrendben haladj? Alapoktól a mérlegképes szintig.

3. Hogyan tanulj hatékonyan?

4. Mennyi időt szánj a tanulásra (naponta és összesen)?

5. Miből tanulj? Elmondom, hogy szerintem melyik tankönyvet érdemes megvenni.

6. Hogyan lehet felgyorsítani a számvitel tanulást?

7. A számviteloktatás rákfenéje. Miért ilyen nagy a bukási arány? Csak a diák a hibás?

8. Érdemes magántanárhoz járni? Ha igen, hogyan válassz?

20 kidolgozott feladat a következő témakörökből:

-számvitel alapjai:
könyvelési tétel szerkesztése a T-K rendszerben, vállalkozás könyvelése nyitástól zárásig, áfa elszámolása, átvezetési számla

-pénzügyi számvitel:
tárgyi eszközök, vásárolt készletek, értékpapírok

+ Bónusz: részletes puska vásárolt készletekből

++Meglepetés azonnal a regisztráció után

Miért éppen a számvitel navigátor? 

Mert a többi hasonló oldaltól eltérően itt valós oktatási tapasztalaton nyugvó segítséget kapsz: 

-több mint 30 000 kontakt órát tartottam alapoktól a legmagasabb szintig

-több ezer hallgatóm tett sikeres záróvizsgát

-vizsgabizottságokban több ezer vizsgázó írásbeli dolgozatát javítottam, illetve szóbelizettem

-diákjaim országos számvitelversenyeken sorozatosan a legjobb eredményeket érték el

-az ország legnívósabb oktatási intézményeiben oktattam

-több iskolában is megkaptam a megtisztelő „év legjobb oktatója” címet

Ne habozz, kérd most az ingyenes e-mail tanfolyamot itt:
 
Név:*
E-mail:*
Hol tanulsz számvitelt?:* Mérlegképes könyvelő tanfolyam
Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam
Főiskola: számvitel alapjai
Főiskola: pénzügyi számvitel
Főiskola: vezetői számvitel
Egyéb
Melyik iskolában tanulod?:
Melyik városban?:
Hogyan találtál ide?: Véletlenül Ajánlotta valaki Egyéb

Miért érdemes feliratkoznod?

"Immár nyugdíjas tanárként, vizsgaelnökként, könyvvizsgálóként nagyra értékelem Havass Norbert kolléga blogját. A facebookon botladozó vándorként kerültem erre az oldalra, de azóta folyamatosan figyelemmel kísérem az itt megjelenő anyagokat.
Örömmel tölt el, hogy szakmai hozzáértése, a tantárgy tanításának szeretete hatja át a számvitellel birkózó hallgatóknak készített segédanyagait. Valóban segítséget jelentenek a tanulásban. Mindez ingyenesen elérhető, ami már önmagában is erény!

Az eredményes tanuláshoz úgy tekinthető a blog, mintha tanfolyamra járnánk. Én személy szerint várom, hogy nyomtatott formában is kezembe vehessem ezt a szakmai gyöngyszemet!"

Kutasiné Fekete Ágnes
számvitel tanár, vizsgaelnök, könyvvizsgáló
http://www.facebook.com/agnes.kutasinefekete


Az egész képzés alapját a Számvitel tantárgy adja. Számomra azért esett a arra az iskolára a választás ahol végeztem, mert előképzésben egy két éves felsőfokú szakképzésen (Számviteli Főiskola) volt részem megismerni Havass Norbert Tanár Urat és az ő tanítási módszereit. A felsőfokú képzést, ahol számvitel alapjait, pénzügyi és vezetői számvitelt tanított nekünk, csont nélkül sikerült teljesíteni.

És hogy miért?

Az anyagokat tematikusan a mérleg és eredménykimutatás elemei alapján építette föl. Minden egyes technikai lépést táblán szemléltetett, és olyan forrásanyagot biztosított számunkra, amiből tökéletesen fel tudtunk készülni. Alapkövetelmény volt az, hogy az általa feladott házi feladatot el kellett készíteni, mert ezek szorosan kapcsolódtak az órán leadott anyagokhoz és lépcsőfok volt a következő óra anyagához. Aki ezeket elkészítette és betartotta, komoly szintű fejlődést tudott elérni, és nem okoztak számára problémát a zárthelyik és a vizsgák sem.

Nekem ez a jól felépített rendszer és a sikeres vizsgaeredmények adták meg azt az elhatározást, hogy ott folytassam a mérlegképes képzéssel a tanulmányaimat, ahol a számvitel tanár szerepében szintén Havass Tanár Urat láthatom. Így sikeresen, a meghatározott keretidőn belül tudtam teljesíteni a képzést, így bővítve végzettségeimet a Mérlegképes Könyvelő képesítéssel"

Üdvözlettel:
Bábel István
http://www.facebook.com/istvan.babel


"A BGF-PSZFK Felsőfokú szakképzésén ismerkedtem meg a számvitellel először, ahol első neki futásra megbuktam, majd Havas Tanár Úrhoz kerülve sikerült megtanulnom/megértenem a számvitelt. A Tanár Úr érthető magyarázatainak köszönhetően olyannyira sikerült elsajátítanom a számvitelt, hogy elindultam egy országos számvitelversenyen, ahol legjobb eredménnyel jutottam el a szóbeli döntőig (végül sajnos 5. lettem, mert a szóbelin kicsit elcsúsztam). Mindenkinek ajánlom a blogot, főleg azoknak, akiknek elsőre nem sikerült elsajátítani a számvitelt. Az én példám is mutatja, hogy nem lehetetlen megtanulni. Főleg ha az egyik legjobb számvitel tanár blogját használod. "


Tisztelettel:
Hideg László
http://www.facebook.com/laszlo.hideg.520


Több hónapja olvasom Havas Norbert számviteli blogját. Nagyon tetszik a tanítási stílusa. Remélem, hogy készíteni fog példatárat, amit meg lehet vásárolni.
Stílusa könnyen érthető. Jómagam pénzüggyel, statisztikával, adózással foglalkozom, diákok vizsga felkészítésével.
Sokan profitáltam oktatásából.
Ajánlom a diákoknak a vizsga könnyebb megértéséhez a blogban szereplő tananyagokat.

Üdvözlettel dr. Kocsisné Gyomai Mária közgazdász tanár kolléga
http://www.facebook.com/maria.kocsisnegyomai


"
Az itteni tanárunk is nagyon képzett, de néha úgy éreztem, hogy valamilyen logikai lánc még hiányzik a dolgok megértéséhez. Ilyenkor léptem fel a világhálóra és keresgettem a kérdéseimre a válaszokat. Ekkor találtam rá a "Mérlegképes tanoncok" oldalára és megtaláltam a helyes válaszokat tisztán, világosan, érthetően leírva. A dolog szépsége, hogy másnap az egyik osztálytársam is ugyanezt a honlapot ajánlotta.

Kell ennél több?"

Kordásné Petrács Ágnes
http://www.facebook.com/kordasnepetracs.agnes


"Mindenkinek merem ajánlani a blogodat, mert a tökéletességre törekszel, és mindezt úgy teszed, hogy az nem lesz unalmas, száraz, emészthetetlen, hanem humorral, megjegyezhető ábrákkal szemlélteted a bonyolult könyvelési lépéseket, tételeket."

Hortobágyiné Kogler Hajnalka
http://www.facebook.com/hajnalka.hortobagyinekogler


"Nagyon jó az oldal, érthetően van felvezetve az alapoktól kezdve az egész számvitel. Nagyon sokat segít az érthető magyarázat és az ehhez tartozó példák.
Köszönöm!"

Korotkiné Kulcsár Linda
http://www.facebook.com/korotkine.linda


"A főiskolai "számviteli alapok" vizsgám előtt találtam a blogra. Kétségbeesetten kerestem vmi kapaszkodót. A vizsgám 5-ös lett! :) Nagyon köszönöm a segítséget Norbert!
Most a pénzügyi számvitel vizsgámra készülve újra hasznos segítséget jelent a Számvitel Navigátor."

Köszönöm: Bögös Katalin
http://www.facebook.com/bogoskata


"Mindenkinek csak ajánlani tudom az oldalt. Pénzügy-számvitel szakon tanulok. A félévi számvitel vizsgám előtt nagyon kétségbe voltam esve, mert nem igazán voltam képben a tárgyal, aztán rátaláltam erre a blogra és két hét alatt!!! sikerült segítségével úgy felkészülnöm, hogy ötösre vizsgáztam. Azt hiszem ez mindent elmond arról, hogy mekkora segítség volt. Több hasonló oldalt is megnéztem, de ez volt az amiben legáttekinthetőbben és tanulóbarát módon jelenik meg az elméleti rész, valamint a feladatok is világosak, érthetőek, megoldhatóak:D

UI.: Azóta is szinte napi rendszerességgel használom, további sok sikert és minél több látogatót kívánok."

Üdv. Lévai Tamás
http://www.facebook.com/tamas.levai.16


"Én is találkoztam már pár oldallal, ami ezt a témát dolgozza fel, magyarázza, de ez volt az egyetlen, ahol első olvasásra (max. másodikra) megértettem a logikáját az adott résznek. És azonnal magyarázza is egyszerű példákkal. Örülök, hogy rátaláltam!!"

Bui Tamás
http://www.facebook.com/tamas.bui


"Nagyon sokat segített az oldal a tanulmányaim során! Köszönet érte!:)"

Tóth Tamás
http://www.facebook.com/rejkjawik


"Kezdeti nehézségeim eltűntek, miután rátaláltam az oldaladra, tökéletes alapot adott, most már sokkal könnyebben megy minden! Ezer köszönet!!!!"

Gulyás Ildikó
http://www.facebook.com/ildiko.gulyas.94


Ezt az oldalt MINDENKINEK csak AJÁNLANI tudom, aki igazán szeretné tudni a számvitelt , annak a logikai rendszerét, illetve a saját energiáját hozzá adva biztosan le szeretne vizsgázni. Nekem van szerencsém a Tanár Urat személyesen ismerni, engem tanított. A módszer, ahogy tanított, illetve EZ az OLDAL...... egyszerűen fantasztikus. Ahogy fel van építve témáról témára, az alapoktól egészen a bonyolultig. Érdemes a tanulási útmutatót betartva haladni, majd a végére érve össze állhat a kép. Nagyon sok szorgalom is kell hozzá, de a segítség itt van, adott.... és higgyétek el, nagy segítség..... Csak gratulálni tudok. Szívvel, lélekkel és nagy szakértelemmel csinálja azt, amit csinál.... NAGYON SOKAT KÖSZÖNHETEK NEKI!!!!

Tóth Mónika
http://www.facebook.com/monika.toth.5209


"Volt szerencsém Havass Tanár Úrral személyesen is megtapasztalni a számvitel oktatás szépségeit (BGF PSZF).

A blogot is csak ajánlani tudom mindenkinek, aki vizsgára készül, vagy akár "csak" frissen szeretné tartani a számviteli tudását.

Egyszerűen érthetően, mégis érdekesen magyarázza el a példákat (ami szerintem számvitel oktatása esetén ritkaság és elég nagy erény) emellet nálam emberileg is 10-es osztályzatot kapott.

Azt még hozzá tenném, hogy a Mérlegképes Könyvelő tanfolyamot gyakorlatilag miatta kezdtem el és hát elég jó döntésnek bizonyult."

Benedek Zsombor
http://www.facebook.com/Zsombii


„Ha már levizsgáztál, de bizonytalan a tudásod, mert az évek során vannak olyan dolgok, amiket nem használsz és feledésbe merül, akkor itt biztosan megtalálod a választ.
Ha még tanulsz, akkor ez az oldal egy kincs. Jobb, mint bármelyik tankönyv. Nekem még nem volt ilyen segítségem a vizsgákra való felkészüléskor. Hidd el, ez tényleg JÓ.
Felmerül benned a kérdés, hogy mi a titok? Nos, nagyon egyszerű, szívvel-lélekkel készül minden bejegyzés és óriási tudás van a szerzőben, amit Neked akar átadni.”
UI: Nagyon várom a könyved megjelenését. ;-)

Perák Mónika
http://www.facebook.com/monika.perak.

Itt olvashatsz további véleményeket