TETSZIK AZ OLDAL? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

Név:*
E-mail cím:*
Milyen képzésre jársz jelenleg?:*

2018. május 27., vasárnap

Kapott engedmények számviteli kezelése

A kapott engedmények fajtái  • A kiállított számlában, nyugtában kapott engedmény („Egyből engedmény”)
  • A vásárolt eszköz bekerülési értéke, illetve az igénybe vett szolgáltatás értéke nem tartalmazhatja a kiállított számlában, nyugtában - a konkrét vásárolt eszközhöz, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan - kapott engedmény összegét.
 • Konkrét értékesítéshez kapcsolódóan helyesbítő számlában, nyugtában utólag kapott engedmény („A klasszikus”)
  • Az utólag számlahelyesbítéssel kapott engedmény csökkenti az eszköz bekerülési értékét, az igénybe vett szolgáltatás értékét.
  • T 454/455. Szállítók – K 1-2. Eszközök/51. Anyagköltség/52. Igénybe vett szolgáltatás értéke/814. ELÁBÉ
  • T 454/455. Szállítók – K 466. Előzetesen felszámított áfa
 • Konkrét értékesítéshez közvetve kapcsolódóan kapott engedmény (A „nagyvevői”)
  • Egyéb bevételként kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag kapott (járó) engedmény szerződés szerinti összegét, ideértve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti közvetett pénz-visszatérítési akció keretében kapott (járó) engedmény - általános forgalmi adóval csökkentett - összegét is.
  • T 384. Elszámolási betétszámla – K 964. Egyéb bevételek
  • VAGY
  • T 368. Egyéb követelések – K 964. Egyéb bevételek
  • Megjegyzés: Amennyiben a pénzügyi teljesítés az adott üzleti évet követő évben esedékes, az engedmény összegét az egyéb követelésekkel szemben kell állományba venni.
 • Fizetési határidőn belül történt pénzügyi rendezés esetén kapott engedmény (A „skontó”)
  • Pénzügyi műveletek egyéb bevételeként kell kimutatni a szerződésben meghatározott fizetési határidőn (esedékességen) belül történt pénzügyi rendezés esetén kapott - a szerződésben meghatározott, a pénzügyileg rendezendő ellenérték 3%-át meg nem haladó, nem számlázott - engedmény összegét.
  • a szállítónak skontó értékével csökkentett összeg kerül átutalásra
  • T 454/455. Szállítók – K 384. Elszámolási betét
  • a késedelmi kamattal arányos skontó elszámolása
  • T 454/455. Szállítók – K 979. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
  • a késedelmi kamaton felüli „skontó” elszámolása elengedett kötelezettségként
  • T 454/455. Szállítók – K 968. Egyéb bevételekFeladat (Kapott engedmények)

A „Belföldről-VÁSÁRL-Ó2” Kft. tárgyidőszaki gazdálkodásához kapcsolódóan a következő kiemelt gazdasági eseményeket ismeri:

1. A vállalkozás „SZ2” Zrt.-től kereskedelmi árukészletet vásárolt. A vásárolt készlet vételára az átutalásos számla alapján 1 000 EFt + 270 EFt ÁFA.
2. A vállalkozás az „SZ2” Zrt.-től vásárolt árukészlet átvételekor kifogásolta annak minőségét, ezért utólag 10 % engedményt kért. Az „SZ2” Zrt. a vállalkozás kifogását jogosnak ítélte meg és az engedményt megadta. A helyesbítő számla kibocsátásra került.
3. A vállalkozás „SZ2” Zrt.-től utólag 500 EFt nagyvevői engedményt kapott. A jóváírásról a bankkivonat megérkezett.
4. A vállalkozás „A&A” Nyrt.-től-től alapanyagot vásárolt. A vásárolt készlet vételára az átutalásos számla alapján 3 000 EFt + 810 EFt ÁFA.
5. A vállalkozás az „A&A” Nyrt.-vel szembeni szállítói tartozását fizetési határidő előtt egyenlítette ki, ezért az előzetes szerződés alapján 2 % skonto került érvényesítésre.

Kiegészítő információ: A vállalkozás az alapanyagokról és a kereskedelmi árukészletekről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet.

Feladat: Könyveljük idősorosan a tárgyidőszaki gazdasági eseményeket!

Kapott engedmény könyvelése
Kapott engedmény könyvelése feladat

2018. május 7., hétfő

Készletek nyitó egyenlegei mérlegképes könyvelő feladatokhozDe, természetesen nem csak mérlegképes könyvelőknek szól, hanem a pénzügyi-számviteli ügyintézőknek is.

Határozzuk meg, a kipontozott számlák nyitó egyenlegeit. Azt is írjuk oda, hogy Tartozik vagy Követel jellegűek-e!


211: 3 500 000
228: ………… (+3%)

211: 2 800 000
228: ………… (-2%)

211:   800 000
228: ………… (kedvező 5%)

262:  4 200 000
263: ………… (kedvezőtlen 4%)

262: 1 500 000
263: ………… (2%, a beszerzési ár magasabb mint az elszámoló ár)

262:  3 500 000
263: ………… (1%, az elszámoló ár magasabb mint a vételár)

211: …………
228:  T160 000 (4%)

262: …………
263:  K100 000 (5%)

211: ………….
228: …………. (a vételár 940 000 Ft + áfa, az elszámoló ár 960 000 Ft)

262: …………. (vételár 200 Ft/kg, elszámoló ár 180 Ft/kg, mennyiség 400 kg)
263: ………….

264: 2 800 000
265: ………… (40%)

264: …………
265: 1 200 000 (30%)

264: ………… (a vállalkozás az áruért 960 000 Ft + áfát fizetett, fogyasztói ára
265: …………   1 600 000 Ft)

281:    220 000
282:            450 000
282:         ………… (20%)

281: …………
288: ………… (vételár 56 Ft/db, betétdíjas ár 80 Ft/db. Mennyiség 2 000 db)

231: 3 000 000
235: …………  (2%, a tényleges önköltség magasabb, mint a tervezett önköltség)

251: …………
258: …………  (a tényleges önköltség 1 600 000, a tervezett önköltség 1 500 000 Ft)

Mielőtt nekikezdenénk a feladat megoldásának, nézzük meg a következő összefoglaló ábrát.
A készletek nyilvántartási áras nyilvántartásáról szól.

Nyilvántartási ár
Nyilvántartási ár

2018. április 22., vasárnap

Adott engedmények könyvelése, számviteli kezelése


Az adott engedmények fajtái a következők:

1. Az értékesítésről kiállított számlában, nyugtában adott engedmény („Egyből engedmény”)


 • Az értékesítés nettó árbevétele nem tartalmazhatja az értékesítésről kiállított számlában, nyugtában - a konkrét vásárolt és saját termelésű készlethez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan - adott engedmény összegét.


2. Konkrét értékesítéshez kapcsolódóan helyesbítő számlában, nyugtában utólag adott engedmény („A klasszikus”)
   

 • Az értékesítés nettó árbevételét csökkentő tételként kell elszámolni


  •  a vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan utólag adott engedmény helyesbítő számlában, nyugtában rögzített - általános forgalmi adót nem tartalmazó - értékét (a helyesbítés a teljesítés időpontjára vonatkozik);   
             
  • a vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan - a teljesítés időpontjában már fennálló, megismerhető, a szerződés szerinti feltételektől való eltérések vagy a teljesítést követően végrehajtott szerződésmódosítások miatt - utólag adott engedmény helyesbítő számlában, nyugtában rögzített - általános forgalmi adót nem tartalmazó - értékét (a helyesbítés a teljesítés időpontjára vonatkozik)
       
  •  a - teljesítés időpontjában a vevő által szerződés szerinti teljesítésként elfogadott - vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan - a szavatossági jogok (igények) érvényesítése során - utólag adott engedmény helyesbítő számlában, nyugtában rögzített - általános forgalmi adót nem tartalmazó - értékét (a helyesbítés a szavatossági igény megismerésének időpontjára vonatkozik).

 • T 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele/961. Egyéb bevételek – K 311. Belföldi követelések
 • T 467. Fizetendő áfa – K 311. Belföldi követelések

2018. február 6., kedd

Jelentkezz a márciusban induló OKJ-s mérlegképes könyvelő képzésünkre!


Az összes csoportunk betelt hosszú várólista mellett.
Következő indulás 2018. ősz.
Ha nem akarsz lemaradni, már most biztosítsd a helyed.


További tudnivalókért kattints ide!

2016. november 17., csütörtök

Alapítás-átszervezés költségeinek elszámolása (teszt)

Melyik állítás igaz az alapítás-átszervezés elszámolása esetén?


Egy vállalkozás alapításával kapcsolatos összes költsége 300 EFt. 
A vállalkozás első beszámolóját az alapítás dátumától (2X15. október 1.) 2X15. december 31.-ig 
terjedő időszakról készíti el. A vállalkozás az alapítási költségek aktiválása mellett döntött. A vállalkozás
az aktivált alapítási költségek után 50 EFt terv szerinti értékcsökkenést számolt el az első üzleti évben.


a. A vállalkozás első üzleti évi eredménye 250 EFt-tal lenne kisebb, ha az alapítással kapcsolatos költségeket nem aktiválná.
b. A vállalkozás első üzleti évi eredménye 50 EFt-tal lenne kisebb, ha az alapítással kapcsolatos költségeket nem aktiválná.
c. A vállalkozás első üzleti évi eredménye 300 EFt-tal lenne kisebb, ha az alapítással kapcsolatos költségeket nem aktiválná.
d. A vállalkozás első üzleti évi eredménye 250 EFt-tal lenne nagyobb, ha az alapítással kapcsolatos költségeket nem aktiválná.

Könyvelés:

Alapítás költségei:

T51-57 Költségnemek  K1-4 Eszközök-források  300 000

Aktiválás:

T111 Alapítás átszervezés aktivált értéke  K582 SEEAÉ   300 000

Lekötött tartalék:

T413 Eredménytartalék  K414 Lekötött tartalék   300 000

Értékcsökkenés elszámolása:

T57 Értékcsökkenési leírás   K111 Alapítás átszervezés aktivált értékének écs-je 50 000

Lekötött tartalék feloldása

T414 Lekötött tartalék   K413 Eredménytartalék  50 000

Vagyis: 

Költségek: 
300 a fejlesztés során
+50 Értékcsökkenés

Seeaé: 300

Eredményhatás: -50

Válasz:

a) igaz, mert, ha nem aktiválná, akkor -300 lenne az eredmény, vagyis 250-el kevesebb, mint az aktiválás és értékcsökkenés elszámolása után

Online videós vizsgafelkészítés (kattints a képre)