2014. november 21., péntek

Jövedelem

Jövedelem fogalma (SZJA szerint) (4§)
 • a magánszemély által (más személytől) megszerzett bevétel egésze, vagy
 • a bevételnek  elismert költséggel, költségátalánnyal csökkentett része, vagy
 • a bevétel SZJA szerint meghatározott hányada
jövedelem meghatározási módok

Az egyes jövedelem "fajták" részletezése:

Önálló tevékenységből származó jövedelem (16§)

Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, melynek eredményeként a magánszemély bevételekhez jut (és amely nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe)
Ide tartozik különösen:
 • az egyéni vállalkozói tevékenység
 • a mezőgazdasági őstermelői tevékenység
 • a bérbeadó tevékenysége
 • a választott könyvvizsgáló tevékenysége
 • az európai parlamenti, az országgyűlési képviselői tevékenység
Önálló tevékenységből származó jövedelem =
önálló tevékenységből származó bevétel  - elszámolható költségek.

Önálló tevékenységből származó bevétel (17§, 2.sz, 4.sz melléklet)
 • értékesített termék, áru, szolgáltatás, tárgyi eszköz, nem anyagi javak ellenértéke (szokásos piaci értéke)
 • kapott kamat
 • kötbér, késedelmi kamat, bírság, büntetés címén kapott összeg
 • felvett támogatás
 • az előállított vagy vásárolt termékeknek, végzett, vagy vásárolt szolgáltatásnak a szokásos piaci értéke,  ha azokat a magánszemély saját célra használja, ellenszolgáltatás nélkül  átadja
 • adó, társadalombiztosítási járulék különbözetének a visszatérítése, ha a befizetést a magánszemély költségként (valaha) elszámolta 
 • kerekítési szabályok alkalmazása során keletkezett többlet
 • mezőgazdasági őstermelő káreseménnyel összefüggésben kapott kártérítés (ideértve a felelősségbiztosítás alapján felvett összeget)
 • költségként elszámolt készlet, 100eFt alatti tárgyi eszköz
 • bérleti jogról való lemondás
 • adóbevallásig befolyt egyéb összeg 
 Önálló tevékenység elszámolható költségei  (3.sz melléklet)
 •  tárgyi eszköz és nem anyagi javak értékcsökkenése
 • beszerzéshez kapcsolódó kamat, adó, illeték, vám, hatósági díj...
 • megsemmisült eszköz még el nem számolt értékcsökkenése
 • anyag, áru, göngyöleg beszerzése
 • 100eFt alatti tárgyi eszköz, nem anyagi javak beszerzése, karbantartása, felújítása
 • bér plussz járulékai (közteher) 
 • baleseti kártérítés
 • köztestületi tagdíj, érdekképviseleti szakmai szervezeti tagdíj
 • szavatossági, jótállási költség
 • vagyon-, felelősség-, kockázat élet-, balesetbiztosítás
 • hitelkamat
 • adók (kivétel: SZJA, ÁFA), illetékek, vám, vámkezelési díj, hatósági díj
 • perköltség, kötbér, késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék
 • telephelyhez kapcsoldó költségek, pl.:
  • bérleti díj
  • fűtés díj
  • világítás
  • energia
  • telefon
  • internet
  • ha a lakó és a telephely nem elkülönített, akkor arányosan kell számolni
 •  munkaruha, védőruha, védő eszköz
 • hivatali, üzleti utazás, szállás, utazás költsége
 • lízingdíj (max. a teljes lízingdíj havi 3%-a, vagy ingatlannál 1,1%-a alapján számított adóévi összeg)
 • személygépkocsi beszerzési ár 10%-a, max. az árbevétel 1%-a
 • tárgyi eszköz, immateriális jószág értékesítése esetén a le nem írt rész
 • művészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadások
 • igazolás nélkül elszámolható költségek:
  • bedolgozó részére e tevékenységével összefüggésben kifizetett éves munkabér, illetve munkadíj 30%-át meg nem haladó összeg (feltétel: más költséget nem számolhat el)
  • belföldi hivatalos kiküldetés élelmezési költségtérítése (ez a napidíj)
  • (kormány rendelet szerint mehatározott) üzemanyag-fogyasztási norma
  • munkába járás költségtérítése
  • háziorvosok közlekedési célú költségtérítése
  • járművezetői gyakorlati szakoktatók saját jármű üzemeltetésének (kormány rendelet) szerinti költség-átalánya
  • úthasználati díj (az úthasználatra jogosító jogosultság időszakában a díjköteles útszakaszon történő üzleti célú futásteljesítmény arányában)
  • távmunkát végző munkavállaló munkavégzéséhez szükséges nem anyagi jószág, számítógép, számítástechnikai eszköz 100eFt-ot meg nem haladó értéke, az ehhez kapcsolódóan elszámolt 33%-os értékcsökkenési leírás, internethasználat díja, a munkáltató székhelyétől elkülönült munkavégzési hely bérleti díja, üzemeltetési költsége
  • külföldi kiküldetéshez (kormány rendelet alapján) naponta elszámolható összeg
Nem önálló tevékenységből származó jövedelem (24§)
Nem önálló tevékenység:
 • munkaviszonyban folytatott tevékenység
 • közfoglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység
 • társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése
 • gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége
 • segítő családtag tevékenysége
 • Nemzetközi szerződés hatályában a nem önálló munka, ennek hiányában az adott állam joga szerinti munkaviszony
 • Országgyűlési képviseleti tevékenység
 • Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység
Nem önálló tevékenységből származó bevétel: minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben megszerez. Ilyennek minősül különösen:
 • munkabér
 • közfoglalkoztatási bér 
 • tiszteletdíj
 • illetmény
 • jutalom
 • üzemanyag megtakarítás címén fizetett összeg
 • költségtérítés
 • más személy által fizetett adóköteles biztosítási díj címén kapott bevétel
Egyéb jövedelem (28§)
Minden olyan bevétel, amely nem
 • önálló tevékenységből származó jövedelem és/vagy 
 • nem önálló tevékenységből származó jövedelem
 Egyéb jövedelem különösen:
 • magánnyugdíj pénztári tag egyéni számlájáról visszaírt összeg
 • önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja részére kifizetett adómentesnek nem minősülő nyugdíjszolgáltatás
 • vásárolt, engedményezett követelésből származó bevételnek a követelés vásárlási, engedményezési ellenértékét meghaladó része
 • önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti praxisjog átruházásából származó bevételnek a korábban értékcsökkenési leírásként el nem számolt értékét és a megfizetett illetékét mehaladó része
 • jog alapítása, átruházása, átengedményezése, megszüntetése, gyakorlásának átengedése vagy a jogról való lemondás ellenében kapott bevételnek a jog, illetőleg a jogosultságok megszerzésére fordított a magánszemélyt terhelő kiadást meghaladó része
 •  bennfentes kereskedelem vagy tisztességtelen árfolyam befolyásolás révén megszerzett bevétel
Összevonandó külföldről származó jövedelem (32§)

Egyéni vállalkozói és mezőgazdasági kistermelői bevételből átalányban megállapított jövedelem 
Külön adózó jövedelem 
 • vállalkozói jövedelem 
  • vállalkozói SZJA (49§)
  • átalányadó 
 • vagyonátruházásból származó jövedelem
  • ingó vagyon átruházásának jövedelme (58§)
  • ingatlan és vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem (59§) 
  • tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződésből származó jövedelem (64/A§) 

 • tőkejövedelem
  • kamatból származó jövedelem (65§)
  • értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem (65/A§)
  • csereügyletből származó jövedelem (65/B§)
  • osztalékból származó jövedelem (66§)
  • árfolyamnyereségből származó jövedelem (67§)
  • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem (67/A§)
  • tartós befektetésből származó jövedelem (67/B§)
  • vállalkozásból kivont jövedelem (68§)

 •  vegyes jövedelem
  • társasház, társasüdülő hasznosításából származó jövedelem (67§)
  • nyereményből származó jövedelem (76§)
  • értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték (77§)
 •  egyes juttatások (71- 72§)
  • béren kívüli és egyes meghatározott juttatások
  • reprezentáció 
  • üzleti ajándék
  • egyes adómentes juttatások 
  • kamatkedvezményből származó jövedelem

1995.évi CXVII törvény a Személyi jövedelemadóról

szerző: farkas krisztina

2014. november 13., csütörtök

Eredménykimutatás összeállítása

Csináltam egy újabb próbafelvételt.

Várom az észrevételeket!


2014. november 5., szerda

Vásárolt készletek beszerzési áras nyilvántartás (elmélet)

I. A készletekről folyamatos évközi nyilvántartást vezetünk tényleges beszerzési áron (beszerzési áras nyilvántartás)
Melyik fajta vásárolt készleteknél választható ez a módszer?

21-22 Anyagkészlet
261 Nagykereskedelmi áru
282 Idegen göngyölegek
Könyvelés
Vásárolt készletek elszámolásaHOGYAN TEGYÉL SIKERES SZÁMVITEL VIZSGÁT?

-Nehezen megy a számvitel?
-Nem érted, hogy a tanár miről beszél az órán?
-Csak ülsz a tankönyv felett és nem tudod megfejteni a megoldást?
-Közeledik a vizsga és úgy érzed, hogy nem fog menni? Vagy mér túl is vagy néhány sikertelen vizsgán?

Mennyivel jobb lenne, ha már túl lennél rajta:

-Végre felszabadulna rengeteg, eddig tanulásra fordított időd
-Sikerülne megfelelő állást találnod
-Feljebb léphetnél a vállalati ranglétrán
-Több fizetést kaphatnál


IRATKOZZ FEL MOST, ÉS BEBIZONYÍTOM NEKED: A SZÁMVITEL EGYÁLTALÁN NEM NEHÉZ!


CSAK FELIRATKOZOTT OLVASÓKNAK: 

-8 tanács a sikeres számvitel vizsgához

-20 kidolgozott feladat 78 nap alatt!

+Bónusz: készletek puska
 
++Meglepetés azonnal a regisztráció után 


AZ OLDAL HASZNÁLATA INGYENES, A REGISZTRÁCIÓVAL SEM KELETKEZIK SEMMIFÉLE FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGED! ÉN KÖSZÖNÖM, HOGY MEGTISZTELTÉL A FIGYELMEDDEL!

Nézzük, milyen anyagokat kapsz tőlem, ha feliratkozol:

8 tanács a sikeres számvitel vizsgához: 

1. Hogy kezdj neki a számvitel tanulásnak? Ha ezt nem tartod szem előtt, akkor soha sem fogod megtanulni a számvitelt

2. Milyen sorrendben haladj? Alapoktól a mérlegképes szintig.

3. Hogyan tanulj hatékonyan?

4. Mennyi időt szánj a tanulásra (naponta és összesen)?

5. Miből tanulj? Elmondom, hogy szerintem melyik tankönyvet érdemes megvenni.

6. Hogyan lehet felgyorsítani a számvitel tanulást?

7. A számviteloktatás rákfenéje. Miért ilyen nagy a bukási arány? Csak a diák a hibás?

8. Érdemes magántanárhoz járni? Ha igen, hogyan válassz?

20 kidolgozott feladat a következő témakörökből:

-számvitel alapjai:
könyvelési tétel szerkesztése a T-K rendszerben, vállalkozás könyvelése nyitástól zárásig, áfa elszámolása, átvezetési számla

-pénzügyi számvitel:
tárgyi eszközök, vásárolt készletek, értékpapírok

+ Bónusz: részletes puska vásárolt készletekből

++Meglepetés azonnal a regisztráció után

Miért éppen a számvitel navigátor? 

Mert a többi hasonló oldaltól eltérően itt valós oktatási tapasztalaton nyugvó segítséget kapsz: 

-több mint 30 000 kontakt órát tartottam alapoktól a legmagasabb szintig

-több ezer hallgatóm tett sikeres záróvizsgát

-vizsgabizottságokban több ezer vizsgázó írásbeli dolgozatát javítottam, illetve szóbelizettem

-diákjaim országos számvitelversenyeken sorozatosan a legjobb eredményeket érték el

-az ország legnívósabb oktatási intézményeiben oktattam

-több iskolában is megkaptam a megtisztelő „év legjobb oktatója” címet

Ne habozz, kérd most az ingyenes e-mail tanfolyamot itt:
 
Név:*
E-mail:*
Hol tanulsz számvitelt?:* Mérlegképes könyvelő tanfolyam
Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam
Főiskola: számvitel alapjai
Főiskola: pénzügyi számvitel
Főiskola: vezetői számvitel
Egyéb
Melyik iskolában tanulod?:
Melyik városban?:
Hogyan találtál ide?: Véletlenül Ajánlotta valaki Egyéb

Miért érdemes feliratkoznod?

"Immár nyugdíjas tanárként, vizsgaelnökként, könyvvizsgálóként nagyra értékelem Havass Norbert kolléga blogját. A facebookon botladozó vándorként kerültem erre az oldalra, de azóta folyamatosan figyelemmel kísérem az itt megjelenő anyagokat.
Örömmel tölt el, hogy szakmai hozzáértése, a tantárgy tanításának szeretete hatja át a számvitellel birkózó hallgatóknak készített segédanyagait. Valóban segítséget jelentenek a tanulásban. Mindez ingyenesen elérhető, ami már önmagában is erény!

Az eredményes tanuláshoz úgy tekinthető a blog, mintha tanfolyamra járnánk. Én személy szerint várom, hogy nyomtatott formában is kezembe vehessem ezt a szakmai gyöngyszemet!"

Kutasiné Fekete Ágnes
számvitel tanár, vizsgaelnök, könyvvizsgáló
http://www.facebook.com/agnes.kutasinefekete


Az egész képzés alapját a Számvitel tantárgy adja. Számomra azért esett a arra az iskolára a választás ahol végeztem, mert előképzésben egy két éves felsőfokú szakképzésen (Számviteli Főiskola) volt részem megismerni Havass Norbert Tanár Urat és az ő tanítási módszereit. A felsőfokú képzést, ahol számvitel alapjait, pénzügyi és vezetői számvitelt tanított nekünk, csont nélkül sikerült teljesíteni.

És hogy miért?

Az anyagokat tematikusan a mérleg és eredménykimutatás elemei alapján építette föl. Minden egyes technikai lépést táblán szemléltetett, és olyan forrásanyagot biztosított számunkra, amiből tökéletesen fel tudtunk készülni. Alapkövetelmény volt az, hogy az általa feladott házi feladatot el kellett készíteni, mert ezek szorosan kapcsolódtak az órán leadott anyagokhoz és lépcsőfok volt a következő óra anyagához. Aki ezeket elkészítette és betartotta, komoly szintű fejlődést tudott elérni, és nem okoztak számára problémát a zárthelyik és a vizsgák sem.

Nekem ez a jól felépített rendszer és a sikeres vizsgaeredmények adták meg azt az elhatározást, hogy ott folytassam a mérlegképes képzéssel a tanulmányaimat, ahol a számvitel tanár szerepében szintén Havass Tanár Urat láthatom. Így sikeresen, a meghatározott keretidőn belül tudtam teljesíteni a képzést, így bővítve végzettségeimet a Mérlegképes Könyvelő képesítéssel"

Üdvözlettel:
Bábel István
http://www.facebook.com/istvan.babel


"A BGF-PSZFK Felsőfokú szakképzésén ismerkedtem meg a számvitellel először, ahol első neki futásra megbuktam, majd Havas Tanár Úrhoz kerülve sikerült megtanulnom/megértenem a számvitelt. A Tanár Úr érthető magyarázatainak köszönhetően olyannyira sikerült elsajátítanom a számvitelt, hogy elindultam egy országos számvitelversenyen, ahol legjobb eredménnyel jutottam el a szóbeli döntőig (végül sajnos 5. lettem, mert a szóbelin kicsit elcsúsztam). Mindenkinek ajánlom a blogot, főleg azoknak, akiknek elsőre nem sikerült elsajátítani a számvitelt. Az én példám is mutatja, hogy nem lehetetlen megtanulni. Főleg ha az egyik legjobb számvitel tanár blogját használod. "


Tisztelettel:
Hideg László
http://www.facebook.com/laszlo.hideg.520


Több hónapja olvasom Havas Norbert számviteli blogját. Nagyon tetszik a tanítási stílusa. Remélem, hogy készíteni fog példatárat, amit meg lehet vásárolni.
Stílusa könnyen érthető. Jómagam pénzüggyel, statisztikával, adózással foglalkozom, diákok vizsga felkészítésével.
Sokan profitáltam oktatásából.
Ajánlom a diákoknak a vizsga könnyebb megértéséhez a blogban szereplő tananyagokat.

Üdvözlettel dr. Kocsisné Gyomai Mária közgazdász tanár kolléga
http://www.facebook.com/maria.kocsisnegyomai


"
Az itteni tanárunk is nagyon képzett, de néha úgy éreztem, hogy valamilyen logikai lánc még hiányzik a dolgok megértéséhez. Ilyenkor léptem fel a világhálóra és keresgettem a kérdéseimre a válaszokat. Ekkor találtam rá a "Mérlegképes tanoncok" oldalára és megtaláltam a helyes válaszokat tisztán, világosan, érthetően leírva. A dolog szépsége, hogy másnap az egyik osztálytársam is ugyanezt a honlapot ajánlotta.

Kell ennél több?"

Kordásné Petrács Ágnes
http://www.facebook.com/kordasnepetracs.agnes


"Mindenkinek merem ajánlani a blogodat, mert a tökéletességre törekszel, és mindezt úgy teszed, hogy az nem lesz unalmas, száraz, emészthetetlen, hanem humorral, megjegyezhető ábrákkal szemlélteted a bonyolult könyvelési lépéseket, tételeket."

Hortobágyiné Kogler Hajnalka
http://www.facebook.com/hajnalka.hortobagyinekogler


"Nagyon jó az oldal, érthetően van felvezetve az alapoktól kezdve az egész számvitel. Nagyon sokat segít az érthető magyarázat és az ehhez tartozó példák.
Köszönöm!"

Korotkiné Kulcsár Linda
http://www.facebook.com/korotkine.linda


"A főiskolai "számviteli alapok" vizsgám előtt találtam a blogra. Kétségbeesetten kerestem vmi kapaszkodót. A vizsgám 5-ös lett! :) Nagyon köszönöm a segítséget Norbert!
Most a pénzügyi számvitel vizsgámra készülve újra hasznos segítséget jelent a Számvitel Navigátor."

Köszönöm: Bögös Katalin
http://www.facebook.com/bogoskata


"Mindenkinek csak ajánlani tudom az oldalt. Pénzügy-számvitel szakon tanulok. A félévi számvitel vizsgám előtt nagyon kétségbe voltam esve, mert nem igazán voltam képben a tárgyal, aztán rátaláltam erre a blogra és két hét alatt!!! sikerült segítségével úgy felkészülnöm, hogy ötösre vizsgáztam. Azt hiszem ez mindent elmond arról, hogy mekkora segítség volt. Több hasonló oldalt is megnéztem, de ez volt az amiben legáttekinthetőbben és tanulóbarát módon jelenik meg az elméleti rész, valamint a feladatok is világosak, érthetőek, megoldhatóak:D

UI.: Azóta is szinte napi rendszerességgel használom, további sok sikert és minél több látogatót kívánok."

Üdv. Lévai Tamás
http://www.facebook.com/tamas.levai.16


"Én is találkoztam már pár oldallal, ami ezt a témát dolgozza fel, magyarázza, de ez volt az egyetlen, ahol első olvasásra (max. másodikra) megértettem a logikáját az adott résznek. És azonnal magyarázza is egyszerű példákkal. Örülök, hogy rátaláltam!!"

Bui Tamás
http://www.facebook.com/tamas.bui


"Nagyon sokat segített az oldal a tanulmányaim során! Köszönet érte!:)"

Tóth Tamás
http://www.facebook.com/rejkjawik


"Kezdeti nehézségeim eltűntek, miután rátaláltam az oldaladra, tökéletes alapot adott, most már sokkal könnyebben megy minden! Ezer köszönet!!!!"

Gulyás Ildikó
http://www.facebook.com/ildiko.gulyas.94


Ezt az oldalt MINDENKINEK csak AJÁNLANI tudom, aki igazán szeretné tudni a számvitelt , annak a logikai rendszerét, illetve a saját energiáját hozzá adva biztosan le szeretne vizsgázni. Nekem van szerencsém a Tanár Urat személyesen ismerni, engem tanított. A módszer, ahogy tanított, illetve EZ az OLDAL...... egyszerűen fantasztikus. Ahogy fel van építve témáról témára, az alapoktól egészen a bonyolultig. Érdemes a tanulási útmutatót betartva haladni, majd a végére érve össze állhat a kép. Nagyon sok szorgalom is kell hozzá, de a segítség itt van, adott.... és higgyétek el, nagy segítség..... Csak gratulálni tudok. Szívvel, lélekkel és nagy szakértelemmel csinálja azt, amit csinál.... NAGYON SOKAT KÖSZÖNHETEK NEKI!!!!

Tóth Mónika
http://www.facebook.com/monika.toth.5209


"Volt szerencsém Havass Tanár Úrral személyesen is megtapasztalni a számvitel oktatás szépségeit (BGF PSZF).

A blogot is csak ajánlani tudom mindenkinek, aki vizsgára készül, vagy akár "csak" frissen szeretné tartani a számviteli tudását.

Egyszerűen érthetően, mégis érdekesen magyarázza el a példákat (ami szerintem számvitel oktatása esetén ritkaság és elég nagy erény) emellet nálam emberileg is 10-es osztályzatot kapott.

Azt még hozzá tenném, hogy a Mérlegképes Könyvelő tanfolyamot gyakorlatilag miatta kezdtem el és hát elég jó döntésnek bizonyult."

Benedek Zsombor
http://www.facebook.com/Zsombii


„Ha már levizsgáztál, de bizonytalan a tudásod, mert az évek során vannak olyan dolgok, amiket nem használsz és feledésbe merül, akkor itt biztosan megtalálod a választ.
Ha még tanulsz, akkor ez az oldal egy kincs. Jobb, mint bármelyik tankönyv. Nekem még nem volt ilyen segítségem a vizsgákra való felkészüléskor. Hidd el, ez tényleg JÓ.
Felmerül benned a kérdés, hogy mi a titok? Nos, nagyon egyszerű, szívvel-lélekkel készül minden bejegyzés és óriási tudás van a szerzőben, amit Neked akar átadni.”
UI: Nagyon várom a könyved megjelenését. ;-)

Perák Mónika
http://www.facebook.com/monika.perak.

Itt olvashatsz további véleményeket

Címkék

2014-es adótörvény változások (2) 6/7-es számlaosztály (3) adómentes bevétel (1) adómentesség (1) Adózás (30) Aktív időbeli elhatárolás (5) alanyi adómentes (1) alapelvek (1) arányosítás (1) befektetési célú arany (1) belföldről származó jövedelem (1) Betétdíjas ár (3) bevallása (1) Devizák (8) Egyszerűsített vállalkozási adó. EVA (1) egyéb jövedelem (1) Elszámoló ár (7) Eredménykimutatás (12) feladat (1) Feladatok (88) felvásárlási okirat (1) FIFO módszer (7) Fogyasztói ár (4) főbb elve (1) Főkönyvi kivonat (1) Gyakorlati könyvelés (9) gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (3) Gépi könyvelés (10) Göngyöleg (3) Használt ingóságokra (3) Időbeli elhatárolások (9) Immateriális javak (2) jövedelem (1) Jövedelemelszámolás (2) KFK (11) kompenzációs felár (1) Kontírozás (11) külföldről származó jövedelem (1) külön adózó jövedelem (1) levonási hányados (1) látvány-csapatsport támogatás (2) megosztás (1) mezőgazdasági tevékenység (3) Munkabérek (2) Mérleg (4) Mérlegképes könyvelő szakmai- és vizsgakövetelmények (4) Mérlegképes könyvelő tanfolyam anyagai (195) Mérlegképes tanoncok (171) műalkotásokra (3) Nem számvitel (4) nem önálló jövedelem (1) Nincs évközi nyilvántartás (3) nyilvános árverező (1) Nyilvántartási ár (16) Passzív időbeli elhatárolás (6) portfolioblogger (1) pénzforgalmi elszámolás (1) Pénzügyi számvitel (109) Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (7) Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam anyagai (149) Részesedések (2) Saját termelésű készletek (6) STKÁV (3) személyi jövedelemadó (4) személyi jövedelemadó megállapításának módja (1) Számlaosztályok (3) Számlatükör (4) Számvitel alapjai (56) Számvitel oktatás (5) Számvitel röpdoga (4) Számvitel-elemzés vizsga (5) Számviteli bizonylatok (5) Számviteli ügyintéző tanfolyam (2) Teszt (1) Tárgyi eszközök (46) társasági adó (2) társasági adókedvezmény (2) utazásszervezési szolgáltatás (2) Vezetői számvitel (7) viszonteladó (1) Vizsgasorok (3) Váltó (5) Vásárolt készletek (36) Áfa (28) Áfa elmélet (9) ÁFA elszámolása (1) ÁFA feladat (20) ÁFA különös rendelkezések (13) ÁFA levonása (1) ÁFA pénzforgalmi elszámolás (1) áfamentesség (1) Általános Forgalmi adó (17) általános jellemzők (1) Általáns Forgalmi Adó (1) árrés (1) Átlagár (7) Átvezetési számla (1) Értékcsökkenés (8) Értékpapírok (7) önálló jövedelem (1) összevonandó jövedelem (1)