Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam

A pénzügyi-számviteli ügyintéző feladatai

 • A pénzügyi és számviteli tudása alkalmassá teszi, hogy aktív és meghatározó tagja legyen a gazdálkodó szervezet pénzügyi menedzsmentjének.
 • Szerepet játszik a pénzügyi és számviteli (rész)feladatok elvégzésében, ellenőrzésében.
 • Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és adatbázisok segítségével az előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlázási, ügyviteli és ügyintézői feladatokat végez, adóbevallást készít.
 • Elvégzi a gazdálkodó szervezet adó- és járulékfizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat.
 • Szóban és írásban a kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi szolgáltatójával.
 • A szabályoknak megfelelően intézi a számlákkal és házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a ki- és befizetéseket, valamint az utalásokat.
 • Nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, megrendeléseket és szerződéseket.
 • Egyezteti a bejövő és kimentő számlákat.
 • A pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez.
 • Összegyűjti, rendszerezi az értékelő munkához szükséges adatokat és információkat, amelyre alapozva statisztikai összeállításokat, előterjesztéseket készít.
 • Szakmai irányítással befektetési döntések, vállalkozásfinanszírozási feladatok adminisztratív teendőit végrehajtja.
 • Kezdeményezője a felhőalapú pénzügyi szolgáltatások alkalmazásának.
 • Felelős és precíz munkája során mindvég ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére
Inkább megnézem a mérlegképes könyvelő képzést!

A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés tantárgyai

Munkavállalói ismeretek

 • Álláskeresés
 • Munkajogi alapismeretek
 • Munkaviszony létesítése
 • Munkanélküliség

Munkavállalói idegen nyelv

 • Az álláskeresés lépései, álláshirdetések
 • Önéletrajz és motivációs levél
 • „Small talk” – általános társalgás
 • Állásinterjú

Gazdasági és jogi alapismeretek

 • Gazdasági alapfogalmak
 • A háztartások gazdálkodása
 • Fogyasztói magatartás
 • A vállalat termelői magatartása
 • Az állam gazdasági szerepe, feladatai
 • A nemzetgazdaság ágazati rendszere
 • Nemzetközi gazdaság kapcsolatok
 • Marketing alapfogalmak
 • Jogi alapismeretek
 • Tulajdonjog
 • Kötelmi jog

Vállalkozások működtetésének alapismeretei

 • A vállalkozások gazdálkodása
 • A gazdálkodási folyamatok eredménye
 • Statisztikai alapismeretek
 • Banki alapismeretek
 • Könyvvezetési alapok
 • Kommunikáció
 • Kapcsolatok a mindennapokban
 • A munkahelyi kapcsolattartás szabályai
 • Kommunikációs folyamat
 • Ön- és társismeret fejlesztése

Digitális alkalmazások

 • Munkavédelmi ismeretek
 • Tízujjas, vakon gépelés
 • Levelezés és iratkezelés
 • Digitális alkalmazások

Gazdálkodási ismeretek

 • A vállalkozások gazdasági feladatai
 • Gazdálkodás a befektetett eszközökkel
 • Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer
 • Munkaerő és bérgazdálkodás
 • A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája
 • A vállalkozások válsága

Gazdasági számítások

 • Pénzügyi számítások
 • Statisztikai számítások

Pénzügy

 • A pénzügyi intézményrendszer
 • Bankügyletek
 • A pénz időértéke
 • A pénzforgalom
 • A pénzkezelés bizonylatai
 • A vállalkozások finanszírozása
 • A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése
 • Nemzetközi pénzügyek
 • Pénzügyi piacok és termékeik
 • Befektetések értékelése
 • Biztosítási alapismertek
 • Komplex pénzügyi feladatok

Irodai szoftverek alkalmazása

 • Irodai szoftverek szakmai alkalmazása

Adózás

 • Az államháztartás rendszere
 • Az adózás rendje, az adóigazgatási rendtartás
 • Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok
 • Az egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái
 • Társaságok jövedelemadózása
 • Általános forgalmi adó
 • Helyi adók
 • Gépjárműadó és cégautóadó

Elektronikus bevallás

 • A gyakorlat előkészítése
 • Az elektronikus bevallás gyakorlata
 • A bevallások ellenőrzése

Számvitel

 • A számviteli törvény és az éves beszámoló
 • A számlakeret, könyvelési tételek szerkesztése
 • Tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal kapcsolatos elszámolás
 • Vásárolt készletek elszámolása
 • Jövedelemelszámolás
 • Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások
 • Költségekkel kapcsolatos elszámolások
 • Saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások és eredménymegállapítás
 • Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolások
 • A zárás, az éves beszámoló

Számviteli esettanulmányok

 • Számviteli bizonylatok
 • Könyvelési tétel szerkesztése
 • A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok
 • Tárgyi eszközök nyilvántartása
 • Vásárolt készletek bizonylatai
 • Jövedelemelszámolás bizonylata
 • Komplex számviteli esettanulmányok

Számítógépes könyvelés

 • Szoftverjog és etika, adatvédelem
 • A könyvelési programokkal kapcsolatos követelmények
 • Főkönyvi és folyószámla-könyvelési rendszer
 • Tárgyieszköz-nyilvántartó program
 • Készletnyilvántartó program
 • Bérelszámoló program alkalmazása
 • Integrált vállalati rendszerek
Inkább a mérlegképes könyvelő képzés érdekel!

Ha röviden kell válaszolnunk, akkor IGEN.

De hosszabban is válaszolunk, egy 2021 elején, 1 200 fő bevonásával készült felmérésünk alapján.

Könyvelők elhelyezkedési lehetőségei

Elhelyezkedési idő Budapest-vidék viszonylatában a pályakezdők és az 1-2 éve a szakmában dolgozók körében

Bátran mondhatjuk, hogy a könyvelők elhelyezkedési esélyei átlagon felüliek.

Mennyit keres egy mérlegképes könyvelő?

Az átlagkereset alakulása az eltöltött évek és Budapest-Vidék viszonylatában

A felmérésünk adatai azt mutatják, hogy mérlegképes könyvelő végzettséggel az országos átlag felett lehet keresni.

Főkönyvelő, vagy gazdasági vezető pozíciókban akár milliós fizetéseket is el lehet érni, de ehhez minimum 5-7 év szakmai gyakorlat szükséges.

Néhány éves tapasztalattal nyithatsz egy könyvelőirodát is, illetve elvégezheted az adótanácsadó, vagy a könyvvizsgáló képzést is. Itt a jövedelmek nagyon széles skálán mozognak, határ a csillagos ég.

Hol érdemes mérlegképes könyvelő gyakorlatot szerezni?

Kis cégnél, vagy nagyvállalatnál/multinál?

Ha számodra a fizetés az elsődleges szempont és tudomásul veszed, hogy csak egy részterületen szerzel gyakorlatot, akkor multihoz jelentkezz! Itt azonban nehéz szakmailag fejlődni. Ha szeretnéd megtanulni a szakmát, akkor inkább kisebb cégnél, könyvelőirodánál kezdj, ahol ugyan alacsonyabb fizetésre számíthatsz, de széleskörű gyakorlatot szerezhetsz.

Szerethető a mérlegképes könyvelők munkája?

Felmérésünkben erre is rákérdeztünk és a következő válaszokat kaptuk:

Mennyire szereti a munkájukat a könyvelők

Vagyis a könyvelők jellemzően nagyon szeretik a munkájukat.

Így látjátok Ti:

Tomolyáné Harangi Mónika: https://www.facebook.com/monika.tomolyaneharangi

“Miért tanulok Mérlegképesnek? Többször kérdezték mostanában.

Mert szeretem a matekot, a számok világát. Aztán, ha továbbgondolom a kérdést, szeretem a rendet, és ez egy vállalkozás életében az elsődleges dolgok közé tartozik. De az életben sokszor előfordul, hogy összecsúsznak a dolgok, legyen ez akár egy otthon, vagy egy munkahely. Rendet kell tennünk. És ki tudja ezt legjobban? Egy Anya, vagy a Mi esetünkben egy könyvelő.

Szerencsés vagyok, mert az előbbit már tízen X év óta gyakorlom, az utóbbiban jószerivel csak a tanteremben volt alkalmam gyakorolni, de ami késik, az nem múlik! És hogy ezek a dolgok gördülékenyen menjenek, kell egy jó háttér: kiváló tanárok, esetleg egy mentor, vagy a SZÁMVITEL NAVIGÁTOR blogja, ahol egymásra van építve a tananyag, és ha elakadok, akkor is találok minden problémámra megoldást. Nem csak leírok egy-egy számlaszámot, hanem értem is, hogy mit miért csinálok, és ez rettentő nagy erőt ad a folytatáshoz. Ha kérdésem van, mindig kapok rá választ. És ilyenkor imádom, amit csinálok . Csak köszönetet tudok érte mondani.

És ha már ezeket az ismereteket elsajátítottuk, sokkal nagyobb eséllyel válhatunk egy közösség (munkahely) megbecsült tagjaivá, amit azt hiszem mindenki csak kívánni tud magának. Gyerekek mellett tanulni? Igen, nehéz. De szerintem rettentő jó példával járhatunk előttük, ezt saját tapasztalatból írom.”

Deme Zoltánné: https://www.facebook.com/zoltanne.deme

“Én 50 évesen szántam el magam a tanulásra. Közgazdasági szakközépiskolát végeztem. Négy gyerek mellett nem nagyon maradt időm arra, hogy képezzem magam. Költségvetési intézménynél könyvelek, most már több, mint 10 éve. Imádom a szakmámat. Többször eljátszottam a gondolattal, hogy milyen jó lenne, ha meglenne a mérlegképesem, de valamiért mindig lebeszéltem magam róla. Végül aztán mégis belevágtam, és idáig viszonylag szépen vettem az akadályokat.

A vállalkozási szféra kicsit idegen volt számomra, teljesen más szemlélet, mint amiben dolgozom. Aztán az idéntől a számviteli jogszabályok változásával már a munkám során is “kamatoztathatom” az eddig tanultakat. A jövő héten lesz a két írásbelim, és ha minden jól megy, a hónap végén meg lesz a bizonyítványom is. Nagyon bízom benne. A végére kicsit elfáradtam.”

Rabbné Kókai Ilona: https://www.facebook.com/ilona.rabbnekokai

“Engem a sorsom vezetett idáig azzal, hogy bár már korábban is szerettem volna ezt a sulit elvégezni, nem volt lehetőségem. Az utóbbi évek azonban oda vezettek, hogy tanulnom kellett mindenképpen, és megint csak ide vonzott az érdeklődésem. Mindig is szerettem a matekot, a logikus gondolkodást, amit ebben a szakmában lehet hasznosítani, természetesen sok-sok tudással párosítva. A múlt hónapban sikeresen le is vizsgáztam! Nagyon izgalmasnak tartom az egészet, a számvitel-elemzés pedig a kedvenc tantárgyam volt.

Most még álláskereső vagyok, de bízom benne, hogy sikerülni fog ebben a szakmában dolgozni! Nagyon szeretném, mert rengeteg munkát fektettem a bizonyítványomba, és a megszerzett tudást szeretném hasznosítani.”

A mérlegképes könyvelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi és elkészíti a számviteli beszámolót.

Vállalkozási mérlegképes könyvelő képesítéssel kell rendelkeznie annak a személynek, aki egyéni vállalkozóként, vagy alkalmazottként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság alkalmazottjaként, tagjaként vállalkozás keretében irányítja, vezeti a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat, elkészíti a beszámolót.

A mérlegképes könyvelő ellátja a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozik különösen:

 • a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámolókészítés rendszerének, módszerének kialakításával (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is), a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámolókészítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szerepelő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is,
 • az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása.

Egy vállalkozás tevékenységét nem csak a szoros értelemben vett piaci környezet határozza meg, hanem számtalan pénzügyi, számviteli és jogi törvény, rendelet is. Ezek betartását a hatóság szigorúan ellenőrzi. A vállalkozások tulajdonosait, vezetőit leköti a piaci trendek követése, a konkurencia tevékenységének elemzése, a napi üzletmenet irányítása. Emellett nem jut idejük-sőt sokszor megfelelő tudásuk sem-az adminisztráció szigorú szabályozók szerinti megvalósítására.

Ezért e munka elvégzését pénzügyi-számviteli végzettségű szakemberekre bízzák. Ezek közül is kiemelkedik a vállalkozási mérlegképes könyvelő, mint a szakma legmagasabban kvalifikált képviselője. A Számviteli törvény is előírja, hogy ezen feladatok irányításával mérlegképes könyvelői végzetséggel rendelkező szakembert kell megbízni.

Nem szabad azonban azt gondolni, hogy a mérlegképes könyvelő munkája kimerül az események utólagos adminisztrálásában. Munkájának ez csak egy része. A mérlegképes könyvelő nem egy egyszerű adminisztrátor, nem is csak egy „törvénytár”, hanem a vállalkozás legjobb ismerője. Átlátja a vállalkozás pénzügyi helyzetét, működését, lehetőségeit. Nagyon fontos, hogy előre tudjon gondolkodni. Már a gazdasági tranzakciók tervezésénél, a döntések előkészítésében is kikérik a könyvelő véleményét, meghallgatják tanácsait. A mérlegképes könyvelő a tulajdonosok és a menedzsment legfőbb támasza, aki nélkül nem lehet komoly döntést hozni. Sokszor milliók, milliárdok sorsa függ a szavától.

Nagyobb vállalatoknál több középfokú végzettségű pénzügyi-számviteli munkatárs dolgozik a „keze alá”, így a mérlegképes könyvelő irányító, vezető szerepet tölt be.

A mai szüntelenül változó világban, a folyamatosan, évente-sőt sokszor havonta-változó jogi környezetben különösen fontos, hogy egy megbízható, komoly tudású mérlegképes könyvelő irányítsa a vállalkozás pénzügyi részlegét.

Mindezen feladatokat csak jól képzett, nagyon felkészült, mérlegképes könyvelő bizonyítvánnyal rendelkező szakemberek tudják ellátni. Ugyanezt a magas szakmai elvárást hivatott szolgálni a képzés befejezését követő szakmai gyakorlathoz kötött mérlegképes könyvelők regisztrációja is, valamint a számviteli törvény által kötelezően előírt mérlegképes könyvelők továbbképzése is, melyen minden regisztrált könyvelőnek évente részt kell vennie.

Ezen magas követelményeknek kíván megfelelni a Számvitel Navigátor is azzal, hogy gondosan összeállított tananyagát magasan kvalifikált, a szakmában elismert, sok éves oktatási tapasztalattal rendelkező tanárok és gyakorló szakemberek oktatják.

Szeretnél még több információt a mérlegképes könyvelő képzésről?

Töltsd ki az űrlapot és küldjük!