Loading...

Számlaosztályok, számlatükör

A könyvelés során az egyes mérleg- és eredménykimutatás sorokat számlaszámokkal jelöljük.
Pl.:
381 Pénztár
454 Szállítók
471 Jövedelemelszámolási számla

Ezek a számlaszámok tetszőlegesen alakíthatók és tetszőleges számú karakterből állhatnak.

Minél kevesebb karakterből áll, annál általánosabb. Minél több karakterből áll, annál pontosabb:

1 (számlaosztály): Befektetett eszköz
12 (számlacsoport): Ingatlan
123 (számla): Építmény
1234 (alszámla): Raktárépület
12345 (részletező számla): Gyáli úti késztermékraktár
Egyetlen kötelező előírás van. Ez az első karakter (számjegy), melynek használatát a számviteli törvény kötelezően előírja. Az első számjegy neve: számlaosztály. A második karaktertől hátrafelé szabad a gazda!
Miért van az, hogy a szabadság ellenére a vállalkozások szinte mindegyikénél az első 3 számjegyig megegyeznek a számlaszámok?
Ennek az az oka, hogy a Pénzügyminisztérium (most éppen nem így hívják) tett egy ajánlást. Készített egy ajánlott számlatükröt, amelyben megtaláljuk a legfontosabb számlaszámokat 3-4 karakter mélységig.

Mi is ezt a számlatükröt használjuk az oktatásban. De, azért kezeld fenntartásokkal. Írtam egy bejegyzést is arról, hogy miért ne tekints Szentírásként a számlatükörre.

Ha először jársz itt, engedd meg, hogy segítsek a tanulásban.
A honlap az alapoktól indulva tematikusan tartalmazza a tananyag jelentős részét.
Ha pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésre jársz, akkor ide kattints, ha pedig mérlegképes könyvelő képzésen veszel részt, akkor ide, a tartalomjegyzék eléréséhez. Miután kattintottál, a megnyíló oldalon haladj sorban fentről lefelé.

Nézzük a számlaosztályokat, vagyis a számlaszámok számviteli törvény által kötelezően előírt első karaktrét:

1. számlaosztály: Befektetett eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök)
2. számlaosztály: Készletek
3. számlaosztály: Többi eszköz (követelések, értékpapírok, pénzeszközök, aktív időbeli elhatárolások)
———————————————————————————————————–
1-3. számlaosztály: eszközök a mérlegben
———————————————————————————————————–
4. számlaosztály: Források
———————————————————————————————————–
1-4. számlaosztály: mérlegszámlák
———————————————————————————————————–
5. számlaosztály: Költségnemek és aktivált saját teljesítmények
8. számlaosztály: Ráfordítások
9. számlaosztály: Bevételek
————————————————————————————————————
5-9 számlaosztály: eredményszámlák
számvitel alapjai
Számlaosztályok
Az alapismereteknél nem fogjuk használni, de létezésükről tudni kell:
6. számlaosztály: Költséghelyek, általános költségek
7. számlaosztály: Költségviselők
0. számlaosztály: Nyilvántartási számlák
A mérlegszámlák eléggé egyértelműek, nem szorulnak magyarázatra.
Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó számlaosztályok egy leheletnyivel  bonyolultabbak:
9. Bevétel: egyértelmű, nem magyarázom
8. Ráfordítás szintén.
5. Költségnemek + Aktivált saját teljesítmények:
Ez két külön dolog:
-a költségnem = költség, csak ilyen idióta neve van hivatalosan. 7 költségnem van, ezeket jelöltem 5-össel:
-anyagköltség
-igénybevett szolgáltatások
-egyéb szolgáltatások
-bér
-személyi jellegű egyéb
-bérjárulék
-értékcsökkenés
-aktivált saját teljesítmények:
-Saját előállítású eszközök aktivált értéke (SEEAÉ)
-Saját termelésű készletek állomány változása (STKÁV)

A költség és ráfordítás közötti különbségtételbe most nem megyek bele. Nekünk egyenlőre a lényeg: Mindkettő a vállalkozás eredményét csökkenti, és a könyvelés szabály (T-K) is ugyanaz.

 

Számlatükör 2020.

A számlatökröt folyamatosan aktualizáljuk, tehát, ha 2020. után jársz erre, akkor az az aktuális változatot fogod itt megtalálni.
Az oktatásban általában az alábbi számlatükröt használjuk, de lehetnek apróbb eltérések.
Egészen biztosan ezt használjuk a felsőfokú vállalkozási mérlegképes könyvelő OKJ-s képzésen, a középfokú pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésen és a BGE PSZK-n
Itt akár le is töltheted és kinyomtathatod: számlatükör
1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK


11. IMMATERIÁLIS JAVAK
111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
113. Vagyoni értékű jogok
114. Szellemi termékek
115. Üzleti vagy cégérték
117. Immateriális javak értékhelyesbítése
118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése

12-16. TÁRGYI ESZKÖZÖK
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK
121. Földterület
122. Telek, telkesítés
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
124. Egyéb építmények
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
127. Ingatlanok értékhelyesbítése
128. Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése, és annak visszaírása
129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése

13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek
137. Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése
138. Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése, és annak visszaírása
139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések
142. Egyéb járművek
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek
147. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése
148. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése

15. TENYÉSZÁLLATOK
151. Tenyészállatok
152. Igásállatok
153. Egyéb állatok
157. Tenyészállatok értékhelyesbítése
158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
159. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése

16. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
161. Befejezetlen beruházások
162. Felújítások
168. Beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenése

17-19. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
17. TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK (RÉSZESEDÉSEK)
171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
172. Tartós jelentős tulajdoni részesedés
173. Egyéb tartós részesedés
177. Részesedések értékhelyesbítése
178. Tartós részesedések értékelési különbözete
179. Részesedések értékvesztése és annak visszaírása

18. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK
181. Államkötvények
182. Vállalati kötvények
183. Tartós diszkont értékpapírok
184. Vállalkozástól eltérő gazdálkodó szervek értékpapírjai
188. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete ()
189. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása


19. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK
191. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban
192. Tartósan adott kölcsönök jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban
193. Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
194. Egyéb tartósan adott kölcsönök
195. Tartós bankbetétek
1951. Tartós bankbetétek kapcsolt vállalkozásban
1952. Tartós bankbetétek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban
1953. Tartós bankbetétek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
1954. Egyéb tartós bankbetétek
196. Pénzügyi lízing miatti tartós követelés
198. Tartósan adott kölcsönök értékelési különbözete
199. Tartósan adott kölcsönök (és bankbetétek) értékvesztése és annak visszaírása


2. SZÁMLAOSZTÁLY: KÉSZLETEK

21-22. ANYAGOK
211-219. Nyers- és alapanyagok
221. Segédanyagok
222. Üzem- és fűtőanyagok
223. Fenntartási anyagok
224. Építési anyagok
225. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök
226. Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok
227. Egyéb anyagok
228. Anyagok árkülönbözete
229. Anyagok értékvesztése és annak visszaírása

23. BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK
231-234. Befejezetlen termelés
235-237. Félkész termékek
238. Félkész termékek készletérték-különbözete
239. Befejezetlen termelés és félkész termékek értékvesztése és annak visszaírása

24. NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK
241. Növendékállatok
242. Hízóállatok
243. Egyéb állatok
246. Bérbevett állatok
248. Állatok készletérték különbözete
249. Állatok értékvesztése és annak visszaírása

25. KÉSZTERMÉKEK
251-257. Késztermékek
258. Késztermékek készletérték – különbözete
259. Késztermékek értékvesztése és annak visszaírása

26-28. ÁRUK
26. KERESKEDELMI ÁRUK
261. Áruk beszerzési áron
262. Áruk elszámoló áron
263. Áruk árkülönbözete
264. Áruk eladási áron
265. Áruk árrése
266. Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk
267. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk
269. Kereskedelmi áruk értékvesztése és annak visszaírása

27. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 
271. Közvetített szolgáltatások
279. Közvetített szolgáltatások értékvesztése és annak visszaírása

28. BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK
281. Saját göngyölegek
282. Idegen göngyölegek
288. Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete
289. Betétdíjas göngyölegek értékvesztése és annak visszaírása

3. SZÁMLAOSZTÁLY: KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

31. KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)
311. Belföldi követelések
315. Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása
317. Külföldi követelések
319. Külföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása

32. KÖVETELÉSEK RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBEN
321. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
322. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
323. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
329. Részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása
3291. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értékvesztése
3292. Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések értékvesztése
3293. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések értékvesztése

33. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE
331. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke kapcsolt vállalkozással szemben
332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
333. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
334. Egyéb jegyzett, de még be nem fizetett tőke

34. VÁLTÓKÖVETELÉSEK
341. Belföldi váltókövetelések
345. Belföldi váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása
346. Külföldi váltókövetelések
349. Külföldi váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása

35. ADOTT ELŐLEGEK 
351. Immateriális javakra adott előlegek
352. Beruházásokra adott előlegek
353. Készletekre adott előlegek
354. Szolgáltatásokra adott előlegek
355. Egyéb adott előlegek
359. Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása

36. EGYÉB KÖVETELÉSEK
361.Munkavállalókkal szembeni követelések
362. Költségvetési kiutalási igények
363. Költségvetési kiutalási igények teljesítése
364. Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök
365. Vásárolt és átvett követelések
366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
367. Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos követelések
368. Különféle egyéb követelések
369. Egyéb követelések értékelése
3691. Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása
3692. Egyéb követelések értékelési különbözete
3693. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete


37. ÉRTÉKPAPÍROK
371. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
372. Jelentős tulajdoni részesedés
373. Egyéb (nem tartós) részesedések
374. Saját részvények, saját üzletrészek
375. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
376. Értékpapír elszámolási számla
378. Értékpapírok értékelési különbözete
379. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása

38. PÉNZESZKÖZÖK
381. Pénztár
382. Valutapénztár
383. Csekkek
384. Elszámolási betétszámla
385. Elkülönített betétszámlák
386. Devizabetét-számla
389. Átvezetési számla

39. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
393. Halasztott ráfordítások
399. A követelés-jellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése és annak visszaírása

4. SZÁMLAOSZTÁLY: FORRÁSOK

41. SAJÁT TŐKE
411. Jegyzett tőke
412. Tőketartalék
413. Eredménytartalék
414. Lekötött tartalék
417. Értékelési tartalék
4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
4172. Valós értékelés értékelési tartaléka
419. Adózott eredmény

42. CÉLTARTALÉKOK
421. Céltartalék a várható kötelezettségekre
422. Céltartalék a jövőbeni költségekre
423. Egyéb céltartalék

43-47. KÖTELEZETTSÉGEK

43. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
431. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
432. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
433. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
434. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

44. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
441. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
442. Átváltoztatható kötvények
443. Tartozások kötvénykibocsátásból
444. Beruházási és fejlesztési hitelek
445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
446. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
447. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
448. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
449. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

45-47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
451. Rövid lejáratú kölcsönök
452. Rövid lejáratú hitelek
453. Vevőktől kapott előlegek
454. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
455. Beruházási szállítók
456. Váltótartozások
457. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
458. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
459. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
461- 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
461. Társasági adó elszámolása
462. Személyi jövedelemadó elszámolása
463. Költségvetési befizetési kötelezettségek
464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése
465. Vám és import áfa tartozások
466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
4661. Beszerzések előzetesen felszámított általános forgalmi adója
4662. Arányosítással megosztandó előzetesen felszámított általános forgalmi adó
467. Fizetendő általános forgalmi adó
468. Általános forgalmi adó elszámolási számla
469. Helyi adók elszámolási számla
471. Jövedelem elszámolási számla
472. Fel nem vett járandóságok
473. Vagyonkezelő szervezetekkel szembeni kötelezettségek
474. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben
475. Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségek
476. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek
477. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
478. Kötelezettségek értékelési különbözete
479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek


48. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
483. Halasztott bevételek

49. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK
491. Nyitómérleg számla
492. Zárómérleg számla
493. Adózott eredmény elszámolása

5. SZÁMLAOSZTÁLY: KÖLTSÉGNEMEK

51. ANYAGKÖLTSÉG
511. Vásárolt anyagok költségei (alapanyagköltség)
512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei
513. Egyéb anyagköltség
519. Anyagköltség megtérülés

52. IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei
522. Bérleti díjak
523. Karbantartási költségek
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek
525. Oktatás, és továbbképzés költségei
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)
527. Számviteli szolgáltatások költségei
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
531. Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
533. Biztosítási díj
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj
539. Különféle egyéb szolgáltatások költségei

54. BÉRKÖLTSÉG
541. Bérköltség

55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések
552. Jóléti és kulturális költségek
559. Egyéb személyi jellegű kifizetések

56. BÉRJÁRULÉKOK
561. Szociális hozzájárulási adó
562. Egészségügyi hozzájárulás
564. Szakképzési hozzájárulás
565. Rehabilitációs hozzájárulás
569. Egyéb bérjárulékok

57. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
572. Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás

58. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE
581. Saját termelésű készletek állományváltozása
582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI-, ELLEN SZÁMLA

6. SZÁMLAOSZTÁLY: KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

61. JAVÍTÓ-KARBANTARTÓ ÜZEMEK KÖLTSÉGEI

62. SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ ÜZEMEK (EGYSÉGEK) KÖLTSÉGEI

63. GÉPKÖLTSÉG

64-65. ÜZEMI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI

66. KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI

67. ÉRTÉKESÍTÉSI, FORGALMAZÁSI KÖLTSÉGEK

68. ELKÜLÖNÍTETT EGYÉB ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

69. KÖLTSÉGHELYEK KÖLTSÉGEINEK ÁTVEZETÉSE

7. SZÁMLAOSZTÁLY: TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI

71-75. TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI

71-74. TERMELÉS KÖLTSÉGEI

75. SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI

76. KÖLTSÉGHELYEK TERMELÉSI KÖLTSÉGEI

77-78. FORGALOMBAHOZATAL KÖLTSÉGEI


79. TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEINEK ELSZÁMOLÁSA, ÁTVEZETÉSE

8. SZÁMLAOSZTÁLY: ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK

81-83. SZÁMLACSOPORTOK az összköltség eljárással készülő eredménykimutatáshoz
81. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
811. Anyagköltség
812. Igénybevett szolgáltatások értéke
813. Egyéb szolgáltatások értéke
814. Eladott áruk beszerzési értéke
815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

82. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
821. Bérköltség
822. Személyi jellegű egyéb kifizetések
823. Bérjárulékok

83. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

81-85. SZÁMLACSOPORTOK a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatáshoz
81-82. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI
811. Belföldi értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
812. Belföldi értékesítés eladott áruk beszerzési értéke
813. Belföldi értékesítés eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

83-84. EXPORTÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI
831. Exportértékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
832. Exportértékesítés eladott áruk beszerzési értéke
833. Exportértékesítés eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

85. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI
851. Értékesítési, forgalmazási költségek
852. Igazgatási költségek
853. Egyéb általános költségek

86. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
862. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke
863. Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez
kapcsolódó ráfordításai
864. Utólag adott (fizetendő) – értékesítéshez közvetve kapcsolódó – engedmény
865. Céltartalék képzése
866. Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
867. Adók, illetékek, hozzájárulások
868. Kivételes nagyságú vagy előfordulású ráfordítások
869. Különféle egyéb ráfordítások

87. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI
871. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
872. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztesége
873. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások
874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése és visszaírása
875-879. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
875. Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok árfolyamvesztesége
876. Külföldi pénzértékre szóló vagyonelemek árfolyamvesztesége
877. Egyéb árfolyamveszteségek, opciós díjak
878. Vásárolt követelésekkel kapcsolatos ráfordítások
879. Különféle pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Szerintem itt legalább ki kellene emelni a térítés nélkül átadott tételeket és az apportot!
Ebből a 87-es bontásból nem derülnek ki az új, törvénymódosításból idekerült elemek.


89. NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK
891. Társasági adó
892. Egyszerűsített vállalkozási adó

9. SZÁMLAOSZTÁLY: ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

91-92. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

93-94. EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

96. EGYÉB BEVÉTELEK
961. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
962. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke
963. A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek
964. Utólag kapott (járó) – értékesítéshez közvetve kapcsolódó – engedmény
965. Céltartalék felhasználása
966. Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
967. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás
968. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek
969. Különféle egyéb bevételek

97. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
971. Kapott (járó) osztalék és részesedés
972. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek
973. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek
974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
975-979. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
975. Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok árfolyamnyeresége
976. Külföldi pénzértékre szóló vagyonelemek árfolyamnyeresége
977. Egyéb árfolyamnyereségek, opciós díjbevételek
978. Vásárolt követelésekkel kapcsolatos bevételek
979. Különféle pénzügyi műveletek egyéb bevételei

0. SZÁMLAOSZTÁLY: NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK