Loading...

Kell:
elsősorban mérlegképes könyvelőknek, a többieknek csak felszínesen

Egy műszaki berendezéssel kapcsolatos adatok a következő:
-a berendezés bekerülési értéke 1 000 000 Ft,
-értékcsökkenése 10 év alatt, lineáris módszerrel történik
-üzembe helyezés: tárgyév VII. 1.
-maradványérték: 0

Feladat: végezzük el az első 5 év, év végi teendőit, ha a piaci értékek a következőképpen alakulnak az egyes évek végén:
1. év: 880 000;
2. év: 760 000;
3. év: 770 000;
4. év: 710 000;
5. év: 510 000

Megoldás:

Főkönyvi számlákon
Főkönyvi számlákon


1. év: 

Terv szerinti értékcsökkenés:


T57 Értékcsökkenési leírás      K139 Műszaki berendezés écs-je          50 000


Összeg:
1 000 000/10/12×6=50 000

Év végi értékelés:

Könyv szerinti érték megállapítása:
Bekerülési érték:                1 000 000
-Terv szerinti écs:                  – 50 000
-Terven felüli écs:                            0
=Könyv szerinti érték:            950 000
Piaci érték:                           880 000
Különbözet:                            70 000

Mivel a piaci érték kisebb mint a könyv szerinti érték, ezért terven felüli értékcsökkenést számolunk el

T86 Egyéb ráfordítások      K138 Műszaki ber. tf. écs-je             70 000

Nézzük, hogy, hogyan alakulnak a mérlegértékek:

értékhelyesbítés
Mérlegértékek 1. év

2. év: 

Terv szerinti értékcsökkenés:


T57 Értékcsökkenési leírás      K139 Műszaki berendezés écs-je          100 000


Összeg:
1 000 000/10=100 000 (egész év kell)

Év végi értékelés:

Könyv szerinti érték megállapítása:
Bekerülési érték:                 1 000 000
-Terv szerinti écs:                 – 150 000
-Terven felüli écs:                     70 000
=Könyv szerinti érték:            780 000
Piaci érték:                           760 000
Különbözet:                            20 000

Mivel a piaci érték kisebb mint a könyv szerinti érték, ezért terven felüli értékcsökkenést számolunk el


T86 Egyéb ráfordítások      K138 Műszaki ber. tf. écs-je             20 000

Nézzük, hogy, hogyan alakulnak a mérlegértékek:

Értékhelyesbítés
Mérlegértékek 2. év

3. év: 

Terv szerinti értékcsökkenés:


T57 Értékcsökkenési leírás      K139 Műszaki berendezés écs-je          100 000


Összeg:
1 000 000/10=100 000 (egész év kell)

Év végi értékelés:

Könyv szerinti érték megállapítása:
Bekerülési érték:                 1 000 000
-Terv szerinti écs:                 – 250 000
-Terven felüli écs:                     90 000

=Könyv szerinti érték:            660 000
Piaci érték:                           770 000
Különbözet:                          110 000

Fordult a kocka, most magasabb a piaci érték, mint a könyv szerinti érték!

Mi a teendő?

a) terven felüli értékcsökkenés visszaírása

T138 Műszaki ber. tf. écs-je     K96 Egyéb bevételek     90 000

Összeg: max a korábbi tf écs!

b) ez még nem elég, további 20 000 Ft-tal még felfelé kell értékelnünk az eszköz értékét: értékhelyesbítés

T137 Műszaki berendezés értékhelyesbítése       K417 Értékelési tartalék    20 000

Nézzük, hogy, hogyan alakulnak a mérlegértékek:

Figyelem: az értékhelyesbítés ugyan az adott tárgyi eszköz (itt műszaki berendezés) értékét korrigálja, de az SO-HA SEM TAR-TO-ZIK BE-LE A KÖNYV SZE-RIN-TI ÉR-TÉK-BE (és így mérlegértékébe), hanem azt a mérlegben elkülönítetten, a “Tárgyi eszközök értékhelyesbítése” soron mutatjuk ki!!!

Vagyis:

Értékhelyesbítés könyvelése
Mérlegértékek 3. év

4. év: 

Terv szerinti értékcsökkenés:


T57 Értékcsökkenési leírás      K139 Műszaki berendezés écs-je          100 000


Összeg:
1 000 000/10=100 000 (egész év kell)

Év végi értékelés:

Könyv szerinti érték megállapítása:
Bekerülési érték:                 1 000 000
-Terv szerinti écs:                 – 350 000
-Terven felüli écs:                              –
=Könyv szerinti érték:            650 000 Az értékhelyesbítés NEM tartozik bele a könyv szerinti értékbe
Piaci érték:                           710 000
Különbözet:                           60 000

Megint magasabb a piaci érték, mint a könyv szerinti érték!

Sikoly
Munch: Sikoly

Mi a teendő?

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása nem jöhet szóba, hiszen tavaly már visszaírtuk az összeset

Marad az értékhelyesbítés! 60 000 Ft-tal magasabb tehát a piaci érték, mint a könyv szerint érték, ezért ennyi értékhelyesbítés kell, hogy kimutatva legyen a 4. év végén. Igen ám, de!!!! De az 1×7-en már pihen tavalyról 20 000 értékhelyesbítés, ezért idén csak a különbözetet (60 000-20 000) 40 000 Ft-ot mutathatunk ki!

b) ez még nem elég, további 40 000 Ft-tal még felfelé kell értékelnünk az eszköz értékét: értékhelyesbítés

T137 Műszaki ber. értékhelyesbítése   K417 Értékelési tartalék    40 000

Nézzük, hogy, hogyan alakulnak a mérlegértékek:

Értékhelyesbítés 4. év
Mérlegértékek 4.év

Szóval figyelem: az értékhelyesbítés ugyan az adott tárgyi eszköz (itt műszaki berendezés) értékét korrigálja, de az SO-HA SEM TAR-TO-ZIK BE-LE A KÖNYV SZE-RIN-TI ÉR-TÉK-BE (és így mérlegértékébe), hanem azt a mérlegben elkülönítetten, a “Tárgyi eszközök értékhelyesbítése” soron mutatjuk ki!!!

5. év: 

Terv szerinti értékcsökkenés:


T57 Értékcsökkenési leírás      K139 Műszaki berendezés écs-je          100 000


Összeg:
1 000 000/10=100 000 (egész év kell)

Év végi értékelés:

Könyv szerinti érték megállapítása:
Bekerülési érték:                 1 000 000
-Terv szerinti écs:                 – 450 000
-Terven felüli écs:                              0
=Könyv szerinti érték:             550 000
Piaci érték:                            510 000
Különbözet:                            40 000

Fordult a kocka, most kisebb a piaci érték, mint a könyv szerinti érték!

Mi a teendő?

a) terven felüli értékcsökkenés

T86 Egyéb ráfordítások      K138 Műszaki ber. tf. écs-je  40 000

Tök jó, leértékeltük, így a könyv szerint érték most 510 000 Ft. Nézd meg a legelső akasztófákon!

Igen ám, de! De nem vagyunk még rendben, ugyanis e pillanatban még ott van a 60 000 Ft értékhelyesbítés, vagyis a mérlegben most 510 000 + 60 000 = 570 000 Ft van Ez így nem OK. Ezért:

b) értékhelyesbítés visszaírása

T417 Értékelési tartalék          K137 Műszaki berendezés értékhelyesbítése           60 000

Sokan szokták kérdezni, hogy ,de, hát, de, hű? Miért nem elég csak a 40 000 Ft-ot visszaírni az értékhelyesbítésből és slussz?

Kedves Barátom! Számolj csak utána: Ha nem számoltuk volna el a terven felüli écs-t, akkor a könyv szerinti érték változatlanul 550 000 maradt volna, ráadásul a visszaírt értékhelyesbítés után még mindig maradt volna 20 000. Így fényévnyi távolságban maradtunk volna a kitűzött 510 000 Ft-tól!

Nézzük, hogy, hogyan alakulnak a mérlegértékek:

Értékhelyesbítés 5.év
Mérlegértékek 5. év