Loading...

Tárgyi eszköz apport könyvelése

Mindenkinek kell!

Apportba adunk egy 30 000 000 Ft bruttó értékű ingatlant, melyet 20 évig terveztünk használni. Maradványértéke: 10 000 000 Ft. 8 évig használtuk, leírása lineárisan történt. Társasági szerződés szerinti értéke 26 000 0000 Ft
Feladat:
Könyveljük le a gazdasági eseményt!

Megoldás:

1. Könyv szerinti érték kivezetése
Csökkentenünk kell a tárgyi eszközeink értékét. Ez rendben is van, de ez a fránya tárgyi eszköz nem egyetlen akasztófán szerepel a 22 000 000 Ft-os könyv szerinti értékével, hanem szét van szórva két-három főkönyvi számlán. Kénytelenek vagyunk alkalmazkodni a kialakult helyzethez és több lépésben kivezetni.
1a) Bekerülési (bruttó) érték kivezetése
121-nek T egyenlege van, ha ki akarom vezetni, el akarom tüntetni, máshogy: le akarom nullázni, akkor a K oldalára kell könyvelnem. Ha itt a K oldalra tettük, akkor a 3. Technikai számla T oldalára tudjuk még beírni.

T3. Technikai számla        K121 Ingatlanok    30 000 000

1b) Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése
Miután kivezettük a bekerülési értéket, logikus, hogy a tárgyi eszköz értékcsökkenése sem maradhat ott, hiszen megszűnt a főszámla, amihez tartozott.
K egyenlege van, ha le akarjuk nullázni, akkor a T oldalára kell könyvelnünk, A 3 Technikai számlának marad a K oldala

T 129 Ingatlanok tsz. écs.        K
3. Technikai számla        8 000 000

Összeg:
30 000 000-10 000 000=20 000 000
20 000 000/20=1 000 000
1 000 000×8=8 000 000
1c) Terven felüli értékcsökkenés kivezetése
Most nem volt
2. Kapott részesedés
Növeli a tulajdoni részesedéseinket (E+=T). Ezt is a technikai számlával szemben könyveljük

T17 Részesedések        K
3. Technikai számla        26 000 000
Emlékszel: két lépésben is lehet:

Apport átadásakor:
T368   K3. Technikai számla
 
Cégbírósági bejegyzés napján:
T 17    K368

3. Nyereség, vagy veszteség

Itt először mindig számolunk!
Mennyi az eredményre gyakorolt hatás?
  Kapott részesedés értéke:                            26 000 000
– Könyv szerinti érték:                       22 000 000 (30 000 000-8 000 000)

=Eredményre gyakorolt hatás:    +4 000 000

A 3. Technikai számlával szemben vezetjük át úgy, hogy a bevételünk nő (B+=K)

T3. Technikai számla      K96 Egyéb bevételek       4 000 000