Loading...

 

Kinek kell?
Mérlegképes könyvelő tanoncok
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Főiskola: pénzügyi számvitel

Tudod, mit jelent az apportálás?

Ha kutyás vagy, akkor biztosan tudod, hogy ezt:

 

Mérlegképes könyvelő tanoncok oldala
Vahur apportírozza Tást
Mi a hiba a képen?
Tás nem fácán volt, hanem kacsa!
Tehát apportírozásról akkor beszélünk, amikor a vadászkutya a meglőtt apróvadat behozza a vadász lábához. Behozza? Igen behozza! És innen ered a másik jelentés: valamilyen eszköz behozatala (bevitele) egy társaságba alapításkor (esetleg tőkeemeléskor), tulajdonosi részesedés fejében. Vagyis átadjuk az egyik tárgyi eszközünket és cserébe kapunk egy adag részesedést.
Stop! Az apport 2016-tól megváltozott.

Az új elszámolásról készítettünk egy videót, itt nézheted meg a tárgyi eszközök fejezetben: https://szamvitelnavigator.webuni.hu/kurzus/szamvitel-vizsgafelkeszito-merlegkepeseknek

Ennek is –akár az értékesítésnek- két jól elkülöníthető része van

1. Mint az értékesítésnél, itt is ki kell vezetnünk a könyv szerinti értéket

2. És szintén, mint az értékesítésnél le kell könyvelnünk a cserébe elnyert jutalmunkat. A különbség csak annyi, hogy itt nem eladási ár a jutalmunk, bevételünk, hanem a cserébe kapott részesedés.

 

Van még egy nagy különbség, amit meg kell jegyezned: az értékesítés egyéb művelet (egyéb bevétel és egyéb ráfordítás) volt, az apport viszont rendkívüli művelet lesz (88 rendkívüli ráfordítás, 98 rendkívüli bevétel). Logikus, hiszen az apportálás nem tartozik a vállalkozások szokásos, normál, mindennapos üzletmenetéhez.
Akkor legyen először egy nagyon egyszerű, fejben is átlátható példa. Az adatok ugyanazok lesznek, mint az eladás elméleténél voltak. Vagyis:
Van egy tárgyi eszközünk, aminek a bruttó értéke 1 000 000 Ft, az eladásig felhalmozott terv szerinti értékcsökkenés 400 000 Ft, terven felüli értékcsökkenése pedig 200 000 Ft. Ezt most eladjuk, a társasági szerződés szerinti értéke 500 000 Ft. Jól jártunk, vagy rosszul?
Azt is gondold végig, hogy mennyivel!
Megoldás:
Ez az eszköz a mi nyilvántartásaink szerint (könyv szerint) 400 000 Ft-ot ér (1 000 000 – 400 000 – 200 000). Ehhez képest 500 000 Ft-nyi részesedést kapunk érte. Eredményünk tehát +100 000 Ft lesz
Tehát:
Bevétel (eladási ár): 500 000
Ráfordítás (a beáldozott eszköz értéke): 400 000
Nyereség: 100 000
Hallottál már arról, hogy a számvitel bruttó szemléletű (pl. ilyeneket, hogy bruttó elszámolás elve)? Na, itt jön elő az a sok utálatos, érthetetlen számviteli alapelv (legalábbis az egyik)!
Mit jelent ez?
Hogy amikor lekönyveljük az értékesítést, akkor nem csak a 100 000 Ft nyereséget mutatjuk ki bevételként (tehát nem fölözzük le), hanem el kell számolnunk külön-külön  az 500 000 bevételt és a 400 000 ráfordítást is. Ebből persze előbb-utóbb kijön a 100 000 nyereség is.
Korábban kellett tanulnod azt is, hogy a tárgyi eszköz apportálásából származó bevételt rendkívüli bevételként, a ráfordítást pedig rendkívüli ráfordításként kell kimutatni.
Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam
Apport hatása az eredményre
Tehát, a lényeg:
1. lesz 500 000 Ft rendkívüli bevétel
2. lesz 400 000 Ft rendkívüli ráfordítás
3. lesz csökkenés a tárgyi eszközökben 400 000 Ft (hiszen ha átadjuk, akkor ki kell vezetnünk a nyilvántartásainkból

4. lesz 500 000 Ft növekedés a tulajdoni részesedéseinkben 

Nézzük, hogy néz ki az apport könyvelése:

 

Mérlegképes tanoncok számvitel anyaga
Tárgyi eszköz apportba adása könyvviteli számlákon

 

Két nagy egységet kell lekönyvelnünk:
1. Kivezetés: el kell tüntetnünk az eszközt, hiszen apportba adjuk. Ugyanakkor ez az áldozatunk az üzleten, ez ráfordítást jelent.
2. Kapott részesedés: természetesen bevételünk is lesz, ezt is nyilvántartásba kell vennünk.
Részletesen:

1. Könyv szerinti érték kivezetése
Itt csökkentenünk kell a tárgyi eszközeink értékét és egyben növelnünk kell az rendkívüli ráfordításainkat. Ez rendben is van, de ez a fránya tárgyi eszköz nem egyetlen akasztófán szerepel a 400 000 Ft-os könyv szerinti értékével, hanem szét van szórva három főkönyvi számlán. Kénytelenek vagyunk alkalmazkodni a kialakult helyzethez és három lépésben kivezetni.

1a) Bekerülési (bruttó) érték kivezetése
1×1-nek T egyenlege van, ha ki akarom vezetni, el akarom tüntetni, máshogy: le akarom nullázni, akkor a K oldalára kell könyvelnem. Ha itt a K oldalra tettük, akkor 88-as T oldalára tudjuk még beírni.
T88 Rendkívüli ráfordítások        K1x1 Tárgyi eszközök    1 000 000

1b) Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése
Miután kivezettük a bekerülési értéket, logikus, hogy a tárgyi eszköz értékcsökkenése sem maradhat ott, hiszen megszűnt a főszámla, amihez tartozott.
K egyenlege van, ha le akarjuk nullázni, akkor a T oldalára kell könyvelnünk, A 88-asnak marad a K oldala

T 1×9 Tárgyi eszköz tsz. écs.        K88 Rendkívüli ráfordítások    400 000

1c) Terven felüli értékcsökkenés kivezetése
Ugyan az mint az előző pont:
T 1×8 Tárgyi eszköz tf. écs.        K88 Rendkívüli ráfordítások    200 000
Ezzel a lépéssel az eszközünk sorsa beteljesedett, eltűnt, minden számla nullát mutat, ugyanakkor lett 400 00 Ft rendkívüli ráfordításunk.
Még egy dolog ide kívánkozik: ha az eszköznek van értékhelyesbítése, akkor azt is fel kell oldani: T417  K1x7.
2. Kapott részesedés
Növeli a tulajdoni részesedéseinket (E+=T), illetve a bevételeink növekedését is le kell még könyvelnünk (B+=K)


T17 Részesedések        K98 Rendkívüli bevételek        500 000

Összeg: A társasági szerződés szerint érték.
Miért? Cégalapítás esetén a tulajdonosok írnak egy szerződést. Ebben a társasági szerződében rögzítenek egy csomó fontos dolgot, pl.: cég neve, székhelye, tevékenysége…, tulajdonosok, illetve, hogy azok mennyivel járulnak hozzá a cégalapításhoz és cserébe milyen mennyiségű részesedést kapnak. Na ezt a társasági szerződében rögzített értéket kell lekönyvelnünk.

Ezt a 2 lépést azért lehet bonyolítani is!
A bonyolításnak elsősorban akkor van értelme, ha az alapítás (tőkeemelés) cégbírósági bejegyzése csak a következő évben történik meg. Nekünk a fordulónapi mérlegben a fordulónapi állapotot kell kimutatnunk. Ha december 31-ig nem történt meg az apportot fogadó cég cégbírósági bejegyzése, akkor a mérlegben sem mutathatunk részesedést. A cégbíróság akár vissza is hajíthatja a bejegyzési kérelmet, így meghiúsítva a cégalapítást. Ezért szoktunk a 368-ason belül egy technikai alszámlát nyitni és a bejegyzésig itt várakoztatni az összeget. Természetesen amint megtörtént a bejegyzés, átvezetjük innen a 17 Részesedések közé.
Tehát:
Apport átadásakor:
T368   K98
Cégbírósági bejegyzés napján:
T 17    K368
Jó-jó, de a vizsgán mi legyen:
Legegyszerűbb dolga a pénzügyi-számviteli ügyintézőknek van: tőlük ezt soha sem kérték számon.
Mérlegképes könyvelő tanoncok, főiskolások: nálatok bonyolultabb a helyzet. Akkor mégis mi legyen? Javaslatom a következő: ha apportos feladat van, könyveljétek le simán, tehát T17 K98, oszt jónapot! De! Ha néhány ponttal később azt írja a szerző, hogy „megérkezett a cégbírósági bejegyzés”, akkor a lekönyvelt 17-est javítsátok át 368-ra, és ebben a bejegyzős pontban vezessétek át: T17  K368. Így jó lesz!
Kedves pénzügyi-számviteli ügyintézők! Ti most nagyon figyeljetek, mert Tőletek rendszeresen meg szokták azt is kérdezni, hogy mennyi az eredményre gyakorolt hatás és melyik eredménykategóriát érinti a gazdasági esemény! Mérlegképes tanoncoknak így nem szokták feltenni a kérdést, de ez alap, hogy tudni kell!
Szóval:
Mennyi az eredményre gyakorolt hatás?
Rém egyszerű! Csak az eredménykimutatásra kell gondolni.
Abban mik vannak? Elárulom: bevételek (9), költségek (5) és ráfordítások (8).
Tehát, hogy egy adott gazdasági eredmény, hogy érinti az eredményünket így tudjátok megállapítani:
  9. Bevételek:                              500 000
– 8. Ráfordítások:                          400 000
– 5. Költségnemek:                                 0
=Eredményre gyakorolt hatás:     +100 000
Melyik eredménykategóriát érinti közvetlenül?
Most is az eredménykimutatásban kell kutakodnunk. Az eredménykategóriák a betűvel jelzett összesítő sorok. Az rendkívüli bevétel és ráfordítás, mily meglepő: a „D” Rendkívüli eredményen belül van. Tehát a válasz: a „D” Rendkívüli eredményt érinti.