Loading...

Mindenkinek kell!

Feladat:

Értékesítünk egy műszaki berendezést.
Bekerülési értéke 8 000 000 Ft,
3 éve vettük használatba.
Eredetileg 4 évig terveztük használni, lineáris leírás mellett.
A tervezett maradványérték: 2 000 000 Ft.
Elszámolt terven felüli értékcsökkenés 200 000 Ft.
Eladási ár 4 000 000 Ft+áfa

Feladat:
a)    Könyveljük le a gazdasági eseményt!
b)    Határozzuk meg, hogy melyik eredménykategóriát és milyen összeggel módosítja!

Megoldás:

Kezdjünk az értékcsökkenés megállapításával
8 000 000-2 000 000= 6 000 000
6 000 000/4= 1 500 000
1500 000×3= 4 500 000

Már jöhetnek is a könyvviteli számlák:

Mérlegképes könyvelő tanoncok oldala
Értékesítés főkönyvi számlákon


1. Könyv szerinti érték kivezetése.

Itt csökkentenünk kell a tárgyi eszközeink értékét és egyben növelnünk kell az egyéb ráfordításainkat. Ez rendben is van, de ez a fránya tárgyi eszköz nem egyetlen akasztófán szerepel a, hanem szét van szórva három főkönyvi számlán. Kénytelenek vagyunk alkalmazkodni a kialakult helyzethez és három lépésben kivezetni.

1a) Bekerülési (bruttó) érték kivezetése
131-nek T egyenlege van, ha ki akarom vezetni, el akarom tüntetni, máshogy: le akarom nullázni, akkor a K oldalára kell könyvelnem. Ha itt a K oldalra tettük, akkor 86-os T oldalára tudjuk még beírni.

T86 Egyéb ráfordítások        K131Műszaki berendezések         8 000 000

1b) Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése
Miután kivezettük a bekerülési értéket, logikus, hogy a tárgyi eszköz értékcsökkenése sem maradhat ott, hiszen megszűnt a főszámla, amihez tartozott.
K egyenlege van, ha le akarjuk nullázni, akkor a T oldalára kell könyvelnünk, A 86-osnak marad a K oldala

T 139 Műszaki berendezések tsz. écs.    K86 egyéb ráfordítások    4 500 000

1c) Terven felüli értékcsökkenés kivezetése
Ugyan az mint az előző pont:

T 1×8 Műszaki berendezések tf. écs.        K86 egyéb ráfordítások    200 000

Ezzel a lépéssel az eszközünk sorsa beteljesedett, eltűnt, minden számla nullát mutat, ugyanakkor lett 3 300 00 Ft egyéb ráfordításunk.
Még egy dolog ide kívánkozik: ha az eszköznek van értékhelyesbítése, akkor azt is fel kell oldani: T417  K137!

2. Eladási ár

2a) Nettó eladási ár

Növeli a vevőkkel szembeni követelésünket (mindig ezt használjuk, ha nem írja direkt, hogy készpénzes eladás). (E+=T), illetve a bevételeink növekedését is le kell még könyvelnünk (B+=K)

T311 Vevők        K96 Egyéb bevételek        4 000 000

2b) Áfa
Növeli a vevőkkel szembeni követelésünket (itt is mindig ezt használjuk, ha nem írja direkt, hogy készpénzes eladás). (E+=T), illetve a ha mi vagyunk az eladók, akkor mindig K467

T311 Vevők        K467 Fizetendő áfa        1 080 000

Kedves Pénzügyi-számviteli ügyintézők! Mennyi az eredményre gyakorolt hatás és melyik eredménykategóriát érinti a gazdasági esemény?  Mérlegképes tanoncoknak így nem szokták feltenni a kérdést, de ez alap, hogy tudni kell!

Szóval:

Mennyi az eredményre gyakorolt hatás?

Rém egyszerű! Csak az eredménykimutatásra kell gondolni.
Abban mik vannak? Elárulom: bevételek (9), költségek (5) és ráfordítások (8).

Tehát, hogy egy adott gazdasági eredmény, hogy érinti az eredményünket így tudjátok megállapítani:
  9. Bevételek:                             4 000 000
– 8. Ráfordítások:                         3 300 000 (8 000-4 500-200)
– 5. Költségnemek:                                   0
=Eredményre gyakorolt hatás:       +700 000

Melyik eredménykategóriát érinti közvetlenül?
Most is az eredménykimutatásban kell kutakodnunk. Az eredménykategóriák a betűvel jelzett összesítő sorok. Az egyéb bevétel és ráfordítás az „A” Üzemi/üzleti eredményen belül van. Tehát a válasz: az „A” Üzemi/üzleti eredményt érinti.