Loading...

Mindenkinek kell!

Feladat:

Értékesítünk egy műszaki berendezést.
Bekerülési értéke 8 000 000 Ft,
3 éve vettük használatba.
Eredetileg 4 évig terveztük használni, lineáris leírás mellett.
A tervezett maradványérték: 2 000 000 Ft.
Elszámolt terven felüli értékcsökkenés 200 000 Ft.
Eladási ár 4 000 000 Ft+áfa

Feladat:
a)    Könyveljük le a gazdasági eseményt!
b)    Határozzuk meg, hogy melyik eredménykategóriát és milyen összeggel módosítja!

Megoldás:

Kezdjünk az értékcsökkenés megállapításával
8 000 000-2 000 000= 6 000 000
6 000 000/4= 1 500 000
1500 000×3= 4 500 000

Már jöhetnek is a könyvviteli számlák:

 

Három nagy egységet kell lekönyvelnünk:

1. Kivezetés: el kell tüntetnünk az eszközt, hiszen eladtuk. Ez az áldozatunk az üzleten.

2. Eladási ár: ez az örömünk az értékesítésben

3. Nyereség, vagy veszteség: lehet ilyen is, lehet olyan is.

Részletesen:

1. Könyv szerinti érték kivezetése

Itt csökkentenünk kell a tárgyi eszközeink értékét. Ez rendben is van, de ez a fránya tárgyi eszköz nem egyetlen akasztófán szerepel a könyv szerinti értékével, hanem szét van szórva három főkönyvi számlán. Kénytelenek vagyunk alkalmazkodni a kialakult helyzethez és három lépésben kivezetni.

1a) Bekerülési (bruttó) érték kivezetése

1×1-nek T egyenlege van, ha ki akarjuk vezetni, el akarjuk tüntetni, máshogy: le akarjuk nullázni, akkor a K oldalára kell könyvelnünk. Ha itt a K oldalra tettük, akkor 368-as T oldalára tudjuk még beírni.

T368 Technikai számla      K1x1 Tárgyi eszközök    8 000 000

1b) Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése

Miután kivezettük a bekerülési értéket, logikus, hogy a tárgyi eszköz értékcsökkenése sem maradhat ott, hiszen megszűnt a főszámla, amihez tartozott.

K egyenlege van, ha le akarjuk nullázni, akkor a T oldalára kell könyvelnünk, A 368 Technikainak marad a K oldala

T 1×9 Tárgyi eszköz tsz. écs.        K 368 Technikai számla    4 500 000

1c) Terven felüli értékcsökkenés kivezetése

Ugyan az mint az előző pont:

T 1×8 Tárgyi eszköz tf. écs.        K 368 Technikai számla     200 000

Ezzel a lépéssel az eszközünk sorsa beteljesedett, eltűnt, minden számla nullát mutat, ugyanakkor lett 400 00 Ft egyenlegünk a 368 Technikai számlán

Még egy dolog ide kívánkozik: ha az eszköznek van értékhelyesbítése, akkor azt is fel kell oldani: T417  K1x7.

2. Eladási ár

2a) Nettó eladási ár

Növeli a vevőkkel szembeni követelésünket (mindig ezt használjuk, ha nem írja oda direkt, hogy készpénzes eladás). (E+=T), illetve ezt is a 368 Technikai számlával szemben számoljuk el

T311 Vevők        K368 Technikai számla         4 000 000

2b) Áfa

Miután nem érinti az ügylet eredményességét, ezt nem a 368 Technikai számlával szemben könyveljük!

Növeli a vevőkkel szembeni követelésünket (itt is mindig ezt használjuk, ha nem írja direkt, hogy készpénzes eladás). (E+=T), illetve a ha mi vagyunk az eladók, akkor mindig K467

T311 Vevők        K467 Fizetendő áfa        1 080 000

3. Nyereség/veszteség

Itt most nyereség.

Az egyéb bevételekre kell könyvelnünk (B+=K), a másik pedig a 368 Technikai számla (T)

T368 Technikai számla     K 96 Egyéb bevételek     700 000

Összege: a 368 Technikai számla egyenleg.

Ha veszteség lenne, akkor a 86 Egyéb ráfordítások nőne (R+=T), vagyis így könyvelnénk:

T 86 Egyéb ráfordítások  K 368 Technikai számla

Kedves Pénzügyi-számviteli ügyintézők! Ti most nagyon figyeljetek, mert Tőletek rendszeresen meg szokták azt is kérdezni, hogy mennyi az eredményre gyakorolt hatás, és melyik eredménykategóriát érinti a gazdasági esemény! Mérlegképes tanoncoknak így nem szokták feltenni a kérdést, de ez alap, hogy tudni kell!

Szóval:

Mennyi az eredményre gyakorolt hatás?

Rém egyszerű! Csak az eredménykimutatásra kell gondolni.

Abban mik is vannak? Elárulom: bevételek (9), költségek (5) és ráfordítások (8).

Tehát, hogy egy adott gazdasági eredmény, hogy érinti az eredményünket így tudjátok megállapítani:

9. Bevételek:                             700 000
– 8. Ráfordítások:                                  0
– 5. Költségnemek:                                0

=Eredményre gyakorolt hatás:    +700 000

Melyik eredménykategóriát érinti közvetlenül?

Most is az eredménykimutatásban kell kutakodnunk. Az eredménykategóriák a betűvel jelzett összesítő sorok. Az egyéb bevétel és ráfordítás az „A” Üzemi/üzleti eredményen belül van. Tehát a válasz: az „A” Üzemi/üzleti eredményt érinti