Loading...

1. Beszerzés

1a) Nettó vételár
T2xx Készlet        K454 Szállító, 381 Pénztár

1b) Áfa
T466 Előzetesen felszámított áfa      K454 Szállító, 381 Pénztár
                                                              
2. Engedmény, visszaküldés

2a) nettó engedmény, visszaküldés
T454 Szállító, 381 Pénztár           K2xx Készlet

2b) engedmény, visszaküldés áfája
T454 Szállító, 381 Pénztár           K466 Előzetes áfa

3. Készletcsökkenések

a) Felhasználás:
T51 Anyagköltség      K2xx

b) Káresemény, hiány, selejt, megsemmisülés, térítés nélküli átadás
Készletcsökkenés:
T86 Egyéb ráfordítások        K2xx Készletek

b)1) Kapott kártérítés:
T381 Pénztár            K96 Egyéb bevételek
T 384 Bank
T368 Egyéb követelések

b)2) Áfa a térítés nélküli átadásnál
a) ha áthárítjuk: T368 Egyéb követelések            K467 Fizetendő áfa   
b) ha nem hárítjuk át:  T86 Egyéb ráford.      K467 Fizetendő áfa  

c) Értékesítés
Készletcsökkenés:
T814 Elábé              K2xx Készlet

Eladási ár:
T311 Vevők        K91-92 Nettó árbevétel
Áfa:
T311 Vevők        K467 Fizetendő áfa

d) Apportba adás:

T3 Technikai számla     K2xx Készletek

Kapcsolódó tétel:

d)1) Kapott részesedés
T17 Részesedések        K3 Technikai számla      

d)2) Nyereség, vagy veszteség
T3 Technikai számla     K96 Egyéb bevételek
t86 Egyéb ráfordítások   K3 Technikai számla