Loading...

Göngyöleg könyvelése

Ha már tudod az elszámoló árat és a fogyasztói árat, akkor ez nem lesz újdonság. Ha még nem ismerkedtél meg velük, akkor azt javaslom, hogy ott kezdj, mert a nagyon részletes magyarázatot ott találod.
A különbség itt is csak az elnevezésekben (betétdíjas árnak nevezzük az elszámoló árat) és a számlaszámokban van:

281 Saját göngyöleg
288 Saját göngyöleg árkülönbözete

Ha nem tudod, hogy mit jelent a göngyöleg, nézd meg a vásárolt készletek elméleténél!

Itt is rögtön egy példával kezdünk:

1.    1 000 db göngyöleget vásárolunk. A vételár: 56 Ft/db+áfa. Betétdíjas ár 80 Ft/db.

2.    Értékesítünk 900 db-ot.
3.    Vevőink visszahoznak 800 db-ot
Könyveljük le!

Először rajzoljuk fel a szükséges akasztófákat:

Saját göngyöleg könyvviteli számlái
Saját göngyöleg könyvviteli számlái

A saját göngyöleget két könyvviteli számlán tartjuk nyilván. A 281 Saját göngyölegen, és a 288 Göngyöleg árkülönbözetén.
288 Göngyöleg árkülönbözet számlát érdemes technikai számlaként kezelni, vagyis ne értelmezzük rajta a növekedést és csökkenést!
Ha ezzel megvagyunk, könyveljük le a beszerzést!
1. Vételár
A „sima beszerzési áras” készletnyilvántartásnál a vásárlás két lépésből állt. Ennél a módszernél egy lépéssel több lesz, mert nem elég a nettó vételárat és az áfát lekönyvelni, mert ezen a bizonyos nyilvántartási (betétdíjas) áron is ki kell mutatnunk.
1a) Nettó vételár:
Szállítói tartozásunk nő (F+=K). A göngyölegünk is nő, de ennél a módszernél nem a 281 göngyölegre könyveljük a tényleges vételárat (hiszen ott betétdíjas áron lesz nyilvántartva), hanem a 288 göngyöleg árkülönbözete „technikai” számlára.
T288 Göngyöleg árkülönbözete        K454 Szállító         56 000 (1 000 db x 56 Ft)
1b) Áfa
Szokásos módon:
T466 Előzetes áfa            K454 Szállító        15 120
1c) Betétdíjas ár
Most kell átvezetnünk a 288 árkülönbözetről (K) a 281 göngyölegre (E+=T)
T281 Saját göngyöleg            K288 Göngyöleg árkülönbözete    80 000 (1 000 db x 80 Ft)

Írjuk be az akasztófákba:

Göngyöleg beszerzése
Göngyöleg beszerzése
2. Értékesítés
2a) Készletcsökkenés betétdíjas ár
Ki lehet a két érintett?
Göngyöleg csökken (E-=K), az elábé ráfordításunk pedig nő (R+=T)
A fő kérdés, hogy milyen összeget könyveljünk?
A 281-es számlán 80 Ft/db-os betétdíjas áron tartjuk nyílván. Miután itt ezen az értéken szerepel, ezért innen nem tudjuk másként, mint elszámoló áron kivezetni (900 x 80)
T814 Elábé            K281 Saját göngyöleg      72 000
2b) Árkülönbözet rendezése
Először számoljuk ki a rendezendő árkülönbözetet!
Árkülönbözet aránya:
Árkülönbözet számla egyenlege/Készletszámla utolsó csökkenés előtti egyenlege=%
Rendezendő árkülönbözet:
Árkülönbözet aránya (%)xKészletcsökkenés elszámoló áron=X összeg
Ez az X összeget kell lekönyvelnünk.
Nézzük számokkal:
Árkülönbözet aránya:
288 egyenlege: K 24 000 (mindig írjuk oda az egyenleg T-K jellegét!) = 0,3
281 egyenlege:     80 000
Rendezendő árkülönbözet: 
0,3×72 000 (amit az a) lépésben lekönyveltünk)=21 600
Melyik két számlára kell könyvelnünk?
Módosítanunk kell a 814 Elábét. A másik érintett a 288 Árkülönbözet számla.
T288 Árkülönbözet             K814 Elábé     21 600
Mindig ez a két számla az érintett (árkülönbözet és az az 5-ös, 8-as, ahová kivezettük a készletet).
Emlékszel a szabályra?

Az árkülönbözet számlának mindig az egyenlegével ellentétes oldalára könyveljük a rendezendő árkülönbözetet. Ezért kértek, hogy írjuk be mindig a képletbe, hogy milyen jellegű (T-K) az egyenlege. Látod, hogy most K volt a 288 Árkülönbözet egyenlege, így a T oldalára könyveltünk.

Saját göngyöleg értékesítése
Saját göngyöleg értékesítése
2c) Nettó eladási ár
T311 Vevő        K91-92 Nettó árbevétel        72 000
Összeg: betétdíjas áron tartjuk nyilván. De a betétdíjas ár nem csak a nyilvántartásra szolgáló ár, hanem az eladási ár is egyben (mint a kisker árunál). Vagyis megegyezik az a) pontban lekönyvelt összeggel.
2d) Áfa
T311 Vevő        K467 Fizetendő áfa            19 440 (+27%)
3. Visszavétel
Vevőink kiszívták az üvegből (göngyölegből) a levet, és most visszahozzák az üres göngyöleget. Nem az mindet, mert 100 db-ot összetörtek, vázának használnak…
A lényeg: a visszavétel pont az értékesítés ellentéte. Ugyan az a 4 lépés, csak minden a visszájára fordul. Természetesen a 800 db-nak megfelelő összegekkel.
3a) Visszavétel betétdíjas áron
T281 Saját göngyöleg        K814 Elábé        64 000 (800x 80)
3b) Árkülönbözet visszarendezése
Nem számoljuk újra az árkülönbözet arányát, hanem ugyanazon a 0,3-as arányszámon vesszük vissza, mint amin értékesítettük
0,3×64 000= 19 200

T814 Elábé        K288 Árkülönbözet

Göngyöleg visszavétele
Göngyöleg visszavétel
3c) Eladási ár visszaírása
T91-91 Nettó árbevétel        K311 Vevő    64 000
3d) Áfa visszaírása
T467 Fizetendő áfa            K311 Vevő    17 280