Loading...

393 Halasztott ráfordítások

Ez egy speciális elhatárolás fajta.

Mi tartozik ide?
– az átvállalt tartozások
– a nem realizált árfolyamveszteség miatti elhatárolás (külön téma lesz)

Nézzünk egy példát az átvállalt tartozásra:

Átvállaljuk november 15-én egyik leányvállalatunk 1 500 000 Ft-os szállítói tartozását.
Az idei évben rendezünk belőle 500 000 Ft-ot, a következő évben pedig a fennmaradó összeget.

November 15., a tartozás átvállalása.

Keletkezik egy kötelezettségünk (F+=K). Magunkra vállaltunk egy tartozást, ez nekünk veszteséget jelent, amit a ráfordításaink növelésével érünk el (R+=T)

T86 Egyéb ráfordítások        K479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 500 000

(A leányvállalatunknál szállító volt, de nekünk nem szállítói kapcsolatunk van vele, ezért tesszük a 479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségekre)

Ugyanekkor a keletkezett ráfordítást meg kell szüntetnünk (R-=K), mindezt egy elhatárolás segítségével.
T oldalra mindig aktív időbeli elhatárolás kerül.
T393 Halasztott ráfordítások      K86 Egyéb ráfordítások      1 500 000

Pénzügyi rendezés

Tartozás csökken (F-=T), bank csökken (E-=K)

T479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek    K384 Bank         500 000

Elhatárolás visszacsöpögtetése

Feloldjuk a törlesztésre jutó elhatárolt összeget (most és nem január 1-jén!)

Elhatárolás csökken (E-=K). Visszavezetjük az Egyéb ráfordításra (R+=T)

T86 Egyéb ráfordítások            K393 Halasztott ráfordítások      500 000

A fennmaradó elhatárolást a következő évben a következő törlesztésnél oldjuk fel.
…………………………………………………..

Következő év, fennmaradó összeg törlesztése

Tartozás csökken (F-=T), bank csökken (E-=K)

T479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek    K384 Bank         1 000 000

Elhatárolás visszacsöpögtetése

Feloldjuk a törlesztésre jutó elhatárolt összeget

Elhatárolás csökken (E-=K). Visszavezetjük a ráfordításra (R+=T)

T86 Egyéb ráfordítások            K393 Halasztott ráfordítások      1 000 000