Loading...

Beruházási célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás

Példa:
Egy gép vásárlásához 50%-os mértékű, 2 000 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapunk.
A megvásárolt gép vételára 4 000 000 Ft+áfa
A berendezés üzembe helyezése megtörtént. A fordulónapon elszámolt értékcsökkenés 600 000 Ft.
Megoldás:
a) Támogatás átvétele
Bank nő (E+=T), és mivel ingyen kaptuk, bevétel növekedésként kell elszámolnunk (B+=K)
T384 Bank        K96 Egyéb bevételek        2 000 000
b) Elhatárolás
Az átvétel pillanatában megszüntetjük a bevételt (B-=T). K oldalra úgy, hogy ráadásul a tárgyévi eredményünket csökkentjük, a passzív időbeli elhatárolás kerül.
T96 Egyéb bevételek    K483 Halasztott bevételek.        2 000 000
c) Az eszköz megvétele
T161 Beruházás        K455 Beruházási szállító        4 000 000
T466 Eláfa            K455 Beruházási szállító        1 080 000
d) Üzembe helyezés
T131 Műszaki berendezések    K161 Beruházás        4 000 000
e) Értékcsökkenés
T57 Értékcsökkenési leírás        K139 Műszaki berendezés értékcsökkenése    600 000
e) Elhatárolás visszacsöpögtetése
Ahogy csökken az átvett eszköz értéke. Teljesen mindegy, hogy mi miatt. Eladjuk, selejtezzük, felhasználjuk, értékcsökkenést számolunk el utána. Lényeg az, hogy, ha a térítés nélkül átvett eszköz megjelenik az 5, 8-as számlaosztályban, akkor az átvételkor elhatárolt bevétel arányos részét vissza kell csöpögtetnünk.
T483 Halasztott bevételek        K96 Egyéb bevételek        300 000
2 000 000 Ft volt az elhatárolt támogatás. A gép értéke amit aktiváltunk, és ami után a 600 000 értékcsökkenést elszámoltuk viszont 4 000 000 Ft. Ebből világos, hogy nem 600 000 Ft lesz a visszacsöpögtetendő összeg.
Ezt a képletet használjuk:
Elhatárolt összeg / bekerülési érték x écs összege
2 000 000/4 000 000×600 000=300 000
A fennmaradó elhatárolás visszacsöpögtetése természetesen a következő években az écs elszámolásakor, vagy bármilyen egyéb állománycsökkenéskor.