Loading...

Sok példát néztünk korábban a tárgyi eszközök átvételére. De bármilyen eszközt veszünk át, ugyanígy kell eljárnunk.

Példa:

Térítés nélkül átveszünk 1 000 kg alapanyagot. Piaci ára: 10 000 Ft/kg. Az év során a termelésben felhasználunk 800 kg-ot.

a) Átvétel:

Anyagkészlet nő (E+=T), és mivel ingyen kaptuk, bevétel növekedésként kell elszámolnunk (B+=K)

T21-22 Anyagok        K96 Egyéb bevételek        10 000 000

b) Elhatárolás

Az átvétel pillanatában megszüntetjük a bevételt (B-=T). K oldalra úgy, hogy ráadásul a tárgyévi eredményünket csökkentjük, a passzív időbeli elhatárolás kerül.

T96 Egyéb bevételek    K483 Halasztott bevételek.        10 000 000

c) Áfa

Emlékszel? Az átvételnél megnéztük az áfát. Két változat volt: áthárította az átadó, vagy nem? Ha ott lehetett választani, akkor itt is kétféleképpen lehet lekönyvelni.

Mi vagyunk az átvevők. Áfa szempontjából tehát vevőként viselkedünk. Vagyis szokás szerint T466.
Ki a másik érintett:

a) ha az átadó áthárítja az áfát (nekünk tehát majd meg kell fizetnünk, akkor kötelezettségünk keletkezik (F+=K)

T466 Előzetes áfa        K479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek       2 700 000

b) ha az átadó nem hárítja át az áfát (elengedi az áfát), akkor nyereségünk keletkezik, mely bevétel növekedést jelent (B+=K)

T466 Előzetes áfa        K96 Egyéb bevételek        2 700 000

d) Felhasználás

Anyag csökken (E-=K), anyagköltség nő (K+=T)

T51 Anyagköltség        K21-22 Anyagok        8 000 000 (800kg x 10 000 Ft)

e) Elhatárolás visszacsöpögtetése

Ahogy csökken az átvett eszköz értéke. Teljesen mindegy, hogy mi miatt. Eladjuk, selejtezzük, felhasználjuk, értékcsökkenést számolunk el utána. Lényeg az, hogy, ha a térítés nélkül átvett eszköz megjelenik az 5, 8-as számlaosztályban, akkor az átvételkor elhatárolt bevétel arányos részét vissza kell csöpögtetnünk.

T483 Halasztott bevételek        K96 Egyéb bevételek        8 000 000

A fennmaradó 200 kg-ra jutó elhatárolás visszacsöpögtetése természetesen akkor, amikor az is felhasználásra (selejtezésre, értékesítésre…) kerül.