Loading...
Egy havi ÁFA bevalló gazdasági társaság áfa köteles és mentes tevékenységet is végez.

A vállalkozás áfa köteles beszerzései és értékesítései is kizárólag a 27 %-os áfa körbetartoznak.
Az első 9 hónap áfa köteles értékesítése nettó 60 000 e Ft, adólevonási joggal nem járó mentes értékesítés 40 000 e ft. Az elszámoláshoz a göngyölítéses módszert alkalmazza.

2019. januári áfa elszámolásához az alábbi adatok ismertek (adatok E Ft-ban)

1. Anyagbeszerzés adóköteles tevékenységhez (nettó) 4000
2. Tárgyieszköz beszerzés adóköteles és mentes tevékenységhez (nettó) 2400
3. Személygépkocsi beszerzés nem továbbértékesítési céllal (nettó) 5000
4. Gázolaj üzemanyag a személygépkocsihoz (bruttó) 140
5. A vállalkozás közösségi adószámmal rendelkezik. Uniós tagországból szerzett be anyagot adóköteles és mentes tevékenységhez. A beszerzés Ft-ra átszámított értéke (nettó). 3000
6. A vállalkozás apportba adott egy 4 000 e Ft könyv-szerinti értékű gépet, amelynek a társasági szerződés szerint elismert apport értéke (ami megfelel a piaci értéknek).
Az apport a törvényi feltételek szerint teljesült.
4800
7. Terméket értékesített belföldre (nettó) 6000
8. Adómentes szolgáltatást végzett belföldre 3000
9. Harmadik országba terméket értékesített, a vámdokumentumok szerint a termék az országot elhagyta. 2000
10. Decemberi telefonszámlájának áfa tartalma, amelynek fizetési határideje január 20. A számla január 7-én került kibocsátásra.
A számlaérték tételesen igazoltan kizárólagosan üzleti célokat szolgált, közvetített szolgáltatás továbbszámlázása nem történt.
400
11. Terméket értékesített Hollandiába (a szállítmányozási dokumentumok
szerint a termék az országot elhagyta).
10000
12. Oroszországból behozott egy szerszámot, amelyet adóköteles tevékenységéhez fog használni.
A vámhatóság a vámot december 28-án vetette ki. A vállalkozás a vámteher részeként január 3.-án megfizette az áfá-t, amelynek összege.
Az áfa alapja 556 e Ft.
150
13. Egy közhasznú alapítványnak használt informatikai eszközöket
adományozott (ingyenesen) amelyek szokásos piaci értéke (bruttó)
150
14. E hónapban eladta a régi cégautóját (személygépkocsi), amelyet 5évvel ezelőtt újként vásárolt.
A használtautó kereskedőtől kapott ellenérték
1250
15. Kiegyenlítette bankkártyás fizetéssel a cég személygépkocsijainak az
előző havi üzemanyag számláját (bruttó).
85
16. Befogadott egy építőipari vállalkozótól fordított áfás számlát (nettó)
A szolgáltatást kizárólag az adóköteles tevékenységéhez veszi igénybe.
1250

 

Feladat: Határozzuk meg az adóhatósággal elszámolandó áfát!

Megoldás: