Loading...

Éves beszámoló, vagy egyszerűsített éves beszámoló?

A következő cégek éves beszámolót, vagy egyszerűsített éves beszámolót készíthetnek?

A Kft:

-mérlegfőösszeg: 480 m
-nettó árbevétel: 1 200 m
-foglalkoztatottak száma: 40 fő

B Kft:

-mérlegfőösszeg: 600 m
-nettó árbevétel: 1 200 m
-foglalkoztatottak száma: 30 fő

C Zrt:

-mérlegfőösszeg: 300 m
-nettó árbevétel:  900 m
-foglalkoztatottak száma: 60 fő

D Zrt:

-mérlegfőösszeg: 300 m
-nettó árbevétel: 1 800 m
-foglalkoztatottak száma: 700 fő

E Nyrt:

-mérlegfőösszeg: 450 m
-nettó árbevétel: 13 000 m
-foglalkoztatottak száma: 47 fő

Kérdések, melyeket a hozzászólások között válaszoljatok meg:

1. A számviteli törvény melyik paragrafusai alapján döntesz?
2. Melyik cég milyen beszámolót választhat? (A választ így írd be: A Kft…, B Kft…)

—————————————————————————————————

Megoldás:

Számviteli törvény az éves beszámolóról és az egyszerűsített éves beszámolóról:


8. § (1) A beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg főösszegétől, a foglalkoztatottak létszámától, mindezek határértékeitől függ.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beszámoló lehet:

a) éves beszámoló,

b) egyszerűsített éves beszámoló,

c) összevont (konszolidált) éves beszámoló,

d) egyszerűsített beszámoló.

9. § (1) Éves beszámolót és üzleti jelentést köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:64

a) a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot,

b) az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot,

c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.

(3) A (2) bekezdés előírásait a nyilvánosan működő részvénytársaság, az anyavállalat, valamint az olyan vállalkozó, amelynek kibocsátott – a 3. § (6) bekezdés 2-3. pontja szerinti – értékpapírjai tőzsdei kereskedelme engedélyezett vagy az engedélyezést már kérelmezték, nem alkalmazhatja.

Vagyis a megoldás:

A Kft:

-mérlegfőösszeg: 480 m
-nettó árbevétel: 1 200 m
-foglalkoztatottak száma: 40 fő

Készíthet:
-éves beszámoló
-egyszerűsített éves beszámoló

B Kft:

-mérlegfőösszeg: 600 m
-nettó árbevétel: 1 200 m
-foglalkoztatottak száma: 30 fő

Készíthet:
-éves beszámoló

C Zrt:

-mérlegfőösszeg: 300 m
-nettó árbevétel:  900 m
-foglalkoztatottak száma: 60 fő

Készíthet:
-éves beszámoló
-egyszerűsített éves beszámoló

D Zrt:

-mérlegfőösszeg: 300 m
-nettó árbevétel: 1 800 m
-foglalkoztatottak száma: 70 fő

Készíthet:
-éves beszámoló

E Nyrt:

-mérlegfőösszeg: 450 m
-nettó árbevétel: 13 000 m
-foglalkoztatottak száma: 47 fő

Készíthet:
-éves beszámoló

Magyarázat: ugyan csak egy adat haladja meg a törvényben előírtakat, de Nyrt. csak éves beszámolót készíthet!