!!!

!!!

TETSZIK AZ OLDAL? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

Név:*
E-mail cím:*
Milyen képzésre jársz jelenleg?:*

2013. május 16., csütörtök

SZÁMVITELI TÖRVÉNY TARTALMA

I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A törvény célja 1. §
A törvény hatálya 2. §
Értelmező rendelkezések, fogalmak 3. §

II. Fejezet: BESZÁMOLÁS ÉS KÖNYVVEZETÉS
Beszámolási kötelezettség 4. § - 10. §
Üzleti év 11. §
Könyvvezetési kötelezettség 12. § - 13. §
Számviteli alapelvek 14. § - 16. §


III. Fejezet: AZ ÉVES BESZÁMOLÓ
Az éves beszámolóra vonatkozó általános szabályok 17. § - 20. §
Közbenső mérleg 21. §
A mérleg tagolása, tételeinek tartalma 22. § - 45. §
A mérlegtételek értékelésének általános szabályai 46. §
Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke 47. § - 51. §
Az eszközök értékcsökkenése 52. § - 53. §
Az eszközök értékvesztése 54. § - 56. §
A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése 57. § - 58. §
Valós értéken történő értékelés 59/A. § - 68. §
A mérlegtételek alátámasztása leltárral 69. §
Az eredménykimutatás tartalma, tagolása 70. § - 71. §
Az eredménykimutatás tételeinek tartalma 72. § - 87. §
Kiegészítő melléklet 88. §
Üzleti jelentés 95. §

IV. Fejezet: EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 96. § - 98. §

V. Fejezet: EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
Általános szabályok 99. § - 100. §
Az egyszerűsített mérleg tagolása, tételeinek tartalma 101. § - 103. §
Az egyszerűsített mérleg tételeinek értékelése 104. § - 106. §
Az egyszerűsített mérleg tételeinek alátámasztása leltárral 107. §
Az eredménylevezetés tartalma, tagolása 108. §
Az eredménylevezetés tételeinek tartalma 109. §

VI. Fejezet: ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ
Konszolidált éves beszámoló készítési kötelezettség 115. § - 119. §
Az összevont (konszolidált) éves beszámoló formája, tartalma 120. § - 123. §
Tőkeösszevonás (tőkekonszolidáció) 124. §
Adósságkonszolidálás 125. §
A konszolidálásba bevont vállalkozásokon belüli közbenső
eredmények elhagyása, kiszűrése 126. §
Ráfordítások és bevételek konszolidálása 127. §
Közös vezetésű vállalkozások konszolidálása 128.
Társult vállalkozások konszolidálása 129. § - 130. §
Konszolidálás miatti társasági adókülönbözet kimutatása 132. §
Összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet 133. §
Összevont (konszolidált) üzleti jelentés 134. §

VII. Fejezet: SAJÁTOS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK
Előtársasági időszak 135. §
Gazdasági társaságok átalakulása
Vagyonmérleg, vagyonleltár 136. § - 137. §
Az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezete 138. §
Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezete 139. § - 140. §
A végleges vagyonmérleg 141. § - 143. §
Egyéb átalakulás 144. §
Devizanemek közötti áttérés elszámolási szabályai 145. §
Forintról devizára való áttérés 146. §
Devizáról forintra való áttérés 147. §
Devizáról más devizára való áttérés 148. §

VIII. Fejezet: SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS 150. § - 152. §

IX. Fejezet: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL ÉS KÖZZÉTÉTEL
Letétbe helyezés 153. §
Közzététel 154. §

X. Fejezet: KÖNYVVIZSGÁLAT
A könyvvizsgálat célja, a könyvvizsgálati kötelezettség 155. §
Könyvvizsgálói jelentés és a könyvvizsgálói záradék 156. §

XI. Fejezet: KÖNYVVEZETÉS, BIZONYLATOLÁS
Kettős könyvvitel 159. §
Az egységes számlakeret 160. §
Számlarend 161. §
Egyszeres könyvvitel 162. §
A könyvviteli rendszerek változtatása 163. §.
Könyvviteli zárlat 164. §
A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem 165. §
Számviteli bizonylatok 166. § - 167. §
Szigorú számadási kötelezettség 168. §
A bizonylatok megőrzése 169. §

XII. Fejezet: JOGKÖVETKEZMÉNYEK 170. §

XIII. Fejezet: Hatályon kívül 171-173. §

XIV. Fejezet: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatálybalépés 174.
Az Európai Unió jogának való megfelelés 175. §
A magyar számviteli standardok 176. §
Átmeneti rendelkezések 177. §
Felhatalmazás 178. §

MELLÉKLETEK:

1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez: A mérleg előírt tagolása
2. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez: Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással)
3. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez: Az eredménykimutatás előírt tagolása (forgalmi költség eljárással)
4. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez: Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása
5. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
6. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
I.: Az összevont (konszolidált) mérleg előírt tagolása a következő kiegészítésekkel tér el az 1. számú melléklet "A" változata szerinti mérleg tagolásától
II.: Az összevont (konszolidált) eredménykimutatás előírt tagolása a következő kiegészítésekkel tér el a 2. számú melléklet "A" változata szerinti eredménykimutatás
7. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez

Szerinted az iskolában tanult, gyakorolt gazdasági eseményeket melyik fejezetekben kell keresni?

Nincsenek megjegyzések:

Online videós vizsgafelkészítés (kattints a képre)

Címkék

Mérlegképes könyvelő tanfolyam anyagai (195) Mérlegképes tanoncok (171) Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam anyagai (150) Pénzügyi számvitel (109) Feladatok (88) Számvitel alapjai (56) Tárgyi eszközök (46) Vásárolt készletek (36) Adózás (30) Áfa (28) ÁFA feladat (20) Általános Forgalmi adó (18) Nyilvántartási ár (16) ÁFA különös rendelkezések (13) Eredménykimutatás (12) KFK (11) Kontírozás (11) Gépi könyvelés (10) Gyakorlati könyvelés (9) Időbeli elhatárolások (9) Áfa elmélet (9) Devizák (8) Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (8) Értékcsökkenés (8) Elszámoló ár (7) FIFO módszer (7) Vezetői számvitel (7) Átlagár (7) Értékpapírok (7) Passzív időbeli elhatárolás (6) Saját termelésű készletek (6) Aktív időbeli elhatárolás (5) Számvitel oktatás (5) Számvitel-elemzés vizsga (5) Számviteli bizonylatok (5) Váltó (5) Fogyasztói ár (4) Mérleg (4) Mérlegképes könyvelő szakmai- és vizsgakövetelmények (4) Nem számvitel (4) Számlatükör (4) Számvitel röpdoga (4) személyi jövedelemadó (4) 6/7-es számlaosztály (3) Betétdíjas ár (3) Göngyöleg (3) Használt ingóságokra (3) Nincs évközi nyilvántartás (3) STKÁV (3) Számlaosztályok (3) Vizsgasorok (3) gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (3) mezőgazdasági tevékenység (3) műalkotásokra (3) 2014-es adótörvény változások (2) 2015 (2) Immateriális javak (2) Jövedelemelszámolás (2) Munkabérek (2) Részesedések (2) Számviteli ügyintéző tanfolyam (2) látvány-csapatsport támogatás (2) társasági adó (2) társasági adókedvezmény (2) utazásszervezési szolgáltatás (2) ART (1) Egyszerűsített vállalkozási adó. EVA (1) Főkönyvi kivonat (1) Helyi adó (1) Illeték (1) Reklámadó (1) Személyi jövedelem adó (1) Számviteli törvény változásai (1) Teszt (1) Társadalombizotsítás (1) adómentes bevétel (1) adómentesség (1) adózás rendjéről szóló törvény (1) alanyi adómentes (1) alapelvek (1) arányosítás (1) befektetési célú arany (1) belföldről származó jövedelem (1) bevallása (1) egyéb jövedelem (1) egészségügyi hozzájárulás (1) feladat (1) felvásárlási okirat (1) főbb elve (1) jövedelem (1) jövedéki adó (1) kompenzációs felár (1) környezetvédelmi termékdíj (1) külföldről származó jövedelem (1) külön adózó jövedelem (1) levonási hányados (1) megosztás (1) nem önálló jövedelem (1) nyilvános árverező (1) népegészségügyi termékadó (1) portfolioblogger (1) pénzforgalmi elszámolás (1) személyi jövedelemadó megállapításának módja (1) szociális hozzájárulás (1) társasági adó változás 2015 (1) viszonteladó (1) ÁFA elszámolása (1) ÁFA levonása (1) ÁFA pénzforgalmi elszámolás (1) Általáns Forgalmi Adó (1) Átvezetési számla (1) áfamentesség (1) általános jellemzők (1) árrés (1) élelmiszer felügyeleti díj (1) önálló jövedelem (1) összevonandó jövedelem (1)