Loading...

I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A törvény célja 1. §
A törvény hatálya 2. §
Értelmező rendelkezések, fogalmak 3. §

II. Fejezet: BESZÁMOLÁS ÉS KÖNYVVEZETÉS
Beszámolási kötelezettség 4. § – 10. §
Üzleti év 11. §
Könyvvezetési kötelezettség 12. § – 13. §
Számviteli alapelvek 14. § – 16. §


III. Fejezet: AZ ÉVES BESZÁMOLÓ
Az éves beszámolóra vonatkozó általános szabályok 17. § – 20. §
Közbenső mérleg 21. §
A mérleg tagolása, tételeinek tartalma 22. § – 45. §
A mérlegtételek értékelésének általános szabályai 46. §
Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke 47. § – 51. §
Az eszközök értékcsökkenése 52. § – 53. §
Az eszközök értékvesztése 54. § – 56. §
A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése 57. § – 58. §
Valós értéken történő értékelés 59/A. § – 68. §
A mérlegtételek alátámasztása leltárral 69. §
Az eredménykimutatás tartalma, tagolása 70. § – 71. §
Az eredménykimutatás tételeinek tartalma 72. § – 87. §
Kiegészítő melléklet 88. §
Üzleti jelentés 95. §

IV. Fejezet: EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 96. § – 98. §

V. Fejezet: EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
Általános szabályok 99. § – 100. §
Az egyszerűsített mérleg tagolása, tételeinek tartalma 101. § – 103. §
Az egyszerűsített mérleg tételeinek értékelése 104. § – 106. §
Az egyszerűsített mérleg tételeinek alátámasztása leltárral 107. §
Az eredménylevezetés tartalma, tagolása 108. §
Az eredménylevezetés tételeinek tartalma 109. §

VI. Fejezet: ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ
Konszolidált éves beszámoló készítési kötelezettség 115. § – 119. §
Az összevont (konszolidált) éves beszámoló formája, tartalma 120. § – 123. §
Tőkeösszevonás (tőkekonszolidáció) 124. §
Adósságkonszolidálás 125. §
A konszolidálásba bevont vállalkozásokon belüli közbenső
eredmények elhagyása, kiszűrése 126. §
Ráfordítások és bevételek konszolidálása 127. §
Közös vezetésű vállalkozások konszolidálása 128.
Társult vállalkozások konszolidálása 129. § – 130. §
Konszolidálás miatti társasági adókülönbözet kimutatása 132. §
Összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet 133. §
Összevont (konszolidált) üzleti jelentés 134. §

VII. Fejezet: SAJÁTOS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK
Előtársasági időszak 135. §
Gazdasági társaságok átalakulása
Vagyonmérleg, vagyonleltár 136. § – 137. §
Az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezete 138. §
Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezete 139. § – 140. §
A végleges vagyonmérleg 141. § – 143. §
Egyéb átalakulás 144. §
Devizanemek közötti áttérés elszámolási szabályai 145. §
Forintról devizára való áttérés 146. §
Devizáról forintra való áttérés 147. §
Devizáról más devizára való áttérés 148. §

VIII. Fejezet: SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS 150. § – 152. §

IX. Fejezet: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL ÉS KÖZZÉTÉTEL
Letétbe helyezés 153. §
Közzététel 154. §

X. Fejezet: KÖNYVVIZSGÁLAT
A könyvvizsgálat célja, a könyvvizsgálati kötelezettség 155. §
Könyvvizsgálói jelentés és a könyvvizsgálói záradék 156. §

XI. Fejezet: KÖNYVVEZETÉS, BIZONYLATOLÁS
Kettős könyvvitel 159. §
Az egységes számlakeret 160. §
Számlarend 161. §
Egyszeres könyvvitel 162. §
A könyvviteli rendszerek változtatása 163. §.
Könyvviteli zárlat 164. §
A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem 165. §
Számviteli bizonylatok 166. § – 167. §
Szigorú számadási kötelezettség 168. §
A bizonylatok megőrzése 169. §

XII. Fejezet: JOGKÖVETKEZMÉNYEK 170. §

XIII. Fejezet: Hatályon kívül 171-173. §

XIV. Fejezet: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatálybalépés 174.
Az Európai Unió jogának való megfelelés 175. §
A magyar számviteli standardok 176. §
Átmeneti rendelkezések 177. §
Felhatalmazás 178. §

MELLÉKLETEK:

1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez: A mérleg előírt tagolása
2. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez: Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással)
3. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez: Az eredménykimutatás előírt tagolása (forgalmi költség eljárással)
4. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez: Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása
5. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
6. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
I.: Az összevont (konszolidált) mérleg előírt tagolása a következő kiegészítésekkel tér el az 1. számú melléklet “A” változata szerinti mérleg tagolásától
II.: Az összevont (konszolidált) eredménykimutatás előírt tagolása a következő kiegészítésekkel tér el a 2. számú melléklet “A” változata szerinti eredménykimutatás
7. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez

Szerinted az iskolában tanult, gyakorolt gazdasági eseményeket melyik fejezetekben kell keresni?