Loading...

Tárgyi eszköz hiány, káresemény, megsemmisülés könyvelése

a) Terven felüli értékcsökkenés (a kár mértékében)

T86 Egyéb ráfordítások            K1x8 Tárgyi eszközök tf. écs-je  

Ha teljesen megsemmisül, akkor:

b) Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése

T1x9 Tárgyi eszköz tsz. écs-je            K1x1 Tárgyi eszköz      

c) Terven felüli értékcsökkenés kivezetése

T1x8 Tárgyi eszköz tf. écs-je            K1x1 Tárgyi eszköz      

d) Kapott kártérítés (ha van)

T384 Bank                      K96 Egyéb bevételek
T368 Egyéb követelések
T391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása