Loading...

Egy vállalkozás kísérleti-fejlesztési költségei az év során az alábbiak:

A kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos egyéb gazdasági események:
„A” téma VII. 1-én sikeresen befejeződött
„B” téma eredménytelenül zárult
„C” téma szeptember 1-én befejeződött, az előállított prototípus önköltsége (tárgyi eszköz) 5 700 000 Ft, melynek üzembe helyezése a tárgyévben nem történt meg

Értékcsökkenés: a fejlesztést a sztv. által engedélyezett legtágabb időtartam alatt írják le

Feladat: könyveljük le a fejlesztéssel kapcsolatos tárgyévi gazdasági eseményeket!

Megoldás:

1. Költségelszámolás (mehet minden egybe)

Anyag: T51 Anyagköltség K21-22 Anyagok 14 800
Bér: T54 Bérköltség K471 Jövedelemelszámolás 13 900
Bérjárulékok: T56 Bérjárulékok K463 Kbk 4 900
Értékcsökkenés: T57 Értékcsökkenési leírás K1x9 Eszközök értékcsökkenése 2 600

2. „A” téma:

Aktiválás: T112 Kísérleti fejl. akt. értéke K582 SEEAÉ 6 500
Lekötött tartalék: T413 Eredménytartalék K414 Lekötött tartalék 6 500

Értékcsökkenés: T57 Értékcsökkenési leírás K1129 Kísérleti fejl. écs-je 650
6 500/5 év/12 hóx6 hó=650
Lekötött tartalék feloldása: T414 Lekötött tartalék K413 Eredménytartalék 650

3. „B” téma:

Ha eredménytelenül zárul, nem aktiváljuk!

4. „C” téma

Aktiválás: T112 Kísérleti fejl. akt. értéke K582 SEEAÉ 10 700
Lekötött tartalék: T413 Eredménytartalék K414 Lekötött tartalék 10 700

Átsorolás a tárgyi eszközök közé: T161 Beruházások K112 Kísérleti fejl. akt. értéke 5 700
Lekötött tartalék feloldása: T414 Lekötött tartalék K413 Eredménytartalék 5 700

Értékcsökkenés: T57 Értékcsökkenési leírás K1129 Kísérleti fejl. écs-je 650
5 000/5 év/12 hóx4 hó=333

Lekötött tartalék feloldása: T414 Lekötött tartalék K413 Eredménytartalék 333