Loading...

Vállalkozásunk egy termelő gépet importált.

Határozzuk meg a gép bekerülési értékét a következő információk felhasználásával!

Bekerülési érték megállapítása
Bekerülési érték megállapítása

Kiegészítő információk:
A vásárlás időpontja tárgy év április 18.
Üzembe helyezés tárgy év június 15-én megtörtént.
A választott árfolyam: 200 Ft/USD
A vállalkozás áfa köteles tevékenységet folytat.