Loading...

ÁFA adómentesség

1. valódi mentesség (levonási joggal)

   a) közösségen (Európai Unión) belüli értékesítés (89§)

   b) közösségen (Európai Unión) belüli beszerzés (fizetendő és előzetesen felszámított ÁFA „egyszerre”)

   c) termékexport (ha a közösség területét 90 napon belül elhagyja) (98§)

   d) termékexporttal egy tekintet alá eső termékértékesítés (például: mentes az adó alól a termék  
értékesítése, szolgáltatás nyújtása abban az esetben, ha az hivatalos célra a diplomáciai és a hivatásos konzuli képviselet, személyes célra pedig a diplomáciai és a hivatásos konzuli képviselet tagja részére történik, feltéve, hogy viszonosság áll fenn) (107§)

   e) termékimport (93§)

   f) nemzetközi közlekedéshez, forgalomhoz közvetlenül kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás (103§)

   g) közvetítői tevékenység (110§)

   h) termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó tevékenység (pl.:raktározás, feldolgozás) (111§)

2) nem valódi mentesség (levonási jog nélkül)

a) alanyi mentes: az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: (187§)

 • székhely, telephely, lakóhely, szokásos tartózkodási hely Magyarország
 • előző évi tény és tárgyévi várható bevétel nem haladja meg a 6 millió Ft-ot
 • választható (nyilatkozat NAV-nak)
 • előzetes áfa nem levonható
 • számlán adót nem lehet feltüntetni

b)    tárgyi mentes

 • tevékenység közérdekű jellegére tekintettel mentes az adó alól (85§) 
  • postai szolgáltatás
  • humán egészségügyi ellátás (csak közszolgálató végezheti)
  • szövet, vér, anyatej, emberi szerv alkotóelemei
  • fogorvos, fogtechnikus
  • szociális ellátás (csak közszolgálató végezheti)
  • gyermek és ifjúságvédelem (csak közszolgálató végezheti)
  • bölcsődei ellátás (csak közszolgálató végezheti)
  • diákotthon, kollégium (csak közszolgálató végezheti)
  • oktatás (magánóra), óvodai, tanári, oktatói, egyéb
  • lelki segély, gondozás
  • nonprofit szervezet tagjai
  • sportolás, testedzés (csak közszolgálató végezheti)
  • közszolgálati rádió és televízió műsorszórás
  • együttműködő közösség tagjai (kizárólag közös cél elérésére nyújtott szolgáltatás)
 • tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel mentes az adó alól (86§) 
  • biztosítási, viszontbiztosítási, alkusz
  • hitelezés, biztosíték adása
  • pénzügyi szolgáltatások
  • pénzváltás
  • vagyoni értékű jog átengedése, közvetítés
  • befektetési alap kezelése
  • bélyegek
  • szerencsejáték szoláltatás
  • beépített ingatlan értékesítés
  • ingatlan bérbeadása, haszonbérbeadása
 • egyes eszközk értéesítése adómentes pl. személygépkocsi, (86§)
  • ha ÁFA nélkül vette
  • ha nem adóalany értékesíti
  • ha nem vonhatta le az előzetes ÁFÁ-t

(2007. évi CXXVII Törvény az Általános Forgalmi Adóról (ÁFA))

szerző: farkas krisztina