Loading...

Az ÁFA adóalapja (65§-81§)

1. termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál: a teljesítés pénzben kifejezett ellenértéke (fő szabály) 

2. bizományosi értékesítés esetén
a) eladási megbízásnál: nem része a bizományi díj
b) vételi megbízásnál: része a bizományi díj
c) ha a szolgáltatásnyújtás saját nevében, de más javára történik: a közreműködési díj

3. ha az ellenérték nem pénzben kifejezett (pl.csere): az ellenértékül szolgáló termék vagy szolgáltatás nettó forgalmi értéke (szokásos piaci áron)

4. szokásos piaci ár
a) a gazdaságilag nem független felek részére teljesített értékesítéseknél, ha az a forgalmi értékhez képest aránytalanul magas/alacsony és az értékesítőt/beszerzőt adólevonási jog nem egészében illeti meg,
b) ingyenes termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén.

5. termékimport esetén: vámérték (kivetett vámok, adók, illetékek és más kötelező jellegű befizetések)

6. speciális termékértékesítés esetén: teljesítéskor megállapított beszerzési ár, vagy előállítási költség, felmerült kiadás.

Az adóalap része (70§)

1) az ÁFA adóalapja (lásd előző 6 pont)
2) adók, egyéb kötelezettsége, árkiegészítések, árat befolyásoló támogatások
3) járulékos költségek
4) mellékszolgáltatás
5) árengedmény fejében nyújtott termék, szolgáltatás

Nem része az adóalapnak (70§)

1) árengedmény, árvisszatartás címén elengedett összeg (olyan ár- és díjengedmény, ár- és díjvisszatérítés, amely az eredeti esedékességhez képest az ellenérték előrehozott megtérítésére tekintettel a teljesítésig adnak)
2) mennyiségi árengedmény, (a korábban beszerzett termék, igénybevett szolgáltatás mennyiségére a teljesítésig adott árengedmény)
3) üzletpolitikai (más számára elérhető) engedmény
4) más nevében és javára beszedett pénzösszeg, melyet nyilvántartásban elszámolási kötelezettségként kezelnek
5) kártérítés
6) kötbér, késedelmi kamat (feltétel: dokumentálás)

Az adóalapot csökkenti (70§)

1) árcsökkentés, engedmény címén visszatérített összeg
2) visszavett göngyöleg betétdíja
3) visszatérített összeg
4) kapcsolódó térítésmentes termék átadás, szolgáltatás

Szerző: farkas krisztina

Ha hasznosnak tartod, nyomd meg a tetszik (magyarul: lájk) gombot!