!!!

!!!

TETSZIK AZ OLDAL? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

Név:*
E-mail cím:*
Milyen képzésre jársz jelenleg?:*

2014. augusztus 15., péntek

Az előzetesen felszámított ÁFA megosztása levonásra jogosító és nem jogosító tevékenység esetén Ha az adóalany egyaránt teljesít adólevonásra jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást és adólevonásra nem jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, akkor az előzetesen felszámított ÁFA (csak és kizárólag) az adólevonásra jogosító termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak betudható
részében vonható le. (123§ (1)) 


Tételes elkülönítés  
Az előzetesen felszámított ÁFA levonható és le nem vonható részének megállapításához az adóalany köteles megfelelően részletezett nyilvántartást vezetni, ez az úgynevezett tételes elkülönítés. (123§ (2))
 
Arányosítás
Abban az esetben, ha a termék, a szolgáltatás természete, illetőleg a használat egyéb módon történő hasznosítás jellege folytán az előzetesen felszámított ÁFA megosztása a tételes elkülönítés szabályai szerint nem végezhető el, akkor a megosztást más módon, például természetes mértékegység alapján (kg, óra stb...) is történhet.

Ha a tételes elkülönítésre (a fentiekben részletezettek szerint) nincs mód, akkor kell az alábbi számítási módszert alkalmazni:  (123§ (3))

L = A * L(H)

ahol
L: az arányosítással megosztandó előzetesen felszámított ÁFA összegéből a levonható rész összege
A: az arányosítással megosztandó előzetesen felszámított ÁFA éves szinten összesített összege

L(H): a levonási hányados, melynek
 • számlálójában az adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének adó nélkül számított (azaz nettó), forintban megállapított és éves szinten összesített összege szerepel
 • nevezőjében pedig egyrészt a számlálóban szereplő összeg, másrészt az adólevonásra nem jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének adó nélkül számított (azaz nettó), forintban megállapított és éves szinten összesített összege szerepel együttesen
A levonási hányados L(H) nevezőjét növeli:
 •  adóalapot nem képző támogatások
 • közigazgatási díjak
 • bírósági illetékek
 • adók
 • egyéb illetékek
 • árat nem befolyásoló támogatás
Nem szerepelhet sem a számlálóban, sem a nevezőben:
 • a vállalkozásban használt tárgyi eszköz értékesítése 
 • ingatlan értékesítés, ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás ellenértéke, ha eseti jellegű
 • pénzügyi szolgáltatás ellenértéke, ha eseti jellegű
A levonási hányadost két tizedes pontossággal felfelé kell kerekíteni, pl,:
 • 0,132 = 0,14 = 14%, 
 • 0,139 = 0,14 = 14%) 
Az arányosítás történhet (azaz az adózó, választhatja):
 • göngyölítve folyamatosan
 • tárgyévet megelőző évre vonatkozó megosztás alapján, de év végén a tényleges, végleges megosztásra kell korrigálni
(5. számú melléklet)

2007 évi CXXVII. Törvény az Általános Forgalmi Adóról (ÁFA)

szerző: farkas krisztina 

Nincsenek megjegyzések:

Online videós vizsgafelkészítés (kattints a képre)

Címkék

Mérlegképes könyvelő tanfolyam anyagai (195) Mérlegképes tanoncok (171) Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam anyagai (150) Pénzügyi számvitel (109) Feladatok (88) Számvitel alapjai (56) Tárgyi eszközök (46) Vásárolt készletek (36) Adózás (30) Áfa (28) ÁFA feladat (20) Általános Forgalmi adó (18) Nyilvántartási ár (16) ÁFA különös rendelkezések (13) Eredménykimutatás (12) KFK (11) Kontírozás (11) Gépi könyvelés (10) Gyakorlati könyvelés (9) Időbeli elhatárolások (9) Áfa elmélet (9) Devizák (8) Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (8) Értékcsökkenés (8) Elszámoló ár (7) FIFO módszer (7) Vezetői számvitel (7) Átlagár (7) Értékpapírok (7) Passzív időbeli elhatárolás (6) Saját termelésű készletek (6) Aktív időbeli elhatárolás (5) Számvitel oktatás (5) Számvitel-elemzés vizsga (5) Számviteli bizonylatok (5) Váltó (5) Fogyasztói ár (4) Mérleg (4) Mérlegképes könyvelő szakmai- és vizsgakövetelmények (4) Nem számvitel (4) Számlatükör (4) Számvitel röpdoga (4) személyi jövedelemadó (4) 6/7-es számlaosztály (3) Betétdíjas ár (3) Göngyöleg (3) Használt ingóságokra (3) Nincs évközi nyilvántartás (3) STKÁV (3) Számlaosztályok (3) Vizsgasorok (3) gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (3) mezőgazdasági tevékenység (3) műalkotásokra (3) 2014-es adótörvény változások (2) 2015 (2) Immateriális javak (2) Jövedelemelszámolás (2) Munkabérek (2) Részesedések (2) Számviteli ügyintéző tanfolyam (2) látvány-csapatsport támogatás (2) társasági adó (2) társasági adókedvezmény (2) utazásszervezési szolgáltatás (2) ART (1) Egyszerűsített vállalkozási adó. EVA (1) Főkönyvi kivonat (1) Helyi adó (1) Illeték (1) Reklámadó (1) Személyi jövedelem adó (1) Számviteli törvény változásai (1) Teszt (1) Társadalombizotsítás (1) adómentes bevétel (1) adómentesség (1) adózás rendjéről szóló törvény (1) alanyi adómentes (1) alapelvek (1) arányosítás (1) befektetési célú arany (1) belföldről származó jövedelem (1) bevallása (1) egyéb jövedelem (1) egészségügyi hozzájárulás (1) feladat (1) felvásárlási okirat (1) főbb elve (1) jövedelem (1) jövedéki adó (1) kompenzációs felár (1) környezetvédelmi termékdíj (1) külföldről származó jövedelem (1) külön adózó jövedelem (1) levonási hányados (1) megosztás (1) nem önálló jövedelem (1) nyilvános árverező (1) népegészségügyi termékadó (1) portfolioblogger (1) pénzforgalmi elszámolás (1) személyi jövedelemadó megállapításának módja (1) szociális hozzájárulás (1) társasági adó változás 2015 (1) viszonteladó (1) ÁFA elszámolása (1) ÁFA levonása (1) ÁFA pénzforgalmi elszámolás (1) Általáns Forgalmi Adó (1) Átvezetési számla (1) áfamentesség (1) általános jellemzők (1) árrés (1) élelmiszer felügyeleti díj (1) önálló jövedelem (1) összevonandó jövedelem (1)