Loading...

 Ha az adóalany egyaránt teljesít adólevonásra jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást és adólevonásra nem jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, akkor az előzetesen felszámított ÁFA (csak és kizárólag) az adólevonásra jogosító termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak betudható
részében vonható le. (123§ (1)) 


Tételes elkülönítés  
Az előzetesen felszámított ÁFA levonható és le nem vonható részének megállapításához az adóalany köteles megfelelően részletezett nyilvántartást vezetni, ez az úgynevezett tételes elkülönítés. (123§ (2))
 
Arányosítás
Abban az esetben, ha a termék, a szolgáltatás természete, illetőleg a használat egyéb módon történő hasznosítás jellege folytán az előzetesen felszámított ÁFA megosztása a tételes elkülönítés szabályai szerint nem végezhető el, akkor a megosztást más módon, például természetes mértékegység alapján (kg, óra stb…) is történhet.

Ha a tételes elkülönítésre (a fentiekben részletezettek szerint) nincs mód, akkor kell az alábbi számítási módszert alkalmazni:  (123§ (3))

L = A * L(H)

ahol
L: az arányosítással megosztandó előzetesen felszámított ÁFA összegéből a levonható rész összege
A: az arányosítással megosztandó előzetesen felszámított ÁFA éves szinten összesített összege

L(H): a levonási hányados, melynek

 • számlálójában az adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének adó nélkül számított (azaz nettó), forintban megállapított és éves szinten összesített összege szerepel
 • nevezőjében pedig egyrészt a számlálóban szereplő összeg, másrészt az adólevonásra nem jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének adó nélkül számított (azaz nettó), forintban megállapított és éves szinten összesített összege szerepel együttesen

  A levonási hányados L(H) nevezőjét növeli:

  •  adóalapot nem képző támogatások
  • közigazgatási díjak
  • bírósági illetékek
  • adók
  • egyéb illetékek
  • árat nem befolyásoló támogatás

  Nem szerepelhet sem a számlálóban, sem a nevezőben:

  • a vállalkozásban használt tárgyi eszköz értékesítése 
  • ingatlan értékesítés, ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás ellenértéke, ha eseti jellegű
  • pénzügyi szolgáltatás ellenértéke, ha eseti jellegű

  A levonási hányadost két tizedes pontossággal felfelé kell kerekíteni, pl,:

  • 0,132 = 0,14 = 14%, 
  • 0,139 = 0,14 = 14%) 

  Az arányosítás történhet (azaz az adózó, választhatja):

  • göngyölítve folyamatosan
  • tárgyévet megelőző évre vonatkozó megosztás alapján, de év végén a tényleges, végleges megosztásra kell korrigálni

   (5. számú melléklet)

   2007 évi CXXVII. Törvény az Általános Forgalmi Adóról (ÁFA)

   szerző: farkas krisztina