Loading...

2014-es adótörvény változás „összefoglaló”

Általános forgalmi adó
 • A termékexportnál 90 nap helyett a teljesítést követő 360 napon belül is lehet igazolni a termék EU-ból történő kivitelét.
 • A nyugta tartalmi követelményeinél a dátum már nem feltétlenül a kiállítás dátuma. 2014-től ha a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosít, akkor a nyugta kibocsátásának a kelte helyett elegendő azon feltüntetni azt az időpontot vagy időszakot, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető! 
 • Az adó alapjának utólagos csökkentésének új elemeként, mint 3 oldalú jogügyletként bevezetésre került a közvetett pénzvisszatérítés.  
 • 2015. január 1-től a határozott időre szóló elszámolásos ügyleteknél (folyamatosan teljesített szolgáltatások) a közszolgáltatások és telekommunikációs szolgáltatások kivételével a teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja lesz az eddigi fizetési határidő napja helyett! (az eredeti határidő 2014. július 1. volt, de évközben módosításra került 2015.01.01-re)
 • 2018. év végéig marad a fordított adózás bizonyos mezőgazdasági gabonatermékek esetén, illetve 5 %-os áfa mérték alá került az élő- és félsertés forgalmazása.
Társasági adó
 • Bejelentett részesedés: az eddigi 30 %-os részesedés helyett, már 10 %-os részesedéssel is van lehetőség az adóhatósághoz történő bejelentést megtenni.
 • Saját tevékenységben végzett K+F kedvezményt, (mint adóalap csökkentő tételt) már a K+F tevékenységgel érintett társaság kapcsolt vállalkozása is figyelembe veheti.
 • A szoftvertermékek felhasználási jogával bővült a kisvállalkozói adóalap-kedvezmény.
 • Nincs önellenőrzési kötelezettség (társasági adó vonatkozásában) azoknál a nem jelentős összegű hibáknál, amelyek a korábbi évekre vonatkozó hibákból adódnak.
 • A beolvadás esetén a megszűnő társaság megszűnése évében keletkező veszteséget a jogutód társaság elhatárolt veszteségként figyelembe veheti.
 • A KKV-k által figyelembe vehető adókedvezménynél bizonyos feltételek mellett a kifizetett hitel kamata után az eddigi 40 %-os mérték helyett 60 %-ot lehet alkalmazni.
 • Egyszerűsödött a látvány-csapatsport-, előadóművészeti szervezetek- és a filmalkotások támogatásának szabályai.
Személyi jövedelemadó
 • A családi kedvezmény az adóalap-kedvezmény mellett kiegészítetésre került a járulékkedvezménnyel, így a kedvezményt az alacsonyabb keresetűek is (teljesen) ki tudják használni.
 • Üzleti biztosítóknál köthető nyugdíjbiztosítás után lehetőség nyílik adókedvezmény elszámolására.
 • A rendelkezés az adóról típusú kedvezményeknél egyszerűsödik az igénybevételi korlát meghatározása egységes évi 280 e Ft-os korlát mellett.
 • A kockázati biztosítások fogalma módosult, melynek során új feltételek kerültek meghatározásra.
 • Új adómentességek:
·         értékhatár nélkül adható sporteseményre szóló belépőjegy, vagy bérlet;
·         a munkáltató hozzájárulhat a dolgozó lakáshitel törlesztéséhez;
·         sportlétesítményben szervezett sportrendezvény adómentessége;
·         elengedett kölcsönök adómentessége;
·         stb.
 • Cafeteriában adható (béren kívüli) juttatások 2014-es szabályai elsősorban a minimálbér emelése alapján változtak, de az önkéntes pénztárba fizetett munkáltatói adományt, mint béren kívüli juttatást az 500 e Ft-os korláton felül is adhat a munkáltató.
Társadalombiztosítással kapcsolatos szabályok
 • Szocho-kedvezmény néhány esetben kiegészítésre került:
·         tartósan álláskeresők kedvezménye a kedvezményezett időszakon belüli munkahelyváltás esetén továbbvihető;
·         a GYED-extra bevezetésével 3 vagy több gyermek esetén 4+2 évig jár az adókedvezmény;
·         a szabad vállalkozási zónában beruházás nélkül igénybe vehető kedvezménynél az új munkavállaló 20 km-es körzeten belül is lakhat;
·         kutatók foglalkoztatása esetén járó kedvezmény a doktoranduszokra is kiterjesztésre került.
 • Az egészségügyi szolgáltatási járulék 2014-ben növekedett havi 150 Ft-tal. Ennek során az egészségügyi szolgáltatási járulék 6.810,- Ft-ra (napi összege 227 Ft) emelkedett.
 • A GYED-Extra bevezetésével lehetőség nyílik az ellátások halmozására, a gyermek 1 éves kora után GYED mellett munkát vállalni akár óraszám megkötése nélkül is, továbbá a felsőoktatásban tanuló édesanya is jogosulttá válik GYED-re.
KATA és KIVA
 • A KATA: a főállású kisadózók fogalma pontosításra került, így 2014-től nem főállású, aki máshol főfoglalkozási egyéni, vagy társas vállalkozó, vagy máshol főállású kisadózó, illetve az sem akinek több jogviszonyból van együtt legalább heti 36 órás munkaviszonya. A főállású kisadózók választhatnak magasabb összegű tételes adót is a magasabb ellátásért cserébe.
 • A KIVA: évközi bejelentkezés esetén a feltételként megjelölt 500 M Ft-os mérlegfőösszeget időarányosan, kell megállapítani. A pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti az előző időszakra tekintettel megfizetett KATA, illetve a KIVA alapjának a számításánál figyelmen kívül kell hagyni a KIVA előtt teljesített pótbefizetés KIVA időszakban történő visszafizetését.
Illeték
 • 2014-től teljes (öröklés, ajándékozás, visszterhes) illetékmentességet élvez az egyenes ági rokonok mellett a házastárs vagyonszerzése is értékhatártól függetlenül. Továbbá illetékmentessé vált a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés és az osztalékra vonatkozó követelés elengedése.
 • A telek szerzésénél az illeték felfüggesztése majd a telek 4 éven belüli beépítése esetén az illeték törlése történik akkor is, ha a használatbavételi engedély nem a telek eredeti megszerzőjének, hanem a vele együtt a tulajdonjogot és – vagyoni értékű jog szerzése esetén – a vagyoni értékű jogot egyidejűleg megszerzők egyike nevére szól.
 • 2014-től a 35 év felettiek is kérhetnek az első lakásszerzéshez kapcsolódóan 12 havi pótlékmentes részletfizetést.