!!!

!!!

TETSZIK AZ OLDAL? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

Név:*
E-mail cím:*
Milyen képzésre jársz jelenleg?:*

2014. szeptember 9., kedd

2014-es adótörvény változás „összefoglaló”


2014-es adótörvény változás „összefoglaló”

Általános forgalmi adó
 • A termékexportnál 90 nap helyett a teljesítést követő 360 napon belül is lehet igazolni a termék EU-ból történő kivitelét.
 • A nyugta tartalmi követelményeinél a dátum már nem feltétlenül a kiállítás dátuma. 2014-től ha a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosít, akkor a nyugta kibocsátásának a kelte helyett elegendő azon feltüntetni azt az időpontot vagy időszakot, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető! 
 • Az adó alapjának utólagos csökkentésének új elemeként, mint 3 oldalú jogügyletként bevezetésre került a közvetett pénzvisszatérítés.  
 • 2015. január 1-től a határozott időre szóló elszámolásos ügyleteknél (folyamatosan teljesített szolgáltatások) a közszolgáltatások és telekommunikációs szolgáltatások kivételével a teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja lesz az eddigi fizetési határidő napja helyett! (az eredeti határidő 2014. július 1. volt, de évközben módosításra került 2015.01.01-re)
 • 2018. év végéig marad a fordított adózás bizonyos mezőgazdasági gabonatermékek esetén, illetve 5 %-os áfa mérték alá került az élő- és félsertés forgalmazása.
Társasági adó
 • Bejelentett részesedés: az eddigi 30 %-os részesedés helyett, már 10 %-os részesedéssel is van lehetőség az adóhatósághoz történő bejelentést megtenni.
 • Saját tevékenységben végzett K+F kedvezményt, (mint adóalap csökkentő tételt) már a K+F tevékenységgel érintett társaság kapcsolt vállalkozása is figyelembe veheti.
 • A szoftvertermékek felhasználási jogával bővült a kisvállalkozói adóalap-kedvezmény.
 • Nincs önellenőrzési kötelezettség (társasági adó vonatkozásában) azoknál a nem jelentős összegű hibáknál, amelyek a korábbi évekre vonatkozó hibákból adódnak.
 • A beolvadás esetén a megszűnő társaság megszűnése évében keletkező veszteséget a jogutód társaság elhatárolt veszteségként figyelembe veheti.
 • A KKV-k által figyelembe vehető adókedvezménynél bizonyos feltételek mellett a kifizetett hitel kamata után az eddigi 40 %-os mérték helyett 60 %-ot lehet alkalmazni.
 • Egyszerűsödött a látvány-csapatsport-, előadóművészeti szervezetek- és a filmalkotások támogatásának szabályai.
Személyi jövedelemadó
 • A családi kedvezmény az adóalap-kedvezmény mellett kiegészítetésre került a járulékkedvezménnyel, így a kedvezményt az alacsonyabb keresetűek is (teljesen) ki tudják használni.
 • Üzleti biztosítóknál köthető nyugdíjbiztosítás után lehetőség nyílik adókedvezmény elszámolására.
 • A rendelkezés az adóról típusú kedvezményeknél egyszerűsödik az igénybevételi korlát meghatározása egységes évi 280 e Ft-os korlát mellett.
 • A kockázati biztosítások fogalma módosult, melynek során új feltételek kerültek meghatározásra.
 • Új adómentességek:
·         értékhatár nélkül adható sporteseményre szóló belépőjegy, vagy bérlet;
·         a munkáltató hozzájárulhat a dolgozó lakáshitel törlesztéséhez;
·         sportlétesítményben szervezett sportrendezvény adómentessége;
·         elengedett kölcsönök adómentessége;
·         stb.
 • Cafeteriában adható (béren kívüli) juttatások 2014-es szabályai elsősorban a minimálbér emelése alapján változtak, de az önkéntes pénztárba fizetett munkáltatói adományt, mint béren kívüli juttatást az 500 e Ft-os korláton felül is adhat a munkáltató.
Társadalombiztosítással kapcsolatos szabályok
 • Szocho-kedvezmény néhány esetben kiegészítésre került:
·         tartósan álláskeresők kedvezménye a kedvezményezett időszakon belüli munkahelyváltás esetén továbbvihető;
·         a GYED-extra bevezetésével 3 vagy több gyermek esetén 4+2 évig jár az adókedvezmény;
·         a szabad vállalkozási zónában beruházás nélkül igénybe vehető kedvezménynél az új munkavállaló 20 km-es körzeten belül is lakhat;
·         kutatók foglalkoztatása esetén járó kedvezmény a doktoranduszokra is kiterjesztésre került.
 • Az egészségügyi szolgáltatási járulék 2014-ben növekedett havi 150 Ft-tal. Ennek során az egészségügyi szolgáltatási járulék 6.810,- Ft-ra (napi összege 227 Ft) emelkedett.
 • A GYED-Extra bevezetésével lehetőség nyílik az ellátások halmozására, a gyermek 1 éves kora után GYED mellett munkát vállalni akár óraszám megkötése nélkül is, továbbá a felsőoktatásban tanuló édesanya is jogosulttá válik GYED-re.
KATA és KIVA
 • A KATA: a főállású kisadózók fogalma pontosításra került, így 2014-től nem főállású, aki máshol főfoglalkozási egyéni, vagy társas vállalkozó, vagy máshol főállású kisadózó, illetve az sem akinek több jogviszonyból van együtt legalább heti 36 órás munkaviszonya. A főállású kisadózók választhatnak magasabb összegű tételes adót is a magasabb ellátásért cserébe.
 • A KIVA: évközi bejelentkezés esetén a feltételként megjelölt 500 M Ft-os mérlegfőösszeget időarányosan, kell megállapítani. A pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti az előző időszakra tekintettel megfizetett KATA, illetve a KIVA alapjának a számításánál figyelmen kívül kell hagyni a KIVA előtt teljesített pótbefizetés KIVA időszakban történő visszafizetését.
Illeték
 • 2014-től teljes (öröklés, ajándékozás, visszterhes) illetékmentességet élvez az egyenes ági rokonok mellett a házastárs vagyonszerzése is értékhatártól függetlenül. Továbbá illetékmentessé vált a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés és az osztalékra vonatkozó követelés elengedése.
 • A telek szerzésénél az illeték felfüggesztése majd a telek 4 éven belüli beépítése esetén az illeték törlése történik akkor is, ha a használatbavételi engedély nem a telek eredeti megszerzőjének, hanem a vele együtt a tulajdonjogot és - vagyoni értékű jog szerzése esetén - a vagyoni értékű jogot egyidejűleg megszerzők egyike nevére szól.
 • 2014-től a 35 év felettiek is kérhetnek az első lakásszerzéshez kapcsolódóan 12 havi pótlékmentes részletfizetést.

Nincsenek megjegyzések:

Online videós vizsgafelkészítés (kattints a képre)

Címkék

Mérlegképes könyvelő tanfolyam anyagai (195) Mérlegképes tanoncok (171) Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam anyagai (150) Pénzügyi számvitel (109) Feladatok (88) Számvitel alapjai (56) Tárgyi eszközök (46) Vásárolt készletek (36) Adózás (30) Áfa (28) ÁFA feladat (20) Általános Forgalmi adó (18) Nyilvántartási ár (16) ÁFA különös rendelkezések (13) Eredménykimutatás (12) KFK (11) Kontírozás (11) Gépi könyvelés (10) Gyakorlati könyvelés (9) Időbeli elhatárolások (9) Áfa elmélet (9) Devizák (8) Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (8) Értékcsökkenés (8) Elszámoló ár (7) FIFO módszer (7) Vezetői számvitel (7) Átlagár (7) Értékpapírok (7) Passzív időbeli elhatárolás (6) Saját termelésű készletek (6) Aktív időbeli elhatárolás (5) Számvitel oktatás (5) Számvitel-elemzés vizsga (5) Számviteli bizonylatok (5) Váltó (5) Fogyasztói ár (4) Mérleg (4) Mérlegképes könyvelő szakmai- és vizsgakövetelmények (4) Nem számvitel (4) Számlatükör (4) Számvitel röpdoga (4) személyi jövedelemadó (4) 6/7-es számlaosztály (3) Betétdíjas ár (3) Göngyöleg (3) Használt ingóságokra (3) Nincs évközi nyilvántartás (3) STKÁV (3) Számlaosztályok (3) Vizsgasorok (3) gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (3) mezőgazdasági tevékenység (3) műalkotásokra (3) 2014-es adótörvény változások (2) 2015 (2) Immateriális javak (2) Jövedelemelszámolás (2) Munkabérek (2) Részesedések (2) Számviteli ügyintéző tanfolyam (2) látvány-csapatsport támogatás (2) társasági adó (2) társasági adókedvezmény (2) utazásszervezési szolgáltatás (2) ART (1) Egyszerűsített vállalkozási adó. EVA (1) Főkönyvi kivonat (1) Helyi adó (1) Illeték (1) Reklámadó (1) Személyi jövedelem adó (1) Számviteli törvény változásai (1) Teszt (1) Társadalombizotsítás (1) adómentes bevétel (1) adómentesség (1) adózás rendjéről szóló törvény (1) alanyi adómentes (1) alapelvek (1) arányosítás (1) befektetési célú arany (1) belföldről származó jövedelem (1) bevallása (1) egyéb jövedelem (1) egészségügyi hozzájárulás (1) feladat (1) felvásárlási okirat (1) főbb elve (1) jövedelem (1) jövedéki adó (1) kompenzációs felár (1) környezetvédelmi termékdíj (1) külföldről származó jövedelem (1) külön adózó jövedelem (1) levonási hányados (1) megosztás (1) nem önálló jövedelem (1) nyilvános árverező (1) népegészségügyi termékadó (1) portfolioblogger (1) pénzforgalmi elszámolás (1) személyi jövedelemadó megállapításának módja (1) szociális hozzájárulás (1) társasági adó változás 2015 (1) viszonteladó (1) ÁFA elszámolása (1) ÁFA levonása (1) ÁFA pénzforgalmi elszámolás (1) Általáns Forgalmi Adó (1) Átvezetési számla (1) áfamentesség (1) általános jellemzők (1) árrés (1) élelmiszer felügyeleti díj (1) önálló jövedelem (1) összevonandó jövedelem (1)