Loading...

ÁFA feladat 12

Egy adó alany “201x”. évi “y” havi áfa elszámolásához az alábbi adatok ismertek. A vállalkozás áfa köteles és áfa mentes tevékenységet is végez.

ÁFA feladat

(adatok ezer Ft-ban)
A tárgy időszakban nem történt semmilyen más (adómentes vagy köteles) értékesítés.
 Határozza meg az adóhatósággal elszámolandó és a vállalkozást terhelő áfát!
(Az adóköteles ügyletek az általános adókulcs alá tartoznak.)

Megoldás lépésről lépésre:

1. Besorolás

 • fizetendő ÁFA (fÁFA) vagy előzetesen felszámított ÁFA (eÁFA)?
 • eÁFA arányosítandó?
 • eÁFÁ-n belül levonható ÁFA (lÁFA) vagy le nem vonható ÁFA (lnÁFA)?
 • egyéb megjegyzés… 

2. ÁFA kulcs

ÁFA kulcs

  

3. Bruttó, Nettó, ÁFA

 • Bruttó = Nettó * (100% + ÁFA kulcs) = Nettó + ÁFA
 • Nettó = Bruttó / (100% + ÁFA kulcs) = Bruttó – ÁFA
 • ÁFA = Nettó * ÁFA kulcs normál = Bruttó * felülről számított ÁFA kulcs = Bruttó – Nettó

4. Levonási hányad kiszámítása

L(H): a levonási hányados, melynek

 • számlálójában az adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének adó nélkül számított (azaz nettó), forintban megállapított és éves szinten összesített összege szerepel
 • nevezőjében pedig egyrészt a számlálóban szereplő összeg, másrészt az adólevonásra nem jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének adó nélkül számított (azaz nettó), forintban megállapított és éves szinten összesített összege szerepel együttesen

5. Összesítés
ha arányosítani kell:

 • lÁFA= eÁFA* L(H)
 • lnÁFA=eÁFA*(1- L(H)) vagy =eÁFA – lÁFA
ÁFA megoldás 1

 

ÁFA megoldás 2

ÁFA megoldás 3
ÁFA megoldás 4

szerző: farkas krisztina