Loading...

Befektetési célú aranyra vonatkozó különös szabályok (234§-243§)

   

Befektetési arany

 • legalább 995 ezrelék, vagy azt meghaladó tisztaságú, a nemesfémpiacokon elfogadott, de legalább egy grammot meghaladó súlyú, rúd vagy lemez formájú arany
 • legalább 900 ezrelék vagy azt meghaladó tisztaságú, az 1800. év után vert aranyérme, amely az érmét kibocsátó államban törvényes fizetőeszköz vagy az volt, feltéve, hogy az érme értékesítésének szokásos piaci ára legfeljebb 80 százalékkal haladja meg az érme aranytartalmának nemesfémpiacokon kialakult szabadpiaci értékét 

Adómentes a befektetési arany értékesítése

 • Közösségen belüli beszerzés
 • import
 • harmadik fél közvetítői tevékenysége is, ha a befektetési aranyat értékesítő fél nevében és javára közvetít

Adókötelessé tétel

 • A belföldön nyilvántartásba vett adóalany, amely befektetési aranyat állít elő, vagy más aranyat befektetési arannyá alakít át, az állami adóhatóságnak tett előzetes bejelentése alapján dönthet úgy is, hogy a befektetési arany más adóalany részére történő értékesítését adókötelessé teszi.
 • az adómérték ebben az esetben (is) 27%
 • az adóalany a választási jogával a választás évét követő ötödik naptári év végéig nem térhet el

Előzetesen felszámított adó

 • levonható, ha adókötelezettől vásárolt  

 

Számlázás 
 • befektetési arany értékesítése esetében az adóalany mindenkor köteles számla kibocsátásáról gondoskodni. 

 Nyilvántartás 

 • az adóalany köteles a befektetési aranyról folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezetni.
 •  mennyiségi nyilvántartásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
  •  nyitókészleten levő befektetési arany mennyisége 
  • beszerzett (importált) befektetési arany mennyisége adómegállapítási időszakonként
  • befektetési aranyként előállított vagy azzá átalakított arany mennyisége adómegállapítási időszakonként 
  • értékesített befektetési arany mennyisége adómegállapítási időszakonként
  • zárókészleten levő befektetési arany mennyisége
 • a mennyiségi nyilvántartást elkülönítetten kell vezetni a befektetési arany megjelenési formája (rúd, lemez vagy érme), súlya és tisztasága szerint
 • tételes leltárral kell alátámasztani
 • a nyitókészletet a készlet létesítésének napjára
 • a zárókészletet a készlet megszüntetésének napjára
 • egyéb esetekben pedig a nyitó- és zárókészletet az adóalany üzleti éve utolsó napjára – mint mérlegfordulónapra –vonatkozó mennyiségi felvétellel.
 • a leltározásra a Számv. tv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni

2007 évi CXXVII. Törvény az Általános Forgalmi Adóról (ÁFA)