Loading...

Látvány-csapatsport társasági adókedvezmény  *(22/C§)

Ki adhatja a (látvány-csapatsport) támogatást? (és számolhatja el a kedvezményt?)

 • aki társasági adó adóalany (és az előírt feltételeket teljesíti)

   Kinek adható a (látvány-csapatsport) támogatás? 

  • sportági szövetségnek
  • tagként működő amatőr szervezetnek, sportiskolának
  • országos sportági szakszövetség tagjaként működő hivatásos sportszervezetnek
  • közhasznú alapítványnak
  • sportköztestületnek

    Mire adható a (látvány-csapatsport) támogatás? 

   •  utánpótlás nevelésre
   • személyi jellegű ráfordításra
   • tárgyi eszköz beruházásra, felújításra
   • infrastruktúra fejlesztésre
   • képzésre
   • verseny költségekre

    A (látvány-csapatsport) támogatás társasági adókedvezmény igénybevételének feltétele (a támogatást nyújtó vállalkozás részéről):

    • támogatási igazolás
    • nem lehet köztartozása
    • a támogatás összegének átutalását a NAV-nak 8 napon belül bejelenti

    Az adott támogatás az adóév plusz 6 adóév adójából vehető igénybe támogatásként

    A támogatási  igazoláshoz szükséges a támogatott szervezet:

    • sportfejlesztési programja
    • a támogatás összegének átutalása (az adózó részéről) 

     A támogatás összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezett sportfejlesztési programjában szereplő tárgyévi kiadások/költségek/ráfordítások:

     • 90%-át utánpótlás-fejlesztés
     • 90%-át versenyköltség
     • 50%-át személyi jellegű ráfordítás
     • 60%-át általános képzés
     • 25%-át szakképzés

     esetén. 

     A támogatási igazolás a támogatást igénybevevő részére az alábbi feltételek teljesülése esetén állítható ki, ha:

     • nincs lejárt köztartozása
     • korábbi támogatásokkal elszámolt
     • nem volt csőd eljárás, felszámolás, végelszámolás alatt
     • a támogatót a bíróság nem függesztette fel
     • a támogatásból nincs kizárva
     • legalább 2 éve működik
     • versenyeken részt vesz
     • felsőoktatási intézménnyel együttműködést köt
     •  

     A támogatott sportcélú hasznosítás esetén az iskolai, szabadidős, szórakoztató és kulturális hasznosítás aránya lehet eltérő.
     A tárgyi eszköz beruházásokat 4 év alatt üzembe kell helyezni.
     300 millió forintot meghaladó fejlesztés esetén a sportpolitikáért és az adópolitikáért felelős miniszter véleményét kell kérni.
     Kapcsolattartás elektronikus úton (NAV által rendszeresített nyomtatványon…)

     Miért is éri meg a vállalkozásoknak “így” támogatni? (azon túl, hogy sportra ösztönző hatása van…)

     1. a látványcsapatsportra adott támogatást (rendkívüli) ráfordításként elszámolhatja, ami csökkenti az adózás előtti eredményét, és így a társasági adó alapja is csökken
     2. (az 1. pont alapján) csökkentett társasági adó alap után számított (fizetendő) társasági adó összege is csökken

     A társasági adó után igénybe vehető adókedvezmények maximális összege (2012 óta) az adó 70%-a lehet.
     A látvány-csapatsport társasági adókedvezmény csak a társasági adóbevallásban vehető igénybe és visszamenőlegesen nem.

     *1996. évi LXXXI. törvény a Társasági és osztalékadóról

     Az elmélet után, következzen a gyakorlati oldal: 

     1. A NAV honlapján található, egy a “gyakorlati életben is” nagyon jól használható összefoglaló, amely a kapcsolódó kormányrendeleteken túl tartalmazza például, hogy milyen nyomtatványokon kell az igazolásakat a NAV részére eljuttatni  (részletesebben itt: http://www.nav.gov.hu/nav/ado/tarsasagi/latvany_csapatsportok_tamogatasa.html) ez már nem része a tananyagnak…
     2. a következő blogbejegyzésben számszakilag is levezetem két példán keresztül, hogy miért is éri meg a vállalkozásoknak “így” támogatni…

     Szerző: farkas krisztina