TETSZIK AZ OLDAL? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

Név:*
E-mail cím:*
Milyen képzésre jársz jelenleg?:*

2014. szeptember 11., csütörtök

Látvány-csapatsport támogatás

Látvány-csapatsport társasági adókedvezmény  *(22/C§)


Ki adhatja a (látvány-csapatsport) támogatást? (és számolhatja el a kedvezményt?)
 • aki társasági adó adóalany (és az előírt feltételeket teljesíti)

 Kinek adható a (látvány-csapatsport) támogatás? 
 • sportági szövetségnek
 • tagként működő amatőr szervezetnek, sportiskolának
 • országos sportági szakszövetség tagjaként működő hivatásos sportszervezetnek
 • közhasznú alapítványnak
 • sportköztestületnek

 Mire adható a (látvány-csapatsport) támogatás? 
 •  utánpótlás nevelésre
 • személyi jellegű ráfordításra
 • tárgyi eszköz beruházásra, felújításra
 • infrastruktúra fejlesztésre
 • képzésre
 • verseny költségekre

A (látvány-csapatsport) támogatás társasági adókedvezmény igénybevételének feltétele (a támogatást nyújtó vállalkozás részéről):
 • támogatási igazolás
 • nem lehet köztartozása
 • a támogatás összegének átutalását a NAV-nak 8 napon belül bejelenti
Az adott támogatás az adóév plusz 6 adóév adójából vehető igénybe támogatásként


A támogatási  igazoláshoz szükséges a támogatott szervezet:
 • sportfejlesztési programja
 • a támogatás összegének átutalása (az adózó részéről) 

  A támogatás összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezett sportfejlesztési programjában szereplő tárgyévi kiadások/költségek/ráfordítások:
  • 90%-át utánpótlás-fejlesztés
  • 90%-át versenyköltség
  • 50%-át személyi jellegű ráfordítás
  • 60%-át általános képzés
  • 25%-át szakképzés
  esetén. 

  A támogatási igazolás a támogatást igénybevevő részére az alábbi feltételek teljesülése esetén állítható ki, ha:
  • nincs lejárt köztartozása
  • korábbi támogatásokkal elszámolt
  • nem volt csőd eljárás, felszámolás, végelszámolás alatt
  • a támogatót a bíróság nem függesztette fel
  • a támogatásból nincs kizárva
  • legalább 2 éve működik
  • versenyeken részt vesz
  • felsőoktatási intézménnyel együttműködést köt
  •  
  A támogatott sportcélú hasznosítás esetén az iskolai, szabadidős, szórakoztató és kulturális hasznosítás aránya lehet eltérő.
  A tárgyi eszköz beruházásokat 4 év alatt üzembe kell helyezni.
  300 millió forintot meghaladó fejlesztés esetén a sportpolitikáért és az adópolitikáért felelős miniszter véleményét kell kérni.
  Kapcsolattartás elektronikus úton (NAV által rendszeresített nyomtatványon...)


  Miért is éri meg a vállalkozásoknak "így" támogatni? (azon túl, hogy sportra ösztönző hatása van...)
  1. a látványcsapatsportra adott támogatást (rendkívüli) ráfordításként elszámolhatja, ami csökkenti az adózás előtti eredményét, és így a társasági adó alapja is csökken
  2. (az 1. pont alapján) csökkentett társasági adó alap után számított (fizetendő) társasági adó összege is csökken

  A társasági adó után igénybe vehető adókedvezmények maximális összege (2012 óta) az adó 70%-a lehet.
  A látvány-csapatsport társasági adókedvezmény csak a társasági adóbevallásban vehető igénybe és visszamenőlegesen nem.


  *1996. évi LXXXI. törvény a Társasági és osztalékadóról


  Az elmélet után, következzen a gyakorlati oldal: 
  1. A NAV honlapján található, egy a "gyakorlati életben is" nagyon jól használható összefoglaló, amely a kapcsolódó kormányrendeleteken túl tartalmazza például, hogy milyen nyomtatványokon kell az igazolásakat a NAV részére eljuttatni  (részletesebben itt: http://www.nav.gov.hu/nav/ado/tarsasagi/latvany_csapatsportok_tamogatasa.html) ez már nem része a tananyagnak...
  2. a következő blogbejegyzésben számszakilag is levezetem két példán keresztül, hogy miért is éri meg a vállalkozásoknak "így" támogatni...

  Szerző: farkas krisztina

  Nincsenek megjegyzések:

  Online videós vizsgafelkészítés (kattints a képre)