!!!

2014. szeptember 25., csütörtök

Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyra vonatkozó különös szabályok

Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyra vonatkozó különös szabályok (197§-204)


Mezőgazdasági tevékenység:
 • az alábbi termékek termelése és feldolgozása, feltéve, ha azt a saját vállalkozásában végzi:
  • növényi termékek:
   • élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, oltvány, zöldségpalánta, stb...
   • burgonya
   • élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók, szaporítóanyag zöldségfélékhez
   • szőlő
   • élelmezési célra alkalmas gyümülcs és dió és dinnyefélék héja
   • hazai termesztésű fűszernövények
   • gabonafélék, muhar, csumiz
   • különféle magvak, ipari és gyógynövények, szaporítóanyag ipari nöyényekhez
   • mákgubó
   • takarmánynövények, szaporítóanyag takarmánynövényekhez
   • feldolgozott, tartósított saját előállítású zöldség, gyümölcs, savanyúság, citrusfélék
   • must és bor
   • borseprő, borkő
   • szőlőtörköly
   • erdei fák és cserjék csemetéje, oltványa
   • erdei fák és cserjék magja
  • állati termékek:
   •  ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi
   • halak, rákok, puhatestű és más gerinctelen viziállatok
   • nyers tej
   • friss tojás
   • természetes méz
   • másutt nem említett állati eredetű termék (szőr, háziállatok spermája, máhpempő, méhviasz, virágpor)
   • állati vagy növényi trágya
   • nyers szőrme
   • legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó
   • nyers gyapjú
   • feldolgozott tej és tejtermék
 • az alábbi szolgáltatások nyújtása, feltéve, ha azok teljesítéséhez a saját vállalkozásának tárgyi eszközeit, egyéb termelési eszközeit és tényezőit használja, egyéb módon hasznosítj:
  • talajművelés, aratás, cséplés, préselés, szüretelés, betakarítás, vetés és ültetés
  • mezőgazdasági termékek csomagolása és piacra történő előkészítése
  • mezőgazdasági termékek tárolása
  • ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő állat gondozása, tenyésztése és hízlalása
  • mezőgazdasági erdőgazdálkodási vagy halgazdasági vállalkozásban alkalmazott eszközök mezőgazdasági célokra történő bérbeadása
  • műszaki segélynyújtás
   (7. számú melléklet)
Ezt az adózási módot választhatja:
 • belföldi mikro és önálló vállalkozás
Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany (mezőgazdasági) tevékenysége körében:
 • adó (ÁFA) fizetésre nem kötelezett;
 • előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult
 • a kompenzációs felárat terméke értékesítésének, szolgáltatása nyújtásának teljesítésével hárítja át
 • személyesen rendelkeznie kell a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője által a nevére szólóan, magyar nyelven kibocsátott, az ügylet teljesítését tanúsító felvásárlási okirat példányával, egyúttal mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól

A kompenzációs felár megtéríttetése iránti igény érvényesíthetőségének

 • személyi feltétele, hogy a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője
  • belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, aki  nem mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany; vagy
  • a Közösség valamely más tagállamában vagy harmadik államban nyilvántartásba vett adóalany legyen, (aki  nem minősül ezen állam joga szerint olyan adóalanynak, akinek (amelynek) jogállása tartalmában megfelel a Héa-irányelv XII. címének 2. fejezetében foglaltaknak.)
 • tárgyi feltétele, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása belföldön és ellenérték fejében történjen
Kompenzációs felár alapjának mértéke:
 • 12%: növényi termékeknél
 • 7%: állati termékeknél
 • 7%: erdei termékeknél
Felvásárlási okirat:
 • tartalma:
  • kibocsátás időszaka
  • sorszám
  • vevő, eladó név, cím, adószám
  • termék megnevezés
  • teljesítési időpont
  • adóalap
  • adómértéke
  • áthárított kompenzációs felár
  • vevő, eladó aláírása
Nem kompenzációs feláras értékesítés esetén számla és nyugtaadási kötelezettség van, és fel kell tüntetni, hogy: "különleges jogállású adóalany által teljesített értékesítés."

A kompenzációs felárat nem kell arányosítani.2007 évi CXXVII. Törvény az Általános Forgalmi Adóról (ÁFA)

Nincsenek megjegyzések:

Online videós vizsgafelkészítés (kattints a képre)

HOGYAN TEGYÉL SIKERES SZÁMVITEL VIZSGÁT?

-Nehezen megy a számvitel?
-Nem érted, hogy a tanár miről beszél az órán?
-Csak ülsz a tankönyv felett és nem tudod megfejteni a megoldást?
-Közeledik a vizsga és úgy érzed, hogy nem fog menni? Vagy mér túl is vagy néhány sikertelen vizsgán?

Mennyivel jobb lenne, ha már túl lennél rajta:

-Végre felszabadulna rengeteg, eddig tanulásra fordított időd
-Sikerülne megfelelő állást találnod
-Feljebb léphetnél a vállalati ranglétrán
-Több fizetést kaphatnál


IRATKOZZ FEL MOST, ÉS BEBIZONYÍTOM NEKED: A SZÁMVITEL EGYÁLTALÁN NEM NEHÉZ!


CSAK FELIRATKOZOTT OLVASÓKNAK: 

-8 tanács a sikeres számvitel vizsgához

-20 kidolgozott feladat 78 nap alatt!

+Bónusz: készletek puska
 
++Meglepetés azonnal a regisztráció után 


AZ OLDAL HASZNÁLATA INGYENES, A REGISZTRÁCIÓVAL SEM KELETKEZIK SEMMIFÉLE FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGED! ÉN KÖSZÖNÖM, HOGY MEGTISZTELTÉL A FIGYELMEDDEL!

Nézzük, milyen anyagokat kapsz tőlem, ha feliratkozol:

8 tanács a sikeres számvitel vizsgához: 

1. Hogy kezdj neki a számvitel tanulásnak? Ha ezt nem tartod szem előtt, akkor soha sem fogod megtanulni a számvitelt

2. Milyen sorrendben haladj? Alapoktól a mérlegképes szintig.

3. Hogyan tanulj hatékonyan?

4. Mennyi időt szánj a tanulásra (naponta és összesen)?

5. Miből tanulj? Elmondom, hogy szerintem melyik tankönyvet érdemes megvenni.

6. Hogyan lehet felgyorsítani a számvitel tanulást?

7. A számviteloktatás rákfenéje. Miért ilyen nagy a bukási arány? Csak a diák a hibás?

8. Érdemes magántanárhoz járni? Ha igen, hogyan válassz?

20 kidolgozott feladat a következő témakörökből:

-számvitel alapjai:
könyvelési tétel szerkesztése a T-K rendszerben, vállalkozás könyvelése nyitástól zárásig, áfa elszámolása, átvezetési számla

-pénzügyi számvitel:
tárgyi eszközök, vásárolt készletek, értékpapírok

+ Bónusz: részletes puska vásárolt készletekből

++Meglepetés azonnal a regisztráció után

Miért éppen a számvitel navigátor? 

Mert a többi hasonló oldaltól eltérően itt valós oktatási tapasztalaton nyugvó segítséget kapsz: 

-több mint 30 000 kontakt órát tartottam alapoktól a legmagasabb szintig

-több ezer hallgatóm tett sikeres záróvizsgát

-vizsgabizottságokban több ezer vizsgázó írásbeli dolgozatát javítottam, illetve szóbelizettem

-diákjaim országos számvitelversenyeken sorozatosan a legjobb eredményeket érték el

-az ország legnívósabb oktatási intézményeiben oktattam

-több iskolában is megkaptam a megtisztelő „év legjobb oktatója” címet

Ne habozz, kérd most az ingyenes e-mail tanfolyamot itt:
 
Név:*
E-mail:*
Hol tanulsz számvitelt? Mérlegképes könyvelő tanfolyam
Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam
Főiskola: számvitel alapjai
Főiskola: pénzügyi számvitel
Főiskola: vezetői számvitel
Egyéb
Melyik iskolában tanulod?
Melyik városban?
Hogyan találtál ide? Véletlenül
Ajánlotta valaki
Egyéb

Címkék

Mérlegképes könyvelő tanfolyam anyagai (195) Mérlegképes tanoncok (171) Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam anyagai (150) Pénzügyi számvitel (109) Feladatok (88) Számvitel alapjai (56) Tárgyi eszközök (46) Vásárolt készletek (36) Adózás (30) Áfa (28) ÁFA feladat (20) Általános Forgalmi adó (18) Nyilvántartási ár (16) ÁFA különös rendelkezések (13) Eredménykimutatás (12) KFK (11) Kontírozás (11) Gépi könyvelés (10) Gyakorlati könyvelés (9) Időbeli elhatárolások (9) Áfa elmélet (9) Devizák (8) Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (8) Értékcsökkenés (8) Elszámoló ár (7) FIFO módszer (7) Vezetői számvitel (7) Átlagár (7) Értékpapírok (7) Passzív időbeli elhatárolás (6) Saját termelésű készletek (6) Aktív időbeli elhatárolás (5) Számvitel oktatás (5) Számvitel-elemzés vizsga (5) Számviteli bizonylatok (5) Váltó (5) Fogyasztói ár (4) Mérleg (4) Mérlegképes könyvelő szakmai- és vizsgakövetelmények (4) Nem számvitel (4) Számlatükör (4) Számvitel röpdoga (4) személyi jövedelemadó (4) 6/7-es számlaosztály (3) Betétdíjas ár (3) Göngyöleg (3) Használt ingóságokra (3) Nincs évközi nyilvántartás (3) STKÁV (3) Számlaosztályok (3) Vizsgasorok (3) gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (3) mezőgazdasági tevékenység (3) műalkotásokra (3) 2014-es adótörvény változások (2) 2015 (2) Immateriális javak (2) Jövedelemelszámolás (2) Munkabérek (2) Részesedések (2) Számviteli ügyintéző tanfolyam (2) látvány-csapatsport támogatás (2) társasági adó (2) társasági adókedvezmény (2) utazásszervezési szolgáltatás (2) ART (1) Egyszerűsített vállalkozási adó. EVA (1) Főkönyvi kivonat (1) Helyi adó (1) Illeték (1) Reklámadó (1) Személyi jövedelem adó (1) Számviteli törvény változásai (1) Teszt (1) Társadalombizotsítás (1) adómentes bevétel (1) adómentesség (1) adózás rendjéről szóló törvény (1) alanyi adómentes (1) alapelvek (1) arányosítás (1) befektetési célú arany (1) belföldről származó jövedelem (1) bevallása (1) egyéb jövedelem (1) egészségügyi hozzájárulás (1) feladat (1) felvásárlási okirat (1) főbb elve (1) jövedelem (1) jövedéki adó (1) kompenzációs felár (1) környezetvédelmi termékdíj (1) külföldről származó jövedelem (1) külön adózó jövedelem (1) levonási hányados (1) megosztás (1) nem önálló jövedelem (1) nyilvános árverező (1) népegészségügyi termékadó (1) portfolioblogger (1) pénzforgalmi elszámolás (1) személyi jövedelemadó megállapításának módja (1) szociális hozzájárulás (1) társasági adó változás 2015 (1) viszonteladó (1) ÁFA elszámolása (1) ÁFA levonása (1) ÁFA pénzforgalmi elszámolás (1) Általáns Forgalmi Adó (1) Átvezetési számla (1) áfamentesség (1) általános jellemzők (1) árrés (1) élelmiszer felügyeleti díj (1) önálló jövedelem (1) összevonandó jövedelem (1)