Loading...

Használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok: nyilvános árverező (228§-233§)

Nyilvános árverés szervezője: 

 •  minden olyan adóalany, aki  ilyen minőségében használt ingóságot, műalkotást, gyűjteménydarabot vagy régiséget nyilvános árverésre bocsát azzal a céllal, hogy azt az árverésen a legtöbbet ajánlónak értékesítse

Nyilvános árverés szervezőjének megbízója:

 • minden olyan személy, szervezet, aki (amely) megbízás alapján terméket ad át azzal a céllal, hogy azt a nyilvános árverés szervezője – ellenérték fejében – nyilvános árverésre bocsássa.

Nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös szabályok: (228§-233§)

 • használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség nyilvános árverés szervezője általi értékesítése esetében az adó alapjának megállapítása
 • az eladási megbízás alapján a nyilvános árverés szervezője részére történő termékértékesítés akkor teljesül, amikor a nyilvános árverés szervezője a terméket a nyilvános árverésen értékesíti 

Az adó alapja az a pénzben kifejezett különbözet = árrés – adó,  amelynél: 

 •  a kisebbítendő tag:
  •  az árverési vételárul szolgáló ellenérték
  •  az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű befizetések, és 
  • a felmerült járulékos költségek, amelyeket a nyilvános árverés szervezője hárít át az árverési vevőnek (így különösen: a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek) együttes összege;
 • a kivonandó tag:
  • a nyilvános árverés szervezőjének megbízóját megillető összeg, és
  • a nyilvános árverés szervezője által az árverési vevőre áthárított és fizetendő adó együttes összege

A nyilvános árverés szervezőjének megbízóját az a pénzben kifejezett különbözet illeti meg, amelynél a kisebbítendő tag az árverési vételárul szolgáló ellenérték, a kivonandó tag pedig az eladási megbízás teljesítéséért a nyilvános árverés szervezőjét megillető ellenérték.

Nyilvántartás:

 • a nyilvános árverés szervezője köteles az ügyletekről tételes nyilvántartást vezetni
 • a nyilvántartásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
  •  az árverési vevő által a nyilvános árverés szervezőjének – okirattal igazoltan – megtérített, illetőleg megtérítendő összegeket 
  •  a nyilvános árverés szervezője által a megbízójának megtérített, illetőleg megtérítendő összegeket
 •  a nyilvántartás alapján a nyilvános árverés szervezője elszámolást ad megbízójának, amelynek tartalmaznia kell az eladási megbízás alapján a nyilvános árverés szervezője részére teljesített termékértékesítés adóalapjának megállapításához szükséges adatokat

Az árverési vevőt előzetesen felszámított adó levonására nem jogosítja.

Adókulcs: 21,26%, 4,76% (belső adókulccsal számlázni)

2007 évi CXXVII. Törvény az Általános Forgalmi Adóról (ÁFA)