TETSZIK AZ OLDAL? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

Név:*
E-mail cím:*
Milyen képzésre jársz jelenleg?:*

2014. szeptember 25., csütörtök

Utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös rendelkezések

Utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös rendelkezések (205§-212§)


Utazásszervezési szolgáltatás
 • adóalany által – saját nevében – utasnak nyújtott olyan, jellegadó tartalma alapján egészben vagy meghatározó részben turisztikai szolgáltatás, amelynek teljesítéséhez saját nevében, de az utas javára megrendelten, más adóalany vagy adóalanyok ( által teljesített szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés (pl: személyszállítás, szálláshely-szolgáltatás, ellátás és idegenvezetés)
 • egyetlenegy szolgáltatás nyújtásának tekintendő
 • utazásszervezési szolgáltatás az is, 
  • amelynek időtartama nem haladja meg a 24 órát, illetőleg
  • amely éjszakai szálláshelyadást nem tartalmaz.  

Utazásszervező:
 • az utazásszervezési szolgáltatást nyújtó adóalany
 • köteles ügyfelét a teljesítést megelőzően nyilatkozattételre felhívni, és annak keretében nyilatkoztatni arról, hogy a szolgáltatást utasként vagy nem utasként kívánja igénybe venni


Teljesítés helye:

 • ahol az utazásszervező gazdasági céllal letelepedett
 • gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van 

Adóalap: 
 • az utazásszervező árrése
 • árrés = beszerzés bruttó áron - értékesítés nettó áron  

Előleg: 
 • az árrés arányos részét is tartalmazza 

Adókulcs: 
 • 27%
 Adómentesség: 
 • közösségen kívüli szolgálatásnál

Az előzetesen felszámított ÁFA nem vonható le


Önálló pozíciószám: (206§ (1) d), 212/A§ - 212/C§)
 • olyan – külön nyilvántartott – utazásszervezési szolgáltatásokat foglal magában, amelyek azonos földrajzi területre (helyszínre) irányulnak, azonos tartalmúak és színvonalukat tekintve azonos minőségűek.
 • választás esetén nyilvántartáson alapuló módszerrel állapítják meg a fizetendő adót, pozíciószámonként


2007 évi CXXVII. Törvény az Általános Forgalmi Adóról (ÁFA)

Nincsenek megjegyzések:

Online videós vizsgafelkészítés (kattints a képre)