Loading...

Utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös rendelkezések (205§-212§)

Utazásszervezési szolgáltatás

 • adóalany által – saját nevében – utasnak nyújtott olyan, jellegadó tartalma alapján egészben vagy meghatározó részben turisztikai szolgáltatás, amelynek teljesítéséhez saját nevében, de az utas javára megrendelten, más adóalany vagy adóalanyok ( által teljesített szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés (pl: személyszállítás, szálláshely-szolgáltatás, ellátás és idegenvezetés)
 • egyetlenegy szolgáltatás nyújtásának tekintendő
 • utazásszervezési szolgáltatás az is, 
  • amelynek időtartama nem haladja meg a 24 órát, illetőleg
  • amely éjszakai szálláshelyadást nem tartalmaz.  

Utazásszervező:

 • az utazásszervezési szolgáltatást nyújtó adóalany
 • köteles ügyfelét a teljesítést megelőzően nyilatkozattételre felhívni, és annak keretében nyilatkoztatni arról, hogy a szolgáltatást utasként vagy nem utasként kívánja igénybe venni

Teljesítés helye:

 • ahol az utazásszervező gazdasági céllal letelepedett
 • gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van 

Adóalap: 

 • az utazásszervező árrése
 • árrés = beszerzés bruttó áron – értékesítés nettó áron  

Előleg: 

 • az árrés arányos részét is tartalmazza 


Adókulcs: 

 • 27%

 Adómentesség: 

 • közösségen kívüli szolgálatásnál

Az előzetesen felszámított ÁFA nem vonható le

Önálló pozíciószám: (206§ (1) d), 212/A§ – 212/C§)

 • olyan – külön nyilvántartott – utazásszervezési szolgáltatásokat foglal magában, amelyek azonos földrajzi területre (helyszínre) irányulnak, azonos tartalmúak és színvonalukat tekintve azonos minőségűek.
 • választás esetén nyilvántartáson alapuló módszerrel állapítják meg a fizetendő adót, pozíciószámonként

2007 évi CXXVII. Törvény az Általános Forgalmi Adóról (ÁFA)