!!!

!!!

TETSZIK AZ OLDAL? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

Név:*
E-mail cím:*
Milyen képzésre jársz jelenleg?:*

2014. október 5., vasárnap

2014-es adótörvény változás „részletező”

Általános forgalmi adó
 • A termékexport igazolása
  • 90 nap és 360 nap közötti kiszállítás kiállított számla ÁFÁ-t tartalmaz, DE! a kiszállítást követően
   • csökkenthető az ÁFA értékével
   • bevallás alapja: igazolás a kiléptetésről
   • eredeti számlát a jogosult megkapta
 • A nyugta adattartalma
  •  a kibocsátás kelte már nem kell, elegendő a szolgáltatás igénybevételét megadni
  • elektronikus nyugta kibocsátás 2014.07.01-től
  • hitelesség
  • adattartalom megváltoztathatatlanság
  • olvashatóság biztosítása
 • Az adó alapjának utólagos csökkentése:
  •  szerződés módosítás, megszűnés alapján a megfizetett összeget visszatérítik
  • a szerződés érvénytelen lesz, és a korábban megfizetett összeget visszatérítik
  • időszakos elszámolások - átalány díj - túlfizetett összeg visszafizetése
  • közvetett pénzvisszafizetés üzletpolitikai célból
  • üzletpolitikában rögzített vásárlásösztönzési célú utólag adott pénzvisszafizetés:
   • belföldi, adóköteles az ügylet
   • visszatérítendő összeg kisebb, mint a mennyiség és a legkisebb átadási ár szorzata
   • a visszatérített összeg tartalmazza az ÁFÁ-t
   • az eredeti számla és a pénz visszafizetését igazoló dokumentum alapján   
 • Fordított adózás
  • akkor is, ha építési hatósági tudomásulvételi eljárás szükséges
  • 2018. év végéig marad a fordított adózás meghatározott mezőgazdasági termékek (gabona, sertés, takarmány) esetén 
 •  5 %-os áfa mérték alá került az élő- és félsertés forgalmazása. 
 • Időszakos ügyletek
  • 2015.01.01-től az elszámolási időszak utolsó napja lesz a teljesítés napja
  • kivéve: a PTK szerinti közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó elszámolás
  • telekommunikációs szolgáltatás: marad az eddigi eljárás: az ÁFA teljesítés időpontja = fizetési határidővel
 •  Év végi választási lehetőségek
  • árfolyam
  • pénzforgalmi áfa
  • alanyi adómentesség
  • használt ingóságok értékelése 

Társasági adó
 • Bejelentett részesedés (fogalmi változás):
  •  részesedési arány csökkentése 30%-ról 10%-ra
  • bejelentési kötelezettség határideje a szerzést követő 75 napra emelkedik 
 • Telephely (fogalmi változás):
  • a külföldi személyt telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni igatlan hasznosítása tovább ingatlan értékesítése esetén
 • Ingatlannal rendelkező társaság (fogalmi változás): 
  • a (csoport) beszámoló (együttes) eszközértékéből a belföldi fekvésű ingatlan értéke a mérlegforduló napi könyv szerinti értéken több, mint 75% (eddig piaci értéken szerepelt)

 • Számviteli törvény szerinti "nem jelentős összegű hiba" (fogalmi változás)
  • mérlegfőösszeg 2% alatti hiba
  • 1 millió forint alatti hiba, ha a mérlegfőösszeg 2%-a kisebb, mint 1 millió forint
  • a hiba feltárásának évében kell figyelembe venni, nem szükséges önellenőrzés
 •  KKV-k beruházási adóalap kedvezménye kibővül (adóalap módosító tételek változása)
  • a szoftvertermékek felhasználási jogára fordított adóévi beruházások értékével is csökkenthetik adóalapjukat
  • változatlan: max 30 millió Ft vagy adózás előtti eredmény és de minimis
 • Kis és középvállalkozások kedvezménye (adókedvezmények változása)
  •  tárgyi eszköz beruházáshoz 2013.12.31-ét követően felvett hitelkeretre fizetett kamat 60% levonható (40% helyett)
  • "kiváltó" hitelre is alkalmazható
  • de minimis szabály 
 • Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (adókedvezmények változása)
  • érvényesítés időtartalma: a támogatás nyújtásának éve + 6 adóév 
  • már 2013-ban nyújtott támogatásra is alkalmazandó
  • évközi változás: kiegészítő támogatás, mértéke: a támogatásra számított adó (az adókedvezmény) 75%-a 

 •  Filmalkotás és előadó-művészeti szervezetek támogatásának adókedvezménye (adókedvezmény változása)
  • érvényesítés időtartalma: támogatás nyújtásának éve + 6 adóév
  • kiegészítő támogatás: mértéke: a támogatásra számított adó (az adókedvezmény) 75%-a
  • 2014.01.01-től nyújtott támogatásokra alkalmazandó 
 • Alapítvány, közalapítvány, egyesület, egyház
  • nem alkalmazhatóak a speciális szabályok abban az adóévben, amelyben a szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységnek minősül
 •  Közhasznú nonprofit társaság
  • ha a közhasznú nonprofit társaság tevékenységét megváltoztatja, és ezáltal gazdasági-vállalkozási tevékenységet végző szervezetnek minősül, akkor a közhasznú jogállás megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni
 • Elismert költségek
  • bankkártyás illetve hitelkártyás fizetéskor az éttermi szolgáltatások esetén nyugtával is elegendő igazolni a felmerült költségeket
 •  Transzferárazáshoz kapcsolódó módosítások
  • a jegyzett tőke mellett a tőketartalék nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítése esetén is vizsgálni kell a kapcsolódó feltételeket
 • Külföldön megfizetett adó beszámítása
  • megszűnik az, hogy a ráfordításként el kell számolni a külföldön megfizetett adó az érvényesítéshez
 •  Transzferár dokumentációs kötelezettség változása (2013.06.21-től hatályos)
  • nincs dokumentációs kötelezettség, ha a tranzakció tárgy évi értéke nem haladja meg az 50 millió Ft-ot
  • összevonás alá eső tranzakciók esetén is alkalmazandó 
 •  Önellenőrzéshez kapcsolódó adóalap növelési kötelezettség
  • nem kell alkalmazni, ha nem jelentős összegű a hiba (feltéve, hogy az adóalap nagyobb, mint a nem jelentős összegű hiba összege)
 •  Veszteségelhatárolás 
  • beolvadás esetén a beolvadás napját magába foglaló adóév adóalapját lehet először csökkenteni a jogelőd elhatárolt veszteségével

Személyi jövedelemadó
 • Külföldi előadóművész egyszerűsített adózása
  • zeneszerző, zenész, színész, táncművész, cirkuszi előadó, statiszta
  • nemzetközi egyezmény alapján Magyarországon adóztatható jövedelem esetén választható
  • 12 hónapban 183 nap - TBJ szerinti külföldi bevétel 70%-a jövedelem (költségtérítés) 
  • 200 ezer Ft adómentes
 •  Fogalmak változása
  • nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony díjazása
  • agrár csekély összegű támogatás
  • termőföld
  • kockázati biztosítás 
 • Családi kedvezmény
  • közös érvényesítés: mindkét szülő jogosult
  • megosztás: egyik házastárs nem jogosult
  • egy adóéven belül mindkettő lehetséges
  • nyilatkozattételi kötelezettség az adóelőleghez és az év végén
  • a családi kedvezmény az adóalap-kedvezmény mellett kiegészítésre került a járulékkedvezménnyel, így a kedvezményt az alacsonyabb keresetűek is (teljesen) ki tudják használni.
 •  Vállalkozói kivét
  • adóelőleget havonta kell megállapítani, ha családi járulékkedvezményt akar igénybevenni
 • Kamatjövedelem
  • az adó levonása nem lehetséges
  • az adó alapja a vagyoni érték szokásos piaci értékének 1,19-szerese
  • a kamatjövedelmet EHO is terheli (1,28-szorosa)
 • Tartós befektetésből származó jövedelem
  •  nem minősül a lekötés megszakításának a pénzintézet váltása, az értékpapír kicserélése
 •  Lakáscélú támogatásoknál adómentes
  • a vissza nem térítendő támogatás
   • munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összege
   • lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez nyújtott támogatás
 •  Természetbeni juttatás adómentes
  • sportrendezvényre szóló belépőjegy korlát nélkül
 • Nem számolható el költségként a 14% EHO
 •  Biztosításból származó adómentes jövedelem
  • kockázati biztosítás: adómentes a havi minimálbér 30%-a a fizetés gyakoriságától függetlenül
  • csoportos biztosítások esetében a 30% az azonos szolgáltatási csoport alapján 
 • Biztosításból származó egyéb jövedelem
  • adómentesen megfizetett biztosításból a biztosító szolgáltatás - kivéve, ha erre haláleset, vagy betegség -vagy baleset biztosítás alapján adómentes
 • Üzleti biztosítóknál köthető nyugdíjbiztosítás után lehetőség nyílik adókedvezmény elszámolására.
 • Cafetériában adható (béren kívüli) juttatások 2014-es szabályai elsősorban a minimálbér emelése alapján változtak, de az önkéntes pénztárba fizetett munkáltatói adományt, mint béren kívüli juttatást az 500 e Ft-os korláton felül is adhat a munkáltató.
 
Társadalombiztosítás
 •  Nevelőszülők
  • biztosítottá válnak amikortól a határozatban elhelyezik a náluk a gyermeket
 • Iskolaszövetkezeti tag, aki nem biztosított:
  •  nemzeti köznevelés nappali rendszerben
  • nemzeti felsőoktatás nappali rendszerben, (aktív hallgató, nem szüneteltető)
  • diákigazolvány lejáratáig
  • Járulékalapot képző jövedelem
   • a tanulószerződés alapján fizetett tényleges munkadíj
   • egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke 6.810Ft/hó (227Ft/nap)
 •  A biztosítás nem terjed ki
  • hallgatói munkaszerződés alapján a képzési program keretében, vagy
  • a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlati képzés keretében foglalkoztatott hallgatóra
 • Szünetel a biztosítás
  • amikor a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetel 
 • Járulékalapot képző jövedelem
  • a tanulószerződés alapján fizetett tényleges munkadíj
 • Egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke: 6.810Ft/hó = 227Ft/nap
 • Nem kell járulékot fizetni a kiegészítő tevékenységű nyugdíjasnak
  • keresőképtelen
  • gyesen van
  • fogvatartott
  • egyéni vállalkozó szüneteltet
  • foglalkoztatása munkaviszonyban eléri a heti 36 órát
 • A GYED-Extra bevezetésével lehetőség nyílik az ellátások halmozására, a gyermek 1 éves kora után GYED mellett munkát vállalni akár óraszám megkötése nélkül is, továbbá a felsőoktatásban tanuló édesanya is jogosulttá válik GYED-re.
 • Családi járulékkedvezmény
  • az SZJA-nal el nem számolható családi kedvezmény igénybevehető a fizetendő járulékokból 
   • egészségbiztosítási járulékból (természetbeniből majd pénzbeliből)
   • nyugdíjbiztosítási járuékból 
  • Vállalkozók esetén:
   • a kivétet, az átalány jövedelmet és a személyes közreműködői díjat terhelő járulékból lehet érvényesíteni, a minimum járulékalapból nem lehet

Egészségügyi hozzájárulás
 •  mentes a százalékos EHO alól:
  • TBJ. szerinti járulékalapot képző jövedelem
  • SZOCHO alapját képző jövedelem
  • SZJA szerint adómentes
  • a jövedelemszámításnál nem kell figyelembe venni 
 •  6%-os EHO bevallása
  • kifizető: ha a jövedelem tőle származik
  • magányszemély: tartós befektetési szerződésből származó jövedelemnél

Szociális hozzájárulási adó
 • SZOCHO alapja
  • tanulószerződés alapján kifizetett tényleges díj
  • külföldi kiküldetés esetén a ténylegesen számfejtett munkabér
  • nem tartozik bele a felsőoktatási intézmény hallgatójának gyakorlati képzésre létesített jogviszonya, de a hallgatói munkaszerződés igen 
 • SZOCHO kedvezmények
  • megszűnnek a start, karrier híd, a munkabérek nettó értékét megőrzők
  • tartósan munkanélküli 
Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)
 • Főállású kisadózó
  • több jogviszonyból is elérhető a heti 36 órás foglalkoztatás
 • Magasabb összegű adó
  • 75 ezer Ft/ hó, a választás hónapjára először
 • Előtársaság
  • rögtön alanya az adónak
 • Bizonylatmegőrzés
  • bizonylat nyilvántartás helyett
 • Adatszolgáltatás 1 millió Ft bevétel esetén
  • külföldi vállalkozástól származó bevételről is
  • nyugta alapján megszerzett bevételről nincs adatszolgáltatás
  • nem szükséges TESZOR számra
  • külön nyomtatvány
  • határidő: március 31
 • Egyéni vállalkozó SZJA-ból kilépéskor meglévő készlet értékét a KATA megszűnésekor bevételként kell elszámolni
 • EVÁ-ból KATA-ba: osztalék utáni adó alapjába nem tartozik bele az EVA alatt keletkezett
  • ki nem fizetett osztalék
  • az eredménytartalék

Kisvállalati adó (KIVA)
 • Kedvezményezett foglalkoztattak bővülése
  • 55 év feletti
  • 25 év alatti
  • szakképzettséget nem igénylő foglalkoztatott
 • az évközi bejelentkezés esetén a feltételként megjelölt 500 M Ft-os mérlegfőösszeget időarányosan
 • Pénzforgalmi szemléletű eredmény változása
  • KIVA előtt beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág értékesítése esetén a számított nyilvántartási érték a pénzforgalmi eredményt csökkenti
  • készletállomány - első évben, ha a záró értéke alacsonyabb, mint a nyitó volt, akkor a különbözet csökkenti a pénzforgalmi eredményt 
  • KIVA alanyiság megszűnésekor a már kiszámlázott, de még be nem folyt bevétel növeli a pénzfogalmi eredményt
  • csökkenti az pénzforgalmi eredményt
   • a megfizetett adó visszatérítése
   • az adóalanyiságot megelőző időszak pótbefizetésének visszatérítése 
Illeték
 • 2014-től teljes (öröklés, ajándékozás, visszterhes) illetékmentességet élvez az egyenes ági rokonok mellett a házastárs vagyonszerzése is értékhatártól függetlenül. Továbbá illetékmentessé vált a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés és az osztalékra vonatkozó követelés elengedése.
 • A telek szerzésénél az illeték felfüggesztése majd a telek 4 éven belüli beépítése esetén az illeték törlése történik akkor is, ha a használatbavételi engedély nem a telek eredeti megszerzőjének, hanem a vele együtt a tulajdonjogot és - vagyoni értékű jog szerzése esetén - a vagyoni értékű jogot egyidejűleg megszerzők egyike nevére szól.
 • 2014-től a 35 év felettiek is kérhetnek az első lakásszerzéshez kapcsolódóan 12 havi pótlékmentes részletfizetést.
 

Nincsenek megjegyzések:

Online videós vizsgafelkészítés (kattints a képre)

Címkék

Mérlegképes könyvelő tanfolyam anyagai (195) Mérlegképes tanoncok (171) Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam anyagai (150) Pénzügyi számvitel (109) Feladatok (88) Számvitel alapjai (56) Tárgyi eszközök (46) Vásárolt készletek (36) Adózás (30) Áfa (28) ÁFA feladat (20) Általános Forgalmi adó (18) Nyilvántartási ár (16) ÁFA különös rendelkezések (13) Eredménykimutatás (12) KFK (11) Kontírozás (11) Gépi könyvelés (10) Gyakorlati könyvelés (9) Időbeli elhatárolások (9) Áfa elmélet (9) Devizák (8) Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (8) Értékcsökkenés (8) Elszámoló ár (7) FIFO módszer (7) Vezetői számvitel (7) Átlagár (7) Értékpapírok (7) Passzív időbeli elhatárolás (6) Saját termelésű készletek (6) Aktív időbeli elhatárolás (5) Számvitel oktatás (5) Számvitel-elemzés vizsga (5) Számviteli bizonylatok (5) Váltó (5) Fogyasztói ár (4) Mérleg (4) Mérlegképes könyvelő szakmai- és vizsgakövetelmények (4) Nem számvitel (4) Számlatükör (4) Számvitel röpdoga (4) személyi jövedelemadó (4) 6/7-es számlaosztály (3) Betétdíjas ár (3) Göngyöleg (3) Használt ingóságokra (3) Nincs évközi nyilvántartás (3) STKÁV (3) Számlaosztályok (3) Vizsgasorok (3) gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (3) mezőgazdasági tevékenység (3) műalkotásokra (3) 2014-es adótörvény változások (2) 2015 (2) Immateriális javak (2) Jövedelemelszámolás (2) Munkabérek (2) Részesedések (2) Számviteli ügyintéző tanfolyam (2) látvány-csapatsport támogatás (2) társasági adó (2) társasági adókedvezmény (2) utazásszervezési szolgáltatás (2) ART (1) Egyszerűsített vállalkozási adó. EVA (1) Főkönyvi kivonat (1) Helyi adó (1) Illeték (1) Reklámadó (1) Személyi jövedelem adó (1) Számviteli törvény változásai (1) Teszt (1) Társadalombizotsítás (1) adómentes bevétel (1) adómentesség (1) adózás rendjéről szóló törvény (1) alanyi adómentes (1) alapelvek (1) arányosítás (1) befektetési célú arany (1) belföldről származó jövedelem (1) bevallása (1) egyéb jövedelem (1) egészségügyi hozzájárulás (1) feladat (1) felvásárlási okirat (1) főbb elve (1) jövedelem (1) jövedéki adó (1) kompenzációs felár (1) környezetvédelmi termékdíj (1) külföldről származó jövedelem (1) külön adózó jövedelem (1) levonási hányados (1) megosztás (1) nem önálló jövedelem (1) nyilvános árverező (1) népegészségügyi termékadó (1) portfolioblogger (1) pénzforgalmi elszámolás (1) személyi jövedelemadó megállapításának módja (1) szociális hozzájárulás (1) társasági adó változás 2015 (1) viszonteladó (1) ÁFA elszámolása (1) ÁFA levonása (1) ÁFA pénzforgalmi elszámolás (1) Általáns Forgalmi Adó (1) Átvezetési számla (1) áfamentesség (1) általános jellemzők (1) árrés (1) élelmiszer felügyeleti díj (1) önálló jövedelem (1) összevonandó jövedelem (1)