TETSZIK AZ OLDAL? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

Név:*
E-mail cím:*
Milyen képzésre jársz jelenleg?:*

2014. október 5., vasárnap

2014-es adótörvény változás „részletező”

Általános forgalmi adó
 • A termékexport igazolása
  • 90 nap és 360 nap közötti kiszállítás kiállított számla ÁFÁ-t tartalmaz, DE! a kiszállítást követően
   • csökkenthető az ÁFA értékével
   • bevallás alapja: igazolás a kiléptetésről
   • eredeti számlát a jogosult megkapta
 • A nyugta adattartalma
  •  a kibocsátás kelte már nem kell, elegendő a szolgáltatás igénybevételét megadni
  • elektronikus nyugta kibocsátás 2014.07.01-től
  • hitelesség
  • adattartalom megváltoztathatatlanság
  • olvashatóság biztosítása
 • Az adó alapjának utólagos csökkentése:
  •  szerződés módosítás, megszűnés alapján a megfizetett összeget visszatérítik
  • a szerződés érvénytelen lesz, és a korábban megfizetett összeget visszatérítik
  • időszakos elszámolások - átalány díj - túlfizetett összeg visszafizetése
  • közvetett pénzvisszafizetés üzletpolitikai célból
  • üzletpolitikában rögzített vásárlásösztönzési célú utólag adott pénzvisszafizetés:
   • belföldi, adóköteles az ügylet
   • visszatérítendő összeg kisebb, mint a mennyiség és a legkisebb átadási ár szorzata
   • a visszatérített összeg tartalmazza az ÁFÁ-t
   • az eredeti számla és a pénz visszafizetését igazoló dokumentum alapján   
 • Fordított adózás
  • akkor is, ha építési hatósági tudomásulvételi eljárás szükséges
  • 2018. év végéig marad a fordított adózás meghatározott mezőgazdasági termékek (gabona, sertés, takarmány) esetén 
 •  5 %-os áfa mérték alá került az élő- és félsertés forgalmazása. 
 • Időszakos ügyletek
  • 2015.01.01-től az elszámolási időszak utolsó napja lesz a teljesítés napja
  • kivéve: a PTK szerinti közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó elszámolás
  • telekommunikációs szolgáltatás: marad az eddigi eljárás: az ÁFA teljesítés időpontja = fizetési határidővel
 •  Év végi választási lehetőségek
  • árfolyam
  • pénzforgalmi áfa
  • alanyi adómentesség
  • használt ingóságok értékelése 

Társasági adó
 • Bejelentett részesedés (fogalmi változás):
  •  részesedési arány csökkentése 30%-ról 10%-ra
  • bejelentési kötelezettség határideje a szerzést követő 75 napra emelkedik 
 • Telephely (fogalmi változás):
  • a külföldi személyt telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni igatlan hasznosítása tovább ingatlan értékesítése esetén
 • Ingatlannal rendelkező társaság (fogalmi változás): 
  • a (csoport) beszámoló (együttes) eszközértékéből a belföldi fekvésű ingatlan értéke a mérlegforduló napi könyv szerinti értéken több, mint 75% (eddig piaci értéken szerepelt)

 • Számviteli törvény szerinti "nem jelentős összegű hiba" (fogalmi változás)
  • mérlegfőösszeg 2% alatti hiba
  • 1 millió forint alatti hiba, ha a mérlegfőösszeg 2%-a kisebb, mint 1 millió forint
  • a hiba feltárásának évében kell figyelembe venni, nem szükséges önellenőrzés
 •  KKV-k beruházási adóalap kedvezménye kibővül (adóalap módosító tételek változása)
  • a szoftvertermékek felhasználási jogára fordított adóévi beruházások értékével is csökkenthetik adóalapjukat
  • változatlan: max 30 millió Ft vagy adózás előtti eredmény és de minimis
 • Kis és középvállalkozások kedvezménye (adókedvezmények változása)
  •  tárgyi eszköz beruházáshoz 2013.12.31-ét követően felvett hitelkeretre fizetett kamat 60% levonható (40% helyett)
  • "kiváltó" hitelre is alkalmazható
  • de minimis szabály 
 • Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (adókedvezmények változása)
  • érvényesítés időtartalma: a támogatás nyújtásának éve + 6 adóév 
  • már 2013-ban nyújtott támogatásra is alkalmazandó
  • évközi változás: kiegészítő támogatás, mértéke: a támogatásra számított adó (az adókedvezmény) 75%-a 

 •  Filmalkotás és előadó-művészeti szervezetek támogatásának adókedvezménye (adókedvezmény változása)
  • érvényesítés időtartalma: támogatás nyújtásának éve + 6 adóév
  • kiegészítő támogatás: mértéke: a támogatásra számított adó (az adókedvezmény) 75%-a
  • 2014.01.01-től nyújtott támogatásokra alkalmazandó 
 • Alapítvány, közalapítvány, egyesület, egyház
  • nem alkalmazhatóak a speciális szabályok abban az adóévben, amelyben a szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységnek minősül
 •  Közhasznú nonprofit társaság
  • ha a közhasznú nonprofit társaság tevékenységét megváltoztatja, és ezáltal gazdasági-vállalkozási tevékenységet végző szervezetnek minősül, akkor a közhasznú jogállás megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni
 • Elismert költségek
  • bankkártyás illetve hitelkártyás fizetéskor az éttermi szolgáltatások esetén nyugtával is elegendő igazolni a felmerült költségeket
 •  Transzferárazáshoz kapcsolódó módosítások
  • a jegyzett tőke mellett a tőketartalék nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítése esetén is vizsgálni kell a kapcsolódó feltételeket
 • Külföldön megfizetett adó beszámítása
  • megszűnik az, hogy a ráfordításként el kell számolni a külföldön megfizetett adó az érvényesítéshez
 •  Transzferár dokumentációs kötelezettség változása (2013.06.21-től hatályos)
  • nincs dokumentációs kötelezettség, ha a tranzakció tárgy évi értéke nem haladja meg az 50 millió Ft-ot
  • összevonás alá eső tranzakciók esetén is alkalmazandó 
 •  Önellenőrzéshez kapcsolódó adóalap növelési kötelezettség
  • nem kell alkalmazni, ha nem jelentős összegű a hiba (feltéve, hogy az adóalap nagyobb, mint a nem jelentős összegű hiba összege)
 •  Veszteségelhatárolás 
  • beolvadás esetén a beolvadás napját magába foglaló adóév adóalapját lehet először csökkenteni a jogelőd elhatárolt veszteségével

Személyi jövedelemadó
 • Külföldi előadóművész egyszerűsített adózása
  • zeneszerző, zenész, színész, táncművész, cirkuszi előadó, statiszta
  • nemzetközi egyezmény alapján Magyarországon adóztatható jövedelem esetén választható
  • 12 hónapban 183 nap - TBJ szerinti külföldi bevétel 70%-a jövedelem (költségtérítés) 
  • 200 ezer Ft adómentes
 •  Fogalmak változása
  • nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony díjazása
  • agrár csekély összegű támogatás
  • termőföld
  • kockázati biztosítás 
 • Családi kedvezmény
  • közös érvényesítés: mindkét szülő jogosult
  • megosztás: egyik házastárs nem jogosult
  • egy adóéven belül mindkettő lehetséges
  • nyilatkozattételi kötelezettség az adóelőleghez és az év végén
  • a családi kedvezmény az adóalap-kedvezmény mellett kiegészítésre került a járulékkedvezménnyel, így a kedvezményt az alacsonyabb keresetűek is (teljesen) ki tudják használni.
 •  Vállalkozói kivét
  • adóelőleget havonta kell megállapítani, ha családi járulékkedvezményt akar igénybevenni
 • Kamatjövedelem
  • az adó levonása nem lehetséges
  • az adó alapja a vagyoni érték szokásos piaci értékének 1,19-szerese
  • a kamatjövedelmet EHO is terheli (1,28-szorosa)
 • Tartós befektetésből származó jövedelem
  •  nem minősül a lekötés megszakításának a pénzintézet váltása, az értékpapír kicserélése
 •  Lakáscélú támogatásoknál adómentes
  • a vissza nem térítendő támogatás
   • munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összege
   • lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez nyújtott támogatás
 •  Természetbeni juttatás adómentes
  • sportrendezvényre szóló belépőjegy korlát nélkül
 • Nem számolható el költségként a 14% EHO
 •  Biztosításból származó adómentes jövedelem
  • kockázati biztosítás: adómentes a havi minimálbér 30%-a a fizetés gyakoriságától függetlenül
  • csoportos biztosítások esetében a 30% az azonos szolgáltatási csoport alapján 
 • Biztosításból származó egyéb jövedelem
  • adómentesen megfizetett biztosításból a biztosító szolgáltatás - kivéve, ha erre haláleset, vagy betegség -vagy baleset biztosítás alapján adómentes
 • Üzleti biztosítóknál köthető nyugdíjbiztosítás után lehetőség nyílik adókedvezmény elszámolására.
 • Cafetériában adható (béren kívüli) juttatások 2014-es szabályai elsősorban a minimálbér emelése alapján változtak, de az önkéntes pénztárba fizetett munkáltatói adományt, mint béren kívüli juttatást az 500 e Ft-os korláton felül is adhat a munkáltató.
 
Társadalombiztosítás
 •  Nevelőszülők
  • biztosítottá válnak amikortól a határozatban elhelyezik a náluk a gyermeket
 • Iskolaszövetkezeti tag, aki nem biztosított:
  •  nemzeti köznevelés nappali rendszerben
  • nemzeti felsőoktatás nappali rendszerben, (aktív hallgató, nem szüneteltető)
  • diákigazolvány lejáratáig
  • Járulékalapot képző jövedelem
   • a tanulószerződés alapján fizetett tényleges munkadíj
   • egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke 6.810Ft/hó (227Ft/nap)
 •  A biztosítás nem terjed ki
  • hallgatói munkaszerződés alapján a képzési program keretében, vagy
  • a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlati képzés keretében foglalkoztatott hallgatóra
 • Szünetel a biztosítás
  • amikor a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetel 
 • Járulékalapot képző jövedelem
  • a tanulószerződés alapján fizetett tényleges munkadíj
 • Egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke: 6.810Ft/hó = 227Ft/nap
 • Nem kell járulékot fizetni a kiegészítő tevékenységű nyugdíjasnak
  • keresőképtelen
  • gyesen van
  • fogvatartott
  • egyéni vállalkozó szüneteltet
  • foglalkoztatása munkaviszonyban eléri a heti 36 órát
 • A GYED-Extra bevezetésével lehetőség nyílik az ellátások halmozására, a gyermek 1 éves kora után GYED mellett munkát vállalni akár óraszám megkötése nélkül is, továbbá a felsőoktatásban tanuló édesanya is jogosulttá válik GYED-re.
 • Családi járulékkedvezmény
  • az SZJA-nal el nem számolható családi kedvezmény igénybevehető a fizetendő járulékokból 
   • egészségbiztosítási járulékból (természetbeniből majd pénzbeliből)
   • nyugdíjbiztosítási járuékból 
  • Vállalkozók esetén:
   • a kivétet, az átalány jövedelmet és a személyes közreműködői díjat terhelő járulékból lehet érvényesíteni, a minimum járulékalapból nem lehet

Egészségügyi hozzájárulás
 •  mentes a százalékos EHO alól:
  • TBJ. szerinti járulékalapot képző jövedelem
  • SZOCHO alapját képző jövedelem
  • SZJA szerint adómentes
  • a jövedelemszámításnál nem kell figyelembe venni 
 •  6%-os EHO bevallása
  • kifizető: ha a jövedelem tőle származik
  • magányszemély: tartós befektetési szerződésből származó jövedelemnél

Szociális hozzájárulási adó
 • SZOCHO alapja
  • tanulószerződés alapján kifizetett tényleges díj
  • külföldi kiküldetés esetén a ténylegesen számfejtett munkabér
  • nem tartozik bele a felsőoktatási intézmény hallgatójának gyakorlati képzésre létesített jogviszonya, de a hallgatói munkaszerződés igen 
 • SZOCHO kedvezmények
  • megszűnnek a start, karrier híd, a munkabérek nettó értékét megőrzők
  • tartósan munkanélküli 
Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)
 • Főállású kisadózó
  • több jogviszonyból is elérhető a heti 36 órás foglalkoztatás
 • Magasabb összegű adó
  • 75 ezer Ft/ hó, a választás hónapjára először
 • Előtársaság
  • rögtön alanya az adónak
 • Bizonylatmegőrzés
  • bizonylat nyilvántartás helyett
 • Adatszolgáltatás 1 millió Ft bevétel esetén
  • külföldi vállalkozástól származó bevételről is
  • nyugta alapján megszerzett bevételről nincs adatszolgáltatás
  • nem szükséges TESZOR számra
  • külön nyomtatvány
  • határidő: március 31
 • Egyéni vállalkozó SZJA-ból kilépéskor meglévő készlet értékét a KATA megszűnésekor bevételként kell elszámolni
 • EVÁ-ból KATA-ba: osztalék utáni adó alapjába nem tartozik bele az EVA alatt keletkezett
  • ki nem fizetett osztalék
  • az eredménytartalék

Kisvállalati adó (KIVA)
 • Kedvezményezett foglalkoztattak bővülése
  • 55 év feletti
  • 25 év alatti
  • szakképzettséget nem igénylő foglalkoztatott
 • az évközi bejelentkezés esetén a feltételként megjelölt 500 M Ft-os mérlegfőösszeget időarányosan
 • Pénzforgalmi szemléletű eredmény változása
  • KIVA előtt beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág értékesítése esetén a számított nyilvántartási érték a pénzforgalmi eredményt csökkenti
  • készletállomány - első évben, ha a záró értéke alacsonyabb, mint a nyitó volt, akkor a különbözet csökkenti a pénzforgalmi eredményt 
  • KIVA alanyiság megszűnésekor a már kiszámlázott, de még be nem folyt bevétel növeli a pénzfogalmi eredményt
  • csökkenti az pénzforgalmi eredményt
   • a megfizetett adó visszatérítése
   • az adóalanyiságot megelőző időszak pótbefizetésének visszatérítése 
Illeték
 • 2014-től teljes (öröklés, ajándékozás, visszterhes) illetékmentességet élvez az egyenes ági rokonok mellett a házastárs vagyonszerzése is értékhatártól függetlenül. Továbbá illetékmentessé vált a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés és az osztalékra vonatkozó követelés elengedése.
 • A telek szerzésénél az illeték felfüggesztése majd a telek 4 éven belüli beépítése esetén az illeték törlése történik akkor is, ha a használatbavételi engedély nem a telek eredeti megszerzőjének, hanem a vele együtt a tulajdonjogot és - vagyoni értékű jog szerzése esetén - a vagyoni értékű jogot egyidejűleg megszerzők egyike nevére szól.
 • 2014-től a 35 év felettiek is kérhetnek az első lakásszerzéshez kapcsolódóan 12 havi pótlékmentes részletfizetést.
 

Nincsenek megjegyzések:

Online videós vizsgafelkészítés (kattints a képre)