Loading...

Személyi jövedelemadó megállapításának módja

 • önadózás:(11§) a magánszemély
  • a jövedelmet és adót megállapítja
  • az adót bevallja
  • az adót befizet
  • nyilvántartásokat vezet és megőrzi
 • adóbevallás: (12§)
  • önadózás:
   •  a bevallás adóhatósági közreműködés nélkül történik
   • egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel
   • adónyilatkozat
  • munkáltatói adómegállapítás
  • adónyilatkozat
 • adónyilatkozat: (11/A§) az adóalany (05.20-ig) bevallásnak minősülő adónyilatkozatot tehet, ha kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatója, kifizetője volt és az előleg különbözet kisebb, mint 1.000Ft
 • egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel: (12§) a magánszemély (02.25-ig) nyilatkozik, ha
  • jövedelmeiből a kifizető az adót, illetve adóelőleget levonta és / vagy
  • ingó, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származott a jövedelme
 • bevallás adóhatósági közreműködés nélkül: (13§) a magánszemély az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallást nyújt be, ha:
  • egyéni vállalkozó
  • mezőgazdasági őstermelő
  • fizető vendéglátásban tételes átalányadót választotta
  • kifizetőtől a kifizetőnek tett költségnyilatkozatában költséglevonást kért
  • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből, csereügyletből jövedelme származott
  • adóelőleg különbözet alapján különbözeti bírság fizetésére kötelezett
  • jövedelem utáni adó vagy adóelőleg megállapítására maga kötelezett
  • a kifizető által megállapított adó módosítására bevallásban jogosult
  • külföldről származó, külföldön (is) adóztatható jövedelme volt
  • nem belföldi illetőségű
  • osztalékadóval szemben előző évben felvett osztalékelőleg utáni adót számolt el
  • EHO, illetve EHO előleg fizetési kötelezettség keletkezett
  • munkáltatói elszámolást, egyszerűsített bevallást nem választja 
  • EKHO tv. szerinti különadót kell fizetnie
 • munkáltatói adómegállapítás: (14§) a munkáltató a magánszemély kérésére (nyilatkozat alapján) vállalhatja az adó megállapítását.
 • nemleges bevallási nyilatkozat: (78§) mezőgazdasági kistermelő adhatja, ha a kistermelésből származó bevétele / jövedelme 
  • 600eFt-t meghaladja, de a 4.000eFt-nál nem több
  • legalább a bevétel 20%-át kitevő összegben rendelkezik költségelszámolással 

Belföldről származó jövedelem (2§)

 • belföldi munkáltatótól, megbízótól
 • belföldön végzett tevékenységre arányosan
 • belföldi vagyonból
 • nemzetközi járműforgalomban:
  • nemzetközi szerződés alapján
  • viszonosság alapján
  • illetőség alapján

Külföldről származó jövedelem (2§)

 • külföldi illetőségű munkáltatótól, megbízótól a külföldön végzett tevékenységért
 • külföldi vagyonból

 1995.évi CXVII törvény a Személyi jövedelemadóról

szerző: farkas krisztina