Loading...
EVA adóalap (5§) adóévben megszerzett összes bevétel

 • (+) TAO törvény szerinti kapcsolt vállalkozástól kapott bevétel
 • (+) kapott előleg (kettős könyvelés esetén)
 • ( -) visszafizetett, elszámolt előleg (kettős könyvelés esetén)
 • ( -) adóévben megszerzett olyan bevétel, amit előző évben megszerzettnek kellett tekinteni (egyéni vállalkozó esetén)
 • (+) megszűnésnél a készlet (egyéni vállalkozónál)
 • (+) Kkt. Bt. és egyéni cég bevételi nyilvántartása esetén 
  • passzív időbeli elhatárolás
  • vissza nem térítendő támogatás
 • (+) Kkt. Bt. és egyéni cég bevételi nyilvántartása esetén 
  • aktív időbeli elhatárolás
  • elszámolt vevőkkel szembeni követelés
 • ( -) kapott kártérítés összege
 • (+) bevételi nyilvántartást végző társaság megszűnésekor ki nem egyenlített számla összege
 • ( -) ha az adóalany az adóévben olyan bevételt mutatott ki, amelynek alapján SZJA, TAO, ÁFA megállapítására volt kötelezett, az EVA alapja csökkenthető a bevétel azon részével, amelyre az SZJA-t, TAO-t, ÁFA-t megállapította
 • ( -) egyszeres könyvvitelről kettős könyvvitelre áttérés esetén elszámolt bevétel (számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany esetén)  
Az EVA mértéke (9§)
 • a pozitív adóalap 37%-a,
 • ha a bevétel meghaladja az EVA adóalanyiság választására jogosító értékhatárt, akkor az EVA adóalanyiság választására jogosító értékhatárt meghaladó rész után az EVA mértéke 50%
Az EVA adóalanyiság választására jogosító értékhatár (2§ (5) a))
 • az adóévre ésszerűen várható
 • árbevétel, bevétel (6§ (1))
 • árbevétel esetén a bruttó (áfával növelt) árbevétel (20§ (1))
 • kisebb vagy egyenlő mint 30MFt

 
Feladat

Számviteli törvény hatálya alá tartozó kettős könyvelést vezető EVA-s adóalany 2014. évi adatai az alábbiak:


 Határozza meg a 2014. évi EVA kötelezettség összegét az egyes esetekben!

 Megoldás 

 

* A 30MFt-os értékhatár vizsgálatnál, hogy milyen adókulccsal számoljunk az (áfával növelt) bruttó árbevételt és a (további) bevételeket kell figyelembe venni, az adóalap növelő-csökkentő tételeket nem.
2002 évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról (EVA) 

szerző: farkas krisztina