!!!

!!!

TETSZIK AZ OLDAL? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

Név:*
E-mail cím:*
Milyen képzésre jársz jelenleg?:*

2014. december 11., csütörtök

Adóváltozások 2015 (SZJA)

Személyi jövedelemadó* változások 2015


Cafetéria
 • 500.000 Ft-ról 450.000 Ft-ra csökken a kedvezményesen adható béren kívüli juttatások éves (keret)összege
 • 200.000 Ft éves (keret)összegű béren kívüli juttatás bevezetése (Szép kártyán kívül minden más béren kívüli juttatásra)
 • 450.000 Ft éves (keret)összegig Szép kártya adható
 • 51,17%-os adó terhet jelent az "egyedi" értékhatárok átlépése

Munkabér kifizetése
 • január 15 helyett január 10-ig kifizetett munkaviszonyból származó, előző évre vonatkozó bevételt, TB ellátást előző naptári év jövedelmeként lehet figyelembe venni

Házastársi kedvezmény
 • új adóalap kedvezmény
 • minden olyan (házas)pár igénybe veheti, ahol legalább az egyik fél az első házasságát köti
 • a házasságkötés hónapját követő hónaptól számított 2 éven keresztül jár a kedvezmény, maximum a családi kedvezményre való jogosultságig
 • a házastársi kedvezménnyel az SZJA alap havi 5.000 Ft-tal csökkenthető
 • a kedvezmény érvényesítéséhez nyilatkozat szükséges
 • a házastársak közösen is érvényesíthetik, vagy meg is oszthatják

Munkaerő kölcsönzés
 • ha a külföldi munkavállaló magyarországi foglalkoztatása munkaerő kölcsönzés keretében történik és a kölcsönbeadó (is) külföldi vállalkozás, akkor a kölcsönbeadó helyett a belföldi kölcsönvevő (is) teljesítheti a munkáltató terhelő kötelezettségeket

Felelősségbiztosítás
 • korábbi adóévre is alkalmazható
 • a felelősségbiztosítási díjat fizető tevékenységével, illetve a díjat fizető tevékenységében közreműködő magánszemélynek a díjat fizető tevékenységében közreműködő magánszemélynek a díjat fizető tevékenységével összefüggő feladatuk ellátásával kapcsolatos felelősségre kiterjedő felelősségbiztosítás díját nem kell bevételként figyelembe venni

Kamatjövedelem utáni adó
 • nem kell kamatjövedelemből származó jövedelmet megállapítani, ha a munkáltató lakáscélra ad hitelt a munkavállalójának

Kiküldetési rendelvény
 • hivatali, üzleti utazások igazolására szolgáló bizonylatot, a kiküldetési rendelvényt lehet elektronikus úton is előállítani, de meg kell felelni a digitális archiválás szabályainak, azaz zárt rendszerben kezelt és tárolt, elektronikus úton előállított bizonylatnak kell lennie.


Munkavállalói értékpapír juttatási program
 • az értékpapír juttatási programot szervező gazdasági társaság a program meghirdetéséről a munkavállalók és vezető tisztségviselők részére kiadott tájékoztató másolati példányát a kötelező tartási időszak kezdő napját követő hónap 20. napjáig köteles megküldeni az Adóhatóságnak
 • amennyiben a programszervező és kapcsolt vállalkozása között a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnik, a programszervező a kapcsolt vállalkozás viszonylatában adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségét nem tudja teljesíteni, akkor azt a programban érintett más vállalkozásnak kell teljesítenie
 • az adókötelezettségek együttműködés hiányából eredő megsértéséért a felek egyetemlegesen felelnek
 • opciós programok esetében is évi 1 millió Ft értékű értékpapír juttatható kedvezményesen
  
Nyugdíjbiztosítás
 • a kedvezmény mértéke 20%, de legfeljebb adóévi 130.000 Ft, (nyugdíjbiztosításhoz kötött kiegészítő biztosításra befizetett összeg alapján nyugdíj biztosítási  nyilatkozat nem tehető)
 • csak a nyugdíjcélú megtakarításokkal összefüggésben lehet rendelkezni az adó felett
 • amennyiben a nyugdíjbiztosítás kockázati biztosítási díjrésze meghaladja az alapbiztosítás teljes díjának 10%-át, akkor az alapbiztosítás kockázati biztosítási díjrésze alapján nyugdíj biztosítási nyilatkozat nem tehető.

*:1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

Nincsenek megjegyzések:

Online videós vizsgafelkészítés (kattints a képre)

Címkék

Mérlegképes könyvelő tanfolyam anyagai (195) Mérlegképes tanoncok (171) Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam anyagai (150) Pénzügyi számvitel (109) Feladatok (88) Számvitel alapjai (56) Tárgyi eszközök (46) Vásárolt készletek (36) Adózás (30) Áfa (28) ÁFA feladat (20) Általános Forgalmi adó (18) Nyilvántartási ár (16) ÁFA különös rendelkezések (13) Eredménykimutatás (12) KFK (11) Kontírozás (11) Gépi könyvelés (10) Gyakorlati könyvelés (9) Időbeli elhatárolások (9) Áfa elmélet (9) Devizák (8) Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (8) Értékcsökkenés (8) Elszámoló ár (7) FIFO módszer (7) Vezetői számvitel (7) Átlagár (7) Értékpapírok (7) Passzív időbeli elhatárolás (6) Saját termelésű készletek (6) Aktív időbeli elhatárolás (5) Számvitel oktatás (5) Számvitel-elemzés vizsga (5) Számviteli bizonylatok (5) Váltó (5) Fogyasztói ár (4) Mérleg (4) Mérlegképes könyvelő szakmai- és vizsgakövetelmények (4) Nem számvitel (4) Számlatükör (4) Számvitel röpdoga (4) személyi jövedelemadó (4) 6/7-es számlaosztály (3) Betétdíjas ár (3) Göngyöleg (3) Használt ingóságokra (3) Nincs évközi nyilvántartás (3) STKÁV (3) Számlaosztályok (3) Vizsgasorok (3) gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (3) mezőgazdasági tevékenység (3) műalkotásokra (3) 2014-es adótörvény változások (2) 2015 (2) Immateriális javak (2) Jövedelemelszámolás (2) Munkabérek (2) Részesedések (2) Számviteli ügyintéző tanfolyam (2) látvány-csapatsport támogatás (2) társasági adó (2) társasági adókedvezmény (2) utazásszervezési szolgáltatás (2) ART (1) Egyszerűsített vállalkozási adó. EVA (1) Főkönyvi kivonat (1) Helyi adó (1) Illeték (1) Reklámadó (1) Személyi jövedelem adó (1) Számviteli törvény változásai (1) Teszt (1) Társadalombizotsítás (1) adómentes bevétel (1) adómentesség (1) adózás rendjéről szóló törvény (1) alanyi adómentes (1) alapelvek (1) arányosítás (1) befektetési célú arany (1) belföldről származó jövedelem (1) bevallása (1) egyéb jövedelem (1) egészségügyi hozzájárulás (1) feladat (1) felvásárlási okirat (1) főbb elve (1) jövedelem (1) jövedéki adó (1) kompenzációs felár (1) környezetvédelmi termékdíj (1) külföldről származó jövedelem (1) külön adózó jövedelem (1) levonási hányados (1) megosztás (1) nem önálló jövedelem (1) nyilvános árverező (1) népegészségügyi termékadó (1) portfolioblogger (1) pénzforgalmi elszámolás (1) személyi jövedelemadó megállapításának módja (1) szociális hozzájárulás (1) társasági adó változás 2015 (1) viszonteladó (1) ÁFA elszámolása (1) ÁFA levonása (1) ÁFA pénzforgalmi elszámolás (1) Általáns Forgalmi Adó (1) Átvezetési számla (1) áfamentesség (1) általános jellemzők (1) árrés (1) élelmiszer felügyeleti díj (1) önálló jövedelem (1) összevonandó jövedelem (1)