Loading...

Személyi jövedelemadó* változások 2015

Cafetéria

 • 500.000 Ft-ról 450.000 Ft-ra csökken a kedvezményesen adható béren kívüli juttatások éves (keret)összege
 • 200.000 Ft éves (keret)összegű béren kívüli juttatás bevezetése (Szép kártyán kívül minden más béren kívüli juttatásra)
 • 450.000 Ft éves (keret)összegig Szép kártya adható
 • 51,17%-os adó terhet jelent az “egyedi” értékhatárok átlépése

Munkabér kifizetése

 • január 15 helyett január 10-ig kifizetett munkaviszonyból származó, előző évre vonatkozó bevételt, TB ellátást előző naptári év jövedelmeként lehet figyelembe venni

Házastársi kedvezmény

 • új adóalap kedvezmény
 • minden olyan (házas)pár igénybe veheti, ahol legalább az egyik fél az első házasságát köti
 • a házasságkötés hónapját követő hónaptól számított 2 éven keresztül jár a kedvezmény, maximum a családi kedvezményre való jogosultságig
 • a házastársi kedvezménnyel az SZJA alap havi 5.000 Ft-tal csökkenthető
 • a kedvezmény érvényesítéséhez nyilatkozat szükséges
 • a házastársak közösen is érvényesíthetik, vagy meg is oszthatják

Munkaerő kölcsönzés

 • ha a külföldi munkavállaló magyarországi foglalkoztatása munkaerő kölcsönzés keretében történik és a kölcsönbeadó (is) külföldi vállalkozás, akkor a kölcsönbeadó helyett a belföldi kölcsönvevő (is) teljesítheti a munkáltató terhelő kötelezettségeket

Felelősségbiztosítás

 • korábbi adóévre is alkalmazható
 • a felelősségbiztosítási díjat fizető tevékenységével, illetve a díjat fizető tevékenységében közreműködő magánszemélynek a díjat fizető tevékenységében közreműködő magánszemélynek a díjat fizető tevékenységével összefüggő feladatuk ellátásával kapcsolatos felelősségre kiterjedő felelősségbiztosítás díját nem kell bevételként figyelembe venni

Kamatjövedelem utáni adó

 • nem kell kamatjövedelemből származó jövedelmet megállapítani, ha a munkáltató lakáscélra ad hitelt a munkavállalójának

Kiküldetési rendelvény

 • hivatali, üzleti utazások igazolására szolgáló bizonylatot, a kiküldetési rendelvényt lehet elektronikus úton is előállítani, de meg kell felelni a digitális archiválás szabályainak, azaz zárt rendszerben kezelt és tárolt, elektronikus úton előállított bizonylatnak kell lennie.

Munkavállalói értékpapír juttatási program

 • az értékpapír juttatási programot szervező gazdasági társaság a program meghirdetéséről a munkavállalók és vezető tisztségviselők részére kiadott tájékoztató másolati példányát a kötelező tartási időszak kezdő napját követő hónap 20. napjáig köteles megküldeni az Adóhatóságnak
 • amennyiben a programszervező és kapcsolt vállalkozása között a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnik, a programszervező a kapcsolt vállalkozás viszonylatában adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségét nem tudja teljesíteni, akkor azt a programban érintett más vállalkozásnak kell teljesítenie
 • az adókötelezettségek együttműködés hiányából eredő megsértéséért a felek egyetemlegesen felelnek
 • opciós programok esetében is évi 1 millió Ft értékű értékpapír juttatható kedvezményesen

  
Nyugdíjbiztosítás

 • a kedvezmény mértéke 20%, de legfeljebb adóévi 130.000 Ft, (nyugdíjbiztosításhoz kötött kiegészítő biztosításra befizetett összeg alapján nyugdíj biztosítási  nyilatkozat nem tehető)
 • csak a nyugdíjcélú megtakarításokkal összefüggésben lehet rendelkezni az adó felett
 • amennyiben a nyugdíjbiztosítás kockázati biztosítási díjrésze meghaladja az alapbiztosítás teljes díjának 10%-át, akkor az alapbiztosítás kockázati biztosítási díjrésze alapján nyugdíj biztosítási nyilatkozat nem tehető.

*:1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról