!!!

!!!

TETSZIK AZ OLDAL? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

Név:*
E-mail cím:*
Milyen képzésre jársz jelenleg?:*

2014. december 17., szerda

Adóváltozások 2015 (ÁFA)

Általános forgalmi adó* változások 2015


Időszakos elszámolású ügyletek

 • hatálybalépés:
  • 2016.01.01: mindenki
  • 2015.07.01: számviteli, adótanácsadói, könyvvizsgálói szolgáltatás
 • időszakos ügyletek teljesítési idejére vonatkozó szabályok
  • főszabály: a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napja
  • ha számla kibocsátása és a fizetési határidő is az érintett időszak utolsó napja elé esik, akkor a teljesítési időpont a számla kibocsátásának napja
  • ha a fizetési határidő később van, mint az érintett időszak utolsó napja, de nem később, mint az érintett időszak utolsó napját követő 30. nap, akkor a teljesítés időpontja a fizetési határidő
  • ha a fizetési határidő később van, mint az érintett időszak utolsó napját követő 30. nap , akkor a teljesítés ideje az érintett időszak utolsó  napját követő 30. nap


Fordított adózás
 • bővült a fordított adózás alkalmazásának köre:
  • munkaerő kölcsönzési szolgáltatás, amely építési szerelési munkához kapcsolódik, függetlenül, hogy a tevékenység építési hatósági engedélyköteles-e
  • vas és acélipari termékek (VTSZ besorolás alapján)
  • iskolaszövetkezet szolgáltatásainak igénybevétele
  • építési-szerelési munkával létrehozott ingatlan értékesítése, ha az eladónak nincs letelepedése Magyarországon

Természetben adott előleg utáni adókötelezettség
 • ha egy csereügylet esetén valamelyik fél természetben (áru, szolgáltatás) kapja az előleget, akkor a természetben kapott adóelőleg után is adókötelezettség fog keletkezni az előleget kapó fél oldalán (a természetben kapott előleget is bruttó összegnek kell tekinteni)

Portfólió kezelés
 • Európai Bíróság ítélete alapján 2015.01.01-től a portfólió kezelésre nem vonatkozik az áfa mentesség
 • egyes biztosítási eszközalapok kezelése továbbra is az áfamentes portfóliókezelési tevékenységek körébe tartoznak

ÁFA regisztráció
 • külföldi adóalany akkor is mentesülhet a magyarországi ÁFA regisztráció alól, ha a kitárolásra Közösségen belüli termékértékesítés jogcímén kerül sor, és a kitároló az adóraktár üzemeltetőjével írásban megállapodik arról, hogy az adóraktár üzemeltetője a Közösségen belüli termékértékesítést helyette bevallja

Lakóingatlan értékesítésének adómentessége
 • azon belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, akik az adómentes ingatlanértékesítéseiket adókötelessé tették, egyszeri alkalommal, 2015. február 28-ig a NAV felé megtett nyilatkozatuk alapján dönthetnek úgy, hogy a lakóingatlanokat 2015.01.01-től az ÁFA törvény főszabálya szerint adómentesen értékesítik
 • nem lakóingatlanok, beépítetlen ingatlanok (ide nem értve az építési telket) tekintetében a korábban tett nyilatkozat továbbra is hatályos marad, vagyis a választás évét követő 5. adóév végéig azokat csak adókötelesen értékesítheti


Adókulcs
 • 5%: egyes nagytestű ( szarvasmarha, juh, kecske) állatok élő egyedeinek, vagy levágott, bizonyos mértékig feldarabolt húsainak értékesítése

Adólevonási jog
 • levonhatóvá válik a motorbenzin input áfája, ha a motorbenzint úgy használják fel, hogy az egy másik termékértékesítés adóalapjába anyagjellegű ráfordításként beépült
 • lehetővé válik a viszonteladók által értékesített használt személygépkocsik javításra, karbantartásra jutó ÁFA 50%-ának levonása
 • az adólevonási jog végleg elenyészik, az adószám törlését elrendelő határozat jogerőre emelkedésekor, ha előtte az adószám nem került felfüggesztésre

Számlázás
 • kezelőszemélyzet nélküli automatán keresztül történő termékértékesítés, szolgáltatásnyújtást elegendő lesz 15 napon belül számlázni akkor is, ha a díjfizetés készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel történt
 • az adóalany vevő adószámát legalább 1 millió Ft áfa tartalmú számlákon kell szerepeltetni (eddig 2 millió Ft volt az értékhatár)

ÁFA arányosítás számítási módszere
 • az adózás rendjéről szóló törvény (ART) módosítása értelmében külön feltételes adómegállapítási határozat kérhető az előzetesen felszámított ÁFA arányos levonhatóságának számítására vonatkozóan

ÁFA bevallás
 • újonnan alakult társaságok ÁFA bevallásait havonta kell benyújtani
 • cégátalakulás esetén a létrejövő új adózónak az átalakuló szervezet áfa-bevallási gyakorisága alapján kell az ÁFA bevallásait beadnia
 • éves ÁFA bevallásra kötelezett adózó negyedéves ÁFA bevallásra köteles áttérni, amennyiben az adóévet megelőző második évben teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének összege meghaladja az 50 millió Ft-ot
 • belföldi összesítő jelentés
  • a bevallásban tételesen szerepeltetendő számlák esetén az értékhatár 2 millió Ft-ról 1 millió Ft-ra csökken
  • az adózó dönthet úgy is, hogy ezentúl az értékhatár alatti számlákat is bejelentheti, ebben az esetben minden számlát tételesen be kell jelenteni*: 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Nincsenek megjegyzések:

Online videós vizsgafelkészítés (kattints a képre)

Címkék

Mérlegképes könyvelő tanfolyam anyagai (195) Mérlegképes tanoncok (171) Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam anyagai (150) Pénzügyi számvitel (109) Feladatok (88) Számvitel alapjai (56) Tárgyi eszközök (46) Vásárolt készletek (36) Adózás (30) Áfa (28) ÁFA feladat (20) Általános Forgalmi adó (18) Nyilvántartási ár (16) ÁFA különös rendelkezések (13) Eredménykimutatás (12) KFK (11) Kontírozás (11) Gépi könyvelés (10) Gyakorlati könyvelés (9) Időbeli elhatárolások (9) Áfa elmélet (9) Devizák (8) Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (8) Értékcsökkenés (8) Elszámoló ár (7) FIFO módszer (7) Vezetői számvitel (7) Átlagár (7) Értékpapírok (7) Passzív időbeli elhatárolás (6) Saját termelésű készletek (6) Aktív időbeli elhatárolás (5) Számvitel oktatás (5) Számvitel-elemzés vizsga (5) Számviteli bizonylatok (5) Váltó (5) Fogyasztói ár (4) Mérleg (4) Mérlegképes könyvelő szakmai- és vizsgakövetelmények (4) Nem számvitel (4) Számlatükör (4) Számvitel röpdoga (4) személyi jövedelemadó (4) 6/7-es számlaosztály (3) Betétdíjas ár (3) Göngyöleg (3) Használt ingóságokra (3) Nincs évközi nyilvántartás (3) STKÁV (3) Számlaosztályok (3) Vizsgasorok (3) gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (3) mezőgazdasági tevékenység (3) műalkotásokra (3) 2014-es adótörvény változások (2) 2015 (2) Immateriális javak (2) Jövedelemelszámolás (2) Munkabérek (2) Részesedések (2) Számviteli ügyintéző tanfolyam (2) látvány-csapatsport támogatás (2) társasági adó (2) társasági adókedvezmény (2) utazásszervezési szolgáltatás (2) ART (1) Egyszerűsített vállalkozási adó. EVA (1) Főkönyvi kivonat (1) Helyi adó (1) Illeték (1) Reklámadó (1) Személyi jövedelem adó (1) Számviteli törvény változásai (1) Teszt (1) Társadalombizotsítás (1) adómentes bevétel (1) adómentesség (1) adózás rendjéről szóló törvény (1) alanyi adómentes (1) alapelvek (1) arányosítás (1) befektetési célú arany (1) belföldről származó jövedelem (1) bevallása (1) egyéb jövedelem (1) egészségügyi hozzájárulás (1) feladat (1) felvásárlási okirat (1) főbb elve (1) jövedelem (1) jövedéki adó (1) kompenzációs felár (1) környezetvédelmi termékdíj (1) külföldről származó jövedelem (1) külön adózó jövedelem (1) levonási hányados (1) megosztás (1) nem önálló jövedelem (1) nyilvános árverező (1) népegészségügyi termékadó (1) portfolioblogger (1) pénzforgalmi elszámolás (1) személyi jövedelemadó megállapításának módja (1) szociális hozzájárulás (1) társasági adó változás 2015 (1) viszonteladó (1) ÁFA elszámolása (1) ÁFA levonása (1) ÁFA pénzforgalmi elszámolás (1) Általáns Forgalmi Adó (1) Átvezetési számla (1) áfamentesség (1) általános jellemzők (1) árrés (1) élelmiszer felügyeleti díj (1) önálló jövedelem (1) összevonandó jövedelem (1)